SVĚTLO ČÍSEL - 9

9 DUCHOVNÍ POZNÁNÍ

DUCHOVNÍ POZNÁNÍ. DUCHOVNÍ ASPEKTY. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ BYTOSTI ŽIJÍCÍ VE HMOTĚ ZEMĚ ROZPOUŠTÍ KARMICKOU ZÁTĚŽ


Jak k číslu 9 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

  • Moudrost v pohádkách: "Za devatero horami a devatero řekami"
  • Anglické rčení: "být v devátém nebi"
  • Mayský devítkový systém. Devátá vývojová evoluční vlna má řídit evoluci naší planety a je nejvyšší vlnou Mayského kalendáře. Devítistupňové Mayské pyramidy
  • Ve staré Číně existovalo devět nebí a devět dílů oběti. Stavěly se duchovní stavby s 9 úrovněmi střech
  • Devět podob, jimiž se projevuje Kosmický řád TAO. Stavěly se devítistupňové pagody
  • Biblická devítka ohlašuje devátou hodinou smrti odchod Krista do jiných sfér bytí. Devátá hodina je dobou hlavní oběti v chrámě. Devítka tím symbolicky završuje duchovní systém
  • Devítka je posledním (nejvyšším) jednociferným číslem. Devítka tím završuje systém z hlediska funkce
  • Při jakémkoliv násobení devítkou získáme vždy číslo, které je numerologicky opět devítkou. Devítka je tedy univerzální a dokonalá. Vyskytuje se všude a je nezničitelná

9 - DEVĚT

Znáte to, jednou se v pohádkách říká za sedmero horami a jindy zase za devatero horami. Nikdy však neříkáme za šestero, nebo za desatero horami. Sedmero hor je smysluplné sdělení. V našem Číselném Příběhu Stvoření sedmička zrcadlí principy přípravy a výběru cíle, kam vyrážíme vstříc novému dobrodružství, za štěstím. Devatero hor tedy možná znamená něco podobného. Devatero je však více, než sedmero. Zdá se, že i ve vyšších sférách existuje předěl, kde připravujeme a vybíráme cesty "nových dobrodružství." Tím předělem je přechod z devítkových principů do desítkových. Devítka je "protipólem" šestky. Devítka žije duchovními principy, které pozvedávají lidskou Duši k výšinám.

V šestkových principech poznáváme hmotu Země a hmotu jako takovou. V devítkových principech se učíme, co to všechno znamená na duchovní úrovni. Na úrovni Duše, Ducha, srdce, smysluplnosti, Lásky ...                

V devítkové sféře se učíme duchovnímu Poznání důsledků vlastních činů. Dosažením nejvyššího Poznání získává v symbolické rovině vyškolená a vyrovnaná Duše možnost vstupu "do desítky". Jednou, až Pozná, až procítí, až si uvědomí, až přestane toužit po úniku, tak teprve tehdy bude moudré, aby si svobodně vybrala svoji další pouť životem. Možná se bude chtít přesunout do zcela jiných světů, dimenzí, nebo jiného typu vědomí či vesmíru. Kdo ví.

Dle mnoha prastarých vědomostí je devítka posledním povinným vývojovým stupněm člověka, než získá možnost vstoupit do zcela nového typu bytí. Symbolicky to sedí nádherně. Devítka je totiž poslední jednociferné číslo. Jak úžasná je moudrost lidského podvědomí. U čísla sedm jsme si uvědomili podstatu významu rčení "být v sedmém nebi". Anglickému jazyku však velmi moudře nestačí pouze jedno "sedmičkové" rčení. Pro vyjádření pocitů nádherného vyššího stavu je zapotřebí také "devítkové" rčení: "být v devátém nebi". No není to přímo dokonalé? Za devatero horami a řekami ... tam někde se nabízí možnost zcela nových světů, nových výzev, nových a netušených možností. Je však potřeba napřed zvládnout a zdolat předchozí cestu devítkových principů. Úžasný Mayský kalendář je krásným příkladem devítkového vědění. Systém jejich kalendáře je popisem kosmických evolučních vln. Devátá vývojová evoluční vlna má řídit evoluci naší planety a je nejvyšší vlnou Mayského kalendáře. Dalším typickým příkladem devítkové symboliky jsou devítistupňové Mayské pyramidy. Člověk musí vystoupat devět evolučních stupňů do vyšších pater směrem k nebi, ke světlu, aby mohl dosáhnout vrcholu. Také pro buddhisty je devítka nebeským číslem nejvyšší spirituality. Jedna hinduistická legenda vnímá devítku jako symbol ohně vedoucího ke čtverci, který ohraničuje vesmír. Nádherná symbolika. Co nás asi tak čeká v desítkových principech, za hranicemi toho "našeho" vesmíru ... Ve starém Egyptě a v Biblickém městě Onu měli DEVÍTICE (devítkové uspořádání Bohů). Apollonova lyra má devět strun. Starogermáni používali rituální "devítkování" při odvracení nemocí.

Devítka završuje systém. Je univerzální a dokonalá. Vyskytuje se všude a je nezničitelná.

Prastarý praslovanský symbol. Devíticípá Hvězda v kruhu. Ve svém principu to jsou tři symetrické rovnostranné trojúhelníky v rámci rotační struktury. Vidíme zde princip: 3 6 9 ROTACE více zde


"Hvězdné devítky:" Devítka pracuje přímo na Kosmické úrovni. Příkladem nám mohou být hvězdné devítky. Náš pozemský život vztažený k nebeským cyklům, to jsou samé devítky. Hvězdný rok trvá 25 920 let (2 + 5 + 9 + 2 + 0 = 18, 1 + 8 = 9), během nichž se musí dokončit celý kruh, tedy 360 stupňů. A 360 stupňů je numerologicky opět 9. Každý jeden stupeň hvězdného roku tedy trvá 72 let (25 920 : 360 = 72). Numerologicky je 72 také 9. Platí, že jakýkoliv počet stupňů hvězdného roku vždy trvá dobu, která je numerologicky 9.

"Tělesné devítky:" Zázračné těhotenství lidské bytosti trvá 9 měsíců. Jak symbolické. Víme, že Duch bytosti je propojený s jejím dechem. Uvádí se, že průměrné tempo dýchání lidské bytosti je 18 dechů za minutu, tj. numerologicky 9. Průměrný puls člověka je 72 tepů za minutu, tj. opět 9. Průměrný počet úderů srdce za hodinu je 4 320, tj. opět 9. Průměrný počet dechů za hodinu je 1 080, tj. numerologicky 9. Během 24 hodin se srdce stáhne v průměru 103 680 krát, tj. opět 9. Propojení hvězdných a tělesných devítek: Během jednoho pozemského základního časového cyklu (24 hodin) průměrně vdechneme 25 920 krát. Nejen, že je to numerologicky opět 9, ale je to přímo to stejné číslo, které vyjadřuje základní hvězdný časový cyklus, jímž je jeden hvězdný rok a ten trvá 25 920 pozemských let. Ukazuje se, že devítkové principy nám poskytují stabilní univerzální základnu, od které se můžeme odrážet novým směrem. A nemusí to být nutně hned směrem do jiných systémů existence. Zdá se, že některé Duše volí dobrovolně návrat zpět do našeho systému, protože chtějí pomáhat právě tímto způsobem. Devítka je pevná ve svých principiálních UNIVERZÁLNÍCH základech. Na devítku se můžeme vždy spolehnout. Při jakémkoliv násobení devítkou získáme vždy číslo, které je numerologicky opět devítkou!
To neplatí o žádném jiném čísle. Devítka se vrací sama do sebe, ať s ní děláte, co děláte. Devítka je naší UNIVERZÁLNÍ jistotou. Čemu nás učí tento matematický princip v symbolické rovině? Zrcadlí nám princip duchovního působení. Pokud cokoliv prodchnete a naplníte duchovními hodnotami a láskou, potom se Vám budou v nejhlubší rovině zpět vracet opět duchovní hodnoty a láska. To je přece úžasná a přenádherná symbolika. U čísla 4 jsme si uvědomili, že 1 + 4 + 4 = 9, anebo také, že 9 = 1 + 8. To nejsou pouhé kupecké počty. Je to doslova živá součást našeho životního prostředí.

Sluneční soustava - naše devítková domovina (1 + 4 + 4)

Devítka je naší UNIVERZÁLNÍ jistotou. Sluneční soustava je také naší jistotou. Je přece naším Kosmickým domovem. A domov, to je symbol jistoty. Pokud se má v symbolické rovině devítka týkat také Sluneční soustavy, potom by naše jedno centrální Slunce mělo mít osm planet. A přesně tak tomu je. 1 Slunce + 8 planet = 9. Takové je složení devítky týkající se naší domoviny. Slunce je jako stabilní pečující rodič, který zahrnuje svojí nekonečnou péčí (světlem a teplem) svých osm svěřenců. Je to tak, skutečně vidíme osm základních planet. Náš Kosmický příběh Stvoření nám osmičku vykreslil také jako dvě čtverky, které se doplňují a tančí spolu ve vzájemně "opačném" avšak přesto harmonickém seskupení. Jedna čtverka se rozprostírá v nehmotné sféře a druhá protipólně ve hmotné sféře. Platí, že 8 = 4 + 4. Najdeme v symbolické rovině tento princip i mezi našimi osmi planetami? Skutečně tomu tak je. První čtyři planety v řadě za sebou jsou velké a plynné, tedy v symbolické rovině jsou "rozprostřené" a řídké, zatímco další čtyři planety v řadě za sebou jsou "opačné", neboť jsou kamenné a malé, tedy koncentrované a hutné. První čtyři planety jsou "takové" a další čtyři planety jsou opačně "onaké." Devátou položkou je stabilní a jisté Slunce. Současně vidíme, že z pohledu Kosmu, je Země šestou (šestkovou) planetou. Symbolicky to je dokonalé. Dokonalá je i nula. Nula je v našem Kosmickém příběhu Stvoření dokonalým všeobjímajícím potenciálem, ze kterého vše vzešlo. Nula vše ob-jímá. A je opět úžasné, jak krásně symbolicky zapadá nula do systému našich planet. Jak jsme si ukázali, tak z pohledu Kosmu je Země šestou planetou (6), Mars pátou (5), Jupiter čtvrtou (4), Saturn třetí (3), Uran druhou (2) a Neptun první (1). Následuje 0, což je volný všeobjímající Kosmos. Opět dokonalá symbolika.


SOUHRN

Číselný Symbol: DEVĚT

Devítkové principy: DUCHOVNÍ ASPEKTY BYTÍ OBECNĚ. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ DÍKY PROPOJOVÁNÍ S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A DÍKY DUCHOVNÍMU POZNÁVÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

Tvar číselného symbolu: KRUH A NAVAZUJÍCÍ ŠIKMÁ ÚSEČKOVÁ ČÁRA.

Vlastnosti tvaru: DOKONALÝ POTENCIÁL KRUHU, DO NĚJŽ VSTUPUJE A VYSTUPUJE ŠIKMÁ ČÁRA A TÍM VYTVÁŘÍ PO OBVODU KRUHU DYNAMIKU POHYBU.

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.

9. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ PROPOJOVÁNÍM S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A SKRZE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VSTUPU DO DESÍTKY.


návrat k číslu 8                           přejít k číslu 10

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________