ZPÍVAJÍCÍ KŘIŠŤÁLOVÉ PYRAMIDY

NAŠE DOPORUČENÍ ZÁJEMCŮM O PYRAMIDY

U těchto Pyramid, velmi záleží na tom, kdo a proč si je pořizuje, kdo a proč je vyrobil a také, kým a jak jsou vám předány. Není to obyčejný předmět. Je to jeden z nejmocnějších nástrojů Univerza, možná že i přímo nejmocnější.

To, co se kolem nich postupně dějě, přesahuje naše zkušenosti a chápání.. Vztah mezi Pyramidou a jejím majitelem se průběžně mění a vyvíjí. Je to cesta, na které se děje stále něco nového. Učení je nekonečné, neboť cesta je cíl. Tyto Pyramidy dokáží vědomí a energie člověka napojovat na nehmotnou Prapodstatu, z níž právě skrze pyramidální struktury vykvétá náš hmotný svět. Jak je možné, že to tak funguje? Níže o tom najdete více.

Spolu s výrobcem se snažíme vyvíjet a přinášet lidem také i čtyřstěnné Kosmické Praformy Léčivých Zpívajících Křišťálových Pyramid, které jsou naprosto jedinečné.

SÍLA ÚČINKU A NÁDHERA PROŽITKU

Léčivé zpívající křišťálové pyramidy. Nutno takovou pyramidu zažít. Působí na mnoho způsobů. Je to hudební léčivý vibrační nástroj. Vitalizuje jídlo, vodu... Harmonizuje buňky, orgány, energie, okolní prostor. Je tvarovým zářičem. Je to krása na pohled...  Jsou zkrátka tajemné. Propojují hemisféry, uzdravují vodu, jsou zvukem nebeských zvonů ...

DOPORUČENÍ: Křišťálovou pyramidu kupujte jen od někoho, kdo s nimi pracuje v reálu a s lidmi a má s nimi dlouholeté zkušenosti. Poučení, rady a informace, pramenící z takové dlouhodobé zkušenosti, jsou totiž k nezaplacení. A to doslova. Pyramidy jsou totiž nejmocnějším Kosmickým nástrojem, s jakým lze vůbec pracovat. Více o tom zde.

Je to záhada všech záhad. Pyramida působí na své okolí jako velmi silný tvarový zářič. A to není zdaleka vše. Monokrystalický křemen (křišťál) je piezoelektrická látka. Když křišťálová pyramida zní (zpívá), tak specificky organizovaná krystalická struktura křišťálu vibruje. V krystalu tím vzniká pnutí a díky piezoelektrickému jevu, krystal generuje specifické elektrické napětí. Uvnitř i vně pyramidy se kumulují "záhadné pozitivní pyramidové efekty" Zpívající křišťálová pyramida harmonizuje vše ve svém dosahu. Tvarem, zvukem, krystalickým materiálem, léčivými energiemi ... Můžete si tak denně křišťálově nazpívat svoji vlastní vodu, jídlo. A to je nejen síla účinku, ale i nádhera prožitku.

A je tu ještě něco dalšího rozumem neuchopitelného. Když provádím osobní terapii křišťálovou pyramidou, tak pyramida svým chováním, svým zvukem a vibracemi umí diagnostikovat zdravotní problém klienta. Nad daným místem prudce ztiší svůj zpěv nebo celkové znění. Ne však vždy, jen když okolnosti dospějí do stavu, kdy je záhodno na problém upozornit.

A aby toho nebylo málo, křišťálová pyramida má dar otevírat, aktivovat a harmonizovat duchovní kódy DNA. Dá se s ní pracovat i takto. Moje osobní zkušenosti mi ukazují, že křišťálová pyramida je Kosmické médium, propojující vědomí Kosmu s vědomím bytostí, tkání, buněk ... se vším živým, s čím vědomě pracujeme. A pokud je tato práce v souladu se záměry Univerza, potom se dějí opravdové a moudré věci.

ZÁZRAČNÉ FRAKTÁLNÍ PŮSOBENÍ PYRAMID


Ukazuje se, že pyramidální struktury jsou zakódované v samotné struktuře bodu časoprostoru (bodu Vznikání) a díky dokonalé fraktalitě Vesmíru působí mocně ve všech jeho měřítkách. Zde se dozvíte více o principech Pyramidálního Tvoření.

Fenomenální génius Nikola Tesla, byl prý pyramidami doslova posedlý. Když tvořil své vynálezy, tak se u toho díval na pyramidy, kterými byl obklopený. Nechal na sebe ve svém životě také působit vliv Kosmických kódů 3 6 9. Zde o nich více


Zpívající Křišťálové Pyramidy jsou vyrobeny podle vzoru Velké Pyramidy v Gíze.

Kliknutím na ikonu, se můžete podívat, co všechno neuvěřitelného je v této pyramidě zakódováno v jejich rozměrech a proporcích. Projektant Pyramidy tak hovoří řečí Univerza a jeho Tvořivých Kosmických Principů. Díky zákonům fraktality dochází při zachování proporcí a informačních matric k rezonancím se Zdrojem Tvořivých Sil.


Navibrování Vašeho produktu v našich zpívajích křišťálových pyramidách !

Již druhý den si svůj produkt můžete vyzvednout. Cena 50 Kč. Lze posílat i poštou.


SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ ZPÍVAJÍCÍ ČTYŘSTĚNNÉ KŘÍŠTÁLOVÉ PYRAMIDY

Níže najdete zvukovou ukázku a také ceny světového unikátu, čtyřstěnných zpívajících léčivých křišťálových Pyramid. Tetrahedrony (čtyřstěny) jsou základem matrice Kosmu. Vytváří strukturu vznikání či rozhraní mezi nehmotným a hmotným světem Tělesa dodržující stejnou základní informační matrici jsou v rezonanci se základní matricí vznikání a jsou proto napojeny na neohraničenou Božskou moudrost a síly Kosmu.


POSVÁTNÁ GEOMETRIE V AKCI ... když křišťálová pyramida zpívá

Hrají tři pyramidy: 35, 38, 40cm. Nejvyšší tóny - 35 cm, střední tóny 38 cm a nejhlubší tóny 40 cm.Úžasná videa mocných účinků působení zvuku ve hmotě naleznete zde.

Dalším působením jsou procesy v jemnohmotných a nehmotných sférách.


Materiál ze kterého jsou pyramidy vyrobeny, je čistý křišťál (čistota více jak 99,99 %), nejedná se o křišťálové sklo, to by nehrálo ani nefungovalo, jedná se o křišťál jako takový. Rozemleté křemenné krystaly se vytaví a pod obrovským tlakem se z nich vytváří přesné tyče s krystalickou strukturou křišťálu. Právě o tuto vnitřní uspořádanou molekulární strukturu jde. Aby to byl krystal (krystalické a piezolektrické jevy) a nikoliv pouhé sklo. Výrobní proces křišťálové pyramidy vyžaduje velmi velký objem práce a velmi vysokou míru odbornosti. S výběrem pyramidy Vám velmi rád pomohu. Cena příslušné pyramidy vzejde až z konkrétního osobního výběru. Pyramida bude následně ručně vyrobena dle individuální zakázky v zahraničí. Doba dodání od data výběru se pohybuje cca 21 dní. Naše ceny pyramid jsou několikanásobně nižší, než jsou ceny na českém trhu !!! Konkrétní přesné ceny závisí na době objednání, na počtu kusů, které se sejdou do jednoho dálkového pojištěného transportu, a také na velikosti pyramid. Proto je konkrétní výsledná cena výsledkem konkrétní konfigurace objednávek a požadavků. Orientační ukázky cen pyramid najdete níže.

čtyři pyramidy - zaměření na 9 čaker (vhodné i pro poslech z PC)


PRAXE: Ceny, za které mi originální výrobce křišťálové pyramidy vyrábí, jsou zcela mimořádné. Odebírám od nich větší množství a cenu jsme neustále po celou dobu snižovali, tak jsem moc rád, že jsme se dostali na cenu, za kterou si to už lidé v Česku mohou dovolit. Mojí zkušeností je, že většina lidí je používá na vitalizaci jídla. Ranní kaše, nebo to co pijí, prostě cokoliv. A vzhledem k tomu, že to "chleba nejí", neopotřebovává se to nijak, a slouží to po celý zbytek života, to je myslím přímo strategická investice do života. Poměr výkon/cena je úžasný. Cca padesát halířů denně, to už za to myslím stojí. Každé jídlo po zbytek života vitalizováno a navibrováno. Pokud zvládnete cestu do Brna, mohu Vám ji předvést naživo.

CENY zpívajících křišťálových 5tistěn. pyramid

při vhodné konstelaci objednávek je díky nižším nákladům možná mimořádná akční cena


rozměr základny 8" / 203 mm


rozměr základny 13" / 330 mm (tento rozměr pouze pouze po osobní domluvě, není námi totiž podporován)


rozměr základny 14" / 355 mm (Centrum Serafín doporučuje rozměry 35cm, 38cm, 40cm)


rozměr základny 15" / 381 mm (Centrum Serafín doporučuje rozměry 35cm, 38cm, 40cm)

  • 44 000 Kč - CENA NA TRHU ČR
  • 17 000 Kč - CENA CENTRUM SERAFIN
  • 9 000 Kč - mimořádná akční cena + zdarma dárek navibrované Koloidní Zlato

rozměr základny 16" / 406 mm (Centrum Serafín doporučuje rozměry 35cm, 38cm, 40cm)


rozměr základny 18" / 457 mm (tento rozměr pouze pouze po osobní domluvě, není námi totiž podporován)


4stěnné léčivé zpívající křišťálové pyramidy

Unikátní léčivé frekvence a kódy křišťálových matric čtyřstěnných pyramid

CENY Zpívajících Křišťálových 4stěnných Pyramid


rozměr základny 15" / 381 mm (Centrum Serafín doporučuje rozměry 38cm a 40cm)

  • UNIKÁT,  NEMÁ ŽÁDNÉ SROVNÁNÍ
  • 14.400 Kč - mimořádná akční cena + zdarma dárek navibrované Koloidní Zlato
  • z toho jde 400 Kč na dětskou onkologii KRTEK a Zdravotního Klauna

rozměr základny 16" / 406 mm (Centrum Serafín doporučuje rozměry 38cm a 40cm)

  • UNIKÁT, NEMÁ ŽÁDNÉ SROVNÁNÍ
  • 18.000 Kč - mimořádná akční cena + zdarma dárek navibrované Koloidní Zlato
  • z toho jde 1.000 Kč na dětskou onkologii KRTEK a Zdravotního Klauna

ODBĚR S PŘEDÁNÍM ZKUŠENOSTÍ

V případě odběru křišťálové pyramidy navrhuji, abyste si ji převzali osobně. Máme s Křišťálovými Pyramidami dlouholeté zkušenosti. Dnes už můžeme říci, že poučení, rady a informace, pramenící z této dlouhodobé zkušenosti s Pyramidami, jsou k nezaplacení. A to doslova. Pyramidy jsou totiž nejmocnějším Kosmickým nástrojem, s jakým lze vůbec pracovat. Tyto rady byste si měli odnést spolu s Pyramidou. Můžeme také provést propojení Pyramidy s Vaším JÁ. Pyramida si také bude moci do sebe načíst kódy i z dalších léčivých křišťálových nástrojů a díky tomu pak budete moci vědomě působit a pracovat na více úrovních.

po kliknutí na obrázek najdete dole na stránce info k možnosti darování kousíčku RaDosti dětem