SVĚTLO ČÍSEL - 4

4 ZÁKLADNÍ ORIENTACE

ZÁKLADNÍ ORIENTACE V DANÉM PROSTŘEDÍ A JEHO OVLÁDNUTÍ. POROZUMĚNÍ


Jak k číslu 4 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Orientace v prostoru: 4 světové směry - sever, jih, východ, západ, ... 4 kvadranty
 • Orientace v čase dle počasí: 4 období - jaro, léto, podzim, zima
 • Orientace v čase dle Měsíce: 4 lunární fáze - nov, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť
 • Orientace v čase dle Slunce: 4 fáze Slunce - 2 slunovraty a 2 rovnodennosti
 • Symbolika ovládnutí prostoru místním vládcem: "strážci čtyř směrů" 4 lvi - v Indii, v Persii, vysoký obelisk se 4 stranami - v Egyptě, symboliky čtyř směrů, čtyř šipek, čtyř šípů, ...
 • Symbolika ovládnutí prostředí silou: 4 cípá hvězda - největší vojenská organizace na světě NATO. Nebo 4 cípá hvězda z lipových listů - česká policie
 • Duchovní orientace: Buddha hlásal čtyři základní svaté pravdy, Zoroastrijci hovoří o čtyřech hlavních periodách světových dějin, v hinduismu má Brahma čtyři tváře, buddhistická mystika pracuje se čtyřmi stupni sebeponoření
 • Náš byt je naším domovem, je tedy prostředím, kde se dobře orientujeme. Bytu říkáme kvartýr (latinsky quartus čtvrtý nebo quattuor čtyři). V němčině quartier = byt
 • Ovčáci ... "čtveráci" ... pastevci putovali a proto hodně znali. Poutnická hůl je symbolem putování = moudrosti. Umět se zorientovat, znamená v symbolické rovině "čtverkovat"
 • Symbolika čtyř byla vždy spojována také se čtvercem, který má 4 strany a 4 PRAVÉ úhly. Čtverec nebo PRAVÝ úhel v historii vždy symbolizoval svrchovanost a pevné ukotvení v PRAVdě. Něco s čím se jen tak lehce nepohne. Druidové a mudrci ve staré Číně používali čtverec jako symbol planety Země. Symbolika PRAVosti (a PRAVého úhlu) zůstala živá dodnes, např. říkáme o něčem, že to je to "PRAVé", např. "to pravé učení", tak tím míníme to "PRAVdivé a sPRÁVné učení"
             Symbolika tvaru čísla 4.
 • Symbolika trojúhelníku s přesahem - pokud nás dynamika duality (2) nutí do vyřešení "konfliktu" duality tím, že nás nutí do akce (3), potom nás tato akce vede k zorientování se a porozumění (4). Trojúhelník coby akční trojka tedy v symbolické rovině směřuje do většího přesahu, do zorientování se. Onen přesah trojúhelníku vytváří rozdělení daného prostředí na 4 kvadranty. Čtverka tak symbolicky obsahuje jak trojúhelník, jeho přesahy, tak i rozdělení na kvadranty.

4 - ČTYŘI

       logo vojenské aliance NATO                       logo policie České republiky                                           

strážci 4 směrů, Indie

Po trojce, by se už tedy mohla hrát ta naše životní VÝVOJOVÁ hra. Postupným objevováním pravidel hry a jejich možností se postupně můžeme stávat vědomými účastníky a vědomými tvůrci hry. K tomu je však potřeba umět se pořádně rozkoukat, zorientovat se, být dobře ukotvený a vlastním vývojem poznávat podstatu svého životního prostředí. "Čtverkové" principy nutnosti orientace v naší omezující hmotné úrovni bytí, vychází z "trojkových" principů. Pokud bychom chtěli symbolicky vyjádřit omezující principy, můžeme použít "omezené" úsečky. Pokud bychom chtěli vyjádřit, že vycházíme z trojky, můžeme použít úsečky tři. Právě jsme získali trojúhelník. Ten bude součástí čtyřky.

Symbolika čtyř byla vždy spojována také se čtvercem, který má 4 strany a 4 PRAVÉ úhly. Čtverec nebo PRAVÝ úhel vždy symbolizoval svrchovanost a pevné ukotvení v PRAVdě. Symbolika PRAVosti (a PRAVého úhlu) zůstala živá dodnes, například když říkáme o něčem, že to je to "PRAVé", např. "to pravé učení", tak tím míníme to "PRAVdivé a sPRÁVné učení."

Čtverka vychází z trojky. Zkusme tedy symbolicky skloubit tyto základní principy: princip "směrování do čtyř světových stran" = kříž čtyř kvadrantů. Dále princip "třetí je nad dvěma" = trojúhelník a také princip  omezenosti daného prostředí = úsečky. Namalujme si akční (trojúhelníkový) průnik našeho ducha do symboliky čtyř směrů.

získali jsme čtverku

Trojkové principy a úsečkové principy jsou zastoupené trojúhelníkem. Šikmá část vývojového trojúhelníku nám skutečně může symbolizovat kontrolovaný sestup pozornosti Ducha do konkrétního prostředí. Vývojový trojúhelník je pak už jen logicky vsazený přímo do úseček čtyř kvadrantů. A kde se nám sbíhá třetí úběžný bod trojúhelníku? Onen třetí bod (pozorovatel a vykonavatel) se nachází přímo ve středu kříže kvadrantů. Je to geniální symbolika. Čtyřka, která nám tím vznikla, je svým tvarem současně jak uzavřená, tak ve svém  konečném vyústění a přesahu také i otevřená. Nabízí tedy další vývojový potenciál. A vývoj znamená v symbolické rovině přesah. Trojúhelník s přesahem.

Pokud jsme vědomě pronikli do hmotného životního prostředí, tak už víme, že další vývojový proces se odehrává i v protilehlé (proti-kladné) rovině. Principy Poznávání a orientace v proti-kladné sféře, by měla symbolizovat proti-kladná čtverka. Zkusíme tedy otočit čtverku? Zkusíme, hrajeme si přece, tvoříme. Otočíme-li další (druhou) čtyřku "vzhůru nohama" a propojíme ji s první čtyřkou, dostáváme dokonalý a vzájemně provázaný zacyklený tvar s podstatným sdělením: "Jak nahoře Poznávání, tak dole Poznávání."

Propojením poznávání a vývoje ve hmotné a nehmotné sféře získáváme dokonalý zacyklený vývojový tvar

Pochopíme-li principy bytí symbolizované dvěma čtyřkami - jak Poznáváním dole (4), tak Poznáváním i nahoře (4) a pochopíme-li to v kontextu Poznání jednoty (1), potom získáváme hodnotu symbolizovanou číslem

1 + 4 + 4 = 9

a 9 je symbol nejvyššího duchovního Poznání člověka zde na planetě Zemi.


SOUHRN

 • Číselný Symbol: ČTYŘI
 • Čtverkové principy: POZNÁVÁNÍ, ORIENTACE A UKOTVENÍ V DANÉM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. POZNÁVÁNÍ V OBOU SFÉRÁCH BYTÍ MÁ CYKLICKÝ CHARAKTER.
 • Tvar číselného symbolu: TROJÚHELNÍK VSAZENÝ DO ČTYŘ KVADRANTŮ
 • Vlastnosti tvaru: TROJÚHELNÍKOVÁ PLOCHA VÝVOJE DO SEBE POJME POZNÁNÍ. DVA ÚSEČKOVÉ PŘESAHY NAZNAČUJÍ, ŽE TENTÝŽ VÝVOJ POKRAČUJE I V PROTI-KLADNÉ SFÉŘE. PROPOJENÍM DVOU PROTIKLADNÝCH ČTYŘEK VZNIKÁ DOKONALÉ ZACYKLENÍ DVOU TROJÚHELNÍKŮ.

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA
 • 1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.
 • 2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.
 • 3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.
 • 4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

návrat k číslu 3                           přejít k číslu 5

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________