SOLFEGGIO FREKVENCE

Numerologická dokonalost - vztahy mezi Solfeggio frekvencemi. Zde významy čísel 3 , 6 , 9 "čaroděj" Nikola Tesla říkal: "Kdybyste jenom znali úžasnost čísel 3, 6 a 9, měli byste v rukou klíč k Vesmíru."


Je vypozorováno, že Solfeggio frekvence nás blahodárně propojují s rytmy Vesmíru.

"Vše jsou vibrace" a z matematického hlediska vychází všechny frekvence z Posvátné geometrie. Každá vibrace má svoji vlastní frekvenci. Tím, že vědomě do sebe necháme vstoupit Solfeggio frekvence, můžeme snadněji dosahovat rovnováhy, hojení, ukotvení ...

Zvukové vibrace mají schopnost prostupovat hmotu, buňky, molekuly a přetvářet jejich struktury. Naše jednotlivá těla zase mají dar přizpůsobovat se a ladit se na frekvence okolí.

Solfeggio frekvence/tóny jsou natolik prastaré tóny, že jejich původ nám není jasný. Víme, že je plně a široce využívali Gregoriánští mniši ve svých chorálech a v meditacích. Základní soustava šesti původních frekvencí/tónů a tří doplňkových, vyvolává harmonizaci tělesných a buněčných struktur a vyvolává silné emocionální reakce, které někdy nedokážeme zcela ovládnout.

Solfeggio stupnice byla "znovuobjevena" Dr. Josephem Barberem. V Knize čísel objevil šesticí stále se opakujících kódů. V kapitole 7 (verše 12 až 83), nalezl číselné odkazy, které po numerologickém dekódování odhalily šestici tvůrčích Solfeggio frekvencí.

Prastaré Gregoriánské chorály byly založeny právě na léčivých Solfeggio frekvencích. Bylo známo celkem 152 takových chorálů. V roce 1050 však všechny záhadně zmizely. Dle církve se údajně ztratily. Jeden chorál se však záhadně přece jen objevil na veřejnosti. Níže jsou tři krásné ukázky.

Tři verze chvalozpěvu na Jana Křtitele. Léčivé frekvence a slabiky (kombinace hlásek a souhlásek)


Desetiminutová meditace Solfeggio frekvencemi

Děkuji autorům. Meditace vznikla kompilací výše uvedených tří nádherných verzí Gregoriánského chorálu chvalozpěvu na Jana Křtitele. Přímý odkaz na video naleznete zde.


174 Hz - doplňující Solfeggio frekv. Základ. Vznik. Příbuznost s přírodními anestetiky. Napomáhá odstraňování fyzické a duševní bolesti. Dává orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky. Motivuje je k co nejlepší činnosti. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


285 Hz - doplňující Solfeggio frekv. Kvantové skokové Poznání. Energetická léčba ran, popálenin a poškozených tkání. Pomáhá návratu tkáně do její původní podoby. Ovlivňuje energetická pole působením informačních toků ohledně restrukturalizace poškozených orgánů. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


396 Hz - UT (DO)  Prastará Solfeggio frekv. Osvobozující pocity od viny a strachu. Propojení se Světlem a Duchem. Navrací do původního perfektního stavu. Umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Propojuje s duchovním světem. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


417 Hz - RE  Prastará Solfeggio frekv. Vracení situace a usnadnění změn. REzonance a empatie. Rozpouští odcizení od Boha. Navrací na pravou cestu. Čistí traumata. Maže minulé destruktivní vlivy. Pomáhá odstraňování omezujících pocitů. Podporuje buňky a DNA. Umožňuje jim plně využít tvůrčí potenciál. Klikem na obr. přejdete na AV ukázku.


528 Hz - MI  Prastará Solfeggio frekv. Zázraky. Transformace. Oprava DNA. Láska. Navrací DNA do téměř dokonalého stavu. Dodává energii. Probouzí tělo a jasnost mysli. Propojuje do podvědomí. Aktivuje tvořivost. Napomáhá pocitu vnitřního klidu. Otevírá hluboké zkušenosti a Osvícení. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


639 Hz - FA  Prastará Solfeggio frekv. Soudržnost. Vztahy. Harmonizace mozku. Pomáhá mezilidským vztahům a harmonii ve společnosti. Pomáhá řešit vztahové a sociální problémy. Podporuje komunikaci buněk se svým okolím. Posiluje toleranci a Lásku. Posiluje komunikaci s jinými světy. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


741 Hz - SOL  Prastará Solfeggio frekv. Vyjádření. Řešení. Intuice. Poznání. Očista buněk od toxinů a elektromagnetického smogu. Vzájemně se podporuje se zdravější stravou bez toxinů. Vede k jednoduššímu životu. Vede k čistějšímu, ukotvenějšímu a duchovnějšímu životu. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


852 Hz - LA  Prastará Solfeggio frekv. Hlubší intuice. Duchovní řád. Osvícení. Přímé propojení s třetím okem. Probouzí vnitřní sílu a seberealizaci. Rozpouští stagnující energii z přemýšlení. Rozpouští energetické blokády brzdící komunikaci s vyššími bytostmi, duchovními průvodci, pomocníky. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


963 Hz - doplňující Solfeggio frekv. Probuzení DNA. Aktivace šišinky. Jakýkoliv systém napomáhá navracet do perfektního stavu, díky propojení se Světlem a Duchem. Umožňuje návraty k Jednotě. Umožňuje zažít Jednotu. Umožňuje zažít naši přirozenost. Klikem na obrázek přejdete na AV ukázku.


Úplně čisté Solfeggio frekvence buď k poslechu nebo ke stažení (stačí kliknout na obrázky)


Všechny noty starověké Solfeggio stupnice mají odlišný zvuk od dnešní konvenční hudební stupnice, Poskytují potřebné stimuly pro mysl a tělo. Dnešní věda znovu objevuje prastaré vědění. Např. Solfeggio frekvence 528Hz, má název "MI". Název je odvozen od "MI-ra gestorum" (latinsky zázrak). Frekvence 528Hz je přesným kmitočtem používaným moderní vědou v genetice při úpravách poškození DNA.

P.S. osobní zkušenost se Solfeggio frekvencemi: Zařadil jsem je v našem Centru Serafín do procesu harmonizace zvukovými energiemi. Na mě osobně mají účinky, které se nedají někomu druhému jen tak popsat. Musí se to prostě prožít. Jako by se mi současně smálo a vibrovalo srdce a přitom bylo dojaté a emocionálně zasažené.


Solfeggio Frekvence ve spojení s Kosmickou frekvencí 432Hz

Pokud vystavíme Solfeggio Frekvence základní nosné Kosmické frekvenci 432Hz, tak v generovaných frekvenčních vzorech, spatříme díky Fraktalitě Univerza něco úžasného. Najdeme zde Matrice, ze kterých vzniká náš energetický svět. Najdeme zde Trojkové (neboli Pyramidální) vzory, Šestkové (neboli Hexagonální vzory, a také Kulovité dvojité Toroidy, které přechází v opačné výtrysky energií v rámci jedné osy, což je náš známý symbol JIN JANG. Zobrazení je dokonalé a to i ve 3D. Vychutnejte si tu nádheru zde.Níže naše vlastní nahrávky léčivých Solfeggio frekvencí

Znovupřipojení. Frekvence 174 Hz a 285 Hz. Určeno pro sluchátka.
__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________