SLUNEČNÍ BRÁNA

Osobně považuji téma této stránky za natolik důležité pro náš duševní i tělesný rozvoj a chápání světa, že to slovy ani neumím vyjádřit. Slunce není nějaký dokonalý Bůh. Slunce je však dokonalým Božím dílem, které má na starosti všechny planety Slunečního systému.  A to je doslova Kosmický úkol a Kosmické působení. Slunce hrubohmotné ... Slunce jemnohmotné ... Slunce energetické ... Slunce Duchovní ... Slunce vědomé ... Slunce shromaždištěm Duší ... Slunce cestovní bránou ... Slunce portálem ... Slunce Dárcem ...  Je obrovským darem pro všechny hledající bytosti. Je toho tolik, čemu nás může naučit a za co mu můžeme být vděční. D9kuji ti Slunce za tvé RA.

Než však přejdeme blíže k fascinujícímu Slunečnímu působení, které se Bohužel ve školách nevyučuje, zkusme nyní na úvod společně velkolepost Slunečního díla procítit.


To co nás učili ve školách o Slunci a Zemi, je hodně mimo důležitou životní realitu. Země neobíhá kolem Slunce ...

Je to jinak. Slunce si vodí nekonečným Kosmickým prostorem všechny své planety gravitačním tahem ZA SEBOU. Po spirále, jako na nějakém neviditelném gumovém provázku. Vodí si je, jako když si máma kačena, vede za sebou svá káčata.

Slova na to nestačí. Podívejme se raději na animaci. Je to fascinující pohled.

Slunce si vodí Kosmem svoje planety stejně, jako si rodič vede životem svoje děti.


SLUNCE A OBĚŽNÉ DRÁHY PLANET

Ještě jedna veledůležitá myšlenka na úvod. Je to otázka. Nikdo z vědců na ni nezná odpověď. Dokonce se této otázce rádi vyhýbají, protože tento záhadný jev, jasně poukazuje na duchovní povahu konstrukce Vesmíru. Otázka zní takto: Jak to, že Zeměkoule neodletí od Slunce pryč do Kosmu, anebo, jak to, že není vtažena do Slunce?

Vždyť přece ona přesná rovnováha mezi odstředivou a dostředivou silou je neustále a neustále a po miliardy let ve velkém rozsahu porušována. Přitom by stačilo jedno jediné porušení rovnováhy a Země by měla navždy odletět pryč, pokud by o tom ovšem rozhodovaly pouze fyzikální zákonitosti. Jenže ona nikam neodletěla a to již po miliardy let. Nějaká neviditelná síla ji udržuje tam, kde má být - na její předurčené dráze.

Více se o tom dozvíte po kliknutí na tlačítko PROZKOUMEJ níže


SLUNCE A FENOMÉN 108

Země a Slunce a Měsíc jsou přesně tam, kde mají být. Znáte fenomén čísla a též rituálu 108 ? Toto číslo je alegorií a filozofií v Buddhismu. Jednotlivá čísla i jejich součet hovoří o podstatě bytí a Vesmíru. Prastaré národy a kmeny např. skupinově konaly 108 pozdravů Slunci. Lze se při nich naladit na vědomí Kosmu. A teď považte, že co se průměrných vzdáleností týče, tak Slunce je od Země vzdálené 108 násobek velikosti Slunce a Měsíc je od Země vzdálený 108 násobek velikosti Měsíce. To mluví samo za sebe.

Více se o tom dozvíte po kliknutí na tlačítko PROZKOUMEJ nížeSLUNCE A VŠUDYPŘÍTOMNÝ ZLATÝ ŘEZ

Ukazuje se nám tedy, že "OSUDY" (předurčené dráhy) všech planet Sluneční soustavy jsou přesně tam, kde mají být. Když se na to podíváme z hlediska organizace života na Zemi, objevíme další zázrak. Číselná hodnota jednoho z hlavních všudypřítomných principů konstrukce života, jímž je ZLATÝ ŘEZ, je 1,618, tedy 1.62. No a podívejte se na rozestavení všech planet Sluneční soustavy. Více se o tom dozvíte po kliknutí na tlačítko PROZKOUMEJ níže

Hádejte jaký je poměr u průměrné vzájemné vzdálenosti planet Sluneční soustavy. Je to 1,62

Sumerové používali pro předurčenou dráhu planet velmi zajímaví slovo - OSUD. Byla to veliká moudrost. Osud je skutečně předurčenou dráhou, ať už na dráze života člověka , nebo života planety. 


SLUNCE A KOSMICKÝ KÓD 1 4 4

V celém známém dávnověku bylo vědění o Kosmickém kódu 1 4 4 nejutajovanějším věděním vůbec. Proč? Protože toto vědění je natolik mocné, že z nehmoty (ze záměru) dokáže vědomě tvořit ve hmotě. A to není určeno pro každého kolemjdoucího. Toto téma zde nejde probrat do dostatečné hloubky. Přesto se však můžeme nasměrovat na cestu úžasného Poznání.

Tam, kde probíhá distribuce moudré Kosmické energie, tam lze často vysledovat jeden klíčový princip. Tím principem je fraktální působení (jak nahoru, tak dolu) zákonitosti principu "JEDNO CENTRÁLNÍ PROPOJENÍ A ČTYŘI ELEMENTY NA JEDNÉ STRANĚ A OPAČNÉ ČTYŘI ELEMENTY NA DRUHÉ STRANĚ." V kosmické numerologii je to vyjádřeno symbolikou čísla 144. Naše Sluneční soustava je sama jedním gigantickým vyjádřením distribuce moudré Kosmické energie. Najdeme tedy i zde nějaké gigantické projevení se principu 1 4 4 ?

Skutečně tomu tak je. Jedno centrální a vše propojující Slunce + čtyři planety v řadě za sebou, které jsou všechny malé a kamenné + následují čtyři planety opačného charakteru, tedy všechny velké a plynné. Nyní tedy můžeme poučeni dávnou moudrostí vidět při pohledu na naši domovinu - Sluneční Soustavu, jako přímé zhmotnění distribuce Kosmické energie dle Kosmického principu 1 4 4. Jak to, že nás to neučili ve školách? Více se o tom dozvíte po kliknutí na tlačítko PROZKOUMEJ níže


SLUNCE A PRADÁVNÁ VĚDĚNÍ

Historie je plná Slunečních civilizací a Slunečních vládců. Prapůvodní Slované, dále Starý Egypt, nebo Mayská civilizace, Keltové a pohané ...

Jak je možné, že kdysi v dávnověku věděli o Slunci více podstatných a důležitých informací, než víme dnes my?

Vše nasvědčuje tomu, že v prastarých dobách na Zemi působily bytosti, mající technologie a informace odněkud z hvězd z Kosmu. Část informací zde zůstává.

Domnívám se, že moderní věda dělá chybu, když Slunce chápe jako mrtvou hromadu hořící plazmy. Mnoho současných lidí cítí, že Země není mrtvou hroudou materiálu, ale že je živou Matkou Gaiou. Hostí život na sobě, vyživuje ho, vše mu poskytuje, a také reaguje na jeho vývoj. Gaia obsahuje vědomí. Gaia je živá. Gaia je napojená Slunce. Slunce má na starosti všechny planety Sluneční soustavy, tedy i Zemi. A vše co Země potřebuje, si čerpá ze Slunce. A protože Země je živou Matkou, tak Slunce musí být zákonitě rovněž živé. Říká se mu Otec Slunce.

Úplně vše není zapsáno v DNA, to už dnes vědci vědí. Tyto životně důležité neznámé vlivy zvenčí vědci nazvali Memy. Je to přímo vědecký termín. Vědci už vědí, že vývoj vajíčka nespouští sama DNA, ale ještě něco jiného, odjinud. To co Země potřebuje (např. různé opravné koordináty, matrice, informace, atd.) si čerpá ze Slunce.

Prastaré texty říkají mnohé, např. že Sluneční úroveň, Sluneční rovina je místem shromažďování Duší, které se již nemusí inkarnovat na Zem (pro Duše, které se ještě nevymanily z inkarnačního plánu, je určena Měsíční úroveň).

Jiné texty zase hovoří o tom, že Slunce je ve své podstatě černé. Že je to směšné? Já osobně mám svoji vlastní zkušenost, kdy se mi při jednom pravidelném řízeném dívání do Slunce (kvůli nabíjení vnitřních orgánů, jež mají energeticko-informační vyústění v očních sítnicích) vnímaný obraz zářícího Slunce pozvolna zcela překlopil. Najednou zářilo vše kolem a ze Slunce se stala jedna černočerná díra či roura. Když jsem to pozoroval detailně, uvědomil jsem si, že vidím, jak se na pozadí černé Slunečné "díry" vytváří různé symboly. Je mi v podstatě jedno, jestli to celé probíhalo "jen" v mém vnímání nebo ne. Bylo to díky Slunci. Stejně nevíme, jaký zázrak je vědomí a nevíme jaké vědomí má člověk a jaké vědomí má Slunce, takže nemá smysl něco posměšně zlehčovat. Se Sluncem, či díky Slunci, jde komunikovat s vyšším vědomím.

Moudří říkají, že Slunce neobsahuje jen měřitelné energie, ale i neměřitelné energie a informace. Tak jak je Země napojena na Slunce, tak i samo Slunce je zřejmě dále napojeno na střed naší Galaxie.

A znamená to něco pro naše životy? Ano znamená. Dokonce tak moc, že si ani z desetiny neuvědomujeme co se kolem nás doopravdy děje. Jsme jako malé nevědomé děti. Nejsou to nadnesená slova.

Slunce vyzařuje veškeré potřebné energie. Obrovskou rychlostí vystřeluje do Kosmu nabité částice. Říkáme tomu Sluneční vítr, Sluneční bouře, Sluneční počasí ... Záleží jaké Sluneční počasí zrovna vládne. Toto jsou jedny z mnoha fyzických pák, které má vědomí Slunce k dispozici, aby jimi ovládalo a ovlivňovalo své planety a život na nich. A také toho využívá.


VLIV SLUNEČNÍHO ELMG. POLE NA DNA

Jeden příklad za všechny. Bez včel bychom si ani neškrtli. Včely jsou úžasné, záhadné a nepostradatelné. Je absolutní hloupostí lidstva zamořovat planetární prostor vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, které narušuje život včelám natolik, že už se stává, že se včely nevracejí domů. Včely existují ve třech morfologických provedeních. Královna, dělnice a trubec. Všechny tři morfologie mají zcela odlišné funkce, stavbu, provedení. Z oplodněného vajíčka se narodí dělnice a z neoplodněného trubec. A královna? Vznik královny je naprosto fascinující záležitostí. Princip vzniku včelí královny nám ukazuje něco velmi podstatného. Když se včelí roj přemnoží, tak se královna sebere a vezme sebou cca 70% včel a odletí s nimi založit nový roj někde jinde. Zbylých 30% včel zůstane bez královny. Anebo když je přírodní pohroma, třeba lesní požár, při kterém královna zemře, tak včelí roj zůstane také bez královny. Co udělá včelí roj bez královny? VYTVOŘÍ SI KRÁLOVNU NOVOU. Jen tak, lehce, bez námahy, jakoby mávnutím proutku.

A jak to udělají? No to je právě úžasné. Včely vytvoří novou plástev. Ta je svojí orientací posunutá o 90° oproti původním plástvím. Do této nové plástve přenesou několik již vyvíjejících se vajíček, ze kterých by se narodily dělnice a trubci. Včelám to je jedno, jestli je to již rostoucí dělnice nebo trubec. Berou obojí bez rozdílu. V nové plástvi tyto započaté dělnice a trubce krmí téměř shodnou stravou, jen podíl mateří kašičky je o něco vyšší. Nic  víc. No a stane se zázrak. Místo dělnice a místo trubce se vyvine a vylíhne včelí královna !
Včely nechají vylíhnout tu první a ostatní zakousnou, protože chtějí pouze jednu královnu a ne šest.

Jak je to možné? To je zcela zásadní otázka. Jak je možné, že již započatý genetický a mutační vývoj dělnice a také trubce se přemění na vývoj královny se zcela zásadně jinými funkcemi a jinou morfologií? Vždyť mají stále tutéž DNA výbavu. Co se tedy stalo tak zásadně nového, jiného a klíčového?
Stalo se to, že včely umístily vajíčka do odlišně situované plástve vůči elektromagnetickému poli. Zde je dobré si uvědomit, že elektromagnetické pole probíhá ve dvou rovinách. Jedna rovina je rovinou elektrických siločar a druhá rovina je rovinou magnetických siločar, PŘIČEMŽ OBĚ ROVINY JSOU VŮČI SOBĚ KOLMÉ, TEDY NAVZÁJEM VŮČI SOBĚ JSOU POOTOČENÉ O 90°.

Včely tak vlastně novou pláství pootočenou o 90° úplně přepólují elmg. pole, ve kterém se vajíčka vyvíjejí. A to má vliv na to, které části a sekvence DNA se začnou uplatňovat v genetických procesech a mutacích. V DNA má včela zapsány všechny morfologie. Záleží na okolních podmínkách, jaké sekvence se při vývoji uplatní. Těmi klíčovými okolními podmínkami je struktura elektromagnetického pole. A Slunce je hlavním a největším zdrojem elmg. pole. Bude tedy velmi poučné, dovědět se více, jaký vliv má elmg. pole nejen na včely, ale i na ostatní život, včetně "pána tvorstva" - člověka. Mimochodem, kdo zná tajemství včel, ten zná mnohé z tajemství struktury života. A zřejmě právě proto po sobě zanechal Sluneční vládce Tutanchamón v mystických odkazech, také včelí symboliku.


SLUNCE DETERMINUJE TYP OSOBNOSTI

Vědecké psychologické studie statisticky jasně průkazně dokazují, že lidé narození v určitém znamení, skutečně prokazují hlavní charakteristické vlastnosti daného znamení. Lidé narození ve znamení Vah jsou převážně takoví a lidé narození v jiném znamení zase převážně takoví nebo onací. Lidé toto již dávno vypozorovali a myslím, že o opaku ani nikdo nevede spory. Potud panuje obecná shoda. Otázka všech otázek zní: PROČ TOMU TAK JE? Lidé duchovně či ezotericky nastavení to připisují vlivu vesmírných těles a proto se orientují podle Astrologie a věda, která astrologii neuznává, jednoduše neví, proč tomu tak je. Prostě tomu tak je a ni víc k tomu neví.

Existuje jedna otázka, která má potenciál znervóznět i kované Astrology. Jak je možné, že lidé narození v určitém časovém okně jednoho měsíce, mají určité charakteristické vlastnosti, bez ohledu na to, jaký rok, nebo tisíciletí se píše. Lidé Váhy, narození v září, mají povětšinou vlastnosti Vah, bez ohledu na to, jestli se narodili v roce 2.000 nebo 1.900. nebo v roce 100 nebo v roce 300 před. n. letopočtem. Jak je to možné? Vždyť přece každý rok je postavení planet a kosmických těles zcela zásadně jiné, jedinečné a originální.

Pozorujeme tedy, že postavení planet je vždy zcela odlišné, avšak charakterové vlastnosti se vždy pravidelně opakují s železnou neomylností. Tak jak je to možné? Existuje něco z hlediska Kosmických vlivů, co se takto pravidelně s železnou neomylností opakuje stále a stále ve stejných časových oknech a to bez ohledu na aktuální postavení planet? ANO EXISTUJE !

Tím, co se se takto neomylně a pravidelně opakuje rok co rok, napříč toku časem, je aktuální charakter vyzařovaných částic ze Slunce, které dopadají na povrch Země !!!

Sluneční vítr, neboli částice vyzařované Sluncem, nejsou stále ve stejném složení, ale naopak, se jejich složení a charakter pravidelně proměňují. To znamená, že druh částic a charakter elektromagnetického pole se charakteristicky a pravidelně proměňují a tím zcela zásadně působí na vyvíjející se plod a uplatňování těch kterých specifických částí DNA. Vzpomínáte na vznik včelí královny, jak je uvedeno výše?

Samozřejmě, že aktuální postavení planet má vliv a je v korelaci s vývojem bytosti, ale tím největším vlivem, stále se neomylně pravidelně opakujícím 12x do roka, je charakter Slunečního větru.

Pokud uvážíme, že hlavním ovlivňovačem struktur DNA, buněk, a také charakterů lidí žijících na Zemi, je vliv Slunečního větru, potom zjišťujeme, že bude velmi prospěšné se dozvědět o Slunečním záření co nejvíce a také o jeho účincích na buňky, na DNA, na hormonální procesy, ... 

To, co se můžeme dozvědět o Slunci, a tedy i o nás samotných, je doslova dechberoucí. Uvidíte sami. Není to však nic "nového pod Sluncem", tato veledůležitá vědění se žila a praktikovala již v dávnověku. Existuje o tom nespočet dokladů. Stačí se jen umět dívat a nezakrývat si oči, jak někdy věda ráda dělá, když se jí něco nehodí do jejího vládnoucího grantového paradigmatu.


CHARAKTER SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Současný vědec, specialista na sluneční záření, Maurice Cotterell je podle mě současným žijícím géniem. Začínal jako specialista na Slunce a dnes je mezioborovým badatelem a odborníkem na Mayskou kulturu, a další Sluneční civilizace a podařilo se mu učinit naprosto zásadní objevy. Dešifroval úspěšně Nádhernou desku z Palenque, a dešifroval hromady informací o Slunečním vlivu na život. Jsou to všechno informace zakódované prastarými civilizacemi (starého Egypta, Mayské civilizace, Keltů, Asijských kmenů) do mnoha a mnoha staveb, artefaktů, děl a textů. Tyto Sluneční civilizace a Sluneční vládci doslova žili vědomostmi o vlivu Slunce na pozemský život. O tom všem Maurice Cotterell píše knihy (jsou i v češtině) a já dnes mohu říci, že jsou pro mě naprostým a nutným základem pro můj světonázor. Jeho informace a jeho knihy jsou geniální.

Začalo to vše tím, že se Maurici Cotterellovi podařil mimořádný vědecký objev. Vědci zkoumali, zda je možné nějak definovat algoritmy proměn "Sluneční počasí", tedy proměnlivost charakteristického záření Slunce.  Zkoumali, zda je možné vysledovat "jízdní řád" Slunečního počasí. Po dlouhém bádání to uzavřeli s tím, že to není možné, protože je ve hře příliš mnoho proměnných. Maurice Cotterell však přišel s netradičním nápadem, jak jinak by to šlo prozkoumat. Nápad to byl skvělý a tak mu NASA svěřila svůj nejvýkonnější počítač, který zpracovával tuny a tuny dat z mnoha solárních družic dle Cotterellova postupu. A ejhle, nakonec se skutečně podařilo nemožné, a výstupem bylo vysledování pravidelnosti hlavních cyklů proměn Slunečního záření. Nejmenší cykly byly vsazeny do větších, ty do ještě větších a tak dále, až se nakonec všechny cykly sešly v jednom hlavním, největším cyklu a pak vše běží od znovu a znovu a znovu. Cotterel byl šťastný. Podařil se mu husarský kousek. Velký vědecký objev. Potřeboval k tomu svoji geniální hlavu, hromady měření a dat sesbíraných ze všech solárních družic a také nejvýkonnější počítač své doby. Podařilo se nečekané.

Na konci toho největšího cyklu, kdy se všechno začíná opakovat znovu a znovu, se přepóluje (přetočí) Sluneční jádro, a tím se převrátí Sluneční magnetismus. Tento největší hlavní Sluneční cyklus vyšel ve výpočtech na dobu trvání 3.740 let. Jednoho dne si šťastný Maurice Cotterel přepočetl 3.740 roků, kolik to je vlastně dnů a zcela oněměl. Uvědomil si, že nejposvátnější číslo Mayské civilizace, která žila Slunečním věděním, je právě délka tohoto cyklu, vyjádřená ve dnech. Tím číslem je číslo 1 366 560. 

JAK TO MOHLI MAYOVÉ VĚDĚT, BEZ DRUŽIC, BEZ POČÍTAČŮ, BEZ SOUČASNÉ VĚDY? Tato otázka se neodbytně usídlila do mysli slunečního vědce Maurice Cotterella. Začal proto studovat Mayskou kulturu, artefakty, texty, záznamy, vše dostupné. Postupně se stal špičkovým odborníkem na Mayské vědomosti a postupně se mu začalo dařit dešifrovat zakódovaná vysoká vědění Mayských vládců o vlivu Slunce na život na Zemi. A jak se mu dařilo pronikat hlouběji a hlouběji do vědění Mayů, tak stále více a více objevoval Duchovní podstatu Kosmu a celého Stvoření. Uvědomoval si, že informace či vědění, kterými žili Mayové, zásadně překračují naše současné vědomosti. Velmi doporučuji, postupně si načíst všechny knihy Marice Cotterella (Ztracený hrob Boha Viracochy, Tutanchamońovo proroctví, Keltské Kroniky a další). Je prostě génius.

Maurice Cotterell říká: "Rovníková oblast Slunce se otočí jednou za 26 dní. Polární magnetické čepice se otočí jednou za 37 dní. Země oběhne kolem Slunce za 365,25 dne. Tato interakce způsobuje neutralizaci jiného kvadrantu rovníkového pole každý měsíc. Výsledná sekvence radiace solárního větru putuje k Zemi a je zachycena Van Allenovými radiačními pásy, což způsobuje změny magnetického pole Země na úrovni povrchu. Změny magnetismu ovlivňují u žen tvorbu estrogenu a progesteronu, které regulují menstruační cyklus a způsobují genetické mutace u časně oplodněných vajíček - novým uspořádáním částí DNA - vytvářením 12 odlišných typů osobnosti během každého roku - což je důvod, pro který předkové uctívali Slunce jako Boha plodnosti a Boha astrologie (sluneční znamení)."


OTEC SLUNCE - ŽIVÁ KOSMICKÁ ENTITA

Díky moderním výzkumům se zjistilo, že magnetické změny vyvolané Sluncem ovlivňují tvorbu hormonu melatoninu a řídí procesy biorytmů. Velmi dobře se dá zkoumat vliv Sluncem vyvolaných změn magnetismu na endokrinní systém například u menstruačních cyklů. Menstruační cykly jsou již dobře vypozorované, a protože závisí na tvorbě hormonů, lze u nich zkoumat přímé souvislosti se Sluneční aktivitou. V roce 1989 byl porovnán 28denní cyklus tvorby folikulostimulačního a luteinizačního hormonu a jasně se ukázalo, že obojí je řízeno 28denním magnetickým cyklem Slunce. Výzkumy potvrdily, že mozek převádí Sluneční magnetické vlivy na chemické látky - hormony.

To co zjišťujeme až díky moderním výzkumům s moderními přístroji, to vše a ještě mnohem více znali a věděli lidé již před mnoha tisíciletími. A nejen, že to věděli, oni tím žili a pracovali s tím ve prospěch lidského rodu a kvality života.

Například Inkové přesně věděli, jaké hormonální účinky způsobuje magnetické pole a jaké jiné účinky způsobuje elektrické pole. Tato dvě pole jdou ve svých účincích zcela proti sobě. Nejen, že to věděli, ale také toho využívali a žili tím. Když se ocitli Inkové v krizi, kterou již předtím předpověděli, tak jejich civilizace (a celý rovníkový pás) procházela velkým obdobím sucha a čelila mimořádnému radiačnímu působení, což mělo za následek velký pokles plodnosti žen. (Incká vyobrazení na freskách, kdy si Incký král podřezává sám sobě genitálie, nebo kdy z jazyka kape krev, jsou historiky mylně interpretována jako projevy krutosti a barbarství. Jazyk byl symbolem plodnosti a podřezané genitálie také upozorňují na stav, kdy plodnost krvácí, tedy vymírá) Inkové bojovali s nízkou plodností, jak jen uměli.

Tak např. vysokohorský komplex Machu Picchu byl doslova "stroj" na plodnost. Ve vysokohorské výšce je řidší atmosféra, tedy nižší filtrace Slunečního záření. Tím je dosaženo silnějšího záření a elektromagnetického pole. Inkové však potřebovali vystavit mladé ženy co nejsilnější magnetické složce Slunečního záření a přitom současně co nejnižší elektrické složce. Proto bylo cca 80% obyvatel Machu Picchu mladých žen v plodném věku cca do 35 let a jen cca 20% obyvatel, byli muži. Ženy byly dlouho drženy v domech s malinkými okny, protože tma díky senzorům v oku, spouští hormonální "procesy plodnosti" cca desetinásobnou tvorbu melatoninu atd. atd. Proto ženy pobývaly co nejdéle v kamenných domech s malinkými okny a se střechami z měděných plátů, aby elektrickou složku zcela odvedli do země a přitom magnetickou složku nijak nezastínili, a ta v plné míře působila na ženy. Proto byly tyto speciální domy postaveny tak, že sousední kamenné bloky ve stěnách, byly navzájem propojeny měděnými svorkami, aby elektrickou složku odváděli pryč, ale magnetickou složku zachovali. Byl to prostě geniální "stroj" či prostředí na podporu plodnosti žen. Nezbývá, než jen smeknout před vědomosti a praktičností dávných vůdců.

Dnes se vědci dohadují, k čemu komplex Machu Picchu sloužil. Inkové byli moudří, byli jednou z mnoha Sluneční civilizací. Každičká funkce Slunečního komplexu sloužila k podpoře plodnosti žen.

Úžasná technologie vmačknutých měděných svorek, propojujících dva sousední kamenné bloky. Měď není nijak pevná. Svorky nesloužily jako pevnostní spoj. Kámen díky obsahu křemičité složky je v podstatě polovodičovým prvkem. Měděné svorky byly ideálním prvkem pro odvádění elektrické složky.

Jak vidíme, nejde jen o to mít vědomosti o vlivu Slunečního záření, tyto vědomosti lze plně žít a využívat ku prospěchu života.


ČTYŘI KVADRANTY, PŘITOM JEDEN JE JINÝ

Slunce rotuje (ostatně co v Kosmu nerotuje, že?). Při tom, jak se Slunce otáčí, vystřeluje do prostoru obrovské proudy nabitých částic. Radiace, Sluneční vítr, částice, elektromagnetická pole - to vše se řítí obrovskou rychlostí od Slunce do okolního prostoru a zasáhne vše ve svém dosahu. Když se podíváme na Slunce jakoby shora, tedy nad jeho polárními čepičkami, uvidíme, že nabité částice vytváří čtyři kvadranty. Střídají se v nich nabité částic plus a mínus. Tedy jeden kvadrant s mínusovými částicemi, další s plusovými, další s mínusovými a další A TEĎ POZOR se smíšenými částicemi.

Vlivem charakteru činnosti Slunečních pólů dochází vždy k narušování jednoho z kvadrantů nabitých částic. Tímto narušením se kvadrant stává neutralizovaný a je bez zřetelného a srovnatelně velkého náboje jako jsou zbývající tři kvadranty. Tato neutralizace kvadrantů navíc rotuje po jednotlivých kvadrantech. 

struktura nabitých částic na rovníku

ramena kvadrantů se rotací stáčí

symbolika vystihující podstatu


konkrétní příklad neutralizace kvadrantů a čemu to odpovídá z hlediska prvku daného znamení:

 • KOZOROŽEC neutrální 3. kvadrant - prvek ZEMĚ
 • VODNÁŘ neutrální 2. kvadrant - prvek VZDUCH
 • RYBY neutrální 1. kvadrant - prvek VODA
 • SKOPEC neutrální 4. kvadrant - prvek OHEŇ
 • BÝK neutrální 3. kvadrant - prvek ZEMĚ
 • BLÍŽENCI neutrální 2. kvadrant - prvek VZDUCH
 • RAK neutrální 1. kvadrant - prvek VODA
 • LEV neutrální 4. kvadrant - prvek OHEŇ
 • PANNA neutrální 3. kvadrant - prvek ZEMĚ
 • VÁHY neutrální 2. kvadrant - prvek VZDUCH
 • ŠTÍR neutrální 1. kvadrant - prvek VODA
 • STŘELEC neutrální 4. kvadrant - prvek OHEŇ

Také jste někdy uvažovali nad tím, proč si moudrost Slovanů, Keltů a dalších, vybrala za základ popisu světa členění na 4 elementy? (např. východní nauky člení svět podle 5 elementů). Myslím si, že prazákladem volby 4 elementů, je zcela zásadní vliv 4 odlišných kvadrantů nabitých částic Slunečního vyzařování na veškerý život na Zemi. Názorně to výše ukazují jednotlivá znamení versus elementy v závislosti na vyzařování.

Jak Slunce rotuje, tak se ramena jeho kvadrantů nabitých částic přirozeně stáčí po směru rotace. Kdybychom chtěli tyto důležité vědomosti vpravit do nějakého grafu, nebo symbolu, nebo obrázku, tak bychom mohli chtít zachytit informaci o zdroji záření, o jeho rotaci, o jeho čtyřech kvadrantech, avšak jen se třemi nabitými kvadranty. Je to tak trochu taková rotující "čtverkotrojka" se zahnutými rameny rotace. Čtyři rotující kvadranty.


PRASTARÁ A VŠUDYPŘÍTOMNÁ SVASTIKA

Pokud bychom chtěli vystihnout jen hlavní symboliku Slunečního vyzařování, tak nakreslíme rotující čtyři ramena. V základní symbolické rovině, si tedy můžeme vystačit pouze se čtyřmi zalomenými rameny. A když si budeme chtít vyhrát, tak nakreslíme ramena pěkně kulatě zaoblená. A když budeme chtít jít ještě hlouběji a budeme chtít sdělit také vědění o tom, že zřetelně nabité kvadranty jsou jen tři, tak do toho obrázku či symbolu, nějak napasujeme trojku. A samozřejmě platí, čím víc toho víme a čím víc toho chceme do symbolu vpravit, tím víc bude symbolika složitější a pestřejší. U tvorby symbolu však také platí současně pravidlo, že v jednoduchosti je síla. Proto tvorba silného symbolu bývá vždy záležitosí těch nejmoudřejších.

Nejčastější a nejzákladnější symbolika vědění o základní charakteristice Slunečním vyzařování. Hovoří o rotujícím poli nabitých částic, které vytváří celkově čtyři rotující kvadranty. Tato symbolika zvaná SVASTIKA se objevuje napříč všemi prastarými kulturami. Je to hl. symbol PraSlovanů, a v podstatě všech Slunečních civilizací.

Tato symbolika v sobě nese navíc ještě další informace. Obsahuje sdělení, že kvadranty jsou sice čtyři, ale jen tři v sobě nesou "náplň" neboli nabité částice. Jelikož umístění neutrálního kvadrantu postupně rotuje, a cestuje po jednotlivých kvadrantech, objevuje se trojka postupně ve všech čtyřech ramenech Solárního pole. Úžasné.


Japonsko. Symbol Svastiky, který zastřešuje celou budovu. Je nejvýše a dotýká se oblohy. Je ho všude plno. V symbolické rovině se mu tedy nedá se vyhnout. 

Buddha. Nejosvícenější a plně napojená bytost. Úžasné je umístění Svastiky. Je v místě tajné čakry Vadžradhara. To je čakra tvůrců, mágů, šamanů, léčitelů...

Úžasná symbolika. Slunce jako dárce. Slunce se 4 rotujícími rameny, avšak se 3 kuličkami nad tím vším. To co je rozhodující (nad) je tedy částicové a trojkové povahy.


Je doslova fascinují, že dnešní oficiální názory na Svastiku zcela ignorují provázanost symbolu s tématikou Slunečních civilizací. Např. wikipedie uvádí: "Svastika se vyskytuje v mnoha kulturách po celém světě buď jako náboženský symbol, symbol různých organizací a politických směrů, nebo prostě jako dekorativní prvek" Co k tomu dodat. 

Je jisté, že když víme, že druh, charakter a síla Slunečního záření zcela konkrétně proměňuje a působí na vše živé na Zemi včetně samotné matky Gaii, tak se od toho odvíjí mnohé souvislosti. Odvíjí se od toho naše povahové vlastnosti, hormonální procesy, fyziologické procesy, atd. atd. A pokud víme, že svět je duchovní povahy a pokud víme, že máme také další těla, nejen to hrubohmotné, tak také víme, že symbol Slunce a symbol jeho působení (Slunečního záření) má obrovskou sílu a dopad na tato těla. Tak obrovskou, že pokud s tímto symbolem spojíte záměry, které jsou v souladu s Univerzem, tak nesmírně mocně působíte na vše, co s tímto záměrem kauzálně souvisí.

Jsem přesvědčený, že kdyby Hitler neklouzal jen po povrchu, ale šel s pochopením symbolu Svastiky víc do hloubky, tak by si ani nemohl zvolit tento symbol, jako logo jeho uchvatitelských a vražedných snah. Věděl by totiž, že tento symbol pracuje přímo na Sluneční úrovni, tedy nejmocněji v naší Sluneční soustavě, jak jen to jde, a že takováto hvězdná síla smete každého, kdo půjde proti záměrům Univerza tak mocně, že ho to spálí doslova na popel. A to se také doslovně stalo. Všimli jste si někdy, jak Hitler za poslední dva roky života sešel? Za jediný poslední rok svého života zestárnul snad o dvacet let. Zbyla z něj jen roztřepaná dementní troska. Měl obrovské potíže se zažíváním. Jedl pouze jednotvárnou stravu, ví se, že neustále trpěl plynatostí a páchnul, a kvůli špatnému zažívání mu také velice páchnulo i z úst. To vše jsou projevy určitých druhů energií, které vstupují v oblasti pupku do těla. V pupeční pleteni jsme napojeni na Kosmickou energii, která se distribuuje také do zažívacího traktu. A v Solar plexu jsme napojeni přímo na energii Slunce. Ta stoupá (jmenuje se Pingala) a hadovitě se obtáčí kolem hlavního energetického páteřního kanálu zvaného Sušumna až nakonec vyúsťuje v pravé nosní dírce. Hitler a jeho snahy ani nemohly dopadnout jinak. Mohl být jen spálen na popel. Otázkou jen bylo kdy, a jak poučné to pro všechny bude.

Je myslím nemoudré považovat díky Hitlerovi symbol Svastiky za znehodnocený, či zdiskreditovaný. PRÁVĚ NAOPAK. Jsme tvůrci a potomci velemoudrých předků, a chápeme, co tento symbol znamená a jak mocně pracuje a chápeme, jak moudře zafungoval i v případě Hitlera. Prostě ho smetl z povrchu zemského a spálil ho na popel. A to Slunce umí velmi dobře. Nikde jsem to ještě nečetl a nikde nezaznamenal, ale my vlastně můžeme být rádi, že si Hitler díky své zaslepenosti zvolil za hlavní symboliku právě symbol, který je napojený na hvězdnou moc a hvězdnou moudrost. Měl tak nevědomě proti sobě nasměrovanou sílu, kterou nemohl nikdy přemoci.

Držme proto symbol Slunce a jeho vyzařování a jeho působení na život na Zemi v dobrých rukou a budou se dít ty správné životu prospěšné věci. Po kliknutí na tlačítko níže, přejdete na stránku Slunečních Symbolů.


ÚŽASNÁ SLUNEČNÍ SYMBOLIKA PRA-SLOVANŮ

Existuje mnoho ukrytých textů. map, zmínek a dokladů, o doslova hvězdném původu PraSlovanů. Do tohoto kontextu pak plně zapadá skutečnost,, že PraSlované používali Svastiku v monoha variantách, jako svojí hlavní symboliku.

PraSlovanský symbol RYŽIK. Nebeský symbol čistého světla ze Slunce. Symbol plodnosti a úrody.

PraSlovanský symbol OBEREŽNIK (dříve zvaný VESTNIK). Silný symbol, který přináší zdraví, štěstí, radost.

PraSlovanský symbol DUCHOVNÍ SÍLA. Symbolizuje trvalou proměnu Ducha Člověka. Zesiluje koncentraci.

Osobně jsem napočítal u našich předků PraSlovanů cca 70 různých Slunečních symbolů Svastiky. Jsou v nejrůznějších obměnách a konfiguracích a používají se pro vyjádření konkrétních duchovních stavů a hodnot. Tyto symboly PraSlované používali v praktickém každodenním životě. Chránili s nimi svá obydlí, rody, úrodu, sloužily k duchovnímu růstu, k úctě ke Stvoření ...

PraSlovanský symbol ZDROJ. Symbolizuje prapůvodní pravlast Lidské Duše. Zde přichází na svět nehmotné Duše. Po stanovení Zlaté poutě, odchází Duše na Zem.

PraSlovanská symbolika Svastik je přebohatá. Jedním z rysů je přesnost a detail. V dokonalosti je velikost Božího díla. Symboly jsou nesmírně silné a mocné.

PraSlovanský symbol VEDARA. Symbol pomáhá uchovávat prastarou Moudrost Bohů. Pomáhá používat prastaré moudro pro blaho a prospěch rodu a prapředků.


SLUNEČNÍ UZLOVÁNÍ A SMYČKOVÁNÍ

Svastika je nejrozšířenější prastarou symbolikou znalostí o Slunečním vyzařování. Toto vysoké Kosmické vědění však bylo symbolizováno i dalšími způsoby a prostředky. Všichni známe proslulé Keltské uzlové obrazy a vzory. Pro neznalého moderního člověka, který vše jen povrchně a "mobilně" přelétne očima, to jsou všechno jakési pěkné, ale složité nicneříkající obrázky, které jsou však "cool" třeba jako tetování.

Podstata těchto obrázků je však duchovní a často téměř vědecká. Obrazy často popisují Kosmické jevy, zákonitosti a souvislosti. A z toho důvodu se umělec, či autor někdy nesměl odchýlit od zadání ani o kousíček. Obrazy v sobě navíc nesou filozofii, že jen v dokonalosti se dokáže zrcadlit Božská dokonalost.

Podívejme se níže na obrázek Sluneční Korony a pochopíme, proč se "smyčkování a "uzlování" stalo jednou z dalších forem Sluneční symboliky.

Nikdy neodpočívající nekonečné zlaté smyčky elektromagnetických siločar Sluneční Korony

Nekonečně propojené zlaté smyčky, jejichž zdrojem je zauzlované Slunce se čtyřmi kvadranty

Hvězdní mudrci dávnověku dobře věděli, jak vypadá Sluneční Korona. Neustále vytváří gejzíry propletených smyček elektromagnetických siločar.  Pokud tedy použili symboliku uzlování a smyčkování, tak tím přímo odkazovali na Sluneční činnost, která ovlivňuje vše živé a Zemi. Kdo není znalý Sluneční vědě, ten vidí v uzlování pouze nějaký lidový motiv. Kdo však má patřičné Sluneční znalosti, ten je umí ze symboliky také odečítat.

Rotace tří nabitých elmg. kvadrantů

Uzlové elmg. siločáry se Svastikou

Slunce, Korona, uzly, Kříž, 4kvadranty


SLUNEČNÍ ČAKRA PŘÍMO V LIDSKÉM TĚLE

Sluneční čakra přímo v našem lidském těle? Která z oněch sedmi známých to je? ŽÁDNÁ.

Sluneční čakra nepatří mezi oněch sedm v dnešní době známých čaker. Kolik je tedy čaker?

Čaker je zřejmě právě tolik, kolik jich umíme smysluplně pojmout, poznat a využít. Rozeznáváme hlavní kanály, vedlejší kanály, primární čakry, sekundární čakry. Akupunkturní body, které všichni známe, jsou tvořeny čakrami terciálními. Jen těchto terciálních čaker je podle kvalifikovaných zdrojů přes 6 miliónů. Záleží tedy na našich schopnostech, kolik jsme jich schopni v praxi využívat ve svůj prospěch. Například v našem Centru Serafín pracujeme s devíti čakrami. Ty dvě další čakry, byly odtajněny teprve relativně nedávno.

Proč se znalosti o těchto dalších čakrách tajily? Osobně si myslím, že to má více důvodů. Jedním z nich zřejmě je, že při meditaci na tyto čakry se relativně "snadno" můžeme dostat do určitých stavů, zvaných  SIDDHI, tedy neobyčejných schopností. Podle klasických jogínských škol to je nebezpečné, protože nelze takto dosahovat získání SIDDHI a nelze toho využívat. Mají za to, že to odvádí jogína od hlavního cíle - od osvobození. V jejich pojetí tyto schopnosti mají přicházet samy při dosažení vysoké úrovně dokonalosti. V jiných ezoterických školách se však dosahuje SIDDHI a jejich stoupenci se za jejich pomoci snaží spojovat s Bohem.

Myslím si, že právě dnešní mimořádná přelomová doba, nás na všech úrovních a rovinách vybízí a podporuje k našemu vlastnímu tvořivému pojetí světa, života a sebe sama. Vibrace se zvyšují. Doba lidských ovcí ve stádě končí. A právě pomocí těchto dvou odtajněných čaker získáváme darem úžasný duchovní potenciál k dalšímu osobnímu růstu. Více se o systému 9 čaker dozvíte po kliknutí na tlačítko PROZKOUMEJ níže

Podívejme se tedy nyní na onu veledůležitou Sluneční čakru v našem těle. Budete velmi překvapeni, jak obrovskou mocí tato čakra vládne! Jmeuje se SURIA. Znamená to Slunce (případně Bůh Slunce).

Suria (Suria = Slunce, Bůh Slunce)

Umístění - Sluneční pleteň - čtvrtá čakra (nadledvinky). Nachází se v rovině sluneční pleteně - solar plexus.

Působení - Je zdrojem sebedůvěry, uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení. Je to ezoterická čakra, obnovuje energetické procesy samoléčení. Odpovídá za fyzické zdraví a léčitelské schopnosti.

Jantra - Má deset okvětních lístků červeno-oranžové barvy se zlatým kotoučem s tečkou uprostřed - symbolem Slunce.

Mantra - SUM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti Sluneční pleteně - Solaru. Zde se nachází čakra SURIA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

SURIA je spojená s energiemi Slunce. Snažte se představit si a procítit teplo. Představujte si například horký slunný den, jste na pláži a Vaše tělo se koupe ve slunečních paprscích a přijímá jeho blahodárné energie. Vaše tělo je doslova zaléváno slunečními paprsky. Představte si, jak se přímo uvnitř vás vytvořilo malinké a laskavé Sluníčko a jak toto vnitřní Sluníčko vás zahřívá zevnitř. Laskavé Sluníčko dává všem život a energii. Přijímáte ji. Postupně se sami stáváte tímto Sluníčkem.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.


NABÍJENÍ VNITŘ. ORGÁNŮ SLUNEČNÍ ENERGIÍ

Současná "moderní" západní civilizace, žije zcela jinak, než přírodní národy. Už nelovíme v lese, nechodíme spát se západem Slunce, nosíme brýle, koukáme do displejů, svítíme si umělým osvětlením s nepřirozenou vlnovou délkou. To vše má bohužel za následek, že jsme se stali světloplachými. Před denním Sluncem mhouříme oči a chceme si hned nasadit sluneční brýle.

Lidé přírodních národů oči zdaleka tolik nemhouří, protože jsou zvyklí dostávat do očních sítnicí přirozenou denní dávku Slunečního světla. Přitom celé lidské tělo a tedy i oko je zkonstruováno s Boží dokonalostí. V oční sítnici se nachází energetická zakončení všech vnitřních orgánů. Pokud však těmto vyústěním orgánů nebudeme trvale dodávat dávku Sluneční energie, na kterou je tělo zkonstruováno, potom nebudou vnitřní orgány dostávat to, co dostávat mají. Výsledkem pak je chronická energetická podvyživenost vnitřních orgánů.

Když v 70. letech zaplavila USA móda slunečních brýlí, tak to došlo tak daleko, že lidé nosili tmavé sluneční brýle i v interiérech svých domovů. Byli prostě "cool." A to doslovně, protože následují roky zaplavila USA vlna chronických únav. Nikdo si to tehdy neuměl dát do souvislostí s nošením slunečních brýlí.

Lze s tím tedy něco dnes dělat? ANO LZE. Lze provádět pravidelné řízené dívání do Slunce a tím nabíjet své vnitřní orgány. Tomuto nabíjení se říká SOLARIZACE.

SOLARIZACE

Solarizace je úžasná. Musím však zde všechny důrazně varovat. Dívání do Slunce musí být řízené a musí podléhat jasným a striktním pravidlům, aby nedošlo k poškození zraku. Je potřeba se to napřed dobře naučit pod vedením učitele a teprve až potom je možné to volně zkoušet a praktikovat). Pakliže se toto cvičení provádí správě, tak nejen, že si zrak nijak nepoškozujeme, ale neuvěřitelným způsobem si energeticky nabíjíme vnitřní orgány. A není zde řeč pouze o energiích známých vědě, ale také o energiích a informačních tocích vědou zatím neuznávaných nebo neobjevných. Slunce je naším Otcem, řídí chod celé Sluneční soustavy, všech jejích planet a posílá nám nejen energie vědou měřitelné, ale také všechny ostatní energie, kosmické energie a informační vzorce. Po jednom krátkém Solarizačním cvičení (cca 5 až 10 minut) se často cítím, jako bych si dal například dvě kávy. Cítím se energeticky doslova "nakopnutý."

Sluneční energie je v lidském těle speciálně rozváděna jedním ze tří hlavních kanálů - PINGALOU. Tento energetický kanál začíná u první čakry a hadovitě se obtáčí kolem našeho hlavního kanálu - SUŠUMNY a stoupá vzhůru. PINGALA je zakončená v pravé nosní dírce. V levé nosní dírce je zakončený další energetický kanál - IDA, který se ve dvojici společně s PINGALOU obtáčí kolem SUŠUMNY a stoupá vzhůru. IDA rozvádí po těle Měsíční energii.

Když provádím Solarizační cvičení, tak téměř vždy, nebo velmi často, mě v určitou chvíli zalechtá v pravé nosní dírce a následně kýchnu. Jednou nebo i vícekrát. Mohu tak přímo na sobě pozorovat jemné nuance, kdy a v jakých situacích se projevují toky Slunečních energií mým tělem. Doslova si to užívám, a když si kýchnu, cítím určité pročištění a uvolnění.

Solarizaci se lze tedy naučit. Kdo chce vědět více, může se spojit přímo s naším Centrem Serafín.


4 NULOVÉ BODY

2 SLUNOVRATY + 2 ROVNODENNOSTI

Vše má svoje zákonitosti. Týká se to stejně tak lidského těla a jeho procesů a jeho biorytmů, jako všeho živého na Zemi a celé planety Země. Když končí zima, tak je lidské tělo fyziologicky nastaveno na očistu. Všichni to tak nějak víme. Říkáme např. "jarní úklid," nebo "jarní očista."

Biorytmy života všeho živého na Zemi řídí Slunce. Ty největší biorytmy, jaro. léto. podzim, zima, vznikají vzájemným postavením Slunce/Země. Když uvážíme, že Slunce má na starosti všechny své planety a že jeho součástí je napojení na Kosmické vědomí, potom nám dává smysl, že vše živé na Zemi vzájemně spolupracuje s energeticko-informačními poli Slunce. Děje se to na všech možných úrovních. Hrubohmotné, jemnohmotné, nehmotné.

Znamená to tedy, že v době, kde se Slunce vůči Zemi dostává do pozice úvrati (děje se to s neomylnou pravidelností 4x ročně - 2 Slunovraty a 2 Rovnodennosti), tak se v tu dobu překlápí také vnitřní programy. Jeden program pracoval takto, a další následující program má zase jiné úkoly a priority. Jeden program tedy střídá druhý, druhý je střídán třetím a ten pak čtvrtým atd.

Střídání programů probíhá zřejmě v době úvrati. Je to tedy bod, nebo okamžik, kdy v symbolické rovině už neplatí starý program a ještě neplatí program nový. V symbolické rovině se jedná o "nulový bod." Ten kdo poctivě medituje, ten ví, že právě v okamžicích největšího klidu, harmonie, rovnováhy, se nejvíce rozpouští staré zátěže a otevírají se největší možnosti a potenciály. Jsou to okamžiky, kdy se může stát "nemožné."

Na globální úrovni nám Slunce takové okamžiky nabízí 4x ročně. Národy dávnověku a prastaré kultury tohle všechno znaly. Například prastaří Slované, a také Keltové a mnozí další, nejenže slavili Slunovraty a Rovnodennosti a uctívali tím Slunce, oni v tuto dobu hlavně konaly "rituály", jejichž cílem a podstatou bylo využívání tvořivých okamžiků nulového bodu. Například o jarní rovnodennosti vedli svá stáda ohňovou uličkou, či ohňovou Bránou, nebo mezi dvěma ohni. Mezi dvěma ohni se z obou stran spalovalo to staré, aby bylo vše vyčištěno a nachystáno pro přijetí přicházejícího nového a čistého. Cílem nebyla jen symbolika pro symboliku samotnou. Čistily s tím nejrůznější zátěže, formanty, egregory, a další typy zatěžujících energií. Vždyť pod hrubohmotnými rovinami jsou další roviny. V okamžicích nulového bodu, tedy v době největšího tvořivého potenciálu, to jde mnohem lépe a hlouběji. Je to prastará moudrost prastarých národů.

Ale pokud to dnes už také víme, tak to můžeme také žít.. Sami pro sebe. Několikrát ročně. Postupně nás to povede k větší úctě ke Slunci a k niternému vztahu ke Slunečnímu Božímu dílu.

Stejně jako se pravidelným tréninkem za čas zvětší sval, stejně tak se pravidelným praktikováním Slunovratů a Rovnodenností zvýší naše citlivost a napojení na vyšší Kosmické struktury a jevy.


KONCENTRÁT ZHMOTNĚNÍ SLUNCE NA ZEMI

Chci přiložit ještě jeden další nezvyklý pohled na Sluneční Dary, které nám umí velmi významně kultivovat život.

Slunce nám poskytuje vše potřebné, nejen měřitelné energie, ale i ty neměřitelné. Poskytuje nám informace, opravuje matrice ... Všimli jste si také, že ve filmech bývá často zobrazena situace, kdy hrdina je zraněný a příslušník domorodého kmene rozžvýká list a přiloží listovou kašičku hrdinovi na ránu a ten se ze zranění uzdraví? Toto je založeno na skutečnosti. Dnes vědci objevují, že velmi silně léčivou složkou obsaženou v listech je chlorofyl. A ten je hojně ve VŠECH listech.

Lidé zachytávají Sluneční energii slunečními články a převádí ji na elektřinu. V přírodě zachytává Sluneční energii CHLOROFYL a provádí fotosyntézu. "Chlorofyl je nejkoncentrovanějším zhmotněním Slunce a Sluneční energie zde na povrchu Zemském." Proto chlorofyl v listech tak mohutně léčí.

Chlorofyl je nám lidem tedy velmi prospěšný. A já tvrdím, že nejen na fyzické úrovni. Slunce a jeho energie a také INFORMACE uložené v jeho produktech jsou potřebné pro náš celkový růst a rozvoj. Připomeňme stavy duševních depresí při nedostatku Slunečního svitu.

Zajímavé je, že veledůležité krevní složce Hemoglobinu říkáme KREVNÍ BARVIVO. A že veledůležité rostlinné složce chlorofylu, říkáme ROSTLINNÉ BARVIVO. A že chlorofyl a hemoglobin mají téměř identický vzorec. Podívejte se na obrázek. Liší se pouze jediným atomem! A to tak, že kde má hemoglobin atom železa, tak tam má chlorofyl atom hořčíku. Jinak je shoda dokonalá. Není to úžasné? Možná právě proto na informace uložené v chlorofylu naše krevní složky tak dokonale a pozitivně reagují.

Wow. Máme tedy hojně žvýkat listy? Můžeme. Je tu však jeden krásný a elegantní způsob pravidelné konzumace čistočistého a nijak neporušeného chlorofylu. Můžeme pravidelně konzumovat CHLORELLU.

Chlorella se tak jmenuje proto, že je v podstatě samým chlorofylem. Je to nejkoncentrovanější chlorofyl zde na Zemi. Je to vodní řasa zachytávající Sluneční energie a informace. A my mámě možnost tímto svoje fyzické, duševní a Duchovní těl léčit pravidelnou konzumací chlorofylu, neboli Darů našeho Otce Slunce. No není to úžasné? Níže na tlačítku prozkoumej se můžete dozvědět více a také to, jakou konkrétní chlorellu je dobré zvolit.


DUCHOVNÍ SLUNEČNÍ ŘÍŠE

Tuto tématiku ponechávám zcela úmyslně až na závěr. Má to hned několik důvodů. Kdo to nedočetl až sem, tak to číst neměl. Nic není náhoda. Kdo to dočetl až sem, a přemýšlí o všem kriticky, nechť ho to motivuje ke zkoumání i dalšího. Když uvážíme vše výše uvedené o Slunci, tak vidíme (a asi hlavně cítíme), že Slunce je skutečně Otcem Sluncem a že je skutečně živoucí Kosmickou entitou, která je Božsky Stvořena a napojena na Kosmické vědomí. Kosmos to je Kosmické vědomí plné hvězd a plné života. Náš současný život nelze oddělit od hvězd, od Slunce.

Slunce utváří naše životy, utváří naši domovinu. Vzpomeňte si na své pocity při úvodní animaci v úvodu této stránky.

Mnozí lidé cítí, že tato Kosmická živoucí entita, je plná moci, sil, vědomí a Kosmické moudrosti. Přírodí národy od pradávna provádí tzv. POZDRAVY SLUNCI.

Kdo to nezkusil, neví o čem je řeč. Přírodně žijící skupina lidí, žijící v posvátné úctě k přírodě se při západu či východu Slunce spojí a v nitru a v tichosti se každý sám za sebe niterně spojí s Duší Slunce. Je to stav ticha, posvátnosti, velkoleposti okamžiku, ve kterém často dochází ke skutečnému napojení na vyšší vědomí. To pak může člověku v nitru odpovědět na důležité otázky, nebo předat důležitý impulz.

Pozdravy Slunce jsou tedy současně oslavou života, meditací, skupinovým propojením, a komunikací s vyšším vědomím současně. Vše je jedno a vše může být promíchané v jedno. Toto je jeden z duchovních rozměrů Slunce, který můžeme žít každý sám za sebe neustále.

Dalším duchovním rozměrem jsou cesty Duší po odložení těl. Sluneční Brána či planina či úroveň je shromaždištěm již vyspělých Duší. Dalším rozměrem jsou pak tajné metody komunikace s Duší (vědomím) Slunce. SLUNCE JE PROSTĚ BRÁNOU MNOHA ROVIN.

Zde bych s dovolením prozatím ukončil informační záplavu jiných a nezvyklých pohledů na Slunce. Vše má svůj čas. Cítím, že my moderní lidé, potřebujeme procitnout ohledně naší mateřské hvězdy. Hodně lidí se před Sluncem akorát tak chrání nějakým UV faktorem. Většina lidí vnímá Slunce jako samozřejmost a chápe ji jako neživou věc. Jako třeba kámen.

Někteří lidé, kteří cítí, že strom je život, s ním dokonce i hovoří. Nebo hovoří se svými květinami doma. Ale se Sluncem nehovoří. Budu rád, když o tom budeme přemýšlet a necháme na sebe působit nové vlivy.

Ve finále je nakonec vše o pocitech. Také cítíte, že když po dlouhé době vykoukne Sluníčko, že psychika poskočí energeticky přímo o několik stupňů nahoru. A také cítíte, že trvalý deficit Slunce vede k depresím? Čím to asi bude?


Na tomo místě chci poděkovat Slunci a celému Stvoření. Chci mu říct, že je dokonalé a dělá mi RA-Dost. Dává mi dostatek RA. D9kuji ti Slunce za tvoji moudrou Kosmickou péči.


P.S. mimochodem, uvědomili jste si někdy, že Boží konstrukce Slunce je taková, že nám fyzickým bytostem nikdy nedovolí Slunce fyzicky prozkoumat zblízka? Je to také proto, že žádné fyzické materiály nesnesou Sluneční podmínky. Slunce je tedy zkonstruováno tak, že fyzické bytosti ho mohou zkoumat fyzicky pouze dálkově, tedy mohou se jen domnívat, co tam je, anebo jej mohou zkoumat nefyzicky, tedy duchovně. No není to Boží Sluneční Stvoření dokonalé ?


Již brzy se Vám po kliknutí výše na ikonu "AMULETY", otevře unikátní nabídka krásných a mocných praSlovanských SLunečních symbolů, ve fomě přívěšků z úžasného a tajemného Cedrového dřeva.Pozn. vše uvedené odpovídá pouze mému osobnímu omezenému stupni poznání, a proto si nedělám žádný patent ani nárok na pravdu. Nechte na sebe působit, jen to, co cítíte, že vás může kultivovat. D9kuji a D9kuji__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________