SVĚTLO ČÍSEL - 0

O NEOMEZENÝ POTENCIÁL

NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ZDROJE, PRAPŮVOD, EXISTENCE V NEPROJEVENOSTI. POTENCIÁL, ZDROJ
Jak k číslu 0 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Kruh je ve všech kulturách symbolem dokonalosti a potenciálu
 • "Sejít se u kulatého stolu". Již legendární Artuš rozhodoval se svými rytíři u kulatého stolu, což je symbolem principu, že nikdo nemá "navrch" nad jinými.
 • Rozeta - kruhové okno nad vchodem chrámů soužilo k vyjádření dokonalosti a všudypřítomnosti Boha... (rozety také často využívaly symboliky čísel k dalším sdělením)
 • Kruh je symbolem propojování: Olympijské kruhy
 • Kruh je symbolem propojování a potenciálu: novomanželé si výměnou darují kroužky
 • Kruh vrací energii zpět (kulaté stavby, kulaté rohy)
 • Když se cesta uzavírá sama do sebe (když něco podmiňuje samo sebe) a nevede to ke konkrétnímu cíli tak říkáme, že se točíme v kruhu, nebo že je to bludný kruh

0 - NULA

Jaký tvar je dokonalý? Je to kruh. Každý bod kruhu je stejně vzdálený od jeho středu. Každá část křivky kruhu je rovnocenná s jakoukoliv jinou. Kruh může pojmout a obejmout (tedy obsahovat) uvnitř sebe VŠE. Nikde nezačíná a nikde nekončí, nemá počátek ani konec. Kruh se může neustále někam kutálet. Není fixovaný z hlediska pozice. Je dokonale variabilní. Můžeme si tedy kruh zvolit jako symbol principu, že VŠE má svůj počátek v DOKONALÉM NEPROJEVENÉM VARIABILNÍM ZDROJI, tedy že vše má svůj počátek v DOKONALÉM VŠEOBSAHUJÍCÍM NIC. Proto začneme náš symbolický číselný popis mystéria bytí právě kruhem.

Nula - bez počátku a bez konce - dokonalý ZDROJ

Znalost nuly a způsob jejího užívání poukazuje na intelektuální vyspělost kultury, která ji používá. Evropané "objevili" nulu teprve někdy v 11. století. Úchvatní moudří Mayové nulu používali. Jejich symbol pro nulu je úžasný. Běžně se uvádí, že Mayská nula je vyobrazením mušle. Může být. Mayská nula se však dá také vnímat jako vyobrazení oka. A oko je oknem do Duše, to přece známe. Vyobrazená Mayská nula symbolizuje ve svém nitru principy trojky, trojnosti ... Svojí podstatou to připomíná naše známé Boží oko uvnitř trojúhelníku. Mayská nula by tak mohla symbolizovat ještě něco dalšího, a to velmi podstatného. Proces přerodu neprojeveného v projevené. Ukážeme si to za chvíli na jedničce.

Mayský znak pro nulu


SOUHRN

 • Číselný symbol: NULA
 • Nulové principy: DOKONALÝ ZDROJ, DOKONALOST, VEŠKERÝ POTENCIÁL, NEPROJEVENÝ POTENCIÁL
 • Tvar číselného symbolu: KRUH Vlastnosti tvaru: NEJDOKONALEJŠÍ TVAR, ROTACE, VŠEOBSAŽNOST, POHYB VŠEMI SMĚRY

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

návrat k souhrnu čísel                           přejít k číslu 1


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________