WOW - ZAJÍMAVÉ

KOSMICKÉ KÓDY A KLÍČE


VAŠE ŽIVOTNÍ ČÍSLO a JEHO VÝZNAM

Jaké je Vaše životní číslo?

Jaký je jeho význam a na co poukazuje?

Životní číslo zcela konkrétně souvisí s naplánovanými podmínkami konkrétní inkarnace. Něco vyjadřuje, vystihuje a něco určuje. Dá se chápat jako celoživotní světélko přímo před očima, které má dar osvětlovat nám cestu životem a připomínat nám to, na co jsme v tomto životě nechtěli zapomenout a co si na úrovni Duše přejeme zušlechťovat. Životní číslo se zjistí numerologickým výpočtem.

O Vašem životním čísle se dozvíte více zde


SLUNEČNÍ BRÁNA

Osobně považuji téma této stránky za natolik důležité pro náš duševní i tělesný rozvoj a chápání světa, že to slovy ani neumím vyjádřit. Slunce není nějaký dokonalý Bůh. Slunce je však dokonalým Božím dílem, které má na starosti všechny planety Slunečního systému. A to je doslova Kosmický úkol a Kosmické působení. Slunce hrubohmotné ... Slunce jemnohmotné ... Slunce energetické ... Slunce Duchovní ... Slunce vědomé ... Slunce shromaždištěm Duší ... Slunce cestovní bránou ... Slunce portálem ... Slunce Dárcem ...

Je obrovským darem pro všechny hledající bytosti.       

                                                                                                Více zde


SLUNEČNÍ SYMBOLY - SVASTIKA

Původ Duší PraSlovanů zde na Zemi, je opředen závojem tajemna. Zčásti je to proto, že Duše prapůvodních Slovanů, byly velemoudré Duše, které v jádru nebyly agresivní a výbojné a proto si je ostatní výbojné národy neustále chtěly více a více podmaňovat a zašlapávat jejich moudrost a doslova hvězdný původ. Naštěstí existují dodnes tzv. ochránci původních textů a původních informací od PraSlovanů. Postupně je uvoňují do prostoru, tak jak to umožňuje společenský vývoj. Budeme ještě hodně překvapení, jaký vliv a jáká moudrost od nich zde na Zemi pochází. PraSlovani doslova žili a praktikovali Sluneční vědění. Z toho důvodu používali také mnoho silných Slunečních symbolů (Svastických symbolů).

Název SVASTIKA PraSlované žili a vnímali jako: "PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES." SVASTIKA = SVA + S + TIKA, SVA = NEBESA, S = VYJÁDŘENÍ SMĚRU, TIKA = POHYB, PŘÍCHOD, TOK, PRŮTOK, TIKAT. SVASTIKA se tedy ukazuje jako něco podstatného, hvězdného, něco, co bychom dnes měli hluboce zkoumat a učit se z toho.                                                                                             Více zde


NEDOSTIŽNÁ MAYSKÁ TECHNOLOGIE

Představte si, že bychom hledali nějakou softwarovou firmu, která by měla splnit následující požadavky: Vytvořit 4metrový obraz, který v základu obsahuje požadované základní sdělení. Po přiložení vlastní kopie obrazu a vzájemném natočení o 14° vznikne dokonalý čelní portrét s mnoha požadovanými konkrétními detailními informacemi. Po dalším dotočení na 14,4° vznikne další konkrétní požadovaný příběh. Dále budeme požadovat, aby po jiném přiložení a jiném natočení kopie obrazu, se vyjevovaly jiné další nové konkrétní obrazy s konkrétními sděleními. A budeme takových ukrytých konkrétních nových obrazů (transformerů) požadovat vložit zhruba dvě stě. Pokud bychom toto po nějaké firmě skutečně požadovali, tak by si jen zaťukali na čelo a vysmáli se nám. Toto prostě není v silách současných technologií a zdá se, že ani možná nikdy nebude.                           

                                                                                                  Více zde


VĚDOMÉ SRDCE

1) ÚŽASNÝ OBJEV, KTERÝ VĚDCŮM STAVÍ VŠE NA HLAVU

2) ÚŽASNÁ TECHNIKA KOHERENCE SRDCE A MOZKU

Vědci objevili ve stavbě lidského srdce nový typ buněk, který jim zatím unikal. Lidské srdce jich obsahuje 40 tisíc. Vědci je nazvali SENZORICKÉ NEURITIDY. A co je na nich tak zvláštního? Jsou to speciální NEURONY, které vytváří samostatnou propojenou síť, která pracuje podobně jako neurony v mozku a vytváří tak svoje vlastní vědomí, s vlastní pamětí, s vlastními dojmy atd. Vytváří tak paralelní vědomí. Pracuje samostatně. A pokud člověk dokáže zharmonizovat činnost vědomí mozku s vědomím srdce, potom se dějí zázraky.                                                                                                    

                                                                                             Více zde


JIN JANG : KOSMICKÝ VÝZNAM

Díky nejmodernějším úžasným objevům Nassima Harameina, který rozkryl strukturu bodu časoprostoru, neboli organizaci vznikání hmotných efektů a projevů hmoty z nehmotné informační matrice, jsme se dozvěděli také, jaká je fyzikální podstata symbolu Jin Jang.

Ten, kdo kdysi v dávnověku znal podstatu symbolu Jin Jang, také znal podstatu bodu časoprostoru (neboli tvůrčí rozhraní mezi nehmotou a hmotou). Je to zřejmé z toho, že neznal pouze symbol Jin Jang, ale znal také podrobnosti organizace informační matrice bodu časoprostoru. Víme to bezpečně, protože nejutajovanějším věděním lidstva byla po tisíciletí znalost Kosmického Kódu 1 4 4, což je ještě podrobnější, či komplexnější vědění o fungování rozhraní mezi nehmotou a hmotou.                                                      Více zde


O "KARMAVIRU" BEZ CENZURY

"KARMAVIRUS" rozděluje společnost. Někdo se nechá rád očkovat mRNA vakcínou, pro dobrý pocit ochrany zdraví. Jiný se nechá očkovat proto, aby měl mohl cestovat a vůbec, aby měl co nejméně potíží. Jiní se nenechají očkovat ani násilím. To, co se před rokem nazývalo konspirací, se po roce ukazuje vyžadovanou normou. A jak se v tom všem zmatku má člověk zorientovat, když si všechny dostupné informace tolik protiřečí? Klíčovou otázkou je, k jakým informacím se člověk dostane. Vládních informací je všude plno. Jenže tak nějak cítíme, že s vládními informacemi to tak trochu smrdí, když se například snaží vnutit experimentální mRNA vakcínu i dětem 12+ ve školách, a to i bez souhlasu rodičů. Cítíme, že toto už je přes čáru. Bude tedy dobré porovnat si vládní informace i s těmi nevládními, tedy s těmi necenzurovanými. Zde najdete velmi zajímavé a závažné necenzurované články a informace.                     Více zde


POSELSTVÍ BRÁNY PYRAMIDY

Vystupování Duší do Astrality, kódy Tvoření 1 4 4 a 1 3 7 ...

V nejstarších dochovaných textech, v Sumerštině, se detailně popisuje, jak bytosti zvané Anunaki, využívaly Velké Pyramidy v Gíze jako technologicko-navigační komplex. Dávno a dávno před tím vším, o čem mluví oficiální Egyptolgie. Největší světový odborník (zakladatel oboru) na výrobu umělého kamene Joseph Davidovitz prokázal, že tři hlavní pyramidy v Gíze (tzv. "Cheopsova", "Džoserova" a "Menkaurova", byly postaveny technologií odléváním vápencových bloků a že tuto technolgii stavitelé ovládali s velikými vědomostmi (všechny ostatní pyramidy jsou však již postaveny technologií otesáváním kamene).                                                              Více zde

                                                                                       


ZTRACENÉ PYRAMIDY

PYRAMIDY MNOHEM STARŠÍ A MNOHEM VĚTŠÍ NEŽ V EGYPTĚ

S Pyramidami má věda potíž. Jejich datace, účel. použitá technologie stavby, umístění, ... to vše je velmi často bez relevantního vědeckého vysvětlení. Podívejme se zde na některé tzv. "ZTRACENÉ PYRAMIDY".

Ukážeme si postupně různá místa na světe, která z hlediska Pyramid překračují nejdivočejší fantazie. Mnoho lidí cítí, že Pyramidy jsou tajemné a že jejich samotná struktura, či geometrie, je Kosmickou Bránou, či Kosmickým Kódem, jež spouští nám neznámé Kosmické síly a procesy.

                                                                                       Více zde


DRUIDI, DUBY, JMELÍ, MOUDROST

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ NEBO KELTSKÉ ?

ve starých pověstech Českých se hovoří o velemoudrém Knížeti Krokovi, který měl tři dcery. Velmi seriózním a nejvíce ceněným zdrojem informací jsou tři knihy "Chronicum Bohemorum", neboli Kronika Česká od vzdělaného mnicha Kosmase. Ten uvádí, že Kníže se jmenoval "Crocco."

Měl tytéž tři dcery. Díky archeologickému nálezu, učiněném v roce 1771 na českém území (na Rokycansku), jsme se dozvěděli, že Kníže "Crocco", který měl tři dcery, byl Keltským panovníkem a nejspíše i Druidem. Vše ukazuje na skutečnost, že Moudrý Český Kníže Krok a moudrý Keltský Druid Crocco jsou jedna a tatáž historická postava!                                                                                              Více zde


BOŽSKÝ KOSMICKÝ KÓD 12

Jeden z naprosto fascinujících Kosmických symbolů je symbolika 12.

Číslo dvanáct je nám lidem příjemné a máme ho rádi. Je přímo mírou - tucet. Numerologicky je číslo 12 trojkou, a trojka je také trojúhelníkem. Boží oko bývá zobrazováno právě v trojúhelníku.

Vše co pozorujeme, že je v rámci Kosmu dokonalé, cyklické rotační, ucelené, navazující, vědomé, prostě Kosmicky dokonalé. Toto všechno je provázané symbolikou dvanáct.. 12 znamení zvěrokruhu. 12 hodin během dne. 12 měsíců v roce, 12 apoštolů, 12 kmenů Izraelských. Jsou to Božské tvůrčí principy.

Když tvoříme dvanáctkově, tak výsledkem je funkční dokonalost sama. 12 x 12 = 144!                                                                 Více zde


ANTARKTICKÁ PYRAMIDA

V Antarktidě lze spatřit něco, co je kolosální a záhadné. Tyčí se zde Pyramida neuvěřitelných rozměrů. Čtvercová základna 2.000 m x 2.000 m a výška je 1.265 m. Křemenný kámen je v podstatě polovodič. Někteří vědci dnes přináší informace, že samo jádro planety Země vykazuje znaky, jako by mělo organizovanou krystalickou strukturu, což by následně vysvětlovalo dokonalou energetickou mřížku planety Země. V takovém nastavení gigantické a organizované energetické struktury by pak obrovská pyramidální struktura polovodičového typu byla schopna generovat nepředstavitelné ORGANIZOVANÉ SÍLY.                                                                                                                                                                                                                           Více zde 


VĚDOMÍ STROMŮ A LESA

ANEB EVOLUCE POSTAVENÁ NA HLAVU

Ukazuje se, že stromy v lese mezi sebou komunikují díky podhoubí. Mateřské stromy (stařešinové) se díky podhoubí dovědí, kterému semenáčku se právě nedaří.

A nejen to. Mateřské stromy následně opět skrze podhoubí posílají chybějící klíčové prvky vzdáleným malým semenáčkům v nižších zastíněných patrech, aby jim tím až 5x zvýšily šanci na jejich přežití.  

                                                                                     Více zde


ZPÍVÁNÍ DO HLÍNY, ... (Viktor Schauberger)

Prastaré zvyky, které provozovalo jen málo sedláků dokonce i v dobách Viktora Schaubergera, naprosto fascinovaly tohoto mladého výzkumníka. Působivým příkladem je "zpívání do hlíny", jež podrobně cituje i Olof Alexandersson ve své knize "Živá voda", včetně překladu z hornoněmeckého dialektu. Slovo "hlína" zní v tomto dialektu stejně jako tón" a tato dvojznačnost jednoho výrazu zde sehrává důležitou úlohu.

Následující nezkrácený text pochází z pojednání o přírodním zemědělství, jež spatřilo světlo světa v Leonsteinu v červenci 1945. Úvahami tohoto typu a jejich závěry odkrývá Viktor Schauberger úplně nový pohled na smysl určitých tradic a rituálů.

"Náhoda neexistuje. Existují jen ...                                      Více zde


ANALOGOVÝ POČÍTAČ PŘED KRISTEM

STROJEK Z ANTIKYTHERY

V roce 1902 byl objeven ve vraku římské lodi, která se potopila kolem let 70-60 př. n. l. blízko řeckého ostrova Antikythéra podivný artefakt. Dlouho ležel nepovšimnut někde ve skladišti. Soudilo se, že to musí být nějaký moderní přístroj z nové doby, který se nějakou náhodou potopil do místa vraku lodi. Nakonec se moderním zkoumáním zjistilo, že se jedná o prastarý technický přístroj - sofistikovaný strojek. Ukázalo se, že strojek je dokonalý analogový počítač, který vypočítává a současně ukazuje pohyby nebeských těles a to s fascinující přesností, včetně nepravidelných pohybů těles a mnoho dalších funkcí.                             Více zde


VÍRA TVOŘÍ

1 3 7 + 7 = 1 4 4

Co má společného Kosmický Kód 1 3 7 a Brána Tvoření 1 4 4 s VÍROU ?

Zdá se, že právě tato Duchovní Podstata Srdce (VÍRA) je oním potřebným dodatkem (sedmičkovým) ke Kosmickému Kódu hrubohmotné Brány 1 3 7, aby se vše mohlo transformovat do realizace skrze Kosmický Kód Brány Tvoření 1 4 4.

                                                                            Více zde


JAKÝ BUDE ROK 2023?

Dvě dvojky. Je to dualita na druhou. A skutečně. Naše druhé desetiletí přišlo s novou výzvou a novým tlakem na každého jedince. Covid, různé strachy, velké zákazy, nezákonné požadavky, tlaky centrálních vlád a neskutečné tlaky farma průmyslu, to vše nabralo nevídaných rozměrů a úrovní. S tím vším plně korespondují dvě dvojky, tedy dualita na druhou. Obrovský a nevídaný tlak na odpovědi. "Jakpak zareaguješ člověče?" To vše si vyžadovalo a stále vyžaduje osobní reakci každého jedince. Tady už musí být každý sám za sebe.

2+0+2+3=7. V Kosmické Numerologii Sedmička říká, že tento rok bude podporovat ty, kteří se budou umět ve svých postojích a rozhodnutích nechávat inspiriovat srdcem.                                            Více zde


CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VITAMÍNECH

A O VITAMÍNECH A DOPLŇCÍCH STRAVY OBECNĚ

Mnoho lidí žije v přesvědčení, že vitamínové potravinové doplňky jsou prospěšné, a že umí tělu zajistit jejich doplnění. Jsou samozřejmě doplňky a doplňky. Některé jsou kvalitnější, jiné méně, a některé jsou přímo škodlivinou.

Obecně však pro všechny extrahované, či izolované, nebo dokonce syntetizované vitamíny, platí mnohá omezení. Je dobré to vědět. V nevědomosti, totiž můžeme v dobré víře našemu tělu nechtěně škodit. A nejen našemu. Nezřídka lidé tyto doplňky podávají v dobré víře svým blízkým, právě při nemoci a jiném zatížení.

                                                                                                          Více zde


ZŘENÍ

JAK LZE ZŘÍT VĚDOMÍ

aneb JAK LZE ZŘÍT NEHMOTU

Chtěli byste "na vlastní oči" uzřít svoje vlastní vědomí? Chtěli byste vidět "na vlastní oči" nehmotu? Chtěli byste "na vlastní oči" pozorovat životní prostředí, ve kterém běžně funguje Duše?

                                                                                  Více zde


KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

GEOMORFOLOGICKÝ PRVEK

aneb KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

V roce 2006 hledala paní Lynn Hickox muzeum dinosaurů a pro lepší orientaci si stáhla online fotky ze satelitu dané oblasti. Okamžitě ji zaujalo to, co spatřila. Dokonalý obraz indiánské hlavy s čelenkou.

Daná oblast nese odedávna název Medicine Hat (šamanova čelenka).                                         

                                                                                  Více zde


KOSMICKÝ KÓD 144 (144 000)

KOSMICKÝ KÓD VŠECH KÓDŮ

Uvádím zde konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další.

Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů.                                                                                                    Více zde


MOZEK

OTÁZKA: JE ZDROJEM HOVORU HOVOŘÍCÍ MOBIL ?

V dnešní "moderní" době se miliardy lidí domnívají, že zdrojem vědomí je mozek a že vědomí je funkcí mozku.

Kde jinde by také vědomí mělo vznikat, že ano?

Ovšem miliardy jiných lidí se naopak domnívají, že zdrojem vědomí je něco nehmotného, Duše .. Kosmické vědomí ...                                          

                                                                               Více zde


FASCINUJÍCÍ SVĚT FASCIÍ

Bolí Vás záda a přitom lékaři nenašli na páteři na rentgenu ani při magnetické rezonanci žádný nález? Velmi pravděpodobně za to mohou méně pružné a ztuhlé fascie v bederní oblasti.

Co jsou fascie? Z vědeckého pohledu jsou Popelkou, která byla dlouho přehlížena. Při pitvách se vědci spíše chtěli jen co nejrychleji zbavit oné lepkavé a pružné colagenové hmoty, která prorůstá doslova všechny tkáně a propojuje je.

Ve skutečnosti to však je veledůležitý orgán.          

                                                                                    Více zde


KVANTOVÉ EFEKTY V DÁVNOVĚKU

LYCURGŮV POHÁR

  • ZÁMĚR: MANIPULACE S HMOTOU V KVANTOVÉM MĚŘÍTKU
  • PRINCIP: KVANTOVÉ EFEKTY NA SUBATOMICKÉ ÚROVNI
  • POSTUP: NANOČÁSTICE ZLATA, STŘÍBRA, MĚDI V PŘESNÉM POMĚRU
  • LETOPOČET: MINIMÁLNĚ JIŽ PŘED 1.700 ROKY

Že to zní fantasticky? No, ano, ono je to celé fantastické                                                                              Více zde


ÚČINEK ZVUKU VE HMOTĚ

Je úžasné, jakou moc mají energie léčivých zvuků z léčivých nástrojů. Bez vysvětlování, bez přesvědčování, bez dogmat. Klient si jen lehne, prodýchává čakry a nechá na sebe působit léčivé zvuky a energie.

Nejčastější zpětnou vazbou od klientů je jejich dojem, že se k nim lidé z jejich okolí chovají mimořádně hezky. Někdo to umí lépe specifikovat, někdo hůře, dojmy jsou však podobné.

Co se jim ve skutečnosti děje?                                                                                                                  Více zde


ODTAJNĚNÉ ČAKRY

PRÁCE SE SYSTÉMEM DEVÍTI ČAKER   

Stejně tak jako nemůžeme plně poznat podstatu Boha, Zdroje, Stvořitele, stejně tak zdá se nemůžeme plně poznat a popsat ani podstatu čaker, prány, karmy, kundalíní ...

Můžeme však s nimi úžasně a cílevědomě pracovat.    

                                                                                    Více zde


MYŠLENKY

Záleží nám na tom, odkud či od koho pochází daná myšlenka? Neměli bychom prostě raději zkoumat její kvalitu sami za sebe, ve svém nitru?

Zkusme to nyní. Postupně zde budou přibývat zajímavé myšlenky hodné našeho přezkoumání. Jejich zdroj sice budu uvádět, ale nechť to nebude kritériem. Nechť je nám to spíše inspirací k dalšímu studiu.

Děkuji Vám, rádcové z různých rovin reality za Vaše podněty.                                                               

                                                                                  Více zde


ART

ART

Projevy Ducha

Toto je důkazem, že jsme děti Kosmu, že máme Duši, jež je schopná obejmout Svět.

Boží jiskra v nás nejen dřímá, ale neustále i hoří. Postupně zde budou přibývat další a další artová videa. Děkuji jejich aktérům. Přeji zážitky a RaDost ze života.

                                                                                Videa zde


LÉČIVÉ SOLFEGGIO FREKVENCE

SOLFEGGIO FREKVENCE


"Vše jsou vibrace" a z matematického hlediska vychází všechny frekvence z Posvátné geometrie.

Každá vibrace má svoji vlastní frekvenci. Tím, že vědomě do sebe necháme vstoupit Solfeggio frekvence, můžeme snadněji dosahovat rovnováhy, hojení, ukotvení ... 

                                                                                 Více zde


GRAFEN a OCHRANA PŘED NÍM

GRAFEN je materiál budoucnosti. Je to sice "obyčejný" uhlík, avšak v neobyčejné konfiguraci. Na úrovni atomů, vytváří přesně strukturované a orientované vzory, struktury a tzv. klece. Výsledkem jsou zcela neobvyklé vlastnosti. Je to materiál, který je založený na trubičkách z jednoatomových vrstev grafitu, které jsou zhruba stotisíckrát užší !, než lidský vlas, ale zároveň mnohem pevnějších než ocel ! Tento nekovový materiál je současně také magnetický ! To už je zcela mimo naše zkušenosti. Ukazuje se však, že může potichu a skrytě velmi významně ničit naše zdraví. Grafen dost možná právě teď vdechujete do svých plic, paradoxně v obavách o své zdraví, aniž byte to však tušil. Před škodlivými účinky Grafenu se však lze chránit a to přírodními cestami.                                                                                                                 Více zde


SVÁ ČÍSLA

Víte která čísla jsou více spjata s Osudovými událostmi a Karmickými rozcestníky? Víte která čísla jsou propojena s Boží Jiskrou v člověku? Víte které číslo silně zrcadlí jedinečnou touhu a odvahu srdce? Víte které číslo nám přináší překvapení nečekaných změn?

Různá čísla zrcadlí různé Kosmické principy. Zde se nyní můžeme zamyslet právě nad těmi čísly, která JSOU SVÁ. Jsou to taková čísla, která zrcadlí jedinečnost, individualitu, nepřenositelnost. Jsou to čísla, která někam po svém vychylují. Zkrátka jsou svá a nikdo s tím nic nenadělá.

Kdo je zavnímá, kdo je pochopí, kdo je přijímá, ten má krásnější život.                                                            Více zde


12 SMYSLŮ - BRÁNY DUŠE

K HLUBOKÉ INSPIRACI - BRÁNY DUŠE

Podle jednoho z největších mystiků všech dob, Rudolfa Steinera nemá lidská bytost pouze známých 5 smyslů, ale má jich 12.

Smysly bytosti jsou zde chápány jako brány Duše, kterými si Duše navnímává svět z pozice hmoty a jejího zdánlivého odloučení od jednoty, aby se do ní mohla zpět vědomě navrátit.

                                                                                    Více zde


SNY MALÝCH DĚTÍ

JAK MAJÍ RODIČE REAGOVAT ?

Asi to znáte. Dětské noční reakce na sny nebývají nijak příjemné. Vypadá to, jakoby se jim zdávaly nějaké protivné noční můry. Rodiče mají tendenci přiběhnout a dítěti nějak pomoci.

Otázkou je, co se to vlastně v tu chvíli s dětmi děje a jak na to mají rodiče reagovat.

                                                                                     Více zde


MYSTICKÉ ČÍSLO 108

MYSTERIUM ČÍSLA 1 0 8

Po celém světě lidé znají fenomén tzv. "108 pozdravů Slunce", anebo 108 čehokoliv jiného, duchovně laděného.

Často se uvádí, že číslo 108 odráží hlubokou tradici a spiritualismus a že význam počtu je stále otevřený výkladu a je mnoho teorií, proč právě toto číslo.

                                                                             Více zde


OSUD PLANETY ZEMĚ ...

JE V DOBRÝCH RUKOU


Nikdo nás bohužel ve škole nevedl k jednoduchému a prostému zamyšlení nad tím, jak je možné, že Země stále po miliardy let obíhá kolem Slunce.

Vlivů, které silově působí na Zemi je nespočetně. Jsou jimi jiná kosmická tělesa, proměnlivý tlak částic Slunečního záření, Kosmického záření, různé výchylky drah, eliptičnost Zemské dráhy, vliv počasí atd. atd.
 

                                                                                    Více zde


ÚŽASNÝ VZKAZ Z VESMÍRU

VZKAZ Z VESMÍRU


11. 11. obdržíme úžasný vzkaz z Vesmíru.

V tomto velmi silném symbolickém datu mine planetu Zemi asteroid, který k nám promlouvá již od roku 2015. Tehdy jej vědci poprvé zpozorovali. Tehdy prolétal kolem Země přesně 31. 10., a to velmi těsně (pouze 1,27 vzdálenosti Země - Měsíc.

                                                                                      Více zde    


NEMUSÍM SOUHLASIT SÁM SE SEBOU !

FASCINUJÍCÍ SVĚT UVNITŘ PODVĚDOMÍ

Pozorujeme pouze povrch slupky vědomí sebe sama. A myslíme si, že to jsme my. Identifikujeme se s touto vrchní slupkou a ve skutečnosti nechápeme, jak a proč jsme vlastně k dané myšlence nebo reakci došli.

Neumíme odhalit naše vnitřní našeptávače, naše hluboké vnitřní motivy.  Kdo a proč uvnitř nás, to požaduje a kdo uvnitř nás tak reaguje?                                                                                                                                                                                                                                                                   Více zde    


ZVYŠOVÁNÍ MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTÍ

o kolik ? o 400% !


Každý den, doslova den co den, existuje určité časové okno, a platí to po celé Zeměkouli, ve kterém stoupají mimosmyslové schopnosti řádově o 400%.

Zní to sice neuvěřitelně a fantasticky, ale skutečně tomu tak je. Odkazují na to tvrdá data. Této vědomosti a možnosti může využívat každá tvůrčí bytost. Pokud to samozřejmě ví. Velkolepé že?


Kdy, kde, jak ?                                                  Více zde


POSVÁTNÁ KOSMICKÁ GEOMETRIE

Původní význam slova "svatý" znamená MOCNÝ, SILNÝ. SVATOzář se malovala u jedinců, vyzařujících ve svých životech čisté ideály a principy (vysoké vibrace).

Pokud někdo z Vás také vnímá a cítí, že život je posvátný, potom je vlastně posvátný celý Vesmír, celé Univerzum.

Je dobré, čas od času, zvědomovat si i ty nejzákladnější souvislosti. Pokud je KOSMOS mocný a silný a vyzařuje mocné principy, potom je KOSMOS posvátný v celé své podstatě. Mohu tedy vědomě napsat, že KOSMICKÁ geometrie je totéž, co POSVÁTNÁ GEOMETRIE.                                   

                                                                                                 Více zde


POSVÁTNÁ GEOMETRIE ŽIVOTA

KLÍČE TVOŘENÍ

Kdo jsme a kam kráčíme? Proč jsme tady? Jaký je smysl života? Co bude potom?

To jsou otázky všech otázek. Čím víc toho poznáme, čím víc toho prožijeme a procítíme a čím víc souvislostí si zvědomíme, tím víc se budeme cítit být smysluplnou součástí Stvoření. Jaký je život ve své podstatě? Jak vzniká a jak vzkvétá? Kde všude můžeme spatřit jeho projevy?

Pojďme nyní pozorovat Stvoření tak trochu jinak. Třeba něco objevíme.                                                                                                                                                                           Více zde


KOSMICKÝ SYMBOL 666

Ještě než se ponoříme do významu symbolu 666, zkusme se na něj chvíli jen tak zadívat. Jako na obrázek, bez přemýšlení. Je něčím výjimečný, že? Tři spirálky vedle sebe. Je to svým způsobem magický tvar, útvar, forma ...

Je tento symbol něčím, čeho bychom se měli bát, anebo se mu vyhýbat? Anebo je to jen nějaká pověra, mýtus, zajímavost?

Každopádně platí, že číslo 666, jakožto mystický symbol, či duchovně historická záhada fascinuje lidi od svého samotného objevení se. Připomeňme si, kde se vlastně tento symbol, či snad číslo vzalo.                                        

                                                                                        Více zde