SVĚTLO ČÍSEL -6

6 HMOTNÉ ASPEKTY

HMOTNÉ ASPEKTY PLANETY ZEMĚ A ŽIVOTA NA NÍ. ŽIVOT NA ZEMI VEDE K POZNÁVÁNÍ NÁSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ


Jak k číslu 6 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Hmota je protikladem ducha. Šest je opakem (otočením) duchovní devítky
 • Bible sděluje, že Země je šestková - Bůh stvořil Zemi právě 6. den
 • Lidské Duše se učí pobytem na Zemi. Podle Bible je její učení opět "šestkové", protože lidé mají podle desatera pracovat právě 6 dní
 • Pro duši (cestovatele) přicházející na Zemi zvenčí z Kosmu je Země šestou planetou (šestou zastávkou) našeho planetárního systému
 • Vše je světlo. A právě světlo oběhne Zemi po jejím povrchu za jednu sekundu 6,66x
 • Z pohledu astrálního světa je život ve hmotě Země životem "tam dole v okovech hmoty". Tam dole v okovech hmoty - to je svojí podstatou popis pekla - častá symbolika 666 (zpracování hmoty v trojnosti)
 • Učenci neustále poukazovali ve svých dílech, že 9 je symbolem lidského Poznání Ducha a že čísla 96 a 69 poukazují na pozemský život v dualitě hmotného a nehmotného světa s nutností jejího pochopení a zpracování
 • Německé rčení: "Sbal si svých šest švestek a táhni" sbal si své věci a táhni

6 - ŠEST

Číselný Příběh Stvoření pokračuje magickou šestkou. Šestka je mimořádné číslo. Jestliže se nám pětka vyvinula v hodnoty: "člověk a jeho individuální neuzavřené uchopování pravd o světě", tak potom by mohl následovat popis, jakým způsobem se to člověku děje. Přemýšlí o takovém "učivu" lidská duše někde v nehmotné sféře? Nebo se tomu učí nějakým jiným "hmotnějším" způsobem? A kam vlastně chodí lidské JÁ do školy? Kde najdeme tu naši lidskou Kosmickou školu? No přece na naší matičce, na planetě Zemi. Duše člověka přišla na planetu Zemi, aby se něčemu podstatnému naučila. Představte si, že jste Duší, a že přilétáte z Kosmu do školy jménem planeta Země. Proletíte kolem modravého Neptunu, potom kolem modravého Uranu, minete fantastický prstencovitý Saturn, proletíte kolem obřího Jupiteru, zamáváte velmi zajímavému rudému Marsu, až nakonec zbožně užasnete před nádherou Země. Země je ŠESTOU PLANETOU naší symbolické duchovní Kosmické cesty. Je to naše vyvolená zastávka. Zde se hromadně vystupuje a chodí do školy, které říkáme lidský život na Zemi. A jak to konkrétně provedeme? Vtělíme se, narodíme se a žijeme ve fyzickém těle na planetě Zemi. A právě o tomhle úchvatném procesu nám vypráví šestka.

Když Duše sestupuje z nehmotných sfér do "nižšího" vibračního prostředí a když se inkarnuje do hmotného těla a do hmotného světa, aby se mohla rozvíjet ve hmotě, vytváří symbolicky tento sestup směrem níže na planetu Zemi svým tvarem šestku.

Není žádná náhoda, že grafi cký tvar této cesty a číslo 6 je z pohledu Duše (tedy z pohledu bytí v nehmotné sféře) symbolem vyjadřujícím hmotu a život ve hmotě. Proto je vibračně "nižší" svět "tam dole" tak často znázorňován číslem 6 anebo 666. A není žádnou náhodou, že kvalitativní protipól a "opak" hmoty, tedy duchovní svět, je symbolizován přesným opakem tvaru 6, tedy číslem 9. Pradávní mudrci a učenci neustále a neúnavně poukazovali ve svých dílech, stavbách, traktátech a odkazech, že 9 je symbolem lidského Poznání Ducha a že čísla 96 a 69 poukazují na pozemský život v dualitě hmotného a nehmotného světa s nutností jejího pochopení a zpracování. Není proto žádná náhoda, že když píšeme číslo 6, tak začínáme pohyb v nejvyšší části "ocásku", následně klesáme a zakončíme ho kruhovým pohybem jakožto symbolem zacyklení se na planetě. Když píšeme opačný symbol, číslo 9, nezačínáme pohyb na "ocásku" jako u šestky, ale napřed dokončíme kruhový pohyb, tedy dokončíme hmotné zacyklení, abychom jej následně opustili PROTISMĚRNÝM pohybem, ven z kruhu, zpět do volného prostoru. Lidské podvědomí přesně ví, proč šestku a devítku píše právě takovým způsobem a ne jiným.

Pro toho, kdo přichází zvenčí, je Země šestou planetou. Viděno z pohledu Univerza je Země šestou planetou.

Svět "tam dole v okovech hmoty" bývá symbolizován číslem 666. Proč hned třemi šestkami?

Protože 6 + 6 + 6 = 18. Numerologicky to je 1 + 8, tedy 9. A to je převeliké sdělení. Pokud prožijeme a plně pochopíme pobyty v "okovech hmoty" zde na Zemi z principu trojnosti či trojjedinosti (číslo 6 je hned třikrát - duch/duše/hmota), potom se naše duchovní kvalita Poznání přetaví z principů čísla 6 opět na principy čísla 9 a my budeme moci směřovat k opuštění zacyklování se ve hmotě.

Číslo 9 je symbolem vysokého duchovního Poznání člověka, který navštěvuje školu jménem planeta Země.

Mnohé duchovní tradice sdělují, že Duše pozemské lidské bytosti se vrací po smrti hmotného těla domů, do Světla a že nejvyšší tělo člověka je světelné tělo. Pozemšťanům tak Světlo symbolizuje jejich duchovní domovinu, duchovní kvality a nehmotné úrovně bytí. Je velmi poučné podívat se, jak se to tedy má se světlem při pobytu na planetě Zemi. Lidé žijí na fyzickém povrchu Zeměkoule. Pokud se tedy podíváme na světlo fyzikálně a z pohledu povrchových pozemských podmínek, tak zjistíme něco úžasného. Obecně jsme otrocky navyklí vyjadřovat rychlost světla v jednotkách vzdálenost/čas. Jenže povrch Zeměkoule je zakřivený a všechno ve vesmíru rotuje a světlo je vlnění. Lepší a přesnější je tedy vyjadřovat pohyb a kvality světla v rotačních, úhlových jednotkách. Získáme tím lepší přehled o celkových souvislostech. Pokud chceme vztáhnout pohybové projevy světla přímo k našemu každodennímu životnímu prostředí, k povrchu Zeměkoule, potom jsou rotační jednotky mnohem výhodnější a přesnější, protože Zeměkoule je kulatá a rovná dráha světla se tak musí výpočtově neustále a s nepřesnostmi lomit po zakřiveném povrchu Zeměkoule. Princip rotace je všudypřítomný. Pokud se z tohoto úhlu pohledu podíváme na projev Světla na povrchu Země, tak s úžasem zjistíme, že světlo se po povrchu Zeměkoule pohybuje tak, že za jednu sekundu oběhne její povrch 6,66 krát. Z pohledu symboliky naší domoviny (Světla) je život a pohyb "tam dole v okovech hmoty" (na Zemi) charakterizován symbolickým číslem 6 6 6. Je to dokonalé. Navštěvování školy jménem planeta Země, to je prostě práce pro lidské Duše. Podle Biblického desatera má být lidská práce právě "šestková", protože lidé mají podle desatera pracovat právě 6 dní. Bible také symbolickou formou sděluje, že Bůh stvořil Zemi právě 6. den. Můžeme sledovat, že šestka symbolizuje mimořádně silný příběh.

1 + 2 + 3 = 6. Když sečteme "záměr" a "dualitu" a "akci", tak získáváme "pobyt ve hmotě na planetě Zemi".

A máme tu ještě jedno důležité sdělení šestkového příběhu. Šestka hovoří také o samotném procesu sestupu do hmoty.

Duše sestoupí, vtělí se a učí se

Doposud jsme s úspěchem používali symboly: kruhu, čtverce, trojúhelníku, úsečky. Ve čtverce a zde v šestce vidíme šikmo sestupující úsečkovou linii. Tato linie nás upozorňuje na přechod z jedné kvalitativní úrovně do druhé. Když sjíždíme dolů z kopce, tak se skutečně dostáváme z vyšší hladiny do nižší. Šestka nás učí něčemu, co plně rozvineme a pochopíme u sedmičky. Objevíme smysluplnost sestupu sedmičky do šestky odněkud shůry.


SOUHRN

 • Číselný Symbol: ŠEST
 • Šestkové principy: POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. VTĚLOVÁNÍ DUŠÍ DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.
 • Tvar číselného symbolu: KRUH A NAVAZUJÍCÍ KLESAJÍCÍ ŠIKMÁ ČÁRA, KTERÁ DÍKY NAVÁZÁNÍ NA KRUH NENÍ UKONČENÁ, ALE DÁLE CYKLICKY KROUŽÍ PO OBVODU.
 • Vlastnosti tvaru: DOKONALÝ POTENCIÁL KRUHU, DO NĚJŽ SESTUPUJE Z VYŠŠÍCH VYBRAČNÍCH SFÉR ŠIKMÁ ČÁRA A TÍM VYTVÁŘÍ PO OBVODU KRUHU DYNAMIKU OBĚHU, TEDY PROCES ZACYKLOVÁNÍ.

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA
 • 1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.
 • 2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.
 • 3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.
 • 4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.
 • 5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.
 • 6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.

návrat k číslu 5                           přejít k číslu 7

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________