PRÁCE S ČÍSLY - KOSMICKÁ NUMEROLOGIE 

Co znamená "pracovat" s čísly? A co je Kosmická numerologie? Je to sice nezvyklé slovní spojení, ale sedí dokonale. S čísly totiž pracujeme neustále a ani si to neuvědomujeme. Dokonce bych řekl, že naše největší práce s čísly probíhá právě na podvědomé úrovni.

Nabízím Vám možnost VĚDOMĚ pracovat s Kosmickými principy a energiemi, které zrcadlí čísla. Každý den lze v praxi využívat tohoto mocného tvořivého kanálu. Kosmická numerologie je mocná. Nabízím:

Co je Kosmická numerologie? Jednotlivá čísla zrcadlí Kosmické principy. Tyto principy jsou prazákladní a archetypální a tím jak na sebe navazují, dokonce vytváří fascinující a smysluplný příběh o STVOŘENÍ. Můžete se přesvědčit sami. Postupujte od nuly. číslo po čísle, až k devítce. Začněte "číst" svět. Pochopíte například, proč si lidstvo na podvědomé úrovni zvolilo kroužek s čárkou uvnitř jako symbol pro tlačítka, jež zapínají a vypínají nejrůznější přístroje. Pochopíte proč se v pohádkách vydávají princové pouze za sedmero nebo devatero hor a nikdy ne jinak. A nejen že to pochopíte, začnete vidět souvislosti a díky tomu začnete "číst" svět. A co je krásné, nejde jen o čtení světa. Jakmile pochopíte principy, můžete je začít VĚDOMĚ využívat v každodenní praxi. Uvnitř Vaší mysli, uvnitř Vaší Duše, můžete začít ovlivňovat Váš svět doslova na Kosmické úrovni.


PŘÍBĚH STVOŘENÍ SKRZE PRINCIPY, JEŽ ZRCADLÍ JEDNOTLIVÁ ČÍSLA

0 na počátku všeho byl, je a bude neomezený potenciál Zdroje

 I potenciál Zdroje se projevil řádem v Jednotě

2 řád Jednoty projeveného Univerza se projevil souhrou protikladů - dualitou, která nutí zúčastněné k akci

3 akce a reakce je výsledkem tlaku duality, vědomá akce s pozorováním, vyvažováním, příklonem a vykonáním

4 akce a reakce vede k principům zorientování se v daném prostředí a k porozumění a jeho ovládnutí

5 získané poznání je nepřenosné, nesdělitelné, subjektivní, osobité, jedinečné, nepřenositelná jedinečnost

6 hmotné aspekty školy života na planetě Zemi vedou Duši k novému typu poznávání následků vlastních činů

7 nové Poznání je Duši přístupné skrze odvážný sestup za "sedmičkovou" bariéru do "jiného světa", cesta srdce

8 škola bytí probíhá cyklickými cestami mezi světy. Poznávání dokonalosti světů, jak nahoře, tak dole, cesta je cíl

9 Duchovní Poznání a aspekty školy života ve hmotě. Nejvyšší duchovní Poznání rozpouští karmickou zátěž

I0 po rozpuštění karmické zátěže získává Duše nový potenciál možností vyššího vědomí. Možnost volby

II vědomé tvoření a vědomé formování životního prostředí záměrem vědomí

I2 dokonalost Stvoření. Dokonalá tvorba. Dokonalá provázanost všech aspektů života a Univerza

I3 součástí Stvoření jsou i neočekávatelné změny. Nutnost zorientování se ve zcela nových podmínkách

I4 neproniknutelnost mystéria života je základní vlastností bytí. Věčné hledání a objevování = ObDiv a RaDost.


I44 (144 000) - nejutajovanější kód všech dob a kultur. Znalost bran mezi nehmotným a hmotným světem


Jak je na příkladech názorně vidět, na podvědomé úrovni přistupuje lidstvo k číslům archetypálně, neboť podvědomí lidstva je moudré a ví, že jednotlivá konkrétní čísla zrcadlí konkrétní základní principy Kosmu. Ty nejsou ani dobré ani špatné. Je princip duality dobrý nebo špatný? Je princip propojování odlišných sfér dobrý nebo špatný? Principy nejsou ani dobré, ani špatné. Jsou, jaké jsou. Jsou potřeba. Jsou tvůrčí, neboť pomáhají formovat Univerzum. Pokud porozumíme Kosmickým principům a silám, jež jednotlivá čísla zrcadlí, potom se na ně můžeme napojovat zcela vědomě. A to je silná káva. Jakmile si zvědomíte řeč Univerza skrze Kosmické významy čísel, otevře se Vám nový Vesmír. Ve svém vývoji poletíte raketově vzhůru. Vesmír žije, tiká a neustále komunikuje.

Když si v úvodu stránky kliknete v Příběhu Stvoření na jednotlivá čísla s uvedenými principy, jež zrcadlí, tak se Vám kromě jejich podrobnějšího popisu zobrazí také mnoho příkladů z reálného života, které nádherně dokládají, že na podvědomé úrovni k číslům v uvedeném duchu skutečně přistupujeme.


V běžné numerologii zjistíte, že např. číslo 20 znamená to či ono. Ale nezjistíte proč. Kosmická numerologie Světlo čísel však přináší to nejpodstatnější - pochopení řádu, přehled a možnosti každodenního praktického využívání.

Čeká Vás např. důležitá zkouška, nebo pohovor? Chtěli byste dopadnout co nejlépe? V takovém případě máte možnost se zcela vědomě napojit na číslo 4 a tím se napojit na Kosmické principy porozumění a ovládnutí daného prostředí. Stačí jakýkoliv malý osobní tvůrčí rituálek. Např. do 4 stran si v duchu něco vyobrazíte.

Máte se setkat s někým, na kom Vám niterně hodně záleží? Chcete mezi Vámi budovat hezký a hluboký vztah? V takovém případě máte možnost se zcela vědomě napojit na číslo 9 a tím se napojovat na Kosmické principy moudrosti duchovních hodnot. Můžete například vědomě zapálit devět čajových svíček atd. atd.

Nejste spokojeni se současnou prací, či životní situací, ale najít odvahu pro změnu je tak těžké? V takovém případě máte možnost se zcela vědomě napojit na číslo 7 a tím se napojovat na Kosmické principy vnitřní odvahy a vyslyšení moudrosti Vašeho srdce. Nebojte, za "sedmero" horami a řekami čeká princezna na každého prince.

Zlaté rybky plní vždy tři přání a ne čtyři, na sportovištích oceňujeme tři sportovce a ne pět.

Když se chceme dobře zorientovat v prostoru, rozdělíme si prostor na 4 hlavní části, 4 směry. Sever, jih, západ, východ. Když se chceme zorientovat v čase, rozdělíme si čas na 4 hlavní části. Jaro, léto, podzim, zima nebo 2 slunovraty a 2 rovnodennosti, nebo 4 lunární fáze.

Dokonalost kosmických vlivů si vždy rozdělíme na 12 částí nebo elementů a ne na 11 ,.. například v pohádce o 12 měsíčkách, nebo rozdělení zvěrokruhu na 12 znamení.

Když se nad tím vším zamyslíme hlouběji, zjistíme, že to není pro nic za nic. Podvědomí pracuje moudře. Je totiž napojené na "řeč Univerza" a ví přesně, co dělá.

Pokud objevíme, že Univerzum bylo Stvořeno v jednotě, objevíme také, že hovoří Univerzální řečí symbolů. A na tuto "řeč" je naše podvědomí napojené. Vychází z něj.

Úžasné je, že s řečí Univerza a řečí čísel můžeme pracovat zcela vědomě. Je všude kolem nás. Je přímo v nás. Vycházíme z ní.

Znalost vědomého napojování se na principy, jež zrcadlí jednotlivá čísla, je jednou z mnoha fascinujících možností, jak lze v každodenním praktickém životě vědomě "čarovat".

Porozumění číslům je dar světa, který máme trvale k dispozici a který lze rozvíjet a využívat po celý život.

Rád předávám druhým lidem zkušenosti, které jsem získal při práci s čísly a se symbolickou řečí Univerza. Jde mi o jejich praktické využívání v každodenní realitě života. Semináře, workshopy, nebo osobní vedení ... co je komu libo.

Velmi zajímavou praktickou možností práce s čísly je balíček číselných karet seberozvoje s názvem SVĚTLO ČÍSEL.


CENY:

500 Kč  - osobní vedení u Kosmické numerologie a karet Světlo čísel 30 /60 minut

1.440 Kč - balíček karet seberozvoje Světlo Čísel (36 karet + knížka Kosmické numerologie 169 str.)

akční cena 998 Kč (karty oslavují 10. výročí vydání)

v ceně karet Světlo Čísel je také zdarma osobní podpora od autora Jiřího Veselého

500 Kč -  cena výkladu kartami Kosmické numerologie

59 Euro / 64 USD - anglická verze - balíček karet Světlo Čísel (vč. knížky Kosmické numerologie)__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________