VÍRA TVOŘÍ

SEDMIČKOVÉ PRINCIPY, TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ


VÍRA

Netvrdím, že následující řádky budou pro každého pravdou. Tvrdím však, že Vesmír a celé Stvoření je vymyšleno dokonale, a že neobsahuje chyby a že díky tomu, je vše dokonale navzájem provázané. Jedny a tytéž základní Zdrojové principy prokvétají různou formou napříč všemi rovinami existence. Kdo to tak cítí, nechť čte klidně dál. Kdo to však považuje za blábol, ten bude považovat za nesmysl i to co bude nyní následovat.

Moje malá omezená zkušenost mě přece jenom něčemu naučila. Dnes už vím, že celý Vesmír a vše co se v něm děje, je dokonale zrcadleno také v symbolice. A dost možná, že napřed se události a souvislosti dějí v myšlenkovém a informačním a symbolickém světě, a teprve následně se odvíjejí dle kauzální smysluplnosti v dalších hrubohmotnějších realitách. Každopádně však vždy a vše dokonale ladí také i z hlediska symboliky, což je jedna ze základních řečí Univerza.

Souvislosti, na které chci zde poukázat, zřejmě nejdou dobře pojmout bez bližší znalosti několika klíčových témat: 1) Kosmické Numerologie Světlo Čísel, 2) Kosmického Kódu Tvoření "144" (tzv Harameinův bod), a také 3) Kvantové veličiny "137" zvané Konstanta jemnosti struktury.

Ale dost možná, že někomu bude úplně stačit prostě "jen" vnímat srdcem.
Kliknutím na ikonu vlevo se zobrazí více o fascinujícím Poselství Velké Pyramidy v Gíze. Tato pyramidová struktura odkazuje na nejdůležitější konstanty (hodnoty) Univerza a jeho parametrů. Kromě uvedených tří témat odkazuje také na další základní vlastnost hmotného Vesmíru, konkrétně na Planckovu (či Diracovu) Konstantu a dále třeba také na dokonalé vlastnosti kruhu a jeho zákonitostí včetně Ludolfova čísla ∏.

Kosmický Kód 1 3 7 můžeme chápat jako základní charakteristiku a tedy i symboliku hrubohmotné brány, či hrubohmotných procesů. Pomocí Kódu 1 3 7 se Univerzum začíná projevovat a působit hrubohmotně.

Univerzum je tvořeno provázanými Kosmickými principy. Tyto pricnipy se v běhu fyzického světa projevují charakteristickými parametry a konstantami. Jednou takovou základní hodnotou je " konstatna jemnosti struktury." Vědci z této hodnoty doslova šílí, neboť ji zatím mohou jen pozorovat, ale nedokáží ji nijak odvodit. Mohli bychom si to představit jako amplitudu, jakou může reálný elektron emitovat, nebo absorbovat reálný foton. Je to v podstatě něco jako míra rozlišení, na které pracuje hmotný Vesmír. Je to tedy samotný podklad pro fungování interakcí hmoty. Samotný základ hrubohmotného světa. Číslo, které charkateruzuje tuto hodnotu je bezrozměrné, je to tzv. poměrové číslo. Jeho charakteristickým vyjádřením je číslo 1 / 137.

Na tuto základní Kosmickou kvantovou veličinu 1 3 7 upozorňuje Velká Pyramida v Gíze. Zjistíme ji tak, že vnější rozměrovou charakteristiku Velké Pyramidy podělíme její vnitřní rozměrovou charakteristikou, a to s přesností na stotisícinu. 


Existuje však ještě jiná, další Brána vytvářející náš svět. Tou branou je Kosmický Kód 1 4 4. Asi nejbližším, avšak naprosto nedostatečným popisem, je představa o Bráně Tvoření, která není hmotná, je nad časoprostorem a teprve z jejího působení vznikají efekty, které my lidé nazýváme jemnohmotné, energetické, časoprostorové, hrubohmotné. Například prastarý 9-ti čakerní systém, přisuzuje skrze moudrost počtu okvětních lístků (a nádí), nejvyšší světelné vibrace bytosti právě při hodnotě 144 000.

Kosmický Kód 1 4 4, neboli Kosmické rozhraní mezi nehmotným a hmotným světem, na jehož struktuře mohou vznikat hmotné efekty, je tedy ještě hlubší úrovní existence, než hrubohmotné procesy typu 1 3 7.

Na tento nejutajovanější Kosmický Kód všech Kódů 1 4 4 opět upozorňuje svojí řečí Velká Pyramida v Gíze. Brána mezi nehmotným a hmotným světem (tzv. Harameinův bod) má trojúhelníkovou strukturu. A jak pracují trojúhelníky Velké Pyramidy? Jak moc jsou nakloněny? Jsou nakloněný tak, že z jejich náklonu odvodíme hodnotu všech hodnot: 1 4 4. No není to dokonalé?


Zjišťujeme tedy, že tyto dva Kosmické Kódy 1 3 7 a 1 4 4 jsou základními Kosmickými Kódy ve zhmotňujících procesech. VZNIKÁNÍ a TVOŘENÍ se děje dle vložené Moudrosti STVOŘENÍ. Vše sedí z hlediska kvantové fyziky, teoretické fyziky, Karmických zákonitostí a také z hlediska Kosmické Symboliky, tedy řeči Univerza. 

Pozn.: V PraSlovanštině má S význam určení směru. Pokud tedy dodáme TVOŘENÍ správný směr, získáváme tím STVOŘENÍ. Krásná symbolika.

Vidíme, že vše je skutečně porovázané skrz naskrz, včetně řeči symboliky:

  • Kód 1 3 7 je z hlediska principů Kosmické numerologie dvojkou a současně také jedenáctkou. 1+3+7 = 11 = 1+1 = 2. Dokonale to ladí s povahou Hrubohmotné Brány.
  • Kód 1 4 4 je z hlediska principů Kosmické numerologie devítkou. 1+4+4 = 9. Dokonale to ladí s povahou Brány Tvoření.

A nyní se dostáváme k zamýšlené pointě. To, co se zdá opět Kosmicky dokonalé, je vzájemný vztah dvou základních zhmotňujících Kosmických principů (Kódu 1 3 7 a Kódu 1 4 4) také z hlediska symboliky.

Otázka zní: Co je potřeba přidat k principům 1 3 7 abychom se dostali k Principům Tvoření 1 4 4 ?

Wow. Proč wow? Protože principy, které v Kosmu zrcadlí sedmička jsou doslova fascinující.

Ve staré hebrejštině existuje jedno slovo, které by se dalo v češtině chápat jako "zasedmičkovat se", neboť takhle zní foneticky, přitom významově znamená zapřísahat se. Sedmička tedy má něco společného se zapřísaháním se. A význam zapřísahání se, je něco jako čestný slib v pravdě. Pokud si nastudujeme v Kosmické numerologii sedmičkové principy, potom nám to bude dokonale ladit.

Pokud se jde Duše inkarnovat do dalšího života ve hmotě, tak si často skutečně dává "určitý čestný slib", co chce v dané inkarnaci řešit primárně.

Na obrázku vidíme symboliku dvou světů. Vyšších vibrací nahoře a nižších dole. Horní svět je vlnové rozprostřené povahy. Lze tam existovat na více místech současně. V dolním světě naopak existují bodové (kvantové) stavy. V dolním světě nacházíme princip časoprostorové determinace. Zde ve hmotě, se nelze nacházet na více místech současně. Sestupná cesta z vyšších vibrací do vibrací hmoty je znázorněna šikmou čárou. To je symbolika postupného řízeného sestupu, třeba jako když jdeme dolů po schodech. Není to žádný volný pád. Víme tedy co děláme. Do nižšího vibračního prostředí (do hmoty) sestupujeme vědomě. vodorovná čárka uprostřed sedmičky symbolizuje hranici mezi oběma světy. Tato hranice nám říká, že za ní, za hranicí, je vše jinak a že to tam nebudeme mít jednoduše pod kontrolou. Tato sedmičková cesta je dobrodružstvím a esencí života. Život je krásný a nebezpečný současně. Kdo nežije strachem, ale žije důvěrou a vírou v Moudrost Stvoření, ten kráčí po sedmičkových cestách s otevřeným srdcem. A právě tato cesta naplňuje Duši. Právě proto pohádkový princ heldá svoji odměnu (princeznu) za hranicí v cizím království. Právě proto se jeho odměna nacháhzí za SEDMERO horami a řekami. A kdože poslal prince vysvobozovat princeznu? Jeho srdce. Princ vyslechl volání svého srdce a vydal se na dobrodružnou cestu. Věděl, že bude muset hledat, věděl, že bude muset bojovat s drakem, věděl, že to tam nebude mít pod kontrolou. Princ však věřil a vydal se na cestu. A proto takového prince odměna nikdy nemine. Pokud takto umíme žít, tak Duše roste a je šťasrtná. UMĚT VYSLECHNOUT VOLÁNÍ SVÉHO SRDCE, to nás činí šťastnými.


Sedmička je pro lidi naprostým fenoménem. Je pro lidi absolutně a bezkonkurenčně nejoblíbenějším a nejšťastnějším číslem vůbec. Žádné jiné číslo se takové oblíbenosti nedokáže ani jen přiblížit. Říkáme např. být v sedmém nebi. Anebo třeba Buddhisté říkají, že do nebe vede sedm schodů.

Sedmičkové principy se u nás lidských bytostí dají vnímat jako schopnost umět vyslechnout volání svého srdce. Úroveň vědomí, na níž pracuje srdeční čakra je čisto čirá VÍRA, která nemá s rozumem nic společného. Nikdy nebudeme vědět, co vše je Duše a co vše je Vědomí a co vše je Čakra a co vše je Srdce.

VĚDOMÍ SRDCE. Zde se můžete dozvědět o šokujícím objevu vědců, kteří celkem nedávno objevili v srdci síť 40-ti tisíc neuronových buněk, které mají svoji vlastní paměť a svoje vlastní nezávislé vědomí. Sedmičkové principy můžeme zcela určitě chápat jako principy propojené s vědomím srdce a jeho vírou.


Zdá se, že právě tato Duchovní Podstata Srdce (VÍRA) je oním potřebným dodatkem (sedmičkovým) ke Kosmickému Kódu hrubohmotné Brány 1 3 7, aby se vše mohlo transformovat do realizace skrze Kosmický Kód Brány Tvoření 1 4 4.

Že by Brána Tvoření charakterizovaná Kódem 1 4 4 tvořila skrze Hrubohmotnou Bránu 1 3 7 právě díky Sedmičkovým principům? Tedy díky té úrovni vědomí, kterou nazýváme VÍRA?

Říkáme: Věř a Víra tvá tě uzdraví. Nemyslím, že je to přesné. "Věř" se nedá nijak naordinovat, ani rozkázat, nebo dát si to za úkol. VÍRA JE STAV. Stejně jako LÁSKA se nedá rozkázat, nebo dát za úkol. Je to STAV, a v něm se buď nacházíme, nebo ne. Tyto věci nejdou na Vesmír nijak nahrát, ani to nijak neobkecáme.

Vesmír skrze svá Kosmická zrcadla vrací každému právě to, co sám vyzáří. Je zřejmě dobré uvědomit si, že Vesmír od nás neslyší lidské věty ani lidská slova. Ať už se budeme se svým záměrem snažit působit na svět jakkoliv, vždy bude podstatné to, proč to děláme. Pokud bude někde na pozadí strach, vyzaříme strach, ať už to zabalíme do sebesympatičtějšího a sebelíbivějšího kabátku.

Budeme-li žít a konat srdcem, potom ...

potom ... věřím tomu, že tím sedmičkově propojíme hrubohmotnou Bránu 1 3 7 s Bránou Tvoření 1 4 4