SVĚTLO ČÍSEL - 13

I3 NEOČEKÁVATELNÉ ZMĚNY

SOUČÁSTÍ STVOŘENÍ JSOU I NEOČEKÁVATELNÉ ZMĚNY. NUTNOST ZORIENTOVÁNÍ SE VE ZCELA NOVÝCH PODMÍNKÁCH

Třináctka následuje po dvanáctce. Pokud obecně dvanáctka zrcadlí dokonalou dokončenost Kosmických cyklů a principů, potom je třináctka obecně něčím jiným. Něčím zcela novým.

Co ale může přijít po dokončené Božské dokonalosti? Stejně jako jedenáctka je i třináctka prvočíslem, není tedy kromě jedničy a samo sebou žádným jiným číslem dělitelné. A stejně jako u jedenáctky, tak se i zde u třináctky jedná o jakési narušení předchozí harmonie. A skutečně, přesně toto známe ze života. Mnoho lidí říká, že třináctka je nešťastné číslo. A mnoho dalších lidí zase naopak, že je číslem šťastným. Jak je možné, že jedno jediné číslo - třináctka dokáže vyvolávat v lidech tak zásadně protichůdné dojmy? Pokud vstoupíme do zcela nové a neočekávané situace, tak pro někoho to pocitově může být pozitivní změna a pro někoho naopak zase negativní. Zřejmě to závisí na individuálním zaměření osobnosti, na konkrétních úkolech Duše, na úrovni vyspělosti ... na jeho připravenosti ke změně.

Chápeme, že dvě různé bytosti budou zcela jinak vnímat jednu a tu samou neočekávanou situaci. Numerologicky platí, že: 13 = 1 + 3 = principy předřazené jedničky (nazření sebe sama, vědomý záměr) + trojkové principy (akce, vývoj) = čtverkové principy (poznávání svého nového životního prostředí a orientace v něm)

Logicky platí, že: 13 = 12 + 1 = úplnost dokonalých Božských Vesmírných vlivů + "ještě něco navíc" (něco neočekávatelného). To "něco navíc" je symbolizované "plus jedničkou." Stejně tajuplnou jedničkou, jakou se na počátku Stvoření projevil Zdroj Všeho.

Novodobý geniální badatel, Nassim Haramein, odhaluje strukturu dokonalého bodu časoprostoru. Odhalil, že hmota a časoprostor vykvétá a vzniká z nehmoty, která má dokonalou fascinující strukturu. Uvnitř této struktury bodu je 12 dokonale vyvážených protisměrných sil, díky čemuž uprostřed (v jádru) této struktury vzniká singularita, tedy něco jako mini černá díra, na jejímž povrchu se "děje" to čemu říkáme časoprostor a hmota. Můžeme tedy říci, že díky dvanácti a díky dokonalé rovnováze, může vzniknout něco dalšího nového, tedy něco třináctého - Božského.

Zde - úžasná videa Nassima Harameina

Zde - o dokonalé struktuře dvanácti sil vytvářejících něco nového


ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.

9. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ PROPOJOVÁNÍM S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A SKRZE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VSTUPU DO DESÍTKY.

10. PO DOKONČENÍ DEVÍTKOVÉHO VÝVOJE DOCHÁZÍ K NAZŘENÍ SEBE SAMA. TO UMOŽŇUJE VÝBĚR A KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH A NOVÝCH MOŽNOSTECH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.

11. DÍKY NAZŘENÍ SEBE SAMA POVYŠUJEME NAŠE VLASTNÍ TVŮRČÍ PRINCIPY. VNÍMÁNÍ A ZÁMĚRY VĚDOMÍ SPLÝVAJÍ S PRINCIPY PŘÍMÉHO FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

12. NAPOJUJEME SE NA DOKONALOST UCELENÝCH VESMÍRNÝCH VLIVŮ. DOCHÁZÍ K NAPLNĚNÍ.

13. VŠE RÁZEM MĚNÍ "ZMĚNA SHŮRY." ORIENTACE VE ZCELA NOVÉ SITUACI. PŘIJETÍ PRINCIPŮ NEOČEKÁVATELNÉHO.


návrat k číslu I2                           přejít k číslu I4

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________