FLOW DISC


FLOW DISC je mocným portálem Kosmických energií, se kterým můžete zažívat Flow stavy.

FLOW znamená plynutí toků energií. Flow stavy jsou stavy přímého napojení sebe sama na Univerzální Zdroj. Flow Disc působí mnoha způsoby a v mnoha rovinách. Každému v danou chvíli přináší jiné dary. Má unikátní skladbu materiálu a jeho konstrukce je čistou esencí Posvátné Kosmické Geometrie. Flow Disc je silným Tvarovým Zářičem. Působí pozitivně na stav čaker a Aury. Zlepšuje kvalitu okolního vzduchu. Masíruje reflexní body na chodidlech. Harmonizuje okolní energie. Dodává porospěšné a potřebné látky ve stopovém množství. Podporuje meditační stavy. Podněcuje nové vzory myšlení. Navrací stavy tzv. "do bodu nula". Očišťuje od škodlivého záření … a mnohé další.