WOW - Medicine Hat

KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

V roce 2006 hledala paní Lynn Hickox muzeum dinosaurů a pro lepší orientaci si stáhla online fotky ze satelitu dané oblasti. Okamžitě ji zaujalo to, co spatřila. Dokonalý obraz indiánské hlavy s čelenkou. Oficiálně se jedná o geomorfologický prvek Badlands Guardien, který se nachází v jihovýchodním rohu Alberty v Kanadě nedaleko města, které nese historický název dané oblasti Medicine Hat (šamanova čelenka).

Vědci, kteří tuto hlavu objevili až díky tomu, že paní Hickox sdílela tento fascinující obrázek na internetu, se kloní k názoru, že se jedná o náhodu, o hříčku přírody a že to jsou náhodné efekty způsobené erozí půdy.


Fakta:

 • Obraz hlavy je viditelný a rozpoznatelný pouze z výškového pohledu, ze satelitu, či letadla. Ze země není nijak rozpoznatelný, a to ani z nejvyšších úrovní terénu.
 • Původní obyvatelé dané oblasti jsou Indiáni zvaní Černonožci. Tito Indiáni považují tuto oblast za posvátnou, protože podle nich se sem soustřeďují Duše jejich zemřelých. Indiáni historicky vědí, že se tam hlava Indiána nachází. Danou oblast pojmenovali v dávných časech Medicine Hat (Šamanova čelenka) a díky tomuto geografickému názvu se tak jmenuje i město, které se tam dnes nachází.
 • V mytologii původních obyvatel Ameriky se jako ústřední motiv objevuje Strom života.
 • Vedle obrazu hlavy indiána je také patrný obraz stromu.
 • Hlava je zeměpisně přesně orientovaná, vrchol hlavy je na severu a obličej hledí přesně západním směrem.
 • GPS pozice 50° 00' 38.20" N, 110° 06' 48.32" W
 • Útvar je řádově rozměru 1km x 2km
 • Lidé v moderní době umístili plynový vrt přesně v místě ukotvení Indiánské čelenky (bílá čára je cesta k vrtu)
 • Mnohé studie prokazují fakt, že na Zeměkouli probíhají nejrůznější procesy ve vzájemné souvztažnosti, jakoby na pozadí globálně propojených procesů stálo morfické či informační pole. Proto mnoho lidí vnímá Zeměkouli jako živoucí entitu, kterou nazývají matka Gaia.
 • Původní obyvatelé Indiáni považovali za živou entitu nejen Zeměkouli, ale také celý Vesmír.
 • Moderní vědci uznávají existenci a funkčnost tzv. placebo efektu.
 • Bohužel ho vnímají jako "pouze" placebo efekt, místo toho, aby pátrali po příčinách, proč "pouhá" myšlenka dokáže v hmotném světě konat "zázraky"

Úvaha:

 • Když vidím dokonalou tvář, tak vidím dokonalou tvář, nikoliv náznak tváře, nebo jen určité prvky tváře.
 • Dokonalá tvář vyžaduje dokonalou souhru moha jemných detailů, křivek, poměrů délek, zakončení křivek, referenčních bodů. Kritérií tvořících dokonalou tvář je tolik, že je nepředstavitelné, aby vznikly náhodnými procesy eroze. Nepředstavitelné to je proto, že to neznáme z žádné lidské zkušenosti. Nikde jinde na Zemi nebo ve Vesmíru neznáme případ dokonalé náhodné tváře. Není proto relevantní dokonalé tváři přisoudit náhodnost formujících procesů.
 • Zákon Occamovy břitvy říká, že nejjednodušší vysvětlení bývá nejčastěji tím nepravdivějším. Vidím-li v mnoha detailech dokonalou lidskou tvář (a dokonce rozpoznáme i typ tváře) tak vidím tvář, která je dokonalou tváří, nikoliv souhrn náhodných procesů eroze připomínající náznaky tváře.

Zvýrazněné jemné a dokonalé linie tváře a napojení čelenky původních obyvatel dané oblasti, indiánů Černonožců. Na první pohled je zřejmá dokonalá anatomická přesnost linií včetně úžasné plasticity. Nejedná se pouze o nějaký obraz něčeho. Je to doslova umělecké dílo. Jemnost linií vykresluje výraz a svobodu ducha.

 • Pokud myšlenka dokáže (např. díky morfickému poli) usměrňovat a formovat "hmotné" procesy, například u "placebo" efektu, potom je možné, aby takové formování probíhalo také v měřítku Zemských. V takovém případě by mohl vědomý Duch za pomocí matky Gaii zformovat například formou postupné "řízené" eroze dokonalou hlavu, podle dokonalého zápisu morfického pole.
 • Numerologicky vychází GPS souřadnice indiánské hlavy následovně:

5+3+8+2 = 18 = 1+8 = 9 vertikálně - tedy symbolicky "propojení na nebeské úrovni" je devítkové

1+1+6+4+8+3+2 = 25 = 2+5 = 7 horizontálně - tedy symbolicky "propojení na pozemské úrovni" je sedmičkové

Na úrovní podvědomí lidstva (tedy archetypálně) platí, že mýty a pohádky světa obsahují tuto zprávu: Princ se vydává osvobodit princeznu, která je buď za sedmero horami a řekami anebo za devatero horami a řekami a nikdy ne za jiným počtem hor a řek. Jsou to tedy devítkové nebo sedmičkové překážky (předěly), jež musí bytosti překonávat. To je podprahové sdělení našeho lidského podvědomí. Devítkové a Sedmičkové hranice, předěly, překážky ... Co to však znamená?

Zde je "devítkové" a "sedmičkové" vysvětlení vycházející z podprahové Kosmické numerologie, tak jak ji žijeme právě na úrovni moudrého podvědomí.

Devítkové principy zde 

Sedmičkové principy zde 

Tyto principy dokonale zapadají do účelu a posvátnosti místa, kde se shromažďují Duše zemřelých Indiánů. V symbolické rovině je místo jejich setkávání "devítkové" a "sedmičkové."

 • Podrobnějším zkoumáním vycházejí najevo další a další hluboké souvislosti.
 • Indián má profil tváře shodný s profilem tváře původních Indiánských obyvatel. Čelenka, kterou má na hlavě se shoduje s čelenkou místních indiánů Černonožců.
 • Vedle hlavy je jasně patrný jeden z nevětších symbolů Indiánů - Strom Života, který se svým významem dokonale hodí do posvátného místa, kam odchází Duše Indiánů. Je to místo střídání, obnovy a věčného zrodu a vývoje života (stejný princip jako u stromu)
 • Hlava není pouze dokonalou hlavou místního domorodého indiána Černonožce. Je něčím mnohem víc. Je to otázka cítění. Hlava je současně uměleckým dílem. Je z ní cítit svoboda, rozlet Duše, nespoutanost, propojenost s přírodou, klid. Má osobitý a procítitelný výraz.
 • Hlava není jen souhrn přesných linií a čar. Je také dokonalou souhrou stínů a plasticity, což je další úroveň obrazu.
 • Hlava zobrazuje šamana. Šaman je mág, léčitel, rádce ... Obraz šamana obsahuje také zobrazení dlouho utajované čakry Vadžradhary. Symbol této čakry se nachází přesně v místě jejího reálného umístění. O této čakře se říká, že je čakrou mágů, léčitelů a tvůrců. Není mezi sedmi všeobecně známými čakrami. Nachází se mezi srdeční a krční čakrou. Zde více o této čakře
 • Na přesné umístění čakry v obrazu hlavy poukazuje šipka, která je součástí obrazu. Symbolika použitá pro vyjádření této čakry (brány) je tvořená horním půlkruhem a dolním půlčtvercem. Zdá se, že opět vychází z principů Kosmické numerologie. O principech symboliky kruhové formy a formy přímých kolmých linií (čísla 0, 1, 2, 4, 5) najdete více zde Symbolika použitých tvarů funkčně dokonale zapadá do "čakry mágů".

Obraz určený pouze pro pohled shůry, jak nádherné umělecké dílo


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________