GRAFEN a OCHRANA PŘED NÍM

NEPOUČITELNÉ LIDSTVO. Zdá se, že Lidstvo si napřed musí nabít čumák, aby teprve až potom hledalo řešení a spásu. Nano technologie jsou jednou z cest, jak si hodně nabít vlastní "DNA čumák", a vůbec jak poškodit celou přírodu. Kdo se zajímá, k tomu se jistě ty správné informace dostávají. Ukážeme si zde jednu aktuální důležitou skutečnost a možnosti očisty, od jedné moderní nano hrozby, která se postupně na nás bude valit stále více a více ze všech stran.

GRAFEN. Moderní výzkum vyplivnul další nový "úžasný" materiál budoucnosti. Jmenuje se Grafen. Je to "obyčejný" uhlík, avšak v neobyčejné konfiguraci. Na úrovni atomů, vytváří přesně strukturované a orientované vzory, struktury a tzv. klece. Výsledkem jsou zcela neobvyklé vlastnosti. Je to materiál, který je založený na trubičkách z jednoatomových vrstev grafitu, které jsou zhruba stotisíckrát užší !, než lidský vlas, ale zároveň mnohem pevnějších než ocel ! Divné že? A to není všechno. Tento nekovový materiál je současně také magnetický ! To už je zcela mimo naše zkušenosti.

DESTRUKCE BUNĚČNÝCH NANOPROCESŮ. Když uvážíme, že lidské tělo a jeho buňky a procesy jsou založeny na molekulárních, atomárních a iontových interakcích, a že elektrické vzruchy a proudy, které tečou lidskými nervy a mikro-magnetická pole, která působí na buňky jsou těch nejmenších a nejjemnějších řádů, potom je jasné, že právě takové materiály jako je Grafen, dokáže bio mikro procesy v těle úplně rozhodit a destruovat.

JEMNOST. Když pracujeme v našem Centru Serafín s léčivými zvukovými nástroji, jasně vidíme, že právě ty nejjemnější vibrace a zvuky, uchem již téměř neslyšitelné, nebo i úplně neslyšitelné, mají ty nejhlubší a nejsilnější účinky. Musíme si proto na to dávat velký pozor.

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ GRAFENU. Grafen je aktuálně v hledáčku farmaprůmyslu, neboť Grafenové mikro nano klece jsou skvělou příležitostí, jak v těle pacienta cíleně dopravovat na konkrétní místo určitou látku. Grafen má v očích vizionářů téměř nekonečné možnosti využití. Bohužel.

AKTUÁLNÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ GRAFENEM. Není to jen plané harašení budoucnosti. Grafen už dost možná právě teď vdechujete do svých plic, paradoxně v obavách o své zdraví, aniž byte to však tušili (i když u návštěvníků našeho webu předpokládám, že je tomu jinak, a že nepatří mezi ustrašené rouškaře). A kdo že to již dnes vdechuje Grafen? Ten kdo používá moderní nano roušky s Grafenovou vrstvou.

MODERNÍ GRAFENOVÉ NANO ROUŠKY. Existuje řada moderních typů roušek, které využívají nejmodernější nanomateriály hodné vesmírného průmyslu, např. grafen, který má zde pomoci účinněji chránit před viry a bakteriemi. Existují však podložené vědecké obavy, že materiál může do plic uvolňovat škodliviny. Např. v Kanadě se již od používání takových ochranných prostředků upouští.

JAK SE CHRÁNIT PŘED GRAFENEM? Snad jako vždy nám nejvíce pomáhá obyčejný selský rozum, cit a zkušenosti. Nic nepřehánět, od každého trochu, zelenina, ovoce, pohyb, důvěra ve Stvoření a z toho vyplívající uvolnění a nestrachování se, RaDost ze života a kontakt s přírodou. To však určitě víte již dávno. Důvod tohoto článku, je informace o velmi účinném a cíleném odbourávání Grafenu v těle. Dnes už víme, že existují dva velmi významné zdroje degradující nanotrubičky Grafenu. Objev vědce Kagana a spol. ukazuje, že jedním zdrojem je lidský enzym myeloperoxidáza (hMPO), zeleně zbarvený útočný protein bílých krvinek. Je to slušně fungující "bojová látka" (spouští tvorbu kyseliny chlorné a tyrosilového radikálu, vesměs účinných jedů proti bakteriím). Je to tedy jakýsi "poddruh" bílých krvinek, který nás umí léčit nejen od bakterií, ale i od Grafenu. Je tedy dobré dělat maximum pro naše krvinky.

KŘEN JAKO LÉČBA A OCHRANA PŘED GRAFENEM. Křen je druhým významným zdrojem léčby poškození od Grafenu. Vědecký tým kolem Kagana se snažil vyvinout technologie odstraňující následky nehod při výrobě nanotrubiček Grafenu. A Heuréka, objevil něco úžasného. Zjistili, že to dokáže jeden z enzymů, nacházející se v křenu ! Myslím, že se vyplatí toto vědět.
A stará selská pravda: "od každého trochu", je prostě moudro nad všemi moudry.

MOŽNOST OČISTY OD GRAFENU: