SVĚTLO ČÍSEL - I4

I4 MYSTÉRIUM ŽIVOTA A BYTÍ

NEPRONIKNUTELNOST MYSTERIA ŽIVOTA JE ZÁKLADNÍ VLASTNOSTÍ BYTÍ. PŘIJETÍ VĚČNÝCH ZMĚN, TRANSFORMACÍ A HRANIC

Nyní máme za sebou cestu od prvopočáteční nuly až po třináctku. Ušli jsme nepředstavitelně obrovský kus cesty. Třináctkou jsme se "impulzem shůry" katapultovali do zcela nové a neočekávatelné situace. Jsme to však stále ještě my? Anebo jsme již natolik proměnění a nazření, že to sice jsme my, ale jsme již novými, širšími bytostmi? Dosahují lidské schopnosti a možnosti až sem? Povaha této otázky je stejně neohraničená a neuzavřená, jako je povaha celého systému bytí, neboť tvořivost vše neustále proměňuje.

  • Egypťané se domnívali, že člověk má čtrnáct schopností, jinými slovy, že má "čtrnáctkové" schopnosti.
  • Mnozí duchovní a energetičtí Mistři pracují se systémem čtrnácti čaker.
  • Osiris (Usir), který starým Egypťanům daroval mnohá vědění, byl usmrcen svým bratrem (Sutechem), který jej rozsekal na 14 kusů. Nakonec byl vzkříšen díky lásce své manželky (Eset) a schopnostem oka Boha Hóra. Opět živý Osiris předal vládu svému synovi, aby mohl odejít zpět do Kosmu. To nám napovídá, že je zapotřebí principu čtrnáctkového umrtvení a znovuzrození jednotlivých částí našeho JÁ. Je obecně zapotřebí procházet si transformačními a inicializačními procesy. Je obecně zapotřebí procházet si vlastní smrtí a znovuzrozením díky Lásce. Když uvážíme význam čísla 144 (resp. 144 000), vidíme zde hluboké symbolické a principiální propojení.
  • Tibeťané měli dalajlámu téměř pět století. Avšak 14. dalajláma v řadě Tändzin Gjamccho ve čtrnáctkovém roce jedenadvacátého století překvapivě prohlásil, že zvažuje, že bude posledním dalajlámou, protože tibetský lid by si již měl vybrat svého vůdce ve svobodných volbách. Připustil možnost, že se v příštích letech už nemusí inkarnovat a že odejde dočasně do jiných světů. Když uvážíme význam principů čísla 14 (poznání nutnosti proměn), vidíme, že v symbolické rovině to sedí dokonale.

Numerologicky platí, že: 14 = 1 + 4 = principy předřazené jedničky (nazření sebe sama, vědomý záměr) + čtverkové principy (poznávání nového životního prostředí) = pětkové principy (tajemná a nedefinovatelná Božská jiskra uvnitř nás, věčně otevřený proces tvorby, proměn a poznání, věčné uchopování podstaty sebe sama)

Logicky platí, že: 14 = 13 + 1 = principy neočekávatelných "změn shůry" + k tomu všemu "ještě něco navíc" (opět něco neočekávatelného). To "něco" je symbolizované jedničkou. Stejnou mysteriózní jedničkou, jakou se na počátku Stvoření projevil Zdroj Všeho. Poznáváme, že život vždy byl, je a vždy bude neproniknutelné Božské mystérium.

Harmonicky platí, že: 14 : 7 = 2 a 14 : 2 = 7,  číslo čtrnáct je dělitelné pouze sedmičkou a dvojkou. Jinými slovy čtrnáctkové principy jsou v harmonii s dvojkovými a sedmičkovými principy. Volnými slovy by se dalo říci, že Mystérium žití a bytí je v souladu s dynamikou a rozpolceností a s principem růstu Ducha díky naslouchání jeho srdci. Úžasné. Fascinující.


ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.

4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.

6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

8. ŽIVOT, TO JE CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR.

9. DUCHOVNÍ RŮST LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ PROPOJOVÁNÍM S NEHMOTNOU DUCHOVNÍ SFÉROU A SKRZE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VSTUPU DO DESÍTKY.

10. PO DOKONČENÍ DEVÍTKOVÉHO VÝVOJE DOCHÁZÍ K NAZŘENÍ SEBE SAMA. TO UMOŽŇUJE VÝBĚR A KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH A NOVÝCH MOŽNOSTECH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.

11. DÍKY NAZŘENÍ SEBE SAMA POVYŠUJEME NAŠE VLASTNÍ TVŮRČÍ PRINCIPY. VNÍMÁNÍ A ZÁMĚRY VĚDOMÍ SPLÝVAJÍ S PRINCIPY PŘÍMÉHO FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

12. NAPOJUJEME SE NA DOKONALOST UCELENÝCH VESMÍRNÝCH VLIVŮ. DOCHÁZÍ K NAPLNĚNÍ.

13. VŠE RÁZEM MĚNÍ ZMĚNA SHŮRY. ORIENTACE VE ZCELA NOVÉ SITUACI. PŘIJETÍ PRINCIPŮ NEOČEKÁVATELNÉHO.

14. MYSTÉRIUM SEBE SAMA. MYSTÉRIUM VĚDOMÍ. MYSTÉRIUM ŽIVOTA. VĚČNÉ UCHOPOVÁNÍ PODSTATY SEBE SAMA. POZNÁNÍ NUTNOSTI VĚČNÝCH PROMĚN.


návrat k číslu I3                         přejít ke kódu 144 (144 000)

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________