SVĚTO ČÍSEL - 11

II VĚDOMÉ TVOŘENÍ ZÁMĚREM

VĚDOMÉ TVOŘENÍ A VĚDOMÉ FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁMĚREM VĚDOMÍ

Desítka nás naučila, jak lze vnímat předřazenou jedničku. Dá se říct, že předřazená jednička vše co je s ní spojené povyšuje a oBOHAcuje o Poznání celé předchozí devítkové cesty, díky níž došlo k nazření sebe sama.

U jedenáctky nám oBOHAcující jednička povyšuje paradoxně opět jedničku. Co může vzniknout z tohoto zdánlivě paradoxního spojení? Když dáme dohromady prvopočáteční původní Kosmický záměr Stvoření a záměr obohacený o naše velké Poznání a nazření sebe sama, tak si tím chystáme (a zříme) nové životní prostředí (nové životní hřiště) pro náš další vývojový posun přímo v Kosmickém duchu.

A skutečně, 1 + 1 = 2. Dvojkové principy v našem Kosmickém příběhu Stvoření daly vzniknout "hřišti" na kterém se celá dosavadní vývojová hra "hrála" (žila). Jedenáctkové principy jsou utvářeny jak jedničkovými principy, tak současně i dvojkovými principy (1 + 1 = 2). A to nám napovídá, že ve vyšších dimenzích vývoje, splývají principy našeho vědomého záměru a principy "nastavení životního hřiště" v jedny společné principy. Ve vyšších vývojových sférách, jsme tedy i vyššími tvůrci. Svoje životní prostředí budeme schopni zřít a současně svoje životní prostředí budeme schopni vědomím i formovat. Neboť jak jej budeme jedenáctkově vnímat, tak jej budeme přímo i formovat.

Mnozí mudrci v dávných dobách vnímali jedenáctku jako jakési "porušení harmonie". Je to o jedno více, než harmonická desítka a o jedno méně, než harmonická dvanáctka. V podstatě to přesně sedí, protože v jedenáctkových principech naše individuální vědomí a naše JEDINečné JÁ začíná přímo formovat (tedy "narušovat") harmonické Boží Stvoření.

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.

9. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ PROPOJOVÁNÍM S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A SKRZE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VSTUPU DO DESÍTKY.

10. PO DOKONČENÍ DEVÍTKOVÉHO VÝVOJE DOCHÁZÍ K NAZŘENÍ SEBE SAMA. TO UMOŽŇUJE VÝBĚR A KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH A NOVÝCH MOŽNOSTECH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.

11. DÍKY NAZŘENÍ SEBE SAMA POVYŠUJEME NAŠE VLASTNÍ TVŮRČÍ PRINCIPY. VNÍMÁNÍ A ZÁMĚRY VĚDOMÍ SPLÝVAJÍ S PRINCIPY PŘÍMÉHO FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.


návrat k číslu IO                           přejít k číslu I2

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________