VĚDOMÉ SRDCE

OBJEV VĚDOMÉHO SRDCE

Počátkem roku 2021 proběhl na internetu skvělý HEAL Summit, kde formou video přednášek přednášeli velmi kvalitní světoví duchovní "hledači a učitelé".

S velkým potěšením jsme mohli sledovat přednes amerického vědce Gregga Bradena, který je současně duchovním mistrem. Odnesl jsem si z toho mnohé. Děkuji mu za to.

Gregg představil nedávný nový objev vědců, z roku 2019, který je pro vědce natolik šokující, že ho zatím nikde doposud veřejně neprezentovali.

Objev se týká stavby lidského srdce. Vědci objevili ve stavbě lidského srdce nový typ buněk, který jim zatím unikal. Lidské srdce jich obsahuje 40 tisíc. Vědci je nazvali SENZORICKÉ NEURITIDY. A co je na nich tak zvláštního? Jsou to speciální NEURONY, které vytváří samostatnou propojenou síť, která pracuje podobně jako neurony v mozku a vytváří tak svoje vlastní vědomí, s vlastní pamětí, s vlastními dojmy atd. Vytváří tak paralelní vědomí. Pracuje samostatně. A pokud člověk dokáže zharmonizovat činnost vědomí mozku s vědomím srdce, potom se dějí zázraky.

Pro vědce to z hlediska evoluční teorie znamená, že se mohou vrátit do škol a zapomenout na celých 150 let vědeckých konstruktů.

Pro Buddhisty, nebo věřící obecně, to až takové překvapení není. Ti vědí, že srdce není jen pouhý sval. Stále mocněji se ukazuje, že člověk je stvořen ku Lásce a že je Duchovní bytostí ve fyzickém těle a že není konstruktem boje a soupeření, ale že je schopen napojování a zázraků.

Gregg Braden představil také jednu úžasnou harmonizační techniku, která uvádí do koherence (souladu) vědomí srdce s vědomím mozku.


TECHNIKA KOHERENCE SRDCE A MOZKU

JIŽ PO TŘECH MINUTÁCH PRAKTIKOVÁNÍ SE SPOUŠTÍ OČISTA A REGENERACE NA DOBU 5 AŽ 6 HODIN !

Díky novému objevu neuronové sítě v srdci už víme, že máme dva vědomé orgány, mozek a srdce, které tvoří jeden systém. Naše srdce ví, co máme skutečně dělat. Má pro nás vždy správnou odpověď. Chceme-li hlubokou radu nebo chceme-li spustit hluboké ozdravné procesy, je dobré hovořit jazykem, kterému rozumí naše podvědomí. Není to často řeč slov, je to řeč emočních signálů.

Můžeme se tak spojovat se svojí intuicí a se svým podvědomím.

A jak se zeptat svého srdce? Všechny odpovědi a všechny benefity, ukryté v srdci a v podvědomí, jsou nám dostupné díky metodě koherence (harmonizace) srdce a mozku.

Technika harmonizace srdce a mozku, obsahuje tři kroky. Úžasným benefitem této techniky je, že se již po 3 minutách praktikování, spouští vnitřní tělesné očistné procesy, které mohou trvat 5 až 6 hodin.

PRVNÍ KROK: Přesun pozornosti z přemýšlejícího vědomí do cítícího srdce. Zavřeme oči. Tím vysíláme tělu signál, že nechceme vnější podněty a že chceme jít pozorností do nitra. Lehce se dotkneme srdeční oblasti a dotýkáme se jí. Můžeme třeba sepnout dlaně po "buddhovsku" anebo cokoliv jiného, hlavně, aby to bylo příjemné. Díky doteku se tam přenese i naše pozornost. (Ideální je být v pohodlné pozici, se šlapkami na zemi, bez překřížených nohou)

DRUHÝ KROK: Zpomalení dechu.

Nádech a výdech o něco zpomalíme. Ideálně na 5 nebo 6 dob. Každopádně nám to musí být příjemné. Tím vysíláme tělu signál, že jsme v bezpečí a že se tělo může uklidnit a že už nemusí být v režimu "zaútoč nebo uteč". Je to signál parasympatickému systému. Dojde tak k poklesu stresových látek (adrenalin, kortizol a další). Energie těla se tak může začít využívat pro léčení těla, místo udržování náročného stavu zaútoč nebo uteč.

TŘETÍ KROK: energetické propojení srdce a mozku.

V tomto kroku si navodíme emoci, jak jen nejlépe dovedeme. Pokud si přivodíme pocit některé z těchto čtyř emocí,

  • Vděčnost
  • Láska
  • Soucit
  • Ocenění

tak tím dostáváme mozek do velmi nízkých provozních hladin. Ukazuje se, že pocit soucitu dostává mozek do nejnižších provozních hladin gama. V každém případě si volte takové emoce, které "vám jdou" v danou chvíli nejlépe procítit. Představujte si, že tyto pocity vychází z místa, kde se dotýkáte, tedy v oblasti srdce. Mě osobně se často daří ladit lépe na vděčnost. Tyto emoce jdou samozřejmě i různě kombinovat.

Těmito třemi kroky se vytvoří koherence (harmonizace) srdce a mozku, čímž se vytváří prostor pro léčebné procesy, afirmace a odpovědi srdce a podvědomí. V tomto stavu se lze ptát srdce a vnímat jeho odpovědi.

Bylo zjištěno, že když se tato technika koherence srdce a mozku provádí po dobu minimálně tří minut, tak se v těle spouští přes 1300 pozitivních biochemických reakcí, které trvají ještě 5 až 6 hodin poté. Tento proces zvedá hladinu DHEA, neboli hormonu "věčného mládí" Je to prekurzor každého hormonu v našem těle. DHEA se již po 3 minutách zvyšuje až na 100%. Tím klesají stresové hormony. Např Kortizol již po 3 minutách klesá o 20 až 25%.

Tuto metodu koherence srdce a mozku lze prováděl kdykoliv, ráno, nebo během dne, či před spaním. Prostě kolikrát chceme.

Nádhera. Přeji všem "dobré dílo".

Díky Greggu.

          Zde knihy v češtině od Gregga Bradena                                                 Zde přímo web v češtině Gregga Bradena 


Srdce je dnes lékaři vnímáno jako mechanická součást mechanismu, přesněji mechanická pumpa krve. 

Dokonce ani toto nesprávné zredukování významu srdce na pouhou mechanickou pumpu není z hlediska mechanických funkcí dobře pochopeno. "Moderní analýza srdce totiž ukázala, že navzdory skutečnosti, že nejsilnější srdeční komora dokáže vymrštit vodu až šest stop do vzduchu, množství tlaku, které je ve skutečnosti potřeba k tomu, aby krev protlačila celou délkou tělesných cév, by muselo být schopno zvednout stokilové závaží do výšky jedné míle." (Stephen Buhner)

Síla Srdeční pumpy tedy nestačí sama o sobě na výkon, který se odehrává v každém těle. Kde se tedy bere ona tajemná síla, která to dokáže zajistit? To je, zdá se, jedna z nejdůležitějších otázek vůbec. Její zodpovězení má totiž potenciál hlubšího pochopení života, a organizace sil ve Vesmíru. Něco záhadného umí toku krve dodávat impulz, energii, sílu, tah … a tohoto zázraku se účastní TVAR, neboli geometrie pohybu krve (či pohybu média obecně). A významnou roli v tom hraje také Tvarové uspořádání vrstev Srdce. 

Viktorov Schauberger objevil (a kde mohl, tak tam to lidem předával) skutečnost, že celá příroda funguje na základě jemných a jemnohmotných energií a že spirálové křivky "jsou životem" protože dokáží vodit a koncentrovat energii a že dokonce snižují ztráty jako např, tření atd. Spousta dějů a jevů pak vypadá, jako by šla proti fyzikálním zákonům (což je samozřejmě jen pouhé nepochopení přírody). Zapojené jemnohmotné energie mají totiž větší sílu a hlubší působení, než nám známé klasické fyzikální energie (hrubohmotné). Schauberger vypozoroval, že když je energie vedena a stáčena do středu toku, tak se vznikající síly posilují, energetické ztráty mizí, připojují se k tomu jemnohmotné síly a energie narůstá. A to, co dokáže energii nasměrovat, aby takto pracovala, je SPRÁVNÝ A PŘESNÝ TVAR (geometrie).

A právě srdce a také celá organizace tělesných struktur takto pracuje. Od šroubovité DNA, rotujících buněk, až po spirálovitou konstrukci Srdce. Zde je video o spirálovitosti Srdeční konstrukce. Krev, která pak proudí tímto uceleným komplexním systémem spirálních drah a rotačních struktur, je posilována a vedena jemnohmotnými silami (které zatím zcela unikají hrubohmotným vědeckým přístrojům) a je dost možné, že se všeho účastní ještě i vyšší typy "energií" (informační pole, informační matrice ...) 

Bylo zjištěno, že Srdce není hromada svaloviny, ale je "spirálovitým myokardovým pásem", který se spirálovitě stáčí DO SEBE a vytváří tak svůj jedinečný tvar, s oddělenými komorami. Tento jev se nazývá šroubovicové srdce. Srdce mimo jiné funguje také jako endokrinní žláza. Srdce vyzařuje vlastní elektromagnetické pole, a jak už víme, má vlastní vědomí … Nemá to zkrátka s funkcí prosté mechanické pumpy nic společného. 

Viktor Schauberger zjistil, že: Příroda je postavená na vírových pohybech. Rovné linie jsou opakem živého organického pohybu. Spirálový pohyb se zdá být bezpochyby optimální a "přirozenou" formou pohybu. Zatímco kruh je uzavřený systém, spirála tvoří otevřený systém, je to 'sající, 'implozivní' struktura, nekonečná křivka prostoru ve všech jeho různých projevech. Jde o to najít onu spirálovou křivku, ve které se voda (nebo médium obecně) odděluje od její vodicí stěny, tj. může být cíleně stlačena bez odporu, dostředěna a tím ochlazena, protože během tohoto procesu pohybující se vodní hmota (nebo médium) vytváří 'sací píst'. Výsledkem je zvýšení rychlosti, rostoucí komprese, což dokazuje energetickou funkci spirály.

Díky objevům Viktora Schaubergera, dnes lépe chápeme, proč je Flow Disc tak mocným Kosmickým Portálem pracujícím s jemnohmotnými energiemi. Obsahuje 144, potažmo 1296 hexagonálních Pyramid uspořádaných do tří druhů levotočivých a tří druhů pravotočivých spirál (čas 8:14 ve videu). Jsou organizovány podle Zlatého Úhlu, jež je rotačním vyjádřením Zlatého Řezu (čas 2:53 ve videu). Uvedené video doporučujeme všem, kdo chtějí hlouběji pochopit základní principy Kosmické Geometrie a současně i těm, kdo chtějí aktivovat Kosmické Kódy v naší DNA.


Léčivé Solfeggio frekvence                                                              Relaxační audiovidea