MYSTICKÉ ČÍSLO 108


1 0 8

Po celém světě lidé znají fenomén tzv. "108 pozdravů Slunce", anebo 108 čehokoliv jiného, duchovně laděného.

Často se uvádí, že číslo 108 odráží hlubokou tradici a spiritualismus a že význam počtu je stále otevřený výkladu a je mnoho teorií, proč právě toto číslo.


Dle mystických učení, lidské Duše prochází neustálým vývojem. Během tohoto reinkarnačního vývoje dosahují lidské Duše různých stupňů vývoje či kvalit. Tomu pak mají odpovídat různé astrální úrovně, kde se Duše na svých cestách shromažďují. Jednou z úrovní je úroveň astrálního Měsíce, další úrovní je úroveň astrálního Slunce.

A co to má společného s číslem 108? Číslo 108 je numerologicky číslem 9. Od nepaměti platí, že principy duchovního vývoje lidských Duší žijících na planetě Zemi zrcadlí a odráží ve svém významu právě číslo 9. Je nejvyšším číslem, protože pak už se čísla znovu opakují. Vynásobte devítku jakýmkoliv číslem a numerologickým výsledkem bude vždy opět číslo 9. Odráží to principy, že ať na lidské Duše působí jakékoliv vlivy, výsledkem bude vždy duchovní poznání a růst. Zde najdete hlubší popis významu čísla 9 z pohledu Kosmické numerologie

Číslo 9 - duchovní principy. Číslo 108 - numerologicky je devítkou. Číslo 108 tedy odkazuje na duchovní vývojové cesty.

Je velmi zajímavé, že průměrná vzdálenost dvou veledůležitých astrálních shromaždišť lidských Duší je právě odrazem čísla 108, neboť vzdálenost (průměrná vzdálenost) Slunce a Měsíce k Zemi je právě 108 krát jejich příslušné průměry. No není to nějaká fantastická velenáhoda? Z vědeckého technického hlediska to je dokonce přímo superdivné, protože průměr Měsíce je mnohem větší, než jaký by měl podle pozorování Kosmu být. Všechny pozorované měsíce v Kosmu mají řádově mnohem menší poměry své velikosti ke své mateřské planetě. A právě náš anomálně velký Měsíc vytváří tuto velenáhodu, kdy 108x velikost Měsíce a 108x velikost Slunce určuje velikost cesty k nim. Není to jen technická velikost cesty vyjádřená v kilometrech, ale velikost duchovní cesty a hloubka její kvality.

Říká se, že Slunce je shromaždištěm Duší, které už rozpustily karmu a nemusí se již fyzicky inkarnovat na planetu Zemi. Odsud se mohou vydat do dalšího vývoje tam, kam samy chtějí.

A to je skutečně hodně vysoký vývoj. Vlastně nejvyšší kam my lidé dohlédneme.

A Slunce je skutečně nejvyšší mocností naší Sluneční soustavy. Slunce si řídí všechny planety naší soustavy.


Buddhistické a jógové tradice vnímají čísla 1, 0, 8, takto

  • symbolizuje: Brahma, Bůh, vyšší pravda,
  • 0 symbolizuje: nevědomost
  • 8 symbolizuje: celistvost, nekonečno a věčnost.
Je to přímo úžasná shoda s principy, jež zrcadlí jednotlivá čísla v hluboké Kosmické numerologii.

Ukazuje se, že jednotlivá čísla zrcadlí Kosmické principy. Tyto principy jsou prazákladní a archetypální a tím jak na sebe navazují, dokonce vytváří fascinující a smysluplný příběh o STVOŘENÍ. Kdo chce, může se přesvědčit sám, například zde

Pochopíte například, proč si lidstvo na podvědomé úrovni zvolilo kroužek s čárkou uvnitř jako symbol pro tlačítka, jež zapínají a vypínají nejrůznější přístroje. Mobily, rádia, cokoliv. Pochopíte, proč se v pohádkách vydávají princové pouze za sedmero nebo devatero hor a nikdy ne jinak. A nejen že to pochopíte, začnete vidět souvislosti a díky tomu začnete "číst" svět. A co je krásné, jakmile pochopíte principy, můžete je začít VĚDOMĚ využívat v každodenní praxi. Uvnitř Vaší mysli, uvnitř Vaší Duše, můžete začít ovlivňovat Váš svět doslova na Kosmické úrovni.

1 - PROJEVENÝ ZDROJ V JEDNOTĚ DLE ZÁMĚRU, JEDNOTA, PLÁN, ŘÁD, KONKRETIZACE, PROJEVENÍ SE

0 - NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ZDROJE, PRAPŮVOD, EXISTENCE V NEPROJEVENOSTI. POTENCIÁL, ZDROJ

8 - CYKLIČNOST. PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ. POZNÁNÍ DOKONALOSTI ŽIVOTA. JAK NAHOŘE TAK DOLE. VĚČNÉ PROMĚNY ŽIVOTA

Ve své podstatě to je tedy velmi podobné, jako u buddhistického a jogínského nazírání.

108 je numerologicky 9.

9 - DUCHOVNÍ POZNÁNÍ. DUCHOVNÍ ASPEKTY. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ BYTOSTI ŽIJÍCÍ VE HMOTĚ ZEMĚ ROZPOUŠTÍ KARMICKOU ZÁTĚŽ

108 můžeme také vnímat jako trojjedinost čísel 1 a 0 a 8 ...

neboli v řeči Kosmické numerologie: PRINCIPY NEOMEZENÉHO POTENCIÁLU ZDROJE (0) SPOJUJÍ PRINCIPY ZÁMĚRU A PROJEVENÉHO ŘÁDU S PRINCIPY CYKLICKÉHO PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ.

A to je přece fascinující moudrost. Tato moudrost hovoří o nejvyšším náhledu na uspořádání Univerza a hlavně o jeho smyslu. O cestách mezi světy. A že teprve toto přijetí věčných cest, může přinést devítku, tedy možnost nejvyššího Poznání, které přináší možnost úplného rozpuštění Karmy.

Vychází mi z toho jedno poučení: "Kdo koná tak, aby se už nemusel inkarnovat, ten se inkarnovat bude". Možnosti volby jít do nových světů (postoupit z devítky dále do desítky) dojdeme zdá se pouze plným a vědomým přijetím principů 1 a 0 a 8, tedy přijetím principu věčného cestování mezi světy.

A to je převeliké sdělení. Alespoň pro mne. Mnoho učení a lidí se snaží uniknout z okovů hmoty. Ale to zřejmě není prvoplánovým účelem života ve hmotě. Je to až druhotné. Prvotní je pojmout řád a potenciál Univerza. Teprve potom, až nebudeme chtít unikat a utíkat, získáváme schopnost, právo, možnost..., svobodně si volit, zda tento systém opustíme a vydáme se jinam, nebo zda se vrátíme zpět, třeba jako učitelé.

Cesta je cíl.__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________