MOCNÉ AMULETY

PRASTARÉ SLUNEČNÍ SYMBOLY

Na této stránce si můžete vybrat prastaré a mimořádně silné Praslovanské symboly ve formě amuletů z úžasného Cedrového dřeva, a to přesně podle Vašeho cítění a zaměření. Účinky těchto Kosmicky silných Praslovanských amuletů jsou mnohovrstevnaté a působí v mnoha rovinách souběžně. Pro lepší orientaci ve výběru amuletů, jsou hlavní charakteristiky symbolů rozčleněny do čtyř hlavních oblastí působení, v nichž najdete vždy sedm různých zaměření.

Můžete tak vědomě podporovat různé oblasti života: Duchovní, Seberozvoj, Kořeny, Univerzum. Např. při použítí dvou amuletů, jde oblasti půlsobení ještě více rozšířit. Čím více člověk ví o významu toho kterého symbolu, tím vědoměji a intenzivněji se na jeho působení může napojovat. Proto je níže více rozvedena podstata jednotlivých Praslovanských symbolů.


Každý z nás, se chce cítit dobře. Každý z nás, chce v sobě objevit a probudit ukrytý potenciál. Cítíme štěstí, když se tak děje.

Vše, co umíme, umíme díky našim předkům. Obrazně řečeno, stojíme na jejich ramenou. I my budeme jednou po fyzické smrti pro naše nejmilovanější potomky takovými vzdálenými předky. I my budeme chtít našim potomkům pomáhat, stejně tak, jako naši předkové chtějí nyní pomáhat nám, v našich aktuálních fyzických životech. Zde se naskýtá obrovský potenciál pro náš růst a rozvoj. Přírodní národy vědomě využívají napojování se na moudrost našich předků. Naši předkové byli velmi moudří. Po tisíciletí často zázračně pracovali s Kosmickými silami, Věděli, že Kosmické síly pracují neustále a bez přestání svojí tajemnou Kosmickou mocí. Mayové, staří Egypťané, Tibeťané, Druidové, Praslované, ti všichni s těmito silami vědomě pracovali a napojovali se na ně také pomocí práce s posvátnou geometrií a Kosmickou symbolikou.

Kdo se cítí být Slovanem, tomu se nabízí potenciál čerpání nekonečné moudrosti našich předků. Praslovanů. Existují dobře střežené prastaré záznamy o jiném původů našich prapředků, než nás učí ve školách. Uchovávají se v utajení, neboť jejich obsah se v minulosti nehodil a stále ještě nehodí mnoha silám. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé již byly uvolněny, některé strážci uvolňují postupně, podle stavu lidstva. Některé texty údajně existují vyryté do zlatých desek.

Podle těchto pramenů se před více jak 100 tisíci lety usadili na Zemi Duše 4 národů bílé rasy. Tyto Praslovanské Duše si na svoji novou domovinu, planetu Zemi, přinesli s sebou moudrost a vědění Slunečních a Kosmických sil, vlivů a principů.

My Slované, jsme jejich potomky. Napojujme se na moudrost našich předků a rozpomínejme se na pradávné vědomosti, které praktikovali v každodenním životě. Tím se posílí také naše spojení s jejich Dušemi. Za kým chodí Duše? Za tím, kdo chodí s potřebnou myšlenkou, energií a záměrem.

Jednou z krásných cest takového napojování je vědomé užívání velemoudré Kosmické symboliky, tak jak ji v každodenním životě vědomě používali Praslované. Tou krásnou a silnou symbolikou je životadárná Sluneční Kosmická symbolika - SVASTIKA = SVA + S + TIKA. Pro vědomé používání Slunečních Praslovanských symbolů, je dobré o tom co nejvíce vědět. Co znamená SVASTIKA ?

  SVASTIKA = "PŘICHÁZEJÍCÍ Z NEBES"

Praslované používali 144 hlavních Kosmických a Slunečních (Svastických) symbolů. Používali je v praxi každodenního života. Používali tuto úžasnou symboliku na oblečení, na domech, na předmětech denní potřeby, na nářadích ...

Amulet má chránit svého nositele. To ovšem platí pouze v případě, že jeho nositel nejedná proti záměrům Univerza. Sluneční symbolika symbolizuje životadárné síly a principy. Pokud by někdo chtěl tuto mocnou životadárnou Kosmickou symboliku používat, jako značku pro destruktivní činnost a šířil by s touto značkou strach, nesvobodu, útisk a smrt, tak jde přímo proti záměrům Univerza a přímo proti silám, na něž je tato symbolika napojena. Málokdo si dnes uvědomuje, že A. H. si ve své zaslepenosti a hlouposti vybral pro své smrtící záměry nejsilnějšího protivníka, jakého jen mohl - životadárné Kosmické principy a síly. Podle toho také dopadl. Dá se v tom také spatřovat určitá Kosmická pojistka vývoje lidstva.

Praslované používali 144 hlavních Kosmických a Slunečních (Svastických) symbolů. Používali je v praxi běžného každodenního života. Používali tuto symboliku na oblečení, domech, předmětech denní potřeby, nářadích atd.

Různou symboliku používali pro různé účely. Pro ochranu dětí, ochranu zdraví, posílení odvahy, posílení ducha, pro posílení napojování se, pro pokornou modlitbu, pro kontakt se svými předky, pro ochranu rodinného krbu vyššími silami, pro osobní růst, pro léčení neplodnosti, pro zdravý vývoj, proti pomluvám, atd.


CEDROVÉ DŘEVO A SYMBOLY

Stejně jako je silná a výjimečná symbolika Praslovanských Amuletů, stejně tak je silné a výjimečné i dřevo, ze kterých jsou Amulety vyřezány.

CEDR je jedinečný strom s úchvatnými schopnostmi. Traduje se o něm mnoho mystických zkušeností. Je velmi vyzdvihován v Bibli. Moudrý král Šalomoun postavil svůj chrám kompletně celý z Cedrového dřeva. V tomto chrámu se pak odehrávaly mystické jevy. Faraoni se nechávali pohřbít do cedrových sarkofágů. Cedr je napojený na Kosmickou energii, shromažďuje ji a uchovává, a když je zapotřebí, tak ji dává Zemi. Cedrové dřevo je kouzelné, léčivé, mystické a nádherné. Ve spojení s hloubkou a sílou životadárných Slunečních symbolů, působí doslova Kosmickou mocí. Je zdrojem síly, krásy a zdraví. Obsahuje léčivé balzamické složky a odpuzuje škůdce. Naše Cedrové Amulety jsou navíc ještě ošetřeny přírodním včelím voskem od včelařů.


JAK SI VYBRAT AMULETY?

Nabízíme Vám sady po sedmi Amuletech. Sedm dní je v týdnu, sedm Amuletů je v každé sadě. Sedmička je šťastná. Sedmička je statisticky vzato bezkonkurenčně nejšťastnějším číslem vůbec. Zde více, proč tomu tak je. Důvod je úžasný.

INDIVIDUÁLNÍ SADA 7 AMULETŮ. Všech 7 Amuletů si můžete individuálně vybrat podle oblastí, které chcete v životě posilovat, nebo podle nacítění, anebo prostě podle toho, jak se vám líbí, a tím si sestavit vlastní individuální sadu PraSlovanských Amuletů. Jak jde život, který rád mění svoje témata, můžete časem nějaký Amulet dokoupit, dle potřeby.

TÉMATICKÉ SADY 7 AMULETŮ. Sada sedmi PraSlovanských Amuletů je také skvělým dárkem. Pro případ, že si nebudete jistí, jaké Amulety vybrat, přednachystali jsme vám několik různorodě zaměřených sad. Samozřejmě je možné si pořídit i více tématických sad a tím více a hlouběji se propojovat s našimi prapředky a jejich Kosmickou moudrostí.

TÉMATICKÉ SADY 7 AMULETŮ, ZE KTERÝCH MŮŽETE VYBÍRAT


CENY

  • 1.440 je cena individuální sady 7 cedrových Amuletů s dřevěnou krabičkou
  • 1.440 je cena tématické sady 7 cedrových Amuletů s dřevěnou krabičkou
  • 270 je cena samostatně kupovaného cedrového Amuletu
  • 144 je cena samostatně dokupované dřevěné krabičky
  • do OBJEDNÁVKY vepiště slovně názvy (nebo čísla) vybraných Amuletů, anebo název vybrané sady

NABÍDKA  AMULETŮ

Symbol ALATYR, používaný jakožto AMULET, je možná nejznámějším Slovanským amuletem vůbec. Byl našimi prapředky vnímán tak, že se díky němu může lidský život dramaticky změnit k lepšímu v jediném okamžiku. ALATYR je možná nejznámějším amuletem, avšak velmi často bývá špatně chápán. ALATYR je převážně MYSTICKÝ symbol. Je to jeden ze symbolů, který ...Symbol ZNIČ, se často používal k ochraně před nemocemi nebo k uzdravení člověka. ZNIČ vnímali tak, že je v člověku schopný probudit energii a sílu, aby dosáhl něčeho nového. Vnímali ZNIČ tak, že nejenže dává sílu, ale také tlačí člověka ke správnému rozhodnutí, které může radikálně změnit osud. Symbol ZNIČ PraSlované často kombinovali s jinými symboly. Důvodem bylo posílení záměru. Symbol ZNIČ, totiž symbolizuje Svatý Neuhasitelný Kosmický Oheň a Nevyčerpatelný Zdroj Života.


SVĚTOČ, stejně jako SVITOVIT, jsou Univerzálními symboly. Napojení na ně pomáhá člověku pochopit, co je jeho smyslem života, a také hlouběji studovat zákonitosti života. Jedním z hlubokých významů SVĚTOČe je pomoc při hledání harmonie se sebou samým, s vyšším světem a okolním světem. SVĚTOČ a SVITOVIT byly vytvořeny na počest Božských sil, jejichž hlavním účelem je přinášet lidem SVĚTLO a OSVÍCENÍ a pomáhat rozptylovat temnotu, včetně temnoty v Duši člověka.


PraSlované tímto symbolem symbolizovali dvojaký či podvojný systém pojímání světa a neustálé působení protikladů, světla a tmy, života a smrti, vyzrálosti a nevyzrálosti, pravdy a křivdy atd. Tento symbol PraSlované používali, když prosili vyšší síly o pomoc při řešení složité situace nebo o pomoc při řešení sporu. 


Svatebník symbolizoval spojení dvou rodů, a také splývání odlišných systémů Těla, Duše, Ducha a Svědomí do jediného Životního systému, kde voda i oheň existují v propojení a splynutí. Síla symbolu je dána také propojením se záměry Tvůrce, proto tolik záleží, jaké záměry daná bytost má. Jsou-li v souladu se životem, se svobodou, s tvorbou, s Univerzem, potom může "symbol" konat zázraky, tedy to, co se děje "ZA ZRAKEM", zraku ukryté.


Naši hvězdně moudří prapředkové PraSlovani tento symbol používali k ochraně Novorozenců. Symbol RADINEC byl na jejich kolébkách určených pro kojence. Byl na výšivkách na oděvech a na předmětech obklopujících dítě. Tento symbol PraSlovanI vnímali tak, že chrání děti před zlými duchy, poškozením a negativními a destruktivními energiemi a záměry. Vnímali ho tak, že pomáhá dětem přinášet radostný život, štěstí a mír. Symbol RADINEC se používal k ochraně malých dětí v prvních letech života, přibližně do dvanácti let.


PraSlované tento symbol vnímali a používali jako Nebeský Symbol, který propojuje Nebeské síly s lidskými bytostmi na Zemi. Často jej umísťovali do blízkosti věčného oltářního ohně, aby pomáhal zprostředkovávat Lidské Dary Nebeským Bohům a Nebeským silám.


SVAROŽIČ je symbolem Nebeské síly boha Svaroga. Symbol symbolizuje uchovávání v prvobytném stavu rozmanitosti všech obrazů forem života ve Vesmíru. Tomu plně odpovídá genialita symbolu, neboť je multi-fraktálního typu a lze jej šířit na všechny strany mnoha různými způsoby překrývánání a napojování. SVAROŽIČ ochraňuje všechny vědomé, moudré a rozumné formy života před Duševní a Duchovní degradací. Také ochraňuje vědomé formy života před úplným vyhubením.


PraSlované tento symbol vnímali jako ochranný symbol. Používali jej převážně duchovní vůdci, moudří lidé a lidé s vysokým morálním kreditem. Symbol se používal k uchovávání a k ochraně Moudrosti, Spravedlnosti, Šlechetnosti, Čestnosti, a často jej užívali ti, kteří ochraňovali svůj rod, svůj národ a zemi. Mudrci a vůdci jej používali k ochraně svatých moudrých Véd.


Symbol ČERNÉ SLUNCE nás podle našich prapředků, napojuje na vysoké Kosmické síly a tudíž i na odpovědnost za všechny činy bez výjimky, kterých se člověk dopustí. Protože naši předci PraSlované věděli své, používali symboliku ČERNÉHO SLUNCE i jako symboliku sil stmelujících čtyři Rody Velké Rasy. Černé Slunce v sobě nese symboliku nejutajovanějšího kódu lidstva číslo 1 4 4, zde o něm více 


BOHODAR je symbolem rodičovského opatrovnictví a stálé podpory světelných nebeských sil nad lidskou rodinou ("dar bohů"). Symbol je vnímán jako nejvyšší symbol moudrosti a spravedlnosti. Symbol BOHODARU často užívali nejvyšší duchovní a mudrci a lidé s vysokým morálním kreditem, tzv. strážci Moudrosti Lidské Rodiny a Nebeské Moudrosti. Užívat tento symbol bylo velikou ctí. Hvězdně moudří PraSlované vnímali BOHODAR tak, že pomáhá lidem sebevědoměji se pohybovat životem a že podporuje jejich duchovní růst.


Podle našich prapředků, proudí v lidském těle tři hlavní energetické toky, či druhy vitálních šťáv, které jsou propojeny s tělesnými hmotami. Tyto toky jsou neustále v pohybu, ale zároveň usilují o rovnováhu. Např. jedna z těchto šťáv "Borea" se projevuje v krevním řečišti, v nervových impulsech, v jídle, ve vzduchu, v myšlenkách - ve všem, co člověka obklopuje a prochází jím. Pokud není člověk v těchto oblastech v rovnováze a je podrážděný a má potíže, může mu DUCHOBOR velmi významně pomoci. DUCHOBOR stabilizuje proudy Éteru a Prány v lidském těle, a rozdmýchává jeho počáteční oheň, naplňuje tělo energií života a posiluje ducha.


Symbol vyjadřuje prvopočáteční Zemi, která dostává Světlo, Teplo a Lásku od Slunce. Je také symbolem Rozkvétání Země. Název symbolu Mohutnost Plodnosti Matky je zcela výstižný a hovoří za vše.


SOLARD a KOLARD pomáhají k odchodu starého, dřívějšího řádu života v co nejkratším čase a pomáhají získat novou sílu pro nový osud. SOLARD se také používal a vnímal jako zdroj poznávání hmotného světa, podstaty věcí a podstaty všeho, co se ve světě projevuje. KOLARD je otočeným symbolem Solardu. Je vnímán jako symbolika ohnivé obnovy a transformace. Nese v sobě také informace o Transformaci v rámci Božských zákonitostí a pravidel. Používali jej často ti, kteří si našli rodinu nebo životního partnera, a kteří chtěli mít potomky a žít s nimi v harmonii, obcházet problémy a stavět a budovat a TVOŘIT NOVÉ.


Symbol Garuda je spojován s Galaktickými hodnotami jako je: Neomezený Božský potenciál, Dokonalost, Duchovní roviny, Toky energií, Božské úrovně, Kosmos. Pro PraSlovany byl GARUDA Nebeský symbol, který symbolizoval Nebeské "Kolo", na kterém umí létat Bůh Višnu. PraSlované Garudu někdy nazývali obrazně "ptákem." Tento "pták" (létající Višnuovo město), PraSlované také vnímali jako své vzdálené město. Symbol Garuda je spirálovým zobrazením toho "CO PŘICHÁZÍ Z NEBE." Symbol GARUDA byl často zobrazován na Vimánách (létajících objektrch určených pro meziplanetární a mezigalaktické cestování)


DCHATA je ohnivým Božím znakem, který charakterizuje provázanost a vnitřní strukturu člověka. Symbol popisuje čtyři základní elementy, které nám Tvořivé Božské Síly darovaly a ze kterých je utvářený každý člověk naší Velké Bílé Rasy. Tak vnímali DCHATU naši předkové PraSlovani. Těmito čtyřmi elementy jsou: TĚLO, DUŠE, DUCH, SVĚDOMÍ. Naši předkové PraSLovani kladli velký důraz na svědomí, jakožto samostatnou rovinu Duchovního rozvoje. Tedy kvalitu ve smyslu NEZPRONEVĚŘIT SE SÁM SOBĚ, SVÉ DUŠI.


Nebeský kříž je mocným a univerzálním symbolem. Může ho užívat či nosit každý, kdo chce cítit spojení se svými předky a Božským principem. Pokud se nosí NEBESKÝ KŘÍŽ třeba na krku, lze doslova cítit podporu a napojení Vyššího Světa. NEBESKÝ KŘÍŽ je proto vhodný i pro období, kdy nám docházejí fyzické nebo morální síly, kdy jsme vyčerpaní, kdy ztrácíme víru v sebe a své silné stránky. Takto vnímali a užívali symbol NEBESKÉHO KŘÍŽE naši moudří předci PraSlovani. Nebeský a Sluneční Kříž, to je symbolika dvou sil: Nebeské Duchovní a Rodové, proto se také někdy nazývají "Předek", protože napojují na ochranné síly a snahy Duší našich předků.


Sluneční symbol Soloň PraSlované používali na ochranu člověka před temnými silami. Umísťovali symbol na své různé oděvy. Tímto symbolem také chránili svůj majetek, a proto symbol Soloň umísťovali také na některé předměty denní potřeby, zejména ty, které slouží k obživě, tedy hrnce, kastroly, nádobí. Zrcadlově otočený symbol Soloně se nazývá JAROVRAT. Byl využíván k podpoře jarního rašení a růstu plodin a také podpoře vhodného počasí. Proto se symbol Jarovrat umísťoval na zemědělské nářadí a předměty.


Symbol NAVNIK symbolizuje Duchovní pouť člověka. Duše lidí bílých národů (rodů Velké Rasy) po smrti těla na Fyzické Zemi (Midgard Zemi) putují Duchovními cestami. Pro každého člena Velké Rasy jsou vytvořeny čtyři Duchovní Poutě. Rodnou Domovinou lidských Duší Velké Rasy je Nebeský svět. Odtud přichází tyto Duše po materializaci na Zemi. A sem se po smrti těla i navrací.


Prastaré texty uvádí, že vše je světlo, a že vše se do světla navrací. Říkáme VYSVĚTLIT někomu něco, nebo OSVĚTLIT něco. Říkáme to, protože si vědění a informace spojujeme se světlem. Takže pokud symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší. Sluneční Symbol SVĚTLA DAR je také spojován s PraSlovanskou symbolikou původní severní pravlasti bílých národů. Tuto pravlast tyto původní národy dostaly DAREM. Tato oblast či území se jmenovala DAARIA, někdy také Hyperborea. Vědoucí bytosti se tedy mohou na tento silný symbol napojovat jak Kosmicky, tak i v kontextu naší PraSlovanské Pravlasti.


PraSlované tento symbol používali jako Nebeskou symboliku, označující světelnou Nebeskou Pouť lidí Rodu Velké Bílé Rasy. Narajana u PraSlovanů symbolizovala nejen duchovní vývoj člověka, ale také specifický způsob jeho chování. Duchovní pouť je nekonečná. Symbol je natolik chytrý, že také vytváří úchvatné nekonečné vzory. Lze získat rovnou několik typů úžasných nekonečných vzorů.


PraSlované používali tento symbol jako symboliku Pravlasti lidských Duší (dle prastarých textů je Sluneční úroveň shromaždištěm vyspělých Duší, které se již nemusí inkarnovat, avšak pokud chtějí, tak mohou). Zde dle PraSlovanů přicházejí na svět nematerializované lidské Duše (Slunce je vnímáno tedy jako portál pro příchod Duší) Zde se dle PraSlovanů ustanovuje těmto Duším ZLATÁ POUŤ a následně mohou odejít na Zem. Tak jako ZDROJ všeho je nekonečný, tak i vývoj Duše pokračuje dál a dál.


SYMBOL RODA je pod záštitou hlavního PraSlovanského boha RODA, který je považován za předka všech PraSlovanských Bohů. Je symbolem RODINY. SYMBOL RODA pomáhá jemnými Kosmickými silami chránit před škodlivými magickými vlivy, před zlými lidmi, před nemocemi, včetně těch, které přenáší rodina. Pokud člověk ve svém životě plní zásady PraSlovanských Bohů (čistota ve svém svědomí, bytí v souladu s přírodou, spravedlivé a čestné jednání, ...) potom mu SYMBOL RODA může pomáhat svými Posvátnými Kosmickými silami.SYMBOL RODA (RODU) je prvotním otiskem RODA, je jakoby jeho energetickou fotografií, jeho energetickou podstatou. Je dokonalou symbolikou naší mateřské galaxie Mléčné dráhy.


PraSlované tento symbol používali jako Sluneční kultovní symbol, kterým si pomáhali k dosahování vytyčeného cíle. Symbolem Sadchana symbolizovali tvořivou snahu o úspěch, a současně i dokonalost. Tímto symbolem se označovaly systémy prastarých obřadů, za jejichž pomocí se dosahovalo spojení s vyšším Božským světem.


VŠESLAVEC plní roli ohnivého OCHRÁNCE. Chránil PraSlovany před hádkami a před spory. Tak působil v rovině vědomí. V rovině hmoty pak působil jako OCHRÁNCE před fyzickým požárem. Umísťoval se proto do blízkostí zdrojů ohně, krbů atd., aby nedošlo k požáru. Používal se jakožto symbol zachování míru. V rodinách i mezi klany. Pomáhá lépe odlišovat přátele od nepřátel. Doporučuje se také těm lidem, kteří se dostali do nějaké nové životní situace (nová funkce, nové zaměstnání, vstoupí do manželství). Pomáhá jim nastolit harmoničtější a mírumilovnější prostředí.


OBEREŽNIK (dříve zvaný VESTNIK) přináší zdraví, štěstí, radost. Ochraňuje štěstí. PraSlovani propojili symboliku devíticípé hvězdy se symbolem Slunečního vyzařování. Otce Slunce vztahovali k nejvyšším tvůrčím principům v našich životech.


PraSlované tento symbol vnímali jako ochranný symbol. Používali jej převážně duchovní vůdci a lidé s vysokým morálním kreditem. Symbol se používal k uchovávání a k ochraně Moudrosti Rodu Velké Rasy, ve které se uchovávají tradice rodů, Kultura vzájemných vztahů, Pamětí předků o Bozích, a Ochráncích Rodu. VÉDY jsou spisy obsahující Vědění a Moudrost PraSlovanů.


Ochraňují vdané ženy od temných sil a nízkých vibrací, například pomluv, kleteb, před zlým pohledem, temnou magií atd. Speciálně symbol OHŇOVEC se často doplňoval o další Sluneční symboly, podle toho, na co bylo potřeba se zaměřit. Vdaným ženám poskytuje OHŇOVEC velmi silnou, až spalující (agresivní) ochranu před temnými silami.


PraSlovani používali tento symbol k zesilování koncentrace. Symbol Duchovní Síla symbolizuje trvalou proměnu Duch. Stejně jako je největší moudrostí Poznání, že CESTA JE CÍL, tedy, že vývoj bytosti pokračuje neustále dál a dál, a že žádná konečná a definitivní meta neexistuje, a že nejvyšší kvalitou vývoje je harmonické prožívání cesty "tady a teď", tak i symbol Duchovní Síly je nekonečného typu a lze s ním zaplňovat prostor na všechny strany neustále dál a dál. Je to dokonalý symbol fraktálního typu.