SLUŽBY CENTRA SERAFÍN

Tři slova, která obsáhnou naši existenci. Tři slova, která pro nás znamenají úrovně, na kterých stojí naše psychické a tělesné zdraví.

Asi všichni známe lidovou moudrost: VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH. Ale jen málokdo ví, že jde o překrouceninu původní myšlenky. Původní význam této prastaré moudrosti míří přesně opačným směrem. Říká se v ní, že je žádoucí, aby zdravý duch mohl existovat ve zdravém těle.

Duch a potažmo naše mysl a naše postoje, jsou tím primárním, co určuje naše cesty, radosti i strasti. Prvotní je myšlenka. Tu následuje energie a energii následuje tělo. Náš tělesný stav a tělesné zdraví, je zrcadlovým odrazem našich vnitřních postojů a programů.

Existuje nekonečné množství cest, kterými se můžeme ať už vědomě či nevědomě, ubírat k vytouženému štěstí.

Centrum Serafín se Vám snaží nabízet několik málo paprsků z tohoto přebohatého spektra cest, po kterých můžete kráčet.

Lidová moudrost říká, že než dát hladovějícímu rybu, je lepší naučit ho ryby lovit.

Ukázat Ti cestu mohu, ale jít po ní musíš sám

Takový postoj neodebírá energii ani hledajícímu ani pomáhajícímu. Ba naopak, oba je může pozvedávat k výšinám.

Lidé v Centru Serafín se snaží být celostními průvodci na cestách hledání vnitřní i vnější rovnováhy. Každá cesta je dobrá a správná, pokud je poctivá. Chceme ukazovat několik vyzkoušených způsobů, jak začít zlepšovat svůj dosavadní stav, ať už cestou přes fyzické tělo, psychiku nebo duchovní práci na sobě samém. Krásné a celostní na tom je, že všechny tři oblasti působení v sobě vždy nesou pokrok i u těch ostatních. Cvičení Vás vede k uvolnění, rovnováze, k lepšímu psychickému stavu, k uvědomění si prospěšnosti pohybu pro své tělo. Podobně např. terapeutická technika EFT (Technika Emoční Svobody) napomáhá k uvolnění emočních bloků z minulosti a tím k uvolnění energetických bloků v našem těle.


Některé služby Centra Serafín se dají sučasně zařadit do více kategorií, neboť působí komplexně ve více rovinách a my je proto pojímáme jako cesty celostního rozvoje. Pro rychlejší orientaci v našich službách proto nabízíme jejich následující rozčlenění: