.

tvar a jeho působení

principy obsažené v geometrii Flow Discu

  • Květ života
  • Posvátný Zlatý řez
  • Kosmický kód tvoření 1 4 4
  • Pyramidy
  • Merkaba
  • Posvátná Platónská tělesa
  • Semeno života
  • Kosmická numerologie

Posvátná Geometrie, Tvarové Zářiče, Matematické vzorce, fyzikální rovnice, Kosmické Kódy, Energetické Brány ... To vše se vzájemně prolíná. Vše souvisí se vším a vše ovlivňuje ostatní. Ti, kteří postupně úspěšně pronikají do tajů Posvátné geometrie, těm se postupně také otevírá Kosmická náruč Pránických energií.

Lidstvo od pradávana využívá tajemných sil Tvarových zářičů. Různé spirály, Pyramidy, Kruhy, Merkaby, Trojúhelníky (Boží oko v trojúhelníku) ... to vše působí na okolní energie a ty zase zpětně působí na člověka. Čím silnější Tvarový zářič se použije, tím silnější energetické efekty jsou aktivovány. Také by se dalo říci, že čím více se Tvarový zářič ve své geometrii blíží Geometrické struktuře, na jejímž základě vznikají z nehmotných sil, jemnohmotné energie a následně z jemnohmotných energií vznikají hrubohmotné energie našeho Světa, tím více je potom takový Tvarový zářič napojený na Zdroj, a o to více je silnější ve svých účincích.

Každý prvek a každý detail Flow Discu procházel postupným vývojem. Ve tvaru Flow Discu nejsou zakomponovány pouze viditelné Tvary a linie Posvátné Geometrie. Například kruhy hexagonů postupně mění svoji výšku. Změna výšky hexagonů odpovídá hodnotám principu Zlatého Řezu. Pro názornou ukázku a lepší pochopení vložených principů Posvátné Geometrie ve Flow Discu, jsme spolu s vědomými profesionály vytvořili výše uvedené Video, ve kterém se názorně představují jednotlivé principy. Zde najdete naše tipy na hlubší zkoumání Kosmických Principů.

Posvátná Geometrie, to je ve skutečnosti Posvátná Matematika. Posvátná Geometrie Flow DIscu proto vykazuje také velmi silné Matematické souvislosti. A protože vše souvisí se vším, tak Posvátná Matematika (Boží Matematika) je současně také Posvátnou (Kosmickou) Numerologií. Prvky použité ve Flow Discu proto dávají nesmírně silné významy také z hlediska Kosmické Numerologie.

0           1           2           3           4            5            6           7          8            9           10            11            12           13           14            144                      ֍

ukázka numerologie Flow Discu

Váha 5,5 kg, průměr 417 mm,  celkem 144  6ti úhlových 9ti stupňových Pyramid, 3 vibrační vlny, 1 semeno života

Celkem 6 Kruhů po 24 elementech (6 x 24 = 144). Každý Kruh (360°) je tvořen 24 elementy + 1 centrálním elementem (semeno Života). Dohromady tedy 24 + 1 = 25 elementů. A vidíme, že 360 : 25 = 14,4° (= Kosmický kód všech kódů 1 4 4)

Průměr Discu má hodnotu 417 a to je přesně Solfeggio Frekvence 417 Hz, která odpovídá Solmizační slabice RE. Tato frekvence pracuje s těmito atributy: Vracení situace a usnadnění změn. Rezonance a empatie. Rozpouští odcizení od Boha. Navrací na pravou cestu. Čistí traumata. Maže minulé destruktivní vlivy. Odstraňuje omezující pocity. Podporuje buňky a DNA. Umožňuje jim plně využít tvůrčí potenciál.

Zdá se, že nám bylo dovoleno připravit natolik silný Tvarový zářič, v jaký jsme ani ve snu nedoufali. Tvarový zářič FLOW DISC obsahuje nejmocnější principy Posvátné Geometrie, která vytváří náš Svět. FLOW DISC se napojuje skrze Posvátnou Geometrii přímo na ZDROJ VZNIKÁNÍ. Lidé mající dar vidět jemnohmotné energie, např. popisují že se kolem FLOW DISCu vznáší DUHA a duhové barvy. To bývá často znakem čistého, Harmonického uspořádání. A co je harmonické, to harmonizuje, neboli léčí.

Posvátná Platónská tělesa