amulet DUCHOBOR

  • PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • ZDRAVÍ
  • HARMONIE TĚLA, DUŠE, DUCHA, SVĚDOMÍ

varianta 13A

varianta 13B

DUCHOBOR je symbol s velmi silným a specifickým působením, který když se používá správně, může člověku velmi pomáhat. Pokud se však k němu nepřistupuje správně, může člověka i blokovat. Takto vnímali DUCHOBOR moudří PraSlovani.

Už na první pohled je DUCHOBOR klasický čtyř-kvadrantový Sluneční symbol, avšak na konci ramen je složitě rozvětvený do tří směrů. Podle našich prapředků, proudí v lidském těle tři hlavní energetické toky, či druhy vitálních šťáv, které jsou propojeny s tělesnými hmotami. Tyto toky jsou neustále v pohybu, ale zároveň usilují o rovnováhu. Např. jedna z těchto šťáv "Borea" se projevuje v krevním řečišti, v nervových impulsech, v jídle, ve vzduchu, v myšlenkách - ve všem, co člověka obklopuje a prochází jím. Pokud není člověk v těchto oblastech v rovnováze a je podrážděný a má potíže, může mu DUCHOBOR velmi významně pomoci. DUCHOBOR stabilizuje proudy Éteru a Prány v lidském těle, a rozdmýchává jeho počáteční oheň, naplňuje tělo energií života a posiluje ducha.

DUCHOBOR také umí pomáhat v oblastech čistě duchovních. Užívání DUCHBORU má však háček. DUCHOBOR může pomáhat těm lidem, kteří poznali jeho duchovní podstatu, a kteří se sami vydali na cestu spravedlivosti, a kteří se věnují čistotě těla a Duše, kteří chrání slabé a pracují na sobě. Pokud tomu tak není, a použije se bezmyšlenkovitě, může DUCHOBOR naopak energie a vývoj člověka blokovat.

DUCHO - BOR znamená POZVEDNOUT DUCHA "BOJEM", a v tomto ohledu je zřejmé, že DUCHOBOR pomůže těm, kteří se již na cestu očištění vydali, a navzdory různým překážkám ji následují.

ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ