KOSMICKÝ KÓD 9

Přiblížit Kosmický kód 9 a hlouběji rozkrývat jeho podstatu, je jako nesplnitelný úkol hlouběji přiblížit podstatu Boha, nebo třeba Lásky, nebo čaker ... Můžeme o tom psát, fantazírovat, ale stále nám budou unikat hlubší roviny. Můžeme se to však pokoušet žít.

Historie lidstva je asi nejviditelněji poznamenaná tímto Kosmickým kódem kódů. Odkazy na devítku najdeme úplně všude. Ať je to jakákoliv kultura, nebo jakákoliv doba.

Je devítka číslo, nebo je "Kosmickým kódem", nebo je něčím ještě jiným?

Co je na devítce tak zajímavého, že ji lidstvo vtiskuje do všech svých hlavních aktivit? Např. úžasné Mayské stavby nám ukazují, že devítka je hlavním číslem, či kódem událostí, přestože Mayský (dvacítkový) početní systém je úplně jiný, než náš desítkový. Mayové považovali devítku za Kosmický vliv. Vývoj Vesmíru a lidstva nahlíželi z pohledu devíti vývojových vln. Systém Mayského kalendáře je popisem kosmických evolučních vln. Devátá vývojová evoluční vlna má řídit evoluci naší planety a je nejvyšší vlnou Mayského kalendáře.

Typickým příkladem jejich devítkové symboliky jsou devítistupňové Mayské pyramidy. Člověk musí vystoupat 9 evolučních stupňů do vyšších pater směrem k nebi, ke světlu, aby mohl dosáhnout vrcholu (nové cesty).


Duchovní symboliky jsou devítkou doslova přesycené. Devět oken, schodů, věží, ... prostě čeho chcete, najdete právě devět všude tam, kde mudrci či mystici, chtěli něco podstatného sdělit.

Co má devítka společného s duchovními hodnotami?

Devítka je natolik hlubokým a komplexním Kosmickým vlivem, že se mi zde nepodaří ani letmo nastínit její mocnost. Přesto, to co si zde zvědomíme, bude zcela jistě vědomým tvůrcům stačit na celoživotní obdiv a inspiraci.

Devítka je mimo jiné i číslo. Mimo jiné říkám proto, že devítka je symbolem, kódem, principem, vlivem, ... je však také číslem. A to jak číslem z kupeckých počtů, tak číslem z matematicko fyzikálních rovnic.

Vesmír hovoří skrze funkcionality, významy, záměr, symboliku ... To vše devítka BOHAatě splňuje. Proto je devítka tak mocným jazykem Kosmických procesů. Zkusme se tedy na ni podívat krůček za krůčkem.


9 - NEJVYŠŠÍ ČÍSLO

V běžném životě si ani neuvědomujeme, že devítka je nejvyšším číslem. Neříkám největším, ale nejvyšším. Proč? Jak to? Protože pak už se čísla znovu jen a jen opakují. Proto je z pohledu řeči Kosmu, symboliky, či chcete-li numerologie, nejvyšším číslem vůbec.

Myslím, že komplexní pohled na devítku přináší význam devítky v rámci úžasné Kosmické numerologie. Jednotlivá čísla 0 až 9 v ní zrcadlí základní Kosmické principy, na nichž Vesmír stojí a s nimiž pracuje. Nadstavbou Kosmické numerologie je i hluboké vědění toho, že čísla 0 až 9 ještě pokračují v zrcadlení základních Kosmických principů dále, a to až do hraničního čísla 14.

Čtrnáctkou se završuje fascinující číselný Kosmický Příběh Stvoření. Jak tedy může být devítka nejvyšším číslem, když Kosmický "numerologický" příběh o Stvoření nekončí devítkou, ale pokračuje až do čísla 14?

Protože platí oboje současně. Devítka se dotýká hluboce a duchovně všech bytostí, které žijí ve hmotných tělech. V tomto okamžiku doporučuji přečíst si význam čísla devět podle principů Kosmické numerologie, zde najdete devítku

Devítka se týká hmotných bytostí? Ano. Hmotná bytost, je v podstatě duchovní bytostí, která své zkušenosti aktuálně sbírá ve "hmotných skafandrech" ve hmotné rovině bytí. Má to svá "hmotná" specifika, která v nehmotných sférách principiálně ani nejsou možná. Proto je škola života ve hmotě nenahraditelnou školou.

Moudré prameny říkají, že se vše vyvíjí, a až někdy, jednou, .... po x životech, pomine důvod pobytu ve hmotných skafandrech, potom získává Duše volbu, kterým směrem by se ráda rozvíjela dále. Bude se chtít jít učit do zcela jiných systémů bytí? Anebo se bude chtít vrátit opět do hmoty, ovšem už dobrovolně, třeba jako učitel národů? To je na svobodné volbě dané Duše, které se již podařilo rozpustit důvody karmických návratů do hmotných těl.

Jednomu žijícímu člověku věřím, že se mu to již podařilo. Je jím současný 14 ( ! ) Dalajláma. Říká o sobě, že je posledním Dalajlámou ( 14 - hraniční ) a říká, že po něm už další nebudou. Říká také, že ví, že už se po smrti nebude muset inkarnovat zpět na Zemi. A také říká, že ještě neví, co po smrti udělá, že teprve "uvidí", kterým směrem se vydá. Pokud má Dalajláma pravdu, a já mu to věřím, potom je živoucím příkladem žijící devítky, nebo jinak řečeno, devítkových principů.

Devítistupňová stúpa Wat Nong Wang (Thajsko). Každé patro nese jedno z 9 Buddhistických poselství. Nad 9. patrem pokračuje symbolicky stúpa již v čistě vertikálním zlatém provedení až do hraniční čtrnáctky..

Angličani říkají: být v devátém nebi. My říkáme: být v sedmém nebi. Angličani spolu s námi mají pohádky, ve kterých se princ vydává na dobrodružnou cestu vysvobozování princezny, která je někde za devatero nebo sedmero horami. Kosmická numerologie nám dává smysluplné odpovědi na to, proč se princovo štěstí nachází právě za sedmičkovou nebo devítkovou hranicí. Jaké jsou devítkové hranice?


ZA DEVÍTKOU UŽ JE NĚCO JINAK

Za devítkou že je něco "jinak". A proč? Protože pak následuje novinka - dvojciferné číslo a to je navíc složené z již opakujících se čísel. A použitá čísla 1 a 0 hovoří o vědomém plánu 1 a nekonečném potenciálu 0

Desítka přináší svobodnou volbu, jež otevírá obzory vědomého tvoření v nových dimenzích.

Devítka je zdá se, jakýmsi nejvyšším stavem moudrosti, jakého je možné dosáhnout pobytem ve hmotných tělech. A tento stav nejde definovat, stejně jako nejde definovat Boha, nebo Lásku. Devítka je jakousi Branou, ve které už září vyšší nehmotné moudré vědomí.

Devítistupňové stúpy v úžasném komplexu Angkor Wat

Naga. Člověk s Božskými vlastnostmi. Má 9 hadích hlav.

ZDE je popisována šířeji "Brána mezi nehmotným a hmotným světem". Tou branou je tzv. Harameinův dokonalý bod, anebo také Květ života, anebo také Kosmický kód 144. Na první pohled nás upoutá, že tento nejutajovanější Kosmickým kód v historii lidstva, je numerologicky, jak jinak, opět devítkou!


Harameinův bod (či Květ života), je základní entitou, skrze niž vědomí tvoří hmotné prostředí, hmotné procesy a hmotnou realitu.

Více se  tom dozvíte ZDE a také ZDE

Ukazuje se, že Vesmír je dokonalé fraktální povahy. Zachovává si své informační struktury napříč všemi velikostmi, všemi směry a všemi procesy. Tuto fraktalitu zajišťuje genialita, s jakou je Vesmír zkonstruován. Genialita Harameinova bodu (Květu života).

Součástí této geniality jsou devítkové principy. Tyto principy skrze Květy života vykvétají do všech rovin hmotného bytí.


NEZNIČITELNÁ DEVÍTKA

Matematika a numerologie moudře a v plné šíři odráží uvedené klíčové vlastnosti. Můžeme v nich postupně objevovat, že devítkové principy jsou Kosmickým klíčem.

Devítka je nezničitelná, stejně jako je nezničitelný duchovní princip.

Vynásobte JAKÉKOLIV číslo devítkou a výsledným číslem bude z numerologického hlediska VŽDY devítka! Cože to je za zprávu? V symbolické rovině se to dá vyjádřit takto:

Když budeš na cokoliv působit duchovními vlivy, tak výsledkem bude vždy duchovní posun !!! 

Takové je poselství, které nám říká devítka svojí matematikou, svojí numerologií, svojí podstatou.

Génius Nikola Tesla říkal, že: kdybychom znali skutečný význam čísel 3 6 9, tak bychom měli v rukou klíče od Vesmíru. Zde o tom více

Dává to nádherný smysl. Pokud připustíme, že devítkové principy pomáhají utvářet podstatu hmotné reality, potom dokonale fraktálně (tedy nezničitelně) působí na všech jejích úrovních. Uveďme si některé fascinující příklady devítkových fraktalit v různých oblastech a rovinách.


HVĚZDNÉ DEVÍTKY

Devítka pracuje přímo na Kosmické úrovni. Příkladem nám mohou být hvězdné devítky. Náš pozemský život vztažený k nebeským cyklům, to jsou samé devítky. Hvězdný rok trvá 25 920 let (2 + 5 + 9 + 2 + 0 = 18, 1 + 8 = 9), během nichž se musí dokončit celý kruh, tedy 360 stupňů. A 360 stupňů je numerologicky opět 9. Každý jeden stupeň hvězdného roku tedy trvá 72 let (25 920 : 360 = 72). Numerologicky je 72 také 9. Platí, že jakýkoliv počet stupňů hvězdného roku vždy trvá dobu, která je numerologicky 9.


TĚLESNÉ DEVÍTKY

Zázračné těhotenství lidské bytosti trvá 9 měsíců. Jak symbolické. Víme, že Duch bytosti je propojený s jejím dechem. Uvádí se, že průměrné tempo dýchání lidské bytosti je 18 dechů za minutu, tj. numerologicky 9. Průměrný puls člověka je 72 tepů za minutu, tj. opět 9. Průměrný počet úderů srdce za hodinu je 4 320, tj. opět 9. Průměrný počet dechů za hodinu je 1 080, tj. numerologicky 9. Během 24 hodin se srdce stáhne v průměru 103 680 krát, tj. opět 9.


HVĚZDNĚ / TĚLESNÉ DEVÍTKY

Během jednoho pozemského základního časového cyklu (24 hodin) průměrně vdechneme 25 920 krát. Nejen, že je to numerologicky opět 9, ale je to přímo to stejné číslo, které vyjadřuje základní hvězdný časový cyklus, jímž je jeden hvězdný rok a ten trvá 25 920 pozemských let.


PLANETÁRNÍ DEVÍTKY

Samotná naše hmotná domovina - Sluneční soustava, je zhmotněním Tvořivého kódu 1 4 4 (numerologicky devítka) neboť jedno centrální Slunce pečuje o 4 malé kamenné planety a 4 velké plynné planety.


LÉČIVÉ DEVÍTKY - SOLFEGGIO frekvence

Je vypozorováno, že Solfeggio frekvence nás blahodárně propojují s rytmy Vesmíru.

"Vše" jsou vibrace a z matematického hlediska vychází všechny frekvence z Posvátné geometrie. Každá vibrace má svoji vlastní frekvenci. Tím, že vědomě do sebe necháme vstoupit Solfeggio frekvence, můžeme snadněji dosahovat rovnováhy, hojení, ukotvení ...

Zvukové vibrace mají schopnost prostupovat hmotou, buňkami, molekulami a přetvářet jejich struktury. Naše jednotlivé vrstvy těl zase mají dar přizpůsobovat se a ladit se na frekvence okolí. (zde účinky zvuku ve hmotě)

Klikněte na prozkoumej a můžete na sebe nechat působit tyto silně léčivé Solfeggio frekvence. Vyberte si audionahrávky podle vlastní potřeby, nálady, nacítění.


7 jako DÍTĚ  -  9 jako RODIČ

Rodič tvoří s dítětem jednu rodinu, jsou tzv. jedné krve. Sedmička je ve svých Kosmických principech natolik propojená s devítkou, že symbolicky jsou také jednou rodinou a jedné krve.

Nejrozšířenější pohádka světa vypráví o princi, který se v zamilování (napojení) vydal na dobrodružnou cestu, aby zkusil vysvobodit princeznu. Archetypálně je princezna symbolikou jeho štěstí (růstu Duše). Je však potřeba odvážně se vydat na dobrdružnou cestu. Je potřeba se vydat za hranice domova (jistoty a bezpečí) do výru života, pokud to tak cítí naše srdce (navzdory rozumu). Princezna je v pohádkách buď za sedmero nebo devatero horami a řekami. Nikdy ne jinak. Sedmero, nebo devatero. To je výrazná podprahová zpráva. Je to zpráva o tom, že sedmička a devítka mají na naší "cestě za štěstím" něco společného, něco co je  velmi podstatné. Které číslo je napříč celým světem, vnímáno jako šťastné číslo? Je jím bezkonkurenčně sedmička. Je to proto, že právě sedmičkové principy jsou těmi principy, které mají dar přinášet nám štěstí (růst Duše).

Sedmička hovoří o hranici, za kterou je něco jinak. A devítka v podstatě také hovoří o hranici, za kterou je něco jinak. Sedmička hovoří o principech: umět vyslechnout volání svého srdce a umění vydat se na cestu, kterou cítíme ve svém srdci.

Devítka hovoří o velmi vysoké hranici duchovního Poznání a moudrosti. Proto mohou Angličani říkat: Být v devátém nebi a Češi zase: Být v sedmém nebi. Jak sedmičkové, tak i devítkové principy přináší nejvyšší Duchovní kvality.


108 POZDRAVŮ SLUNCI

Jedno z tajemství 108 pozdravů Slunci, které praktikují prastaré přírodní národy je znalost kódu 1 0 8 (numerologicky 9), jež je zakódovaný v samotném uspořádání těles Slunce - Země - Měsíc. Měsíc je od Země vzdálený 108 násobek velikosti Měsíce. Zajímavé, že? No a Slunce je od Země vzdálené 108 násobek velikosti Slunce. Jak je to možné? Na pozadí této Kosmické architektury je vědomí Kosmu, které Tvoří Kosmickou moudrostí. Nejstarší psané písmo na světě, Sumerština, označuje dráhy planet slovem OSUD. A osud to je přece předurčená dráha. Ať už životní, nebo planetární. Sumerská modrost věděla, že na pozadí pohybu planet je předurčení jejich drah, tedy vědomí Kosmu.


9 - PRODUCHOVNĚNÍ HMOTY

Jak je to všechno možné? Víte, jak vzniká nekonečná Kosmická Osmička? Vzniká propojením "hmotné" šestky a "duchovní" devítky.

Zde se o tom dozvíte více

Devítka je protkaná vším a všude. Devítka tvoří. Proč? Protože Kosmická devítka zrcadlí Kosmické duchovní úrovně, Kosmickou moudrost. Devítka zrcadlí Kosmické principy. Devítka vytváří Kosmické principy. Devítka je Kosmickým principem.

Poučný je způsob, jak píšeme devítku. Napřed naše ruka podvědomě krouží kruh (duchovní aspekty) a tento kruh napřed dokrouží celý, a teprve po dokončení kruhu pokračuje cesta ruky dále. Nikoliv však dále ve směru kruhu, ale ruka zcela změní směr na opačnou stranu, do protisměru, tedy jinam (to se u šestky neděje).

Ruka změní směr! To je zpráva našeho moudrého podvědomí. Naše podvědomí je napojené na vědomí Kosmu a proto je moudré. Naše podvědomí ví, že po dokončení duchovního cyklu, je možné JÍT JINAM (neboli po rozpuštění Karmických vlivů, získat svobodnou možnost volby, kam jít ve své cestě dál). Toto vše a mnohem mnohem mnohem více je devítka.

Kde se nachází princezna (štěstí - růst Duše) ? No přece za devatero horami ...


BIBLICKÁ DEVÍTKA

Je velmi zajímavé, že Bible odkaz na devítku vložila na asi nejsvětější místo vůbec.

Tím odkazem je devátá hodina Kristovy smrti. Právě devítka nám v Bibli ohlašuje odchod Krista do jiných sfér bytí.

Devátá hodina je proto dobou hlavní oběti v chrámě. Je to velmi silná symbolika.


Níže najdete aplikaci, kde můžete zadat své datum narození, nebo oblíbené číslo, nebo libovolné datum a dozvíte se, s jakými silami a principy, jsou tato Vaše osobní čísla propojená na Kosmické úrovni.

přeji devítkové obejmutí všeho

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________