AMULET

síla praslovanské kosmické symboliky


Na této stránce si můžete vybrat velmi silné Praslovanské symboly ve formě Amuletů z Cedrového dřeva, a to přesně podle Vašeho cítění a zaměření.

Účinky těchto doslova Kosmicky silných Praslovanských Amuletů jsou mnohovrstevnaté a působí v mnoha rovinách souběžně. Pro lepší orientaci jsou jejich hlavní charakteristiky rozčleněny do čtyř hlavních oblastí působení, v nichž najdete vždy sedm různých zaměření.


Každý z nás, se chce cítit dobře. Každý z nás, chce v sobě objevit a probudit ukrytý potenciál. Cítíme štěstí, když se tak děje.

Vše, co umíme, umíme díky našim předkům. Obrazně řečeno, stojíme na jejich ramenou. I my budeme jednou po fyzické smrti pro naše nejmilovanější potomky takovými vzdálenými předky. I my budeme chtít našim potomkům pomáhat, stejně tak, jako naši předkové chtějí nyní pomáhat nám, v našich aktuálních fyzických životech. Zde se naskýtá obrovský potenciál pro náš růst a rozvoj. Přírodní národy vědomě využívají napojování se na moudrost našich předků. Naši předkové byli velmi moudří. Po tisíciletí často zázračně pracovali s Kosmickými silami,

Věděli, že Kosmické síly pracují neustále a bez přestání svojí tajemnou Kosmickou mocí. Mayové, staří Egypťané, Tibeťané, Druidové, Praslované, ti všichni s těmito silami vědomě pracovali a napojovali se na ně také pomocí práce s posvátnou geometrií a Kosmickou symbolikou.

Kdo se cítí být Slovanem, tomu se nabízí potenciál čerpání nekonečné moudrosti našich předků. Praslovanů. Existují dobře střežené prastaré záznamy o jiném původů našich prapředků, než nás učí ve školách. Uchovávají se v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek.

Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadili na Zemi Duše 4 národů bílé rasy. Tyto Praslovanské Duše si na svoji novou domovinu, planetu Zemi, přinesli s sebou moudrost a vědění Slunečních a Kosmických sil, vlivů a principů.

My Slované, jsme jejich potomky. Napojujme se na moudrost našich předků a rozpomínejme se na pradávné vědomosti, které praktikovali v každodenním životě. Tím se posílí také naše spojení s jejich Dušemi. Za kým chodí Duše? Za tím, kdo chodí s potřebnou myšlenkou, energií a záměrem.

Jednou z krásných cest takového napojování je vědomé užívání velemoudré Kosmické symboliky, tak jak ji v každodenním životě vědomě používali Praslované. Tou krásnou a silnou symbolikou je Sluneční a Kosmická symbolika - SVASTIKA. = SVA + S + TIKA. Pro vědomé používání Slunečních Praslovanských symbolů, je dobré o tom co nejvíce vědět.

Praslované používali 144 hlavních Kosmických a Slunečních (Svastických) symbolů. Používali je v praxi každodenního života. Používali tuto symboliku na oblečení, domech, předmětech denní potřeby, nářadích ...


Amulet má chránit svého nositele. To ovšem platí pouze v případě, že jeho nositel nejedná proti záměrům Univerza. Sluneční symbolika symbolizuje životadárné síly a principy. Pokud by někdo chtěl tuto mocnou životadárnou Kosmickou symboliku používat, jako značku pro destruktivní činnost a šířil by s touto značkou strach, nesvobodu, útisk a smrt, tak jde přímo proti záměrům Univerza a přímo proti silám, na něž je tato symbolika napojena. Málokdo si dnes uvědomuje, že A.H. si ve své zaslepenosti a hlouposti vybral pro své smrtící záměry nejsilnějšího protivníka, jakého jen mohl - životadárné Kosmické principy a síly. Podle toho také dopadl. Dá se v tom také spatřovat určitá Kosmická pojistka vývoje lidstva.

Praslované používali 144 hlavních Kosmických a Slunečních (Svastických) symbolů. Používali je v praxi každodenního života. Používali tuto symboliku na oblečení, domech, předmětech denní potřeby, nářadích ...

Různou symboliku používali pro různé účely. Pro ochranu dětí, ochranu zdraví, posílení odvahy, posílení ducha, pro posílení napojování se, pro pokornou modlitbu, pro kontakt se svými předky, pro ochranu rodinného krbu vyššími silami atd.

Nachystali jsme vám k výběru a k užívání širokou sadu takové silné Praslovanské symboliky ve formě Amuletů z Cerdového dřeva.


ALATYR

  • SLUNEČNÍ
  • MOUDROST
  • ŠLECHETNOST, ČESTNOST
  • SNYRGICKÉ EFEKTY
  • ZDRAVÍ, HARMONIE TĚLA, DUŠE, DUCHA, SVĚDOMÍ
  • OCHRANA PŘED TEMNÝMI SILAMI

Symbol ALATYR, používaný jakožto AMULET, je možná nejznámějším Slovanským amuletem vůbec. Byl našimi prapředky vnímán tak, že se díky němu může lidský život dramaticky změnit k lepšímu v jediném okamžiku.

ALATYR je možná nejznámějším amuletem, avšak velmi často bývá špatně chápán. ALATYR je převážně MYSTICKÝ symbol. Je to jeden ze symbolů, který je ve vykopávkách nacházen u našich prapředků s největší frekvencí. Byl velice rozšířený a velmi často užívaný.