SVĚTLO ČÍSEL - 7

7 ODVÁŽNÁ CESTA ZA BARIÉRU

VĚDOMÉ VYDÁNÍ SE DO JINÉHO SVĚTA, ZA BARIÉRU, DO NEJISTOTY, NA ZÁKLADĚ VOLÁNÍ SRDCE


Jak k číslu 7 přistupujeme na úrovni moudrosti lidského podvědomí

 • Moudrost v pohádkách: "za sedmero horami a řekami" tam v jiném království čeká prince odměna
 • Slovanské rčení: "být v sedmém nebi"
 • V Buddhismu sedm schodů (mezi nebem a Zemí = ovládnutí času a prostoru = sestoupení do hmoty)
 • Hebrejsky zní slovo "sedmičkovat" stejně jako slovo přísahat (přísaha = čestný slib Duše v pravdě)
 • Sedmička je veledůležitá pro mágy (vydávají se svým působením do jiných světů za oponou)

7 - SEDM

Zatím se nám číselný příběh o Stvoření vyvíjí velmi zajímavě. Od nuly až po šestku nám čísla vyprávějí o úchvatném Kosmickém příběhu, od jeho samotných počátků až po okamžik, kdy Kosmická bytost jménem člověk vstupuje na hmotnou planetu Zemi, aby se zde učila všemu, co je zapotřebí. Ale co je vlastně zapotřebí se učit? Kdo to ví? Kde a kdo to určuje? Určuje se to někde "v nebi"? To je velmi zajímavé a tajemné téma. Vše nasvědčuje tomu, že když se Duše člověka vtěluje do hmotných pozemských podmínek, tak už má vybráno, či snad určeno, jaká témata bude v daném životě převážně řešit. Před vtělením do hmoty se jednotlivé složky Duše nachází ve vyšším vibračním prostředí. Vlastně by se dalo říci, že se nachází v sedmičkovém či sedmém "nebi". A skutečně, když lidé říkají, že jsou v sedmém nebi, tak tím vyjadřují pocit nádherného vyššího stavu, vyjadřují tím, že jsou šťastní. V symbolické rovině tedy Duše skutečně musí při procesu vtělování "sestoupit níže" do nižších vibrací. Nehmotná, rozprostřená a "šťastná" vyšší "podstata" našeho JÁ se musí zacílit a koncentrovat za účelem sestupu a bytí ve hmotě.

Úžasná symbolika - šestka je pokračováním sestupující sedmičky

Tomu odpovídá výše uvedených symbolických sedm schodů v buddhizmu (ovládnutí času a prostoru). Jak trefné. V kvantové fyzice platí, že svět se nám manifestuje dvěma způsoby. Vlnově anebo částicově. Tedy buď jako nějaké rozprostřené vlnění nebo jako lokalizované bodové hmotné částice. Vyjdeme-li z toho, že vyšší sféry, tedy sféry vyšších vibrací, jsou již "nad" hmotou a nejsou tudíž uvězněny v lokalizovaných hmotných bodech, tak to můžeme symbolicky vyjádřit níže přiloženým obrázkem. Vlnové funkce jsou vnímány jako nelokální a rozprostřené a částicové zase jako hmotné a lokální. Ihned se nám tedy nabízí možnost zobrazit symbolicky vyšší vibrační prostředí vlnou a nižší hmotné prostředí zobrazit lokalizovanými částicemi. Šestka nás vyškolila, že šikmá sestupová linie hovoří o procesu přechodu z jedné úrovně do druhé a krom toho, také hovoří o principech sestupu a vstupu. A přesně to nyní sledujeme. Sedmička sestupuje po téže šikmé linii níže a vstupuje do nachystané šestky. Nahoře je sedmička vlnově rozprostřená a dole již vstupuje do šestky bodově a zacíleně. Vstupuje do ní s jasným zacílením a předurčením. Budoucí životní témata a úkoly při pobytu ve hmotě jsou již cíleně a jasně definovány.

Sedmička je úchvatná. Promlouvá k nám nádhernou symbolickou řečí. Sedmička nám říká, že pro úspěch dalšího rozvoje života je zapotřebí vydat se na cestu, do neznáma, za velkou bariéru, kde nás čeká úkol, práce, jasně definované zacílení, osud, předurčení...

Sedmička nemíří svým hrotem kamkoliv, ale bodově. Sedmička totiž ví, co chce. Sedmička má svůj jasný cíl. Sedmička si jde tzv. za svým. Sedmička přichází z vyšších sfér, je odvážného srdce a nebojí se vydat přes překážky do ztížených podmínek vzdálených světů. V dávných dobách toto všechno lidé věděli. Nádhernou ukázkou je například hebrejština. V hebrejštině obě slova SEDMIČKA a PŘÍSAHAT vzájemně souzní. Přísahat znamená doslova "zasedmičkovat se". Přísaha je jinými slovy čestný slib v pravdě. Přesně tak nějak si můžeme představovat Duši, která jde odhodlaně a neochvějně plnit svůj osud (své úkoly), sestupem "tam dolů". A přesně to samé nám říká moudrost lidského podvědomí. Za "sedmero horami a sedmero řekami" ... tam se musí vydat princ odvážného srdce, pokud chce osvobodit princeznu. Princezna je jeho jasný cíl. Je jeho osudem. Je jeho "štěstím". Samotné útrapy cesty (a princezna na jejím konci) z něj udělají nového člověka. Princ se udatně vydává do jiných světů a neví přesně, co všechno ho tam může potkat, zná však jasně svůj cíl. Mnozí lidé vnímají, že sedmička jim přináší štěstí. A není to pro nic za nic. Pokud máme správné zacílení, potom můžeme očekávat i dobré výsledky. Například psychologové zjistili, že sedm je optimální maximální počet z hlediska zapamatování. Statistiky říkají, že když něčeho uvidíme moc, tak dobře si zapamatujeme sedm položek, více už ne. Následný výběr se tedy potom odehrává z těchto sedmi dobře zapamatovaných položek. Sedmero je klasika. Sedmero krkavců, sedm statečných, sedm dní v týdnu, sedm divů světa, sedm sloupů moudrosti, sedm paprsků stvoření, sedm úrovní pekla, sedm schodů v buddhizmu, sedmičková hudební stupnice ...Snílka by mohlo napadnout, že jednotlivé barvy duhy jsou symbolické schody do nebe. Duha je světlo z nebes, které sestoupilo a rozprostřelo se ve hmotě. Je krásně symbolické, že těchto schodů z vyšší sféry je právě sedm ...

Jak je výše uvedeno, sedmička byla vždy veledůležitá pro alchymisty, mágy a mystiky. Nyní už víme proč. Sedmička hovoří o cílech a vydání se přes překážky za jejich dobrodružnou realizací. Sedmička je o výběru, o zacílení, o vydání se do odlišných světů za svým jasným cílem.


SOUHRN

Číselný Symbol: SEDM

 • Sedmičkové principy: PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ. SESTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ CÍLŮ. VSTUP DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ.
 • Tvar číselného symbolu: VODOROVNÁ ČÁRA (NEBO VLNA) A ČÁRA SESTUPOVÉ LINIE
 • Vlastnosti tvaru: VODOROVNÁ ČÁRA OBECNĚ SYMBOLIZUJE URČITOU ÚROVEŇ, VLNA SYMBOLIZUJE NAVÍC I TYP TAKOVÉ ÚROVNĚ - VLNOVÉ, ČÁRA SESTUPNÉ LINIE SYMBOLIZUJE SESTUP, ZACÍLENÍ, VSTUP

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 • 0. NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA
 • 1. Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.
 • 2. ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT "HŘIŠTI", NA KTERÉM SE BUDE "HRÁT". DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.
 • 3. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU "TŘETÍ JE NAD DVĚMI". DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. VÝVOJ, AKCE, VYVAŽOVÁNÍ.
 • 4. VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT V ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.
 • 5. PROCES POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY JE VĚČNÝ, OTEVŘENÝ A VESKRZE INDIVIDUÁLNÍ. KAŽDÝ ČLOVĚK JE JEDINEČNOU TVŮRČÍ OSOBNOSTÍ. ČLOVĚK JE TVOŘEN BOŽSKOU JISKROU A LIDSTVÍM.
 • 6. UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A NÁSLEDNĚ DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ.
 • 7. ZVLÁDNUTÍ POZEMSKÉ ŠKOLY VYŽADUJE PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO HMOTNÝCH ÚROVNÍ. CÍLENÝ VSTUP DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ.

návrat k číslu 6                           přejít k číslu 8

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________