NAVIBROVÁNÍ

Navýšíme vitální frekvence Vašich přípravků, léků, prostředků ...


Po několikaleté zkušenosti s navibrováváním různých přípravků ve zpívajících křišťálových pyramidách, jsme se rozhodli nabídnout tuto úžasnou formu vitalizace "čehokoliv" také široké veřejnosti. Vy dodáte svůj produkt a naše zpívající křišťálové pyramidy jej vitálně navibrují. V jednoduchosti je genialita. 

O jakém navibrování, že je vlastně řeč? Na to umí plně odpovědět asi jen Univerzum samo, neboť efekty, které se snoubí ve zpívajících křišťálových pyramidách, jsou nejen fascinující, ale i tajemné.

Je to záhada všech záhad. Pyramida působí na své okolí jako velmi silný tvarový zářič. A to není zdaleka vše. Monokrystalický křemen (křišťál) je piezoelektrická látka. Když křišťálová pyramida zní (zpívá), tak specificky organizovaná krystalická struktura křišťálu vibruje. V krystalu tím vzniká pnutí a díky piezoelektrickému jevu, krystal generuje specifické elektrické napětí. Uvnitř i vně pyramidy se kumulují "záhadné pozitivní pyramidové efekty" Zpívající křišťálová pyramida harmonizuje vše ve svém dosahu. Tvarem, zvukem, krystalickým materiálem, léčivými energiemi ... Můžeme si tak křišťálově nazpívat svoji vlastní vodu, jídlo. A to je nejen síla Kosmického účinku, ale i nádhera prožitku.

A je tu ještě něco dalšího rozumem neuchopitelného. Když provádím osobní terapii křišťálovou pyramidou, tak pyramida svým chováním, svým zvukem a vibracemi umí diagnostikovat zdravotní problém klienta. Nad daným místem prudce ztiší svůj zpěv nebo celkové znění. Ne však vždy, jen když okolnosti dospějí do stavu, kdy je záhodno na problém upozornit. Každopádně dnes už zpívající křišťálové pyramidy nevnímám jako pouhý předmět, ale jako entitu, která živě a moudře interaguje s okolím, s energiemi a se záměrem.

A aby toho nebylo málo, křišťálová pyramida má dar otevírat, aktivovat a harmonizovat duchovní kódy DNA. Dá se s ní pracovat i takto. Moje osobní zkušenosti mi ukazují, že křišťálová pyramida je Kosmické médium, propojující vědomí Kosmu s vědomím bytostí, tkání, buněk ... se vším živým, s čím vědomě pracujeme. A pokud je tato práce v souladu se záměry Univerza, potom se dějí opravdové a moudré věci.

více se dozvíte zde


Cena za navibrování ve zpívajících křišťálových pyramidách 50 Kč