SVĚTLO ČÍSEL - I2

I2 DOKONALOST STVOŘENÍ

DOKONALOST STVOŘENÍ. DOKONALÁ PROVÁZANOST VŠECH ASPEKTŮ ŽIVOTA A UNIVERZA. NAPLNĚNÍ


Jedenáctka nás poučila o tom, že ve vyšších vývojových sférách se stav vědomí a jeho vědomé záměry již přímo podílejí na formování vlastního životního prostředí. Realita je formována stavem vědomí a stav vědomí je formován vnímáním reality. Lidem to jistě může znít tak trochu fantasticky, či Božsky. V jedenáctkových principech se již bytost stává přímým vědomým tvůrcem. Jsou nebo budou toho lidé vůbec schopni? Odpověď zní ano. Božskou jiskru v sobě máme všichni. A jedenáctka přímo směřuje k Božské dvanáctce. To jakési tvůrčí jedenáctkové "narušení" harmonie totiž směřuje ke dvanáctkovým principům - k Božské harmonii. Dvanáctka byla vždy symbolem Božskosti, dokonalosti a dokončenosti Božských cyklů.

Během jednoho roku vystřídá Měsíc všechny své fáze 12x. Proto dělíme rok na 12 měsíců. Již v dávných dobách, na základě těchto dvanácti měsíců, byl pás na nebi, kudy prochází Slunce, rozdělen na 12 polí. Těchto 12 polí bylo nazváno podle souhvězdí, která se v nich nachází. TAK VZNIKL ZVĚROKRUH s 12 znameními.

Zvěrokruh je jeden z nejsilnějších symbolických systémů. Dvanáct znamení zvěrokruhu spojuje lidské osudy a planetu Zemi s vlivy dokonalého a Božského Vesmíru. Ucelených dvanáct měsíců v roce určuje ucelený časový cyklus postavení Země vůči Slunci a taktéž propojuje ucelenou škálu lidských osudů vůči okolnímu Vesmíru. Dvanáctka zvěrokruhu odkazuje na Vesmírné vlivy a Vesmírné principy. Jsou to principy Kosmu, úplnosti, ucelenosti, smysluplnosti, ... dokonalosti.

Dvanáctka je odjakživa symbolicky spojována s Božskou dokonalostí.

  • Například v Novém zákoně má Ježíš právě dvanáct apoštolů.
  • Gnóze vycházela z toho, že existuje dvanáct aiónů - božských věků, které zároveň vnímala jako bytosti.
  • V Zarathustrově učení je dvanáctka číslem trvání světa.
  • Počet dvanácti Izraelských kmenů zase naznačuje úplnost Božího lidu.
  • Podle Babylóňanů byla dvanáctka Božská, protože ovládala vše na Zemi i v Kosmu. Byla pro ně symbolem Kosmu.
  • Mystik Rudolf Steiner objevil a popsal světu dvanáct smyslových orgánů (bran Duše), kterými je lidská bytost vybavena, aby se dotýkala podstaty světa, objevovala ji a díky těmto Božským Kosmickým nástrojům se do Kosmu opět navrátila.

11 + 1 = 12. Pokud je v jedenáctkových principech realita přímo formována stavem vědomí a stav vědomí je formován vnímáním reality, potom dvanáctkové principy obsahují ještě něco navíc. Pokud tohoto tajemného vývojového stavu "ještě něco navíc" dosáhne bytost, která kdysi stála na samých počátcích poznávání, potom jistě došlo k naplnění důležitého Božského principu. Stalo se to, že z Božího "dítěte" se postupně vyvinula vědomá a svébytná bytost, která je zárukou láskyplné moudrosti a tvořivosti.

12 × 12 = 144. Pokud mezi sebou interagují dvě akce, záměry, síly atd. ... a obě entity vychází z dvanáctkových principů, potom je výsledným stavem živé propojení mezi nehmotnou a hmotnou sférou. Záměry se realizují ve hmotě a hmota se zrcadlí v nehmotě. Mějme velikou pokoru před dvanáctkovými principy dokonalosti Stvoření. Zde více o Kosmickém kódu 144.

Novodobý geniální badatel, Nassim Haramein, odhaluje strukturu dokonalého bodu časoprostoru. Odhalil, že hmota a časoprostor vykvétá a vzniká z nehmoty, která má dokonalou fascinující strukturu. Uvnitř této struktury bodu je 12 dokonale vyvážených protisměrných sil, díky čemuž uprostřed (v jádru) této struktury vzniká singularita, tedy něco jako mini černá díra, na jejímž povrchu se "děje" to čemu říkáme časoprostor a hmota. Můžeme tedy říci, že díky dvanácti a díky dokonalé rovnováze, může vzniknout něco dalšího nového, tedy něco třináctého - Božského.

Zde - úžasná videa Nassima Harameina

Zde - o dokonalé struktuře dvanácti sil vytvářejících něco nového


ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.

9. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ PROPOJOVÁNÍM S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A SKRZE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VSTUPU DO DESÍTKY.

10. PO DOKONČENÍ DEVÍTKOVÉHO VÝVOJE DOCHÁZÍ K NAZŘENÍ SEBE SAMA. TO UMOŽŇUJE VÝBĚR A KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH A NOVÝCH MOŽNOSTECH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.

11. DÍKY NAZŘENÍ SEBE SAMA POVYŠUJEME NAŠE VLASTNÍ TVŮRČÍ PRINCIPY. VNÍMÁNÍ A ZÁMĚRY VĚDOMÍ SPLÝVAJÍ S PRINCIPY PŘÍMÉHO FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

12. NAPOJUJEME SE NA DOKONALOST UCELENÝCH VESMÍRNÝCH VLIVŮ. DOCHÁZÍ K NAPLNĚNÍ.


návrat k číslu II                           přejít k číslu I3

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________