SVĚTLO ČÍSEL - 3

3 POZOROVÁNÍ A VĚDOMÁ AKCE

POZOROVÁNÍ DUALITY Z NADHLEDU. VYVAŽOVÁNÍ. ROZHODNUTÍ SE. AKCE. VYŘEŠENÍ "KONFLIKTU" DUALITY


Jak k číslu 3 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Dynamika dualitního systému nutí všechny zúčastněné k akci. Nutí je k vyřešení zdánlivého "konfliktu" duality. Mudrci historie označují trojku jako vyřešení konfliktu duality. Boží oko je znázorňováno v trojúhelníku. Tři písmena v mnoha jazycích BŮH / GOD / DIO / бог / GUD / ZOT / DÉU / DUW / גאָט / ZEO / TEO / TAO ...
 • Trojka řeší problémy: zlatá rybka plní tři přání
 • Trojka řeší vědění jak na to: tři vlasy děda vševěda
 • Trojka řeší vědění nejvyšší moudrosti: principy Trojjedinosti
 • Trojka je veskrze akční: "třikrát a dost", nebo "do třetice všeho dobrého"
 • Trojka řeší otázky: např. kdo z nás nejlépe běhá? Rozhodneme to soutěží a označíme 3 z nás (3 medaile)
 • Trojka rozsoudí spor: ve starém Egyptě označovala trojka gramatické množné číslo (nikoliv dvojka), protože teprve třetí může rozsoudit případný konflikt dvou stran

3 - TŘI

Dvojkou jsme získali vymezující "hřiště". Nyní by se už tedy mohla hrát hra. A každá hra se nějak vyvíjí. Vývoj hry je samotným smyslem hry. SMYSLEM HRY JE HRA SAMOTNÁ. SMYSLEM HRY JE VÝVOJ. SMYSLEM HRY JE AKCE. Vše včetně pravidel (jednička) a hřiště (dvojka) již máme nachystáno. "Hra na život a na smrt" (trojka) může začít. Každá hra začíná, probíhá, končí ... rodíme se, žijeme, umíráme. A jaký že je vlastně smysl té naší ŽIVOTNÍ HRY? No to je právě součástí naší hry. Přijít si na to. Objevováním pravidel hry a jejich smyslu, se postupně můžeme stávat vědomými účastníky a vědomými tvůrci naší vlastní hry. V duchu tohoto poznání trojka symbolizuje "herní vývoj" a akci. Trojka je "vyřešení zdánlivého konfliktu" duality. Postupně objevíme, že všechny cesty Poznání, moudrosti a lásky vedou zpět ke ZDROJI (do nuly), odkud VŠE vzešlo. Zkusme tedy princip hmotného omezení (úsečku dvojky) přetavit v duchovní principy troj-jedinosti. Zakružme úsečku dvojky tak, aby i nadále byla ukotvena na svém místě, avšak již vědomě zrcadlila Poznání principu dokonalosti ZDROJE (nuly, kruhu), ze kterého sama vzešla. Jinými slovy by se také dalo říct: zkusme produchovnit hmotu. A může být, že právě "produchovnění" hmoty je jedním z našich vývojových úkolů.

A hle, získali jsme trojku

Pohled na další obrázek evokuje další zásadní "trojkovou" myšlenku: dokonalost (kruhovitost) je obsažena v celém STVOŘENÍ, tedy jak "nahoře" v duchovní sféře, tak "dole" ve hmotné sféře. Vědomým propojováním duchovní a hmotné sféry se lze navracet do zdroje (do nuly). Dva polokruhy se spojí v původní kruh.

Třetí je "nad" dvěma, stejně jako je vrcholový úběžný bod trojúhelníku "nad" dvěma zbývajícími body. Díky principům trojky (schopnost být "nad"), může být dualita vnímaná z nadhledu. Tato propojující třetí pozice v nadhledu přináší kvality a principy pozorování a vyvažování. Naše akce může být vědomou akcí.


SOUHRN

 • Číselný Symbol: TŘI
 • Trojkové principy: VÝVOJ, AKCE, NUTNOST VYVAŽOVÁNÍ. DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. PRINCIP "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". PRINCIP DUALITY VNÍMANÉ Z TŘETÍ POZICE. Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝTĚŽKEM JE POZNÁNÍ.
 • Tvar číselného symbolu: DVĚ POLOVINY DOKONALÉHO KRUHU, KTERÉ JSOU "NAHOŘE" A "DOLE" A KTERÉ JSOU NAVZÁJEM PROPOJENÉ
 • Vlastnosti tvaru: "JAK NAHOŘE, TAK DOLE", UZAVŘENÍM VÝVOJE SE OBA POLOKRUHY MOHOU OPĚT SPOJIT V DOKONALÝ KRUH (potenciál dokonalého vývojového cyklu)

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA
 • 1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.
 • 2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.
 • 3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

návrat k číslu 2                           přejít k číslu 4

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________