EFT METODA

E F T - TECHNIKA EMOČNÍ SVOBODY

účinná pomoc tělu i duši

Dr. Callahan, který byl silný zastánce energetické psychologie, zjistil, že psychické příznaky lze léčit poklepáváním na určité body na těle. Jeho zkušenosti vychází z toho, že symptomy vznikají tehdy, když v meridiánech přestane proudit energie.

Meridiány jsou určité kanály a dráhy, které probíhají uvnitř těla a vytváří hustou a spletitou propojenou síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu. Těmto vnitřním drahám pak odpovídají i dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem. Energie, která v meridiánech proudí je životní silou. Stará čínská medicína tuto životní sílu, která člověka a jeho zdraví udržuje v rovnováze nazývá Čchi. V Indii je známa pod pojmem Prána.

Životní síla udržuje lidi v rovnováze a ve zdraví tak, že vyživuje všechny buňky těla, během putování lidským tělem. Pokud Čchi proudí tak jak má, umožňuje v těle i v mysli nastolení harmonie. Toky energií v meridiánech se však mohou blokovat, nebo dokonce úplně zablokovat a tím se rovnováha poruší.

Akupunktura také vychází ze zjištění, že tělo lze léčit, pokud se v těle obnovuje energetická rovnováha. O něco velmi podobného se snaží i EFT- akupunktura bez jehel. Poťukáváním konkrétních bodů se aktivují meridiánové dráhy, tím se podporuje vyrovnávání energetického systému a rozpomínáním se na určité situace (psychicky rozrušující) se pod odborným vedením propojuje naše mysl. Negativní emoce jsou totiž spojeny s přerušováním toků energií v systému těla. Pokud se nepříjemné zážitky opakují nebo jsou příliš silné, určité toky energií jsou dlouhodobě narušeny, tím se oslabuje činnost orgánů souvisejících s příslušnými typy emocí a to může vést až k jejich onemocnění.

CENA:   90 minut / 900 Kč

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________