.

další informace a souvislosti

Flow Disc vyvinula a vyrábí společnost Human Relax

AudioVideo pro aktivaci kódů DNA

FLOW DISC svojí konstrukcí vychází ze základní Posvátné Kosmické Geometrie. Zrcadlí tím základní Principy Kosmu. Myslíme si, že jejich pozitivní účinek je dobře vidět např, na měření stavu čaker při používání FLOW DISCU (zde o tom více). Naše lidská DNA obsahuje Boží Moudrost, stejně jako ji obsahuje celé Univerzum. Zvědomováním si základních Principů Kosmu se aktivují podprahové Kódy v naší DNA. A život se tím může proměňovat. Cesty života tak mohou vědoměji vést ke Světlu.

Flow Disc působí mnoha způsoby a v mnoha rovinách. Každému v danou chvíli přináší jiné dary.

Vědomé užívání Flow Discu významně prohlubuje míru účinků. Tím, že dokáže tzv. "nulovat" aktuální stavy, přináší možnosti nových a harmoničtějších přenastavení, která mohou být o to hlubší a o to prospěšnější, o co vědoměji dokážeme s Flow Discem pracovat.

Za tímto účelem jsme pro vás připravili profesionální AudioVideo, ve kterém je názorně zobrazeno, jakým způsobem se promítá Posvátná Geometrie v konstrukci Flow Discu, jakožto silného tvarového zářiče Posvátné Geometrie. Toto video obsahuje speciální hudbu, pro podpoření mimosmyslových procesů.

Audio doprovod k videu jsme navíc rozšířili o další speciální varianty Audia. Jedna podporuje mozkové vlny v hladině Alfa, druhá v hladině Delta, třetí v hladině Theta. Všechny varianty jsou volně dostupné a můžete si je zdarma stáhnout a užívat je kdykoliv, kdy budete chtít na sobě vědomě hloubkově pracovat. Při takovéto hlubší vnitřní práci na sobě samém, dochází postupně k rozpomínání se na Podstatu bytí na úrovni podprahových DNA Kódů. Na uvedených variantách Audia se právě pracuje a již brzy zde budou volně k dispozici.

Později vám už může stačit pouze pomyslet na meditační stavy strávené s Flow Discem, anebo na jeho doprovodné AudioVideo, či Audio. Na cokoliv z toho, na co si vzpomenete, tak tím budete v sobě aktivovat část jeho potenciálu. A díky podprahovým Kódům začnou ve vás pracovat harmonizující vnitřní procesy. Základem je načíst si, a navnímat si uvedené komplexní souvislosti.

Při používání Flow Discu v praxi, se ukazuje ještě jeden aspekt. Potenciál jeho využití je významně propojen se schopností radovat se (myšleno obecně, v životě). Přejeme vám hodně úspěchů při vnitřní práci na sobě samém.

hlubší info k obsažené kosmické geometrii

Hlubší pochopení základních Kosmických principů, jako je např, Posvátná Geometrie, Kosmická Numerologie, Kosmická Symbolika, Řeč Univerza, Energetické procesy, to vše přináší hlubší propojení s Kosmickými silami, které utváří Univerzum.

Vědomí, a to ať už si představíme Kosmické vědomí, anebo naše vlastní vědomí, prostě vědomí obecně, tak vědomí jako takové, je hnací silou a hybatelem událostí. Nikoliv hmota. Vědomí je hybatelem událostí, je příčinou kauzality. Vědomí formuje energie, Vědomí tvoří. A proto nám může v našich životech tolik pomáhat hlubší pochopení základních Kosmických principů.

Níže najdete odkazy s různými, vzájemně propojenými tématy, které jsme dlouhodobě zkoumali a se kterými jsme doposud hlouběji pracovali. Velmi doporučujeme jejich hlubší prozkoumání. Pokud si v nich najdete právě tu svoji "AHA" informaci, anebo s něčím budete rezonovat, potom budeme spokojení, že jsme malinkou troškou mohli přispět k novému a hlubšímu vnímaní světa.

doporučujeme k Flow Discu

VIA HUMAN a CENTRUM SERAFÍN se již nějakou dobu věnuje bádání, hledání, vývoji, tvoření, a současně také výrobě, v nejrůznějších oblastech Energií, Symboliky, Numerologie, Materiálů, Harmonizérů vody atd. atd. Jedním z našich dalších počinů je právě Flow Disc. Vše holisticky souvisí se vším. Proto jsme přesvědčeni, že i mnohé jiné naše výtvory jsou v holistické harmonii s Energiemi a informační matricí ukrytou ve Flow Discu. Společně tak mohou s Flow Discem vytvářet synergické efekty.

  • Např. skvělá Harmonizační Karafa s vodou od společnosti VIA HUMAN, nabitá energiemi Flow Discu, může člověku prospívat zázračnými účinky navibrované vědomé vody. 
  • Harmonizační krystalové poháry, harmonizačí krystalové svícny, ...
  • Anebo jiný příklad: po prostudování úžasné Kosmické Numerologie od CENTRA SERAFÍN pomocí Karet SVĚTLO ČÍSEL, se mohou při užívání Flow Discu probouzet nové obasti neomezeného tvůrčího potenciálu.
  • Dalším mimořádnou silnou entitou k pyramidálnímu Flow Discu Vám může být zpívající křišťálová Pyramida.

Předkládáme vám proto s dovolením naše tipy, co by mohlo být prospěšné propojovat s účinky Flow Discu.

další chystané "Flow" výrobky

FLOW znamená napojení a proudění energií. Jedním z důvodů, proč energie u FLOW DISCU tak mohutně proudí, je speciální směs CCB, ze které je vyrobený (40% čistého Křišťálu, 20% Barytu, Carbometum®, superčisté Zlato, superčistá Platina ... )

Tato mimořádná vitalizační směs přímo láká a vybízí také k využití u jiných výrobků a jinými způsoby. Jednou ze zajímavých možností je nabídnout lidem pytlovanou CCB směs, např. pro vytvoření podlahy ve sprchovém koutě, kde energetická vitalizační směs ve styku s vodou a s bosýma nohama, má obzvláště mimořádný smysl.

Zvažujeme také využití mimořádně silného Tvarového zářiče FLOW DISCU. Jeho vzor bychom rádi nabídli vyrobený z jiného materiálu (aby to bylo lehké) k zavěšení na zeď. Tvarový zářič by tak mohl působit v prostoru, třeba na úrovni hlavy někde v kanceláři a ještě by mohl být navíc i dizajnovou ozdobou kanceláře.


Zlatý Flow Disc Anthracite

Zkoušíme také nanášet na FLOW DISC povrchově pevné vločkové Zlato. Na obrázku vidíte testovací vzorek Flow Discu s nanesenou dodatečnou vrstvou 24 karát. zlata.

Provádíme nyní zátěžové zkoušky, zda tato povrchová úprava odolá dlouhodobému namáhání. Možností využití speciální směsi CCB je zdá se velmi mnoho, a to je dobře. Je RaDostí být u toho a mít možnost takto tvořit.


Měsíční Flow Disc se stříbrem


Dalším testovacím vzorkem je Flow Disc s dodatečnou vrstvou čistého vločkového stříbra a také dvojnásobným množstvím použitého Carbometa®. 144 devítistupňových hexagonálních pyramid vystupuje přímo z čistého Carbometa®. Pozn. Bílé a stříbrné objekty nikdy na fotografiích nevyznějí tak krásně, jako v reálu. Měsíční Flow Disc se prostě musí vidět na živo a také se ho na živo dotýkat.

Jedná se opět o testovací vzorek, u kterého byl tentokrát použit jiný transparentní materiál horní propojovací vrstvy (speciální pryskyřice) a opět bude Disc procházet dlouhodobou zátěžovou zkouškou na odolnost materiálu.

Ceny jak Zlatého, tak i Stříbrného Flow Discu budou samozřejmě vyšší, nejen díky dražšímu použitému materiálu, ale také hlavně kvůli extrémní náročnosti na přidanou detailní ruční práci.


Světelný Flow Disc se zlatem

Dalším naším experimentálním Flow Discem je světelné provedení. Základní barva matérie FLow DIscu je světle zelenkavá. Jasně zelený materiál mezi hexagony je fotoluminiscenční povahy a v přítmí a ve tmě vyzařuje slabé příjemné zelenkavé světlo. Vlnové mezikruží má tmavší zelenou barvu a je také fotoluminiscenční a obsahuje čisté vločkové 24karátové Zlato. V centrálním semeni života je růžová barva. Celkově v reálu tento světelný FLow Disc se zlatem působí tak trochu dojmem květu.


Flow Disc samolepky

Chystáme také nejdostupnější variantu mimořádně silného tvarového zářiče Flow Discu a to ve formě samolepek. Samolepku je možno nalepit například na horní víko notebooku a takto svým záměrem veškerý obsah notebooku chránit na úrovni vědomého tvoření. Uvědomme si, že tvoření se meze nekladou, a že to co ve skutečnosti hýbe světem je myšlenka a záměr.