WOW

KOSMICKÉ KÓDY A KLÍČE


VAŠE ŽIVOTNÍ ČÍSLO a JEHO VÝZNAM

Jaké je Vaše životní číslo?

Jaký je jeho význam a na co poukazuje?

Životní číslo zcela konkrétně souvisí s naplánovanými podmínkami konkrétní inkarnace. Něco vyjadřuje, vystihuje a něco určuje. Dá se chápat jako celoživotní světélko přímo před očima, které má dar osvětlovat nám cestu životem a připomínat nám to, na co jsme v tomto životě nechtěli zapomenout a co si na úrovni Duše přejeme zušlechťovat. Životní číslo se zjistí numerologickým výpočtem.

O Vašem životním čísle se dozvíte více zde


SLUNEČNÍ BRÁNA

Osobně považuji téma této stránky za natolik důležité pro náš duševní i tělesný rozvoj a chápání světa, že to slovy ani neumím vyjádřit. Slunce není nějaký dokonalý Bůh. Slunce je však dokonalým Božím dílem, které má na starosti všechny planety Slunečního systému. A to je doslova Kosmický úkol a Kosmické působení. Slunce hrubohmotné ... Slunce jemnohmotné ... Slunce energetické ... Slunce Duchovní ... Slunce vědomé ... Slunce shromaždištěm Duší ... Slunce cestovní bránou ... Slunce portálem ... Slunce Dárcem ... Je obrovským darem pro všechny hledající bytosti.  Více zde


SLUNEČNÍ SYMBOLY - SVASTIKA

Původ Duší PraSlovanů zde na Zemi, je opředen závojem tajemna. Zčásti je to proto, že Duše prapůvodních Slovanů, byly velemoudré Duše, které v jádru nebyly agresivní a výbojné a proto si je ostatní výbojné národy neustále chtěly více a více podmaňovat a zašlapávat jejich moudrost a doslova hvězdný původ. Naštěstí existují dodnes tzv. ochránci původních textů a původních informací od PraSlovanů. Postupně je uvoňují do prostoru, tak jak to umožňuje společenský vývoj. Budeme ještě hodně překvapení, jaký vliv a jáká moudrost od nich zde na Zemi pochází. PraSlovani doslova žili a praktikovali Sluneční vědění. Z toho důvodu používali také mnoho silných Slunečních symbolů (Svastických symbolů). Název SVASTIKA PraSlované žili a vnímali jako: "PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES." SVASTIKA = SVA + S + TIKA, SVA = NEBESA, S = VYJÁDŘENÍ SMĚRU, TIKA = POHYB, PŘÍCHOD, TOK, PRŮTOK, TIKAT. SVASTIKA se tedy ukazuje jako něco podstatného, hvězdného, něco, co bychom dnes měli zkoumat a učit se z toho.  Více zde


BOŽSKÝ KOSMICKÝ KÓD 12

Jeden z naprosto fascinujících Kosmických symbolů je symbolika 12.

Číslo dvanáct je nám lidem příjemné a máme ho rádi. Je přímo mírou - tucet. Numerologicky je číslo 12 trojkou, a trojka je také trojúhelníkem. Boží oko bývá zobrazováno právě v trojúhelníku.

Vše co pozorujeme, že je v rámci Kosmu dokonalé, cyklické rotační, ucelené, navazující, vědomé, prostě Kosmicky dokonalé. Toto všechno je provázané symbolikou dvanáct.. 12 znamení zvěrokruhu. 12 hodin během dne. 12 měsíců v roce, 12 apoštolů, 12 kmenů Izraelských. Jsou to Božské tvůrčí principy. Když tvoříme dvanáctkově, tak výsledkem je funkční dokonalost sama. 12 x 12 = 144!  Více zde


VĚDOMÍ STROMŮ A LESA

ANEB EVOLUCE POSTAVENÁ NA HLAVU

Ukazuje se, že stromy v lese mezi sebou komunikují díky podhoubí. Mateřské stromy (stařešinové) se díky podhoubí dovědí, kterému semenáčku se právě nedaří.

A nejen to. Mateřské stromy následně opět skrze podhoubí posílají chybějící klíčové prvky vzdáleným malým semenáčkům v nižších zastíněných patrech, aby jim tím až 5x zvýšily šanci na jejich přežití.                                                         Více zde


INSPIRUJÍCÍ ROK 2020

JAKÝ BUDE ROK 2020 ?

Miluji poselství, která motivují a inspirují. Přesně takové je Kosmické poselství roku 2020. Líbí se vám ta či ona oblast? Jděte směle do toho. Najděte si kvalitní kurz a přihlaste se, učte se, čerpejte, zpracovávejte. Dělejte, co Vás baví, jděte prostě tam, kam vás už léta táhne vaše srdce. CELÝ VESMÍR VÁS PODPOŘÍ.

Poselství roku 2020 je tak mimořádné, že to jsem ještě neviděl.                                                                  Více zde


ZŘENÍ

JAK LZE ZŘÍT VĚDOMÍ

aneb JAK LZE ZŘÍT NEHMOTU

Chtěli byste "na vlastní oči" uzřít svoje vlastní vědomí? Chtěli byste vidět "na vlastní oči" nehmotu? Chtěli byste "na vlastní oči" pozorovat životní prostředí, ve kterém běžně funguje Duše?

                                                                      Více zde


KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

GEOMORFOLOGICKÝ PRVEK

aneb KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

V roce 2006 hledala paní Lynn Hickox muzeum dinosaurů a pro lepší orientaci si stáhla online fotky ze satelitu dané oblasti. Okamžitě ji zaujalo to, co spatřila. Dokonalý obraz indiánské hlavy s čelenkou.

Daná oblast nese odedávna název Medicine Hat (šamanova čelenka).                                   Více zde


KOSMICKÝ KÓD 144 (144 000)

KOSMICKÝ KÓD VŠECH KÓDŮ

Uvádím zde konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů).                     Více zde


MOZEK


V dnešní "moderní" době se miliardy lidí domnívají, že zdrojem vědomí je mozek a že vědomí je funkcí mozku.

Kde jinde by také vědomí mělo vznikat, že ano? Ovšem miliardy jiných lidí se naopak domnívají, že zdrojem vědomí je něco nehmotného, Duše .. Kosmické vědomí ..                                   Více zde


FASCINUJÍCÍ SVĚT FASCIÍ

Bolí Vás záda a přitom lékaři nenašli na páteři na rentgenu ani při magnetické rezonanci žádný nález? Velmi pravděpodobně za to mohou méně pružné a ztuhlé fascie v bederní oblasti.

Co jsou fascie? Z vědeckého pohledu jsou Popelkou, která byla dlouho přehlížena. Při pitvách se vědci spíše chtěli jen co nejrychleji zbavit oné lepkavé a pružné colagenové hmoty, která prorůstá doslova všechny tkáně a propojuje je.

Ve skutečnosti to však je veledůležitý orgán.    Více zde


ÚČINEK ZVUKU VE HMOTĚ

Je úžasné, jakou moc mají energie léčivých zvuků z léčivých nástrojů. Bez vysvětlování, bez přesvědčování, bez dogmat. Klient si jen lehne, prodýchává čakry a nechá na sebe působit léčivé zvuky a energie.

Nejčastější zpětnou vazbou od klientů je jejich dojem, že se k nim lidé z jejich okolí chovají mimořádně hezky. Někdo to umí lépe specifikovat, někdo hůře, dojmy jsou však podobné. Co se jim ve skutečnosti děje?                                  Více zde


ODTAJNĚNÉ ČAKRY

PRÁCE SE SYSTÉMEM DEVÍTI ČAKER   

Stejně tak jako nemůžeme plně poznat podstatu Boha, Zdroje, Stvořitele, stejně tak zdá se nemůžeme plně poznat a popsat ani podstatu čaker, prány, karmy, kundalíní ...

Můžeme však s nimi úžasně a cílevědomě pracovat.                                                   Více zde


MYŠLENKY

Záleží nám na tom, odkud či od koho pochází daná myšlenka? Neměli bychom prostě raději zkoumat její kvalitu sami za sebe, ve svém nitru?

Zkusme to nyní. Postupně zde budou přibývat zajímavé myšlenky hodné našeho přezkoumání. Jejich zdroj sice budu uvádět, ale nechť to nebude kritériem. Nechť je nám to spíše inspirací k dalšímu studiu.

Děkuji Vám, rádcové z různých rovin reality za Vaše podněty.                                                       Více zde


ART

ART

Projevy Ducha

Toto je důkazem, že jsme děti Kosmu, že máme Duši, jež je schopná obejmout Svět.

Boží jiskra v nás nejen dřímá, ale neustále i hoří. Postupně zde budou přibývat další a další artová videa. Děkuji jejich aktérům. Přeji zážitky a RaDost ze života.

                                                               Videa zde


LÉČIVÉ SOLFEGGIO FREKVENCE

SOLFEGGIO FREKVENCE

"Vše jsou vibrace" a z matematického hlediska vychází všechny frekvence z Posvátné geometrie.

Každá vibrace má svoji vlastní frekvenci. Tím, že vědomě do sebe necháme vstoupit Solfeggio frekvence, můžeme snadněji dosahovat rovnováhy, hojení, ukotvení ... 

                                                                   Více zde


12 SMYSLŮ - BRÁNY DUŠE

K HLUBOKÉ INSPIRACI - BRÁNY DUŠE

Podle jednoho z největších mystiků všech dob, Rudolfa Steinera nemá lidská bytost pouze známých 5 smyslů, ale má jich 12.

Smysly bytosti jsou zde chápány jako brány Duše, kterými si Duše navnímává svět z pozice hmoty a jejího zdánlivého odloučení od jednoty, aby se do ní mohla zpět vědomě navrátit.

                                                                   Více zde             


SNY MALÝCH DĚTÍ

JAK MAJÍ RODIČE REAGOVAT ?

Asi to znáte. Dětské noční reakce na sny nebývají nijak příjemné. Vypadá to, jakoby se jim zdávaly nějaké protivné noční můry. Rodiče mají tendenci přiběhnout a dítěti nějak pomoci.

Otázkou je, co se to vlastně v tu chvíli s dětmi děje a jak na to mají rodiče reagovat.

                                                                     Více zde


MYSTICKÉ ČÍSLO 108

MYSTERIUM ČÍSLA 1 0 8

Po celém světě lidé znají fenomén tzv. "108 pozdravů Slunce", anebo 108 čehokoliv jiného, duchovně laděného.

Často se uvádí, že číslo 108 odráží hlubokou tradici a spiritualismus a že význam počtu je stále otevřený výkladu a je mnoho teorií, proč právě toto číslo.

                                                               Více zde


OSUD PLANETY ZEMĚ ...

JE V DOBRÝCH RUKOU

Nikdo nás bohužel ve škole nevedl k jednoduchému a prostému zamyšlení nad tím, jak je možné, že Země stále po miliardy let obíhá kolem Slunce.

Vlivů, které silově působí na Zemi je nespočetně. Jsou jimi jiná kosmická tělesa, proměnlivý tlak částic Slunečního záření, Kosmického záření, různé výchylky drah, eliptičnost Zemské dráhy, vliv počasí atd. atd.
 

                                                                   Více zde


ÚŽASNÝ VZKAZ Z VESMÍRU

VZKAZ Z VESMÍRU

11. 11. obdržíme úžasný vzkaz z Vesmíru.

V tomto velmi silném symbolickém datu mine planetu Zemi asteroid, který k nám promlouvá již od roku 2015. Tehdy jej vědci poprvé zpozorovali. Tehdy prolétal kolem Země přesně 31. 10., a to velmi těsně (pouze 1,27 vzdálenosti Země - Měsíc.

                                                                     Více zde     


NEMUSÍM SOUHLASIT SÁM SE SEBOU !

ANEB FASCINUJÍCÍ SVĚT UVNITŘ PODVĚDOMÍ

Pozorujeme pouze povrch slupky vědomí sebe sama. A myslíme si, že to jsme my. Identifikujeme se s touto vrchní slupkou a ve skutečnosti nechápeme, jak a proč jsme vlastně k dané myšlence nebo reakci došli.

Neumíme odhalit naše vnitřní našeptávače, naše hluboké vnitřní motivy.  Kdo a proč uvnitř nás, to požaduje a kdo uvnitř nás tak reaguje?                                                          Více zde    


ZVYŠOVÁNÍ MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTÍ

o kolik ? o 400% !

Každý den, doslova den co den, existuje určité časové okno, a platí to po celé Zeměkouli, ve kterém stoupají mimosmyslové schopnosti řádově o 400%. Zní to sice neuvěřitelně a fantasticky, ale skutečně tomu tak je. Odkazují na to tvrdá data. Této vědomosti a možnosti může využívat každá tvůrčí bytost. Pokud to samozřejmě ví. Velkolepé že?

Kdy, kde? A jak? 

                                                                             Více zde


POSVÁTNÁ KOSMICKÁ GEOMETRIE

Původní význam slova "svatý" znamená MOCNÝ, SILNÝ. SVATOzář se malovala u jedinců, vyzařujících ve svých životech čisté ideály a principy (vysoké vibrace).

Pokud někdo z Vás také vnímá a cítí, že život je posvátný, potom je vlastně posvátný celý Vesmír, celé Univerzum.

Je dobré, čas od času, zvědomovat si i ty nejzákladnější souvislosti. Pokud je KOSMOS mocný a silný a vyzařuje mocné principy, potom je KOSMOS posvátný v celé své podstatě. Mohu tedy vědomě napsat, že KOSMICKÁ geometrie je totéž, co POSVÁTNÁ GEOMETRIE.                                         Více zde


POSVÁTNÁ GEOMETRIE ŽIVOTA

KLÍČE TVOŘENÍ

Kdo jsme a kam kráčíme? Proč jsme tady? Jaký je smysl života? Co bude potom? To jsou otázky všech otázek. Čím víc toho poznáme, čím víc toho prožijeme a procítíme a čím víc souvislostí si zvědomíme, tím víc se budeme cítit být smysluplnou součástí Stvoření. Jaký je život ve své podstatě? Jak vzniká a jak vzkvétá? Kde všude můžeme spatřit jeho projevy?

Pojďme nyní pozorovat Stvoření tak trochu jinak. Třeba něco objevíme.                                                                    Více zde


KOSMICKÝ SYMBOL 666

Ještě než se ponoříme do významu symbolu 666, zkusme se na něj chvíli jen tak zadívat. Jako na obrázek, bez přemýšlení. Je něčím výjimečný, že? Tři spirálky vedle sebe. Je to svým způsobem magický tvar, útvar, forma ...

Je tento symbol něčím, čeho bychom se měli bát, anebo se mu vyhýbat? Anebo je to jen nějaká pověra, mýtus, zajímavost?

Každopádně platí, že číslo 666, jakožto mystický symbol, či duchovně historická záhada fascinuje lidi od svého samotného objevení se. Připomeňme si, kde se vlastně tento symbol, či snad číslo vzalo.                                                               Více zde


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________