SVĚTLO ČÍSEL - 2

2 SOUHRA PROTIKLADŮ V JEDNOTĚ

DUALITA JAKO ZÁKLADNÍ "HŘIŠTĚ" ŽIVOTA VE HMOTĚ, PRINCIPY SOUHRY PROTIKLADŮ V JEDNOTĚ, NA OKRAJÍCH SPEKTRA BYTÍ JSOU PROTIKLADY = KLADY PROTI SOBĚ KLADENÉ - NIKOLIV DOBRO A ZLO


Jak k číslu 2 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Základní hmotné hřiště se vyznačuje dynamikou, rotací, polaritou (tedy dualitou) v rámci jednoty. Symbol monády (dvě rotující černobílé slzičky) obsahuje v podstatě tytéž principy: polaritu, rotaci a dynamiku (v obou barvách je vždy zárodek opačné barvy)
 • Dynamika systému je spojena s rotací. Moderní pokrokoví vědci aktuálně studují myšlenku, že samotný princip rotace vytváří princip polarity. České přísloví "pěkně se otáčet" znamená být hodně aktivní, dynamický
 • "Být dvojkou" znamená být až druhý, být za prvním = jakoby dvojka symbolicky klečela na kolenou a skláněla se před majestátem vzpřímené jedničky
 • Oba konce čísla dvě mají principiálně opačné znázornění - nahoře kruhové (neprojevený potenciál) a dole rovné (projevená konkrétnost). Vše je v rámci jedné čáry/linky/dráhy/cesty/pohybu... Dvojka díky tomu obsahuje princip dynamiky se zárodky obou krajních hodnot v jednotě (v rámci jednoho symbolu). Je "jednočárovým" vyobrazením principů monády

2 - DVĚ

Podařilo se nám symbolicky z POTENCIÁLU ABSOLUTNA zkonkretizovat ZÁMĚR a díky němu se NEPROJEVENÉ proměnilo na PROJEVENÉ. Něco konkrétního se tedy bude v příběhu Stvoření dít. Něco se bude vyvíjet konkrétně. Aby se mohl konkrétní vývoj realizovat ve hmotě, je potřeba připravit hřiště, na kterém bude vývoj probíhat. Hřiště vymezuje prostor, ve kterém bude "hra na život a na smrt" probíhat. Za pomezními čarami hřiště, lze sice také pobývat, ale v tom případě se už nejedná o přímého aktéra hmotné hry, ale o diváka, který má možnost hru sledovat s odstupem. Hřiště vytváří meze, tedy jinými slovy, omezuje prostor. Existuje mnoho různých indicií, napovídajících, že princip rotace obecně vytváří svým působením princip jin a jang. Podle skvělého badatele Carla Johana Callemana je vědci objevená centrální osa strukturovaného vesmíru oním MAYSKÝM STROMEM ŽIVOTA o kterém neustále hovořili. Podle něj jde ve skutečnosti o jakousi kosmickou superobří anténu, která ihned poté, co se zrodila, vysunula svoje tři kolmá ramena, čímž dala vzniknout třem dimenzím našeho prostoru. Celá osa rotuje a tím generuje základní princip jin/jang. Princip polarity, tedy duality, je oním hřištěm, na kterém se ta naše "hmotná hra na život a na smrt" hraje. Teplo a chlad, světlo a tma, vlevo a vpravo, ... to všechno jsou protiklady. Dva PROTI sobě kladené KLADY. Ani chlad ani teplo, ani vlevo ani vpravo samozřejmě není horší nebo lepší. Jednička, která je tvořena úsečkou, nám již "přednachystala" princip dvou protilehlých hodnot, které se nachází na plynulé stupnici od jednoho kladu až ke kladu protilehlému. Jednička nám symbolizuje a zrcadlí záměr. Nyní se tedy bude něco dít. Zkusme to tedy nyní roztočit. Nechme úsečku rotovat.

A hle, skutečně se nám rýsuje jakási dvojka. A dokonce svým tvarem poukazuje na princip hmoty! A to tím, že rotace dokázala ohnout konce ramen jedničky. Úžasná symbolika. Jakoby záměr jedničky směřoval ke hmotě, protože jedině u hmotné "úsečky" by bylo možné rotací ohnout její ramena. Myšlenka ohnout nejde, hmota však ano.

Získáváme dva ohnuté rotující protilehlé konce (dva konce kladené proti sobě), které však vypadají zcela stejně. Co kdybychom se pokusili do našeho nového symbolu vpravit vědění o rozdílnosti té nejzákladnější duality světa. Tou je zdánlivá dualita světa nehmotného a světa hmotného, které spolu vzájemně tančí ... jak jinak než "v jednotě" (ve společném jednotném záměru - v rotující jedničce). Symbol kruhu a symbol úsečky nám doposud vyjadřovaly rozdílnost principů. Držme se tedy této symboliky i nadále. Jedno rameno úsečky vyobrazíme jako kruhové a druhé protilehlé naopak jako úsečkové (tímto myšlenkovým postupem získáváme dvojku dokonce i bez rotace)

Jedno rameno kruhové, druhé úsečkové. Získali jsme dvojku

Dvojka symbolizuje princip DUALITY, kde nic není lepší nebo horší. Dualita je vymezující hřiště, na kterém se odehrává naše "hra proti-kladů."

Dvojka, že určuje "hřiště"?

Novodobý geniální badatel, Nassim Haramein, odhaluje strukturu dokonalého bodu časoprostoru. Poodhaluje principy, díky kterým hmota a časoprostor vykvétá a vzniká z nehmoty. Bod vakua, či bod časoprostoru, to je rozhraní mezi nehmotou a hmotou. Je to prolnutí dvou zdánlivě odlišných a současně propojených entit. Ukazuje se, že tato struktura vytváří dva navzájem otočené a propojené rotující toroidy, čímž se vytváří hmota s principy polarity, tedy principy protikladných sil v rámci jednoty! Tato polarizovaná struktura rotuje takovým způsobem, že uvnitř se nachází prostor singularity, prostor dokonalé rovnováhy a klidu a současně prostor vytváření hmoty a jejího působení. Pokud si toto vědění vztáhneme např. na meditační činnost, pak se nám ukazuje tento princip: čím větší klid a rovnováhu dosáhneme uvnitř sebe, tím silnější energie a tím silnější pole bude vytvořeno kolem nás a tím se můžeme stát ještě více klidnějšími. Tento princip vnitřní síly, pak dokáže držet a udržet informace a tím pak účinně působíme na okolní svět. Na jednu stranu je zde tlak hmotných sil, na druhou stranu je zde možnost hledat klidovou rovnováhu. Obojí působí mocně na to druhé. Věčný to úkol bytostí žijících ve hmotě. Harameinův objev vznikání časoprostoru a hmoty znamená, že Vesmír nevznikl jedním Velkým třeskem, ale že vzniká neustále a v každém bodě. Proto roste a urychluje se. Učí se, Míra informací stoupá. Zkrátka se "pěkně otáčí". Když se provede trojrozměrná animace těchto dvou rotujících toroidů, jak si navzájem propojují a prolínají své opačné infoenergie, potom z určitého úhlu pohledu, je charakteristickým plošným obrázkem tohoto procesu náš známý symbol jin jang

! WOW ! WOW ! WOW !


SOUHRN

 • Číselný symbol: DVĚ
 • Dvojkové principy: DUALITA, VZÁJEMNÁ SOUHRA PROTI-KLADŮ, VYMEZENÍ ZÁKONITOSTÍ, NIC NENÍ LEPŠÍ NEBO HORŠÍ
 • Tvar číselného symbolu: KOMBINACE DVOU PROTI-KLADNÝCH TVARŮ: KRUHU A ÚSEČKY
 • Vlastnosti tvaru: ÚSEČKA POSKYTUJE PEVNÉ UKOTVENÍ AVŠAK S OMEZENÍM, OTEVŘENÝ KRUH POSKYTUJE OTEVŘENÝ POTENCIÁL

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA
 • 1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.
 • 2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

návrat k číslu 1                           přejít k číslu 3

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________