WOW

VĚDOMÍ STROMŮ A LESA

ANEB EVOLUCE POSTAVENÁ NA HLAVU

Ukazuje se, že stromy v lese mezi sebou komunikují díky podhoubí. Mateřské stromy (stařešinové) se díky podhoubí dovědí, kterému semenáčku se právě nedaří. A nejen to. Mateřské stromy následně opět skrze podhoubí posílají chybějící klíčové prvky vzdáleným malým semenáčkům v nižších zastíněných patrech, aby jim tím až 5x zvýšily šanci na jejich přežití. Více zde


ZŘENÍ

JAK LZE ZŘÍT VĚDOMÍ

aneb JAK LZE ZŘÍT NEHMOTU

Chtěli byste "na vlastní oči" uzřít svoje vlastní vědomí? Chtěli byste vidět "na vlastní oči" nehmotu? Chtěli byste "na vlastní oči" pozorovat životní prostředí, ve kterém běžně funguje Duše?  Více zde


KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

GEOMORFOLOGICKÝ PRVEK

aneb KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

V roce 2006 hledala paní Lynn Hickox muzeum dinosaurů a pro lepší orientaci si stáhla online fotky ze satelitu dané oblasti. Okamžitě ji zaujalo to, co spatřila. Dokonalý obraz indiánské hlavy s čelenkou. Daná oblast nese odedávna název Medicine Hat (šamanova čelenka). Více zde


KOSMICKÝ KÓD 144 (144 000)

KOSMICKÝ KÓD VŠECH KÓDŮ - Uvádím zde konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů). Více zde


MOZEK

V dnešní "moderní" době se miliardy lidí domnívají, že zdrojem vědomí je mozek a že vědomí je funkcí mozku.

Kde jinde by také vědomí mělo vznikat, že ano? Ovšem miliardy jiných lidí se naopak domnívají, že zdrojem vědomí je něco nehmotného, Duše .. Kosmické vědomí .. Více zde


ÚČINEK ZVUKU VE HMOTĚ

Je úžasné, jakou moc mají energie léčivých zvuků z léčivých nástrojů. Bez vysvětlování, bez přesvědčování, bez dogmat. Klient si jen lehne, prodýchává čakry a nechá na sebe působit léčivé zvuky a energie. Nejčastější zpětnou vazbou od klientů je jejich dojem, že se k nim lidé z jejich okolí chovají mimořádně hezky. Někdo to umí lépe specifikovat, někdo hůře, dojmy jsou však podobné. Co se jim ve skutečnosti děje?  Více zde


ODTAJNĚNÉ ČAKRY

PRÁCE SE SYSTÉMEM DEVÍTI ČAKER   

Stejně tak jako nemůžeme plně poznat podstatu Boha, Zdroje, Stvořitele, stejně tak zdá se nemůžeme plně poznat a popsat ani podstatu čaker, prány, karmy, kundalíní ...

Můžeme však s nimi úžasně a cílevědomě pracovat.   Více zde


MYŠLENKY

Záleží nám na tom, odkud či od koho pochází daná myšlenka? Neměli bychom prostě raději zkoumat její kvalitu sami za sebe, ve svém nitru? Zkusme to nyní. Postupně zde budou přibývat zajímavé myšlenky hodné našeho přezkoumání. Jejich zdroj sice budu uvádět, ale nechť to nebude kritériem. Nechť je nám to spíše inspirací k dalšímu studiu. Děkuji Vám, rádcové z různých rovin reality za Vaše podněty. Více zde


ART

ART

Projevy Ducha

Toto je důkazem, že jsme děti Kosmu, že máme Duši, jež je schopná obejmout Svět.

Boží jiskra v nás nejen dřímá, ale neustále i hoří. Postupně zde budou přibývat další a další artová videa. Děkuji jejich aktérům. Přeji zážitky a RaDost ze života. Videa zde


LÉČIVÉ SOLFEGGIO FREKVENCE

SOLFEGGIO FREKVENCE

"Vše jsou vibrace" a z matematického hlediska vychází všechny frekvence z Posvátné geometrie.

Každá vibrace má svoji vlastní frekvenci. Tím, že vědomě do sebe necháme vstoupit Solfeggio frekvence, můžeme snadněji dosahovat rovnováhy, hojení, ukotvení ...      Více zde


12 SMYSLŮ - BRÁNY DUŠE

K HLUBOKÉ INSPIRACI - BRÁNY DUŠE

Podle jednoho z největších mystiků všech dob, Rudolfa Steinera nemá lidská bytost pouze známých 5 smyslů, ale má jich 12.

Smysly bytosti jsou zde chápány jako brány Duše, kterými si Duše navnímává svět z pozice hmoty a jejího zdánlivého odloučení od jednoty, aby se do ní mohla zpět vědomě navrátit.  Více zde             


SNY MALÝCH DĚTÍ

JAK MAJÍ RODIČE REAGOVAT ?

Asi to znáte. Dětské noční reakce na sny nebývají nijak příjemné. Vypadá to, jakoby se jim zdávaly nějaké protivné noční můry. Rodiče mají tendenci přiběhnout a dítěti nějak pomoci. Otázkou je, co se to vlastně v tu chvíli s dětmi děje a jak na to mají rodiče reagovat. více zde


MYSTICKÉ ČÍSLO 108

MYSTERIUM ČÍSLA 1 0 8

Po celém světě lidé znají fenomén tzv. "108 pozdravů Slunce", anebo 108 čehokoliv jiného, duchovně laděného.

Často se uvádí, že číslo 108 odráží hlubokou tradici a spiritualismus a že význam počtu je stále otevřený výkladu a je mnoho teorií, proč právě toto číslo.  více zde


OSUD PLANETY ZEMĚ ...

JE V DOBRÝCH RUKOU

Nikdo nás bohužel ve škole nevedl k jednoduchému a prostému zamyšlení nad tím, jak je možné, že Země stále po miliardy let obíhá kolem Slunce.

Vlivů, které silově působí na Zemi je nespočetně. Jsou jimi jiná kosmická tělesa, proměnlivý tlak částic Slunečního záření, Kosmického záření, různé výchylky drah, eliptičnost Zemské dráhy, vliv počasí atd. atd.    více zde


ÚŽASNÝ VZKAZ Z VESMÍRU

VZKAZ Z VESMÍRU

11. 11. obdržíme úžasný vzkaz z Vesmíru.

V tomto velmi silném symbolickém datu mine planetu Zemi asteroid, který k nám promlouvá již od roku 2015. Tehdy jej vědci poprvé zpozorovali. Tehdy prolétal kolem Země přesně 31. 10., a to velmi těsně (pouze 1,27 vzdálenosti Země - Měsíc.  více zde ...     


JAKÝ BUDE ROK 2019?

JAKÝ BUDE ROK 2019 podle kosmické numerologie?

Než se podíváme blíže na rok 2019, bude myslím dobré zamyslet se napřed nad rokem 2018. Vše na sebe navazuje. Mayský kalendář předpovídal, že někdy od konce roku 2012 bude přicházet nový věk a že "starý svět" zanikne.   více zde ...


FASCINUJÍCÍ PŘELOM ROKU 2018 / 2019

2018/2019 z pohledu Kosmické numerologie

Co nám poodhaluje numerologie o samotném přelomu roku 2018 / 2019? Z pohledu Kosmické numerologie se jedná o zcela výjimečný a fascinující přelom, který jen tak běžně nenastává. Konec roku 2018 přináší nejvyšší číslo vůbec (devítku) a začátek roku 2019 to absolutně korunuje, a přináší nejvyšší vyvrcholení Kosmického příběhu Stvoření. O čem je řeč?          více zde ...


NEMUSÍM SOUHLASIT SÁM SE SEBOU !

ANEB FASCINUJÍCÍ SVĚT UVNITŘ PODVĚDOMÍ

Pozorujeme pouze povrch slupky vědomí sebe sama. A myslíme si, že to jsme my. Identifikujeme se s touto vrchní slupkou a ve skutečnosti nechápeme, jak a proč jsme vlastně k dané myšlence nebo reakci došli. Neumíme odhalit naše vnitřní našeptávače, naše hluboké vnitřní motivy. Kdo a proč uvnitř nás, to požaduje a kdo uvnitř nás tak reaguje?          více zde ...    


NAVYŠOVÁNÍ MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTÍ

o kolik ? o 400% !

Každý den, doslova den co den, existuje určité časové okno, a platí to po celé Zeměkouli, ve kterém stoupají mimosmyslové schopnosti řádově o 400%. Zní to sice neuvěřitelně a fantasticky, ale skutečně tomu tak je. Odkazují na to tvrdá data. Této vědomosti a možnosti může využívat každá tvůrčí bytost. Pokud to samozřejmě ví. Velkolepé že?

Kdy, kde? A jak?   více zde ...


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________