LÉČIVÉ ZVUKOVÉ NÁSTROJE

zvuk léčí ?

Srdeční čakra je čakrou prostřední, je čakrou našeho středobodu. Je čakrou LÁSKY a moudrosti založené na lásce. Zdá se, že Láska je obecně středobodem Vesmíru a principů bytí obecně. Láska je nejvyšším principem. A co to má všechno společného se zvukem a s léčivými nástroji?

Název pro srdeční čakru zní ANÁHATA což v překladu znamená NEKONEČNÝ ZVUK. A proč právě zvuk ? Co má zvuk společného s LÁSKOU ?

Zvuk, to jsou frekvence a frekvence, to je energie. Zkuste si tedy slovo zvuk nahradit slovem energie. Energie musí kolovat. Běhá a těká a přelévá se a proměňuje se. V podstatě o totéž se stará naše srdce po celý život, a to bez přestání.

Pokud se kdekoliv ve Vesmíru děje vzájemá výměna energií v harmonii a v slouladu se záměry Univerza, potom se děje LÁSKA. Jak říká Jarda Dušek: "orel zabil holuba... OREL - ZABIL HOLUBA. Je těžké v tom vidět lásku. No a přece, je tam." Došlo k vzájemné výměně energií v souladu se záměry Univerza.

"Nekonečný zvuk" tedy podle mudrců symbolizuje centrum Lásky? Zvuk je tekoucí energií. Zvuk propojuje, předává a sděluje. Zvuk doplňuje a upravuje. Zvuk opravuje. Zvuk léčí. Samozřejmě ten vhodný a správný zvuk. Takový zvuk, má dar harmonizovat.

Tak například zvuky křišťálových léčivých nástrojů. Jsou to geniální nástroje nadcházející doby Vodnáře. Křišťál ještě zdaleka není plně doceněným médiem. Vzniká za vysokého tlaku a teploty. Jsou v něm obsaženy informace a síly živé matky Země. Má úžasně organizovanou strukturu. A krystalická struktura, to je ve skutečnosti organizovaná vibrační struktura.


POUŽÍVÁME KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY

Zvuk křišťálu je zvukem vibračních vzorů křemíku v jeho nejčistší formě.

Křemík je podstatnou částí struktur člověka a jeho DNA. Zvuk léčivých křišťálových nástrojů proniká do těla člověka a proniká jeho poškozenými buňkami. Křemíkové struktury v těchto nezdravých buňkách "slyší" čisté vibrační vzory křemíku v jeho původní přírodní podobě a přebírají jeho vibrace. Tím se zbavují energeticko-informačního balastu a bloků a čistí se.                                    ukázka                              


POUŽÍVÁME KŘIŠŤÁLOVÉ PYRAMIDY

Tyto fantastické nástroje budoucnosti používáme na mnoho způsobů. Volně zavěšené harmonizují okolní prostor. Zavěšené nad a kolem hlavy působí na neuronální soustavu a na hrubá i jemná těla. Dokonce i když nehrají a jen tak si volně visí v prostoru, tak působí harmonizačně Jsou úžasnými tvarovými zářiči. Když se do ní dá sklenice s vodou ... mňam mňam. Prostě harmonizují na všechny možné způsoby.                                                                        ukázka


POUŽÍVÁME DEŠTNÝ SLOUP

Tento nástroj je léčivým nástrojem budoucnosti. Je vyroben z přírodních materiálů a je naladěn na frekvence od 1 Hz do 22.000 Hz. Jeho zvuk křišťálových lupínků a koriandrových semínek, nás uvádí do hlubokých relaxačních hladin alfa, théta a delta (vyšší stavy vědomí). Vibrační hladiny jsou pro mozek vysoce uvolňující. Tento stav kdy ustává tok myšlenek, nás dostává do hlubokého stavu klidu. V takovém případě dochází k navození stavu, který umožňuje nastartování jedinečného procesu růstu nových NEURONOVÝCH BUNĚK !!!              ukázka


POUŽÍVÁME ZEMSKÝ GONG

Zemský gong je gongem chrámovým. Požíváme symfonický typ. Tzn. že gong umí zahrát různé zvukové úrovně. Je doslova "živým" nástrojem. Hrát na něm je pro hráče vždy zážitek. Sžívání se s konkrétním  gongem "jedincem" je doslova proces. Pokud se to podaří, gong se odmění účinným proudem energie. Gong totiž není jenom o tónech. Je také lavinou energie, která se umí prohnat celým tělem hloubkově, jako energetická vlna tsunami.                    ukázka  -   zde jiný typ ukázkyPOUŽÍVÁME VZDUŠNÝ GONG

Vzdušný gong doplňuje gong zemský jako jang doplňuje jin.

Jeho energie je na rozdíl od zemského gongu rychlá a ostrá a zaplňuje prostor rychlostí blesku. Když zní společně s gongem zemským (chrámovým) je to dokonalá harmonická souhra mohutného energetického víru.

Ručně tepaný. Nádherný. Ze speciální slitiny B20.                                                                                          ukázka


POUŽÍVÁME KŘIŠŤÁLOVOU HARFU

Křišťálová harfa hraje nebeskými tóny. Je to nástroj nového tisíciletí. Její energie vyvolávají v tělech a tkáních  a energetických drahách pozitivní efekty. Křišťál je piezoelektrická látka. Když "zpívá", tak specificky organizovaná krystalická struktura křišťálu vibruje. V krystalu tím vzniká pnutí a díky piezoelektrickému jevu, krystal generuje specifické elektrické napětí. To je technický popis jevů, kterými se projevuje zpívající křišťál. Je toho však ještě velmi mnoho, co o jeho vlivu nevíme. Cítíme, že nás pozvedává jak na těle, tak i na Duši.                        ukázka


POUŽÍVÁME ELFÍ HARFU

Elfí Harfa je zcela výjimečným nástrojem. Když hraje, odněkud z neznáma přicházejí nové tóny a zpěvy. Elfí Harfa může v rukou napojené bytosti, sloužit jako brána pro vyšší ELFÍ BYTOSTI. V takovém případě, pak můžete slyšet přidané jedinečné zvuky a cítit úžasné energie (tzv. výše uvedené Tartiniho tóny). Hlavním přínosem Elfí Harfy je terapeutický, energetický a očistný účinek. A to současně jak pro toho, pro koho hrajeme, tak i pro samotného hráče. Elfí harfu je prostě potřeba zažít a užít si ji. Více o Elfí Harfě zde

                                                    ukázka


POUŽÍVÁME TIBETSKÉ MÍSY

Tibetské mísy velmi rád přikládám rovnou na tělo. Tělo se z drtivé části skládá z vody. Podle nového vědeckého objevu se co do počtu molekul v těle (nikoliv co do objemu, nebo hmotnosti), lidské tělo skládá z 99% z vody. A právě voda je šiřitelem vibrací tibetských mís. Šíří se postupně tělem jako se šíří kruhy na hladině. Takovéto vibrace čistí krev, orgány, a dokonce i kosti. Současně energetizují a navozují stav hluboké relaxace.                    ukázka


POUŽÍVÁME SUNDRUM

Unikátní vícetónový perkusní nástroj SUN DRUM od velešikovného českého výrobce.

Při velmi jemném hladivém hraní navozuje velmi jemné vnitřní stavy. Ženy jej milují. Oslovuje jejich vnímání.

Jakoby hrál andělskými tóny. Zvuk nástroje je velmi zklidňující a meditační a přivádí člověka do jakéhosi bdělého transu. Přesto je nástroj vhodný i pro živější hru. A díky své jednoduchosti na něj může hrát úplně každý.                                  ukázka


POUŽÍVÁME KOSHI

Nebeské zvonečky Koshi ... Hladivé a harmonizující zvuky doslova hladí Duši. Poskytují celkově čtyři zvukové typy ladění (země, voda, oheň, vzduch). Jejich zvuk je velmi bohatý v alikvótních tónech a étericky vibrujících souzněních. Jsou vyráběny ve francouzských Pyrenejích jako výsledek mnoha let úsilí a jemného sofistikovaného mistrovství. Jejich tělo je z tenkého bambusu a uvnitř jsou precizně naladěné tóny s mimořádně bohatou rezonancí.

                                                                        ukázka


POUŽÍVÁME OCEAN DRUM

Ocean Drum má v sobě uvnitř malinké kovové kuličky, které se převalují tam a zpět. Když hraje tak můžeme slyšet zvuky, jako by to byly vlny moře. Jedna vlna za druhou se valí k pobřeží, aby se se šuměním zase rozplynuly v pěnu.

A další vlna a další vlna. Náš ocean drum pochází z Tibetu a je skvělým relaxačním a harmonizačním nástrojem.

                                                                     ukázka

POUŽÍVÁME ŠAMANSKÉ BUBNY

Šamanské bubny nás stimulují a otevírají na úrovni spodních čaker.

I když vstupujeme do věku Vodnáře a nejrůznějších léčivých nástrojů budoucnosti, tak přesto (nebo právě proto) bychom měli stále dbát na dobré uzemnění. Teprve v celkové rovnováze a harmonii se otevírá léčivá síla. Podmanivý rytmický silový zvuk přírody.

Na šamanský buben se dá hrát mnoha způsoby. Třeba na jeho šlachy na zadní straně zde ukázka


POUŽÍVÁME ALIKVÓTNÍ FLÉTNOHRU

Rezonancí se projevuje jeden ze základních zákonů našeho světa, neboť je dáno, že stejnorodé se podporuje. Máme to štěstí, že u nás v Centru Serafín si můžeme užívat světově unikátní flétnohry. Její unikátnost spočívá hned ve trojím alikvótním ladění. 1. kovová těla tubicových zvonků, 2. vzduch uvnitř zvonků, a 3. zvonky navzájem mezi sebou. Např. na úrovni srdeční čakry působí zcela úžasně.                                                                                                                                       ukázka__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________