SVĚTLO ČÍSEL - I0


Po zcela výjimečném a nejvyšším jednociferném čísle devítce, následuje změna - dvojciferná desítka. Číslo deset odkazuje svojí dvojciferností na uzavření předchozí vývojové cesty všech jednociferných čísel, protože desítka je již něčím novým a současně je také jejich "kulatým" završením.

Desítkovou početní soustavu nemáme pro nic za nic. Máme deset prstů na rukou. Desítkou tedy uchopujeme náš každodenní svět. Desítka v sobě nese nulu a jedničku, tedy jasně odkazuje na principy nového zrodu (1) a nezměrného potenciálu (0). Zvládneme-li celkově vývojově devítkový životní cyklus, korunujeme jej desítkou.

Co se nám tedy snaží desítka sdělit? Nulou náš Kosmický příběh Stvoření počíná. Desítková nula však takovou samostatnou nulou již není. Na rozdíl od ní tato završující desítková nula sebou nese doplňující informaci, která odkazuje na princip nových záměrů. Říká nám, že má za sebou zcela konkrétní zkušenosti a dokončený vývoj. Mnoho duchovních textů velkých učitelů a mistrů hovoří o tom, že pokud se nám podaří zvládnout celý pozemský vývojový cyklus, tak získáváme právo volby dalšího směru našeho vývoje. A skutečně, v našem Číselném Kosmickém Příběhu Stvoření následuje po dokončených devítkových principech možnost vstupu do zcela nových dimenzí.

Otevírá se před námi nový potenciál. Než však vstoupíme do nových možností dalších dimenzí, tak si ve svobodné volbě "jedničkově" vybíráme. Určujeme si svoji novou životní pouť. Jednička předřazená před nulou symbolizuje principy výběru a konkretizace nového záměru. Jednička a nula je tedy v podstatě jakási zasloužená nová jednička v nově dostupných možnostech.

Krásně to potvrzuje a dokresluje jeden z nejstarších historických dochovaných Hermetických textů s názvem: "Tajná řeč Herma Trismegista na hoře k synu Tatovi" "O ZNOVUZROZENÍ A SLIBU MLČENÍ" "Nyní již znáš způsob znovuzrození, synu. S příchodem desítky bylo sestaveno naše zrození v Mysli, které vyhání ono dvanácteré zrození, a my jsme díky tomuto zrození v Mysli nazřeni. Komukoliv se tedy na základě milosrdenství dostalo tohoto zrození na způsob Boha, ten zanechal tělesné vnímání za sebou a sestávaje z Mocností, poznává sám sebe a raduje se". ... "Desítka, synu, je totiž ploditelkou duší. Život a Světlo jsou sjednoceny tam, kde se zrodilo číslo Jednotky, Ducha. Dá tedy rozum, že Jednotka obsahuje Desítku a Desítka Jednotku."


ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH
SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.

9. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ PROPOJOVÁNÍM S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A SKRZE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VSTUPU DO DESÍTKY.

10. PO DOKONČENÍ DEVÍTKOVÉHO VÝVOJE DOCHÁZÍ K NAZŘENÍ SEBE SAMA. TO UMOŽŇUJE VÝBĚR A KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH A NOVÝCH MOŽNOSTECH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.


návrat k číslu 9                           přejít k číslu 11

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________