KARTY SVĚTLO ČÍSEL

Karty SVĚTLO ČÍSEL pracují s Kosmickými principy, jež jednotlivá čísla zrcadlí. Tyto principy jsou prazákladní a archetypální a tím jak na sebe navazují, dokonce vytváří fascinující a smysluplný příběh o STVOŘENÍ.


PŘÍBĚH STVOŘENÍ SKRZE PRINCIPY, JEŽ ZRCADLÍ JEDNOTLIVÁ ČÍSLA 


Jak dále názorně uvidíte, na podvědomé úrovni přistupuje lidstvo k číslům archetypálně, neboť podvědomí lidstva je moudré a ví, že jednotlivá konkrétní čísla zrcadlí konkrétní základní principy Kosmu. Ty nejsou ani dobré ani špatné. Je princip duality dobrý nebo špatný? Je princip propojování odlišných sfér dobrý nebo špatný? Principy nejsou ani dobré, ani špatné. Jsou, jaké jsou. Jsou potřeba. Jsou tvůrčí, neboť pomáhají formovat Univerzum. Pokud porozumíme Kosmickým principům a silám, jež jednotlivá čísla zrcadlí, potom se na ně můžeme napojovat zcela vědomě. A to je silná káva. Jakmile si zvědomíte řeč Univerza skrze Kosmické významy čísel, otevře se Vám nový Vesmír. Ve svém vývoji poletíte raketově vzhůru. Vesmír žije, tiká a neustále komunikuje.

Když si v úvodu stránky kliknete v Příběhu Stvoření na jednotlivá čísla s uvedenými principy, jež zrcadlí, tak se Vám kromě jejich podrobnějšího popisu zobrazí také mnoho příkladů z reálného života, které nádherně dokládají, že na podvědomé úrovni k číslům v uvedeném duchu skutečně přistupujeme.

V běžné numerologii zjistíte, že např. číslo 20 znamená to či ono. Ale nezjistíte proč. Kosmická numerologie Světlo čísel však přináší to nejpodstatnější - pochopení řádu, přehled a možnosti každodenního praktického využívání.

Čeká Vás např. důležitá zkouška, nebo pohovor? Chtěli byste dopadnout co nejlépe? V takovém případě máte možnost se zcela vědomě napojit na číslo 4 a tím se napojit na Kosmické principy porozumění a ovládnutí daného prostředí. Stačí jakýkoliv malý osobní tvůrčí rituálek. Např. do 4 stran si v duchu něco vyobrazíte.

Máte se setkat s někým, na kom Vám niterně hodně záleží? Chcete mezi Vámi budovat hezký a hluboký vztah? V takovém případě máte možnost se zcela vědomě napojit na číslo 9 a tím se napojovat na Kosmické principy moudrosti duchovních hodnot. Můžete například vědomě zapálit devět čajových svíček atd. atd.

Nejste spokojeni se současnou prací, či životní situací, ale najít odvahu pro změnu je tak těžké? V takovém případě máte možnost se zcela vědomě napojit na číslo 7 a tím se napojovat na Kosmické principy vnitřní odvahy a vyslyšení moudrosti Vašeho srdce. Nebojte, za "sedmero" horami a řekami čeká princezna na každého prince.

KOSMICKÁ NUMEROLOGIE

Nejutajovanější kód všech kódů 144 (144 000)

Fascinující číselný Příběh Stvoření

Jaké jsou karty SVĚTLO ČÍSEL?

Bylo mi dáno vytvořit nezvyklé číselné karty seberozvoje, které pracují s Kosmickou numerologií.

Kosmická numerologie je stará jako Kosmos sám, protože je jeho nedílnou součástí. Přesto je Kosmická numerologie mezi lidmi úplně novým pojmem, neboť nahlíží na podstatu a význam čísel z nového obohacujícího pohledu. Kosmos obsahuje řád a ten se zrcadlí ve všech jeho aspektech. Čísla jsou nedílnou součástí Kosmu a jeho řádu a nádherně moudrým a duchaplným způsobem zrcadlí základní Kosmické principy, podle nichž Univerzum funguje.

Karty Kosmické numerologie s názvem SVĚTLO ČÍSEL poskytují napojení na tyto základní principy Kosmu. Moudrost Vašeho podvědomí a moudrost Kosmických principů se díky těmto novým kartám nového Věku Vodnáře může stát Vaším každodenním rádcem.

Představte si, že za Vašimi zády stojí moudrost tvůrců Vesmíru a Vy máte možnost se jich kdykoliv na cokoliv zeptat. A představte si, že tato nejvyšší moudrost by byla kdykoliv ochotná Vám co nejmoudřeji poradit. Je to krásná představa. Je to dokonce krásná realita. Tuto možnost máme kdykoliv. Jen to vědět, umět a zasloužit si to.

Pokračujme ještě chvíli v této představě. Jaké odpovědi bychom asi od Moudrosti Univerza dostávali? Nekupuj ten dům? Rozveď se? Do roka bude svatba? Ne takové odpovědi nejsou ani odpověďmi Univerza a nejsou povětšinou ani moudré. Moudrá odpověď inspiruje. Moudrá odpověď motivuje. A přesně takové jsou rady karet Kosmické numerologie SVĚTLO ČÍSEL.

Jeden mladý muž si v duchu položil otázku, uvolnil se a vytáhnul si jednu kartu z balíčku karet SVĚTLO ČÍSEL. Hlavním principem, který mu karta sdělila, byla dualita. Jeho otázka zněla: co má v životě dělat, aby měl hezký vztah do budoucna se svým malým tříletým synkem. Hlavní odpovědí mu byly principy duality. Karty obsahují odpovědi na mnoha úrovních.  Karta, kterou si mladý muž vytáhnul, obsahovala ve vedlejších odpovědích i to jak, na tuto dualitu má pohlížet. Pořád mu nebylo jasné, jak má uchopit odpověď, která ho naváděla na zpracování duality v sobě samém. Vždyť se přece ptal na vztah se synkem. Použil jsem jeden názorný příklad, na kterém mladý muž pochopil, co  mu karta ve skutečnosti sděluje. Zpracování duality uvnitř nás samotných, to se týká nás všech. Například nemoc. Nemoc je otravná, nechceme ji, chceme se jí zbavit. Takto lze na nemoci nahlížet a takto také na nemoci nahlíží mnoho lidí. Nemoc je však také moudrou řečí těla. Člověče, nevěnoval jsi se dostatečně danému tématu, který ti Vesmír skrze Kosmická zrcadla neustále moudře zrcadlil? Ignoroval jsi to? Dobrá, dalším krokem zrcadlení je zrcadlení skrze somatizaci těla. Nyní Tvoje tělo po tobě žádá tvoji pozornost, tvoji pokoru a tvoje upozadění se.

Ten kdo umí nahlížet na nemoc tímto moudrým způsobem, ten ji nevnímá jako zlo, jako něco za trest, nebo jako nespravedlnost. Ten kdo má v sobě zpracovanou dualitu vnímá obě krajní polohy duality jako protiklady. Tedy proti sobě kladené klady a nikoliv jako dobro na jedné straně a zlo na straně druhé. Takový člověk vnímá například nemoc jako moudrou řeč těla. Takový člověk vnímá, že vše co se děje, tak se děje správně. Nemá smysl se na to zlobit. Má smysl věci vědomě měnit.

V takovém světle se má onen mladý muž dívat na svoji otázku. Taková je odpověď karet SVĚTLO ČÍSEL na jeho otázku, co má dělat, aby měl v životě hezký vztah se synem. Pokud bude na sobě pracovat a bude se učit nahlížet na svět v jeho hlubších souvislostech a uvidí v jeho principech moudrost, pokud nebude tolik odsuzovat, pokud to "špatné a zlé" bude nahlížet moudře, tak se on sám promění takovým způsobem, že skrze Kosmická zrcadla bude jeho svět a svět kolem něj mnohem hezčí. A jeho vztah se synem bude zrcadlit tyto krásné kvality.

Je to krásná a moudrá odpověď. Karty mu neřekly, aby chodil 2x týdně se synkem sportovat, nebo aby s ním dělal to nebo ono. Ukázaly mu, v jakém světle se má podívat na svoji otázku, na sebe sama, na svět.

Mladý muž pochopil. A to i přesto, že je tzv. "nevěřícím Tomášem"

Pochopil, že svému podvědomí může důvěřovat. Pochopil, že základní principy Univerza jsou prostě Univerzální a všudypřítomné a že je moudré se nechat jimi inspirovat. 

Takové jsou karty SVĚTLO ČÍSEL. Jsou veskrze tvůrčí a inspirativní, odhalují podstatu a souvislosti.


36 konkrétních číselných karet poukazuje na kosmické principy, jež zrcadlí a odráží jednotlivá čísla. Příběh čísel je doslova fascinující.

Dává to celé nádherný smysl. Ukazuje se, že konkrétní významy konkrétních čísel jsou v podstatě zrcadlením konkrétních Kosmických principů, jejichž archetypy vnímáme velmi dobře na podvědomé úrovni. A právě naše podvědomí zná naše JÁ nejlépe, a právě naše podvědomí určuje, kterou kartu si jakože "náhodně" z balíčku vybereme. Když to vše uvážíme, tak zjistíme, že se při položení otázky můžeme plně spolehnout právě na tu naši "náhodu" při výběru jedné z 36 karet. Podvědomí totiž ví velice dobře, co činí. Využijme toho. Byla by myslím škoda, nechat si unikat mezi prsty tuto bezbřehou moudrost Kosmu a našeho podvědomí. Nechme si poradit naším vlastním moudrým podvědomím.

A nejde jen o rady od našeho podvědomí. Jak je uvedeno v úvodu, principy jednotlivých čísel na sebe smysluplně navazují. Tím jak čísla zrcadlí základní principy Kosmu, tak tím nám vyprávějí v moudré Kosmické řeči ten nejvelkolepější příběh o Stvoření. To co nám například sděluje dvanáctka, třináctka a čtrnáctka, to přesahuje všechny hranice lidského rozumového chápání. Sdělení těchto čísel je možné pojmout jedině skrze srdce.

Pokud budete mít zájem o výklad těmito unikátními Kosmickými kartami, rád Vám jej udělám. Je to nádherná práce.

PROČ POUŽÍVAT KARTY SVĚTLO ČÍSEL?

Nejvyšším cílem těchto karet je motivace. Není nic krásnějšího a moudřejšího, než motivovat druhého k tvořivosti a seberozvoji. Zjistíte, že principy, které v našem světě vyzařují a zrcadlí čísla, nejsou pouhou zajímavou hříčkou mudrců, nebo mystiků, ale jsou Kosmickou skutečností. Natolik reálnou a skutečnou, že ji můžete využívat dnes a denně v každodenním životě.

Číselné karty můžete využívat mnohými způsoby. Jsou multifunkční a přímo vybízí k tvořivosti. V tvořivosti je hlavní síla. Využívejte ji. Hledejte si sami svoje vlastní cestičky využití. Unikátní zvláštností karet je, že také pracují jako celek. Celý balíček karet zrcadlí principy onoho nejtajemnějšího a nejmocnějšího čísla všech čísel 144 resp. 144 000. Karty jsou na něj přímo napojené. Jsou manifestací záměru vědomí v nejhlubších vrstvách Univerza, s napojením na jeho "144" brány. A současně také každá jednotlivá karta je napojená na "144" principy.

V první řadě doporučuji přečíst si a pojmout v sobě Číselný Kosmický Příběh Stvoření. Bez toho nebudete moci využívat karty vědomě. Napojíte se tím na význam a mocnost čísel obecně. Pochopíte, jak tvořivě se můžete dívat na čísla 0 až 14 a na jejich další kombinace. Nejde jen o práci s číselnými kartami. Tato vědomost se Vám pak bude hodit po celý život, pro nejrůznější situace.

Vámi zvolené hlavní číslo karty vždy obsahuje také doplňující číslo. Toto doplňující číslo je komplementárním číslem, tedy takovým číslem, které spolu s hlavním číslem vytváří vzájemně provázaný harmonický stav. Je tedy stejně tak hodné Vaší pozornosti. Pokud si vyberete kartu a dozvíte se její sdělení, máte možnost toto sdělení také uplatňovat v praktickém životě. Vždyť právě o to jde. Je jistě mnoho cest, jak toho lze dosahovat. Můžete působit na fyzické tělo, nebo intelekt, emoce, můžete využívat živlu země, nebo vody, můžete působit na plíce, nebo tlusté střevo, atd. Proto karty obsahují také základní elementy našeho bytí. Díky tomu získává Vaše podvědomí možnost poukázat na tu kterou oblast, jež si zasluhuje Vaši zvýšenou pozornost, nebo přes které živly, elementy a vlivy je nejlepší nechat působit sdělení vybraného čísla.

Vytažením karty můžete obdržet odpověď na Vaši otázku. Každá karta v sobě nese přímé sdělení zvoleného hlavního čísla.

A co dalšího obsahují karty? Každá karta obsahuje v součtu číselnou hodnotu 144, neboť ve čtyřech rovnostranných trojúhelnících je 3 × 36 + jedno doplňující číslo k číslu hlavnímu. Doplňující číslo a číslo hlavní tvoří v součtu vždy 36. Čtyři rohy karty = čtyři rovnostranné trojúhelníky = celkově 4 × 36 = 144. Na doplňující číslo tedy lze pohlížet, jako na doplňující sdělení k hlavnímu sdělení. Celkově pak obě sdělení směřují společnou cestou ke Kosmickým branám, jež zrcadlí číslo 144.

Tři vnitřní kruhy v kartě symbolizují "západní" nahlížení na základní elementy světa. Jsou tam 4 živly dále čtyři odpovídající druhy projevů a působení a také čtyři části našich těl. V dalších třech kruzích se odráží zastoupení elementů a vlivů z pohledu zkušeností z dálného východu. Vzniká tím jedinečné propojení tisíciletých zkušeností a moudrosti odlišných kultur jediného světa. Lze na ně pohlížet, jako na rozšířený systém elementů bytí. Jsou v nádherné shodě a to i navzdory faktu, že "západní" pojetí dělení elementů, vychází z dělení na čtyři části, zatímco "východní" na pět částí. Při výběru karty, ještě než ji otočíte, je možné si prstem zespodu karty pomocí citu a podvědomí zvolit i příslušnou oblast elementů. Vaše podvědomí tak symbolicky přímo Vaším ukazováčkem ukáže na oblast, která si zasluhuje Vaši zvýšenou pozornost. Tuto zprávu můžete uchopit tvůrčím způsobem. Vybraným elementům můžete věnovat více pozornosti, nebo se skrze ně pokoušet účinněji naplňovat sdělení vybrané karty.

TŘI "ZÁPADNÍ" VNITŘNÍ KRUHY

 • • živly: země, voda, vzduch, oheň
 • • druhy projevů a působení: vlhko, chlad, sucho, teplo
 • • části našich těl: fyzické, intelektuální, duchovní, emocionální

TŘI "VÝCHODNÍ" VNĚJŠÍ KRUHY

 • • různé vlivy: elementy, roční období, barva, planeta, smysl
 • • vnitřní orgány: ledviny, močový měchýř, játra atd.
 • • emoce: strach, tvořivost, vitalita, žal atd.

ČTYŘI OBLASTI PŮSOBENÍ

 • • fyzické působení / psychické působení
 • • magnetické fluidum / elektrické fluidum

A CO NAJDETE V DOPROVODNÉ KNÍŽCE (169 stran)

ÚVOD

V první části knížečky je úvod směřující ke skutečné podstatě symbolů a tedy i čísel. Ten, kdo umí tvořivě nahlížet na symboly a na čísla, ten rozumí univerzální řeči Univerza a získává vyšší tvůrčí schopnosti.

ČÍSELNÝ KOSMICKÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

V této části je přímo sama podstata celého balíčku karet. Bez prozkoumání Číselného Kosmického Příběhu Stvoření by Vaše práce s kartami byla jen slabým odvarem možného. Ukrývá se v něm nekonečný potenciál. A to obrazně i doslovně. Pokud do sebe nasajete principy Číselného Kosmického Příběhu Stvoření, budete už jen tvořit a tvořit a dost možná, že už se obejdete bez třetí části knížečky, ve které jsou přímo konkrétní texty a afirmace k jednotlivým kartám.

ČÍSELNÝ KÓD 144 (144 000)

Nejtajnější a nejmocnější číslo zasvěcenců. Revoluční poodhalení jeho podstaty a jeho moci.


TEXTY A AFIRMACE K JEDNOTLIVÝM KARTÁM

Karty 1 až 14 vytváří Číselný Kosmický Příběh Stvoření, a proto každá z karet od 1 do 14 hovoří o své vlastní části tohoto Kosmického Příběhu. Jsou zde také uvedeny Principy působení. Jsou to v podstatě archetypy jednotlivých čísel, ke kterým se ať už vědomě, nebo nevědomě vždy navracíme a které neustále prožíváme a využíváme. Najdete zde také souhrnné Afirmace.

Karty 15 až 36 neobsahují primárně Číselný Kosmický Příběh Stvoření, avšak jejich význam vychází právě z uvedených archetypů a cest, které vedou k celkovému numerologickému výsledku. Není totiž šestka jako šestka. Např. u čísel 15, 24 a 33 je výslednou numerologickou hodnotou stále číslo 6. Avšak principiální cesty, které k němu vedou, jsou odlišné. A právě pochopení cest, sil a principů, jež zrcadlí tato čísla, je to oč tu běží. Proto v textu jednotlivých karet 15 až 36 najdete nejen Výsledný Kosmický archetyp, ale i Cesty k jeho naplňování.

Karty 10 až 36 (všechna dvojciferná čísla) obsahují Jedno z možných konkrétních sdělení daného čísla, dále opět Afirmaci a u některých karet jsou také navíc uvedena čísla harmonizující, tedy taková, která vytváří s daným hlavním číslem harmonické rezonance a souzní s ním.

ZÁVĚR

Shrnutí významu karet a postoje k nim.

Webové kontakty pro další podrobnější informace a také pro vzájemné sdílení poznatků.


ROZMĚRY a HMOTNOST balíčku Karet

 • délka 135 mm (1+3+5=9), šířka 135 mm (1+3+5=9), výška 45 mm (4+5=9)
 • hmotnost 396 gramů (3+6+9=18=1+8=9)
 • velikost karet 12 x 12 cm = 144 cm² (1+4+4=9)

CENY:
 • standardní cena 1.440 Kč (1+4+4+0=9) - balíček karet seberozvoje Světlo Čísel (36 karet vč. knížky Kosmické numerologie)
 • akční cena 998 Kč (karty oslavují 10. výročí vydání)
 • v ceně karet je také zdarma osobní podpora autora Jiřího Veselého
 • 59 EURO / 64 USD   -  anglická verze - balíček karet Světlo Čísel (vč. knížky Kosmické numerologie)
 • 500 Kč - osobní vedení u Kosmické numerologie, Práce s čísly ... 60 minut
 • 500 Kč - výklad karet kartami Kosmické numerologiepo kliknutí na obrázek najdete dole na stránce info k možnosti darování kousíčku RaDosti dětem