jirka inkateo veselý.                                      


jirka inkateo veselý

... bytost , která hledá,

... nalézá,

... nenalézá,

a žasne ...


1

8

9

12

144

Cítím, tudíž jsem. Cítím se být životem. Cítím se být mnohobytostí. Cítím se být stromem. Když někdo ubližuje stromu, ubližuje životu. Cítím se být zvířetem. Když někdo ubližuje zvířeti, ubližuje životu. Cítím se být člověkem. Když někdo ubližuje bližnímu, ubližuje životu. Cítím, ... prostě jsem.
Svět je přesně takový, jaký ho vnímáme. On totiž ani jiný být neumí. Změníme-li své vnímání, změníme tím svět.


Mám původně technické vzdělání a dlouhé roky jsem podnikal v oboru telekomunikací.

Sám sebe vnímám jako celoživotního hledače souvislostí napříč Univerzem.

Stále více se v poslední době zaměřuji ve svém hledání a bádání na otázky podstaty vědomí, podstaty bytí, schopnosti tvoření vědomím a zkoumání možností práce s informačním polem a energiemi.

Myslím, že již nemálo duchovních hledačů dospělo do bodu, kdy cítí, že mají mnohé načteno a že jejich další posun je nyní možný převážně skrze reálné praktikování duchovního Poznání v každodenní realitě života.


Poznání je třeba žít

Například jedna z oblastí rozvoje, která nabízí nekonečné možnosti každodenní práce na sobě, je práce se sny. Zkušenosti, které se mi podařilo získat při této práci, chci dál rozvíjet a také je chci nejrůznějšími formami předávat dál. Osobním vedením, přednáškami, tradičními i netradičními workshopy.

Bylo mi dovoleno napsat knihu PRÁCE SE SNY (vydala Fontána). Odhaluji v ní zcela konkrétní zkušenosti a zákonitosti cílené práce se sny a názorně ukazuji, že vyžádané sny mohou být konkrétními odpověďmi na naše konkrétní otázky. Bylo mi dovoleno vypracovat jednoduchou, a jak se zatím ukazuje, zřejmě i univerzální metodiku individuálního postupu interpretace snů a práce s nimi. Například trénink zapamatování snů je překvapivě jednoduchý a účinný. Kromě toho se v knize také snažím přiblížit pozadí zdroje snů, jejich smysl a význam. Jsem přesvědčený, že sny jsou jednou z nejvyšších Božích tvůrčích technologií, která je zcela bez hranic a která má naprosto neomezený potenciál. Sny jsou uměním moudrosti. Skrze vyžádané sny nám mohou moudře radit například naši duchovní rádcové z nefyzické reality, nebo nám může odpovídat živá bytost GAIA, Univerzum ... a další struktury vědomí.

Noc co noc má každý z nás možnost zužitkovávat ve svůj prospěch pár jednoduchých rad a poznatků, které vycházejí z letitých zkušeností s prací se sny. V mém osobním případě znamenala cílená práce se sny doslova životní revoluci. A nejen pro mě samotného.

Pro někoho bude nejspíš šokem, až prací se sny zjistí, jaký je zdroj jeho vlastních snů. Rady, které nám však sny přinášejí, sledují výhradně naše dobro a nezištně a neúnavně nám pomáhají a pomáhají...

o práci se sny zde (anebo ještě na prastarých stránkách www.pracesesny.cz najdete tam i pár příkladů).


Mám zřejmě obecnou potřebu zkoumat a bádat v nejrůznějších oblastech. A tak se přihodilo, že mi bylo dovoleno stát se také autorem netradičních karet seberozvoje nazvaných SVĚTLO ČÍSEL. Zjistil jsem, že čísla jsou jedny z mnoha univerzálních Kosmických symbolů, jimiž se Univerzum neustále projevuje. Čísla přímo zrcadlí základní principy Kosmických zákonitostí. Čísla zrcadlí život sám.

Bylo mi dáno objevit ohledně významu čísel něco fascinujícího.

Tak jak jdou čísla postupně od nuly v řadě za sebou, tak formou zrcadlení Kosmických principů vyprávějí ten nejvelkolepější příběh - Příběh o Stvoření. O Počátku bytí, o jednotě, o dualitě, o nutnosti rozhodování se, o hmotě a jejím vztahu k duchovním hodnotám, o cestách duší a cestách poznávání, o cestách bytí, o dokonalosti světa, o nutnosti nečekaných změn, až po vykreslení neuchopitelnosti mystéria bytí jako takového.

Zjistil jsem, že na podvědomé úrovni my lidé takto čísla skutečně vnímáme po celá tisíciletí a přistupujeme k nim takto archetypálně. Nyní však k této Univerzální Kosmické komunikaci skrze číselnou symboliku, můžeme přistupovat zcela vědomě. Je to geniální, velkolepé, úžasné, poučné a dokonce i zábavné.


Další téma, které mi bylo dovoleno hlouběji zpracovat, je téma praSlovanské Kosmické moudrosti, která geniálním způsobem pracuje s komplexním systémem Sluneční Symboliky. Téma jsem se snažil zpracovat příjemným a praktickým způsobem.

Vytvořil jsem širokou a ucelenou sadu praSlovanských ochranných Amuletů na krk, z úžasného Cedrového dřeva. Zajišťuji také jejich výrobu a prodej. Nedílnou součástí (a hlavním smyslem) je ucelený systém informaci o síle Slunečního vlivu na vše živé na Zemi a o Hvězdné moudrosti našich předků praSLovanů.

Vnímám to dnes celé jako krásnou, mocnou a příjemnou formu osvěty, kterou v dnešní době tolik potřebujeme. Amulety jsou současně Kosmicky mocným nástrojem k formování našich životních cest a záměrů. Dnes mi to celé dělá obrovskou RaDost.


Spolu s mým kolegou Richardem Synčákem nám bylo dovoleno vyvinout a zavést do výroby a do prodeje také něco dalšího zcela unikátního, co nám oběma dělá obrovskou RaDost. Nevíme o tom, že by něco podobného někde ve světě existovalo. Jedná se o mimořádně silný Tvarový Zářič Kosmické Geometrie vyrobený z velmi účinné vitalizační směsi CCB. Výrobek je díky tomu všemu nesmírně silný ve svých účincích. Jmenuje se Flow Disc, neboť  jeho doménou je plynutí a proudění (flow) energií.


A samozřejmě, že jsem celoživotním hledačem, např. nejrůznějších zákoutí Kosmické Symboliky jako takové, všech možných i nemožných Kosmických klíčů a kódů ...

Je to natolik fascinující svět souvislostí a působení, že na to neexistují slova. Jsem v úžasu a dělá mi obrovskou RaDost už jen ta možnost, být vědomou součástí Zázraku Stvoření.

Uvědomuji si velmi dobře, že Vše co mi bylo dovoleno "objevit" a prozkoumat, je pouze mojí dočasnou pravdou, a že za 10, nebo 20 let to budu vnímat a říkat jinak. To však nevadí. Takové prostě jsou cesty lidského Poznávání a Růstu.

Zde souhrn zajímavých informací a souvislostí Kosmických Kódů a Klíčů


Jsem přesvědčený, že rada je moudrá tehdy, když motivuje a inspiruje a nikoliv, když poučuje, nebo rovnou řeší problém. Hledající by měl objevovat sám za sebe, na své vlastní cestě, a svojí vlastní energií. A inspirovat a motivovat - to mě skutečně baví. 

Rozhodl jsem se, že budu dělat to, co mě baví. Rád předávám praktické zkušenosti v oblasti seberozvoje a rád nabízím ke vnímání a k prožitku jiné úhly nazírání na svět a hlavně na sebe sama. Je to pro mě velká výzva.

Jsem součástí českého celostního Centra Serafín, hledám účinné formy práce sám se sebou a také s lidmi, mám hlavu plnou nových nápadů, co všechno bych rád ještě vytvořil, vyrobil,, stihl ... jakoby skutečně platilo, že cesta je cíl -:)


Těším se na Vás. Těším se, až se Vaše cesty prolnou s těmi mými. 

Nic není náhoda. Ani to, že právě teď čtete tyto řádky. 

jirka inkateo veselý


IČ 67028039ZÚJ: 551112 , Brno Nový Lískovec
č. účtu 129677450/0600