SVĚTLO ČÍSEL - 1

I JEDNOTNÝ ZÁMĚR, PLÁN, ŘÁD

PROJEVENÝ ZDROJ V JEDNOTĚ DLE ZÁMĚRU, JEDNOTA, PLÁN, ŘÁD, KONKRETIZACE, PROJEVENÍ SE


Jak k číslu I přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

  • Jednota je základem projeveného světa. Jednota prostupuje vším a vše je závislé na jednotě - tomu odpovídá funkcionalita, že jednička je obsažena v každém čísle, ale žádné jiné číslo nemůže být obsaženo v jedničce
  • Univerzum se projevuje v jednotě a to zcela jedinečně a neopakovatelně. Pablo Coelho uvádí v Alchymistovi prastarou moudrost: "Co se stane jednou, nemusí se stát už nikdy, co se stane dvakrát, stane se i po třetí"
  • Neprojevený stav je symbolizován nulou, tedy kruhem a "opačný" projevený stav je symbolizován "opačným" symbolem - úsečkou. Na podvědomé úrovni používá lidstvo tuto nejsilnější symboliku doslova každý den a všude. Grafický symbol na tlačítku pro zapnutí přístroje (tedy pro uvedení přístroje z neprojeveného stavu do stavu projeveného) je kruh s čárkou uvnitř
  • Sjednocení např. států = obsahuje myšlenku vnesení principu JEDNOTNÉHO ZÁMĚRU do různosti
  • Rčení: "ty jsi jednička", dává najevo, že člověk v něčem konkrétním vyniká nad ostatními a tím se od nich vyděluje. A naopak rčení: "ty jsi nula", vynáší soud, že daný člověk v ničem konkrétním nevyniká

1 - JEDNA

Jakpak se asi takový dokonalý neprojevený Zdroj začne projevovat, tedy konkretizovat? Půjde doslova o kolosální přerod (nádherná čeština - KOLOsální přerod). Může snad být většího a dokonalejšího přerodu, než je proměna neprojeveného v projevené? Ale jak znázornit mystérium takové proměny? Jak v symbolické rovině znázornit opak kruhu? Pojďme si hrát s kruhem.

Ano, to je ono. Každý bod úsečky má jinou vzdálenost od středu, tedy od pramene Zdroje. Úsečka nic neobjímá a ani nemůže, musí tedy být sama za sebe. Jedna jediná, je tedy nejvyšším vyjádřením principu konkretizace, tedy vydělování se z absolutna. Z dokonalého a nekonečného oceánu neprojevených možností, se zázračně vyděluje, tedy konkretizuje projevené. Jednička je jako oštěp, který náhle prořízne tichý vzduch a který se pevně zabodne do jednoho jediného bodu. Vidíte, co se musí dít s nulou, aby se proměnila v jedničku? Zužuje v sobě svůj prostor, umenšuje a konkretizuje vnitřní možnosti a vnitřní potenciál. Je to stejný tvar, jaký má Mayská nula. Je dost možné, že Mayská nula svým tvarem poukazuje právě na tento princip. Jednička symbolizuje proces zázračné proměny neprojeveného v projevené. Symbolizuje záměr a proces jednotné konkretizace.


SOUHRN

  • Číselný symbol: JEDNA
  • Jedničkové principy: KONKRETIZACE, JEDNOTNÝ ZÁMĚR, PROJEVENÍ SE, VYDĚLENÍ SE, PROJEVENÁ JEDNOTA, AKCE, ZACÍLENÍ Tvar číselného symbolu: ÚSEČKA
  • Vlastnosti tvaru: PŘESNÉ ZACÍLENÍ, NEOBSAHUJE MOŽNOSTI PLOCHY, JEDNO-DUCHÁ DRÁHA POHYBU - TEDY V JEDNOM DUCHU

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

  • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA
  • 1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

návrat k číslu O                            přejít k číslu 2

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________