HARMONIZACE ODTAJNĚNÝCH ČAKER

Odtajněné čakry ? Kolik je vlastně čaker ?

Rozeznáváme hlavní kanály, vedlejší kanály, primární čakry, sekundární čakry, terciální čakry. Akupunkturní body, které všichni známe, ty jsou tvořeny čakrami terciálními. Jen těchto terciálních čaker je podle kvalifikovaných zdrojů přes 6 miliónů. Záleží tedy na našich schopnostech, kolik jsme jich schopni v praxi smysluplně pojmout a využívat ve svůj prospěch.

Současná literatura nejčastěji popisuje systém čaker se sedmi hlavními čakrami. Mnohé tajné prastaré a moudré ezoterické zdroje jich však uvádějí právě 9. Myslím, že mistři ve svých dobách vždy dobře věděli, kdy a které informace jsou lidstvu obecně a plošně prospěšné a které nikoliv. Některá vědění je prospěšné šířit veřejně a některá vědění naopak výhradně individuální cestou.

Nedovolil bych si sám od sebe veřejně šířit bližší informace o utajovaných čakrách. Lidstvo a svět se však vyvíjí. Velcí Mistři již na to zareagovali uvolněním informací. U dosud utajovaných čaker SURIA a VADŽRADHARA, se situace natolik změnila, že se nyní staly odtajněnými.

Nabízím Vám dostupné poznatky o dvou fantastických odtajněných čakrách. Jedna je pod srdeční čakrou a druhá je nad srdeční čakrou. Není to žádná náhoda. Až poznáte, jaké to jsou čakry a jaké síly v nich dřímají, tak pochopíte, proč byly tak dlouho utajovány. Tyto čakry totiž objímají srdeční čakru a ve spojení s ní se lidské bytosti otevírají nekonečné a netušené možnosti. Taková bytost už nemůže být poslušnou ovečkou ve stádě, která se neptá a nelze ji jen tak vodit za nos. Taková bytost vědomě tvoří sama za sebe přímo na Kosmické úrovni.

Kromě poznatků o odtajněných čakrách Vám nabízím

  • meditace na odtajněné čakry (a také na celý systém devíti čaker)
  • harmonizaci odtajněných čaker (a také na celý systém devíti čaker)

Dnes existují dostupné prameny i o dalších utajovaných čakrách - SOMA, která je v bezprostřední blízkosti deváté čakry SAHASRARY a BINDU, která je v oblasti týlní kosti. Zdroje však současně velmi důrazně varují, že není radno si s nimi zahrávat bez znalostí a hlubokého vhledu. My se však budeme věnovat jen těm čakrám, jež veřejně odtajňují velcí a moudří Mistři, ve které mám osobní důvěru, jako je např. ruský Mistr Boris Tichanovský.

SURIA

SURIA je ezoterická čakra. Obnovuje energetické procesy a procesy samoléčení. Je zdrojem sebedůvěry a uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení.

VADŽRADHARA

VADŽRADHARA nám dovoluje probudit v sobě neznámé dřímající síly a naučit se je kontrolovat podle svého uvážení a rozhodnutí. Je schopna ochraňovat nás od činností cizích energií, a zdá se být bariérou mezi vnějšími a vnitřními silami. Odpovídá za ochranu (imunitu). Její mantra vyvolává velikou kosmickou projekci.Suria

Suria = Slunce, Bůh Slunce


Umístění - Sluneční pleteň - čtvrtá čakra (nadledvinky). Nachází se v rovině sluneční pleteně - solar plexus.

Působení - Je zdrojem sebedůvěry, uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení. Je to ezoterická čakra, obnovuje energetické procesy samoléčení. Odpovídá za fyzické zdraví a léčitelské schopnosti.

Jantra - Má deset okvětních lístků červeno-oranžové barvy se zlatým kotoučem s tečkou uprostřed - symbolem Slunce.

Mantra - SUM

Vadžradhara

Vadžra = dordže, ... dokonalost, dhara = nosit, držet, svrchovaná podstata Vadžradhara = držitel svrchovaného Božství, držitel božského nástroje, báze dokonalosti. VADŽRADHARA je čakrou mágů a léčitelů.


Umístění - Hrudní pleteň - brzlík. Je uprostřed hrudi mezi srdeční a hrdelní čakrou.

Působení - Ve starých spisech jsou o této čakře jen řídké zmínky a v současné literatuře o ní těžko najdeme bližší informace. Již od dávných dob se tato čakra považovala za tajnou, protože je zdrojem magické síly. VADŽRADHARA je čakrou mágů a léčitelů. Díky ní jsme schopni probudit v sobě neznámé, dřímající síly a naučit se je kontrolovat podle svého uvážení, rozhodnutí. Toto energetické centrum je také schopno ochraňovat nás od činnosti cizích energií, a zrovna tak se jeví jako zvláštní bariéra mezi vnějšími a vnitřními silami. Odpovídá také za ochranu - imunitu. Uvádí se také, že je centrem duchovního kosmického multidimenzionálního Srdce.

Jantra - Ostře žlutý / zlatý květ se čtrnácti fialovými okvětními lístečky. V jejím centru je modrý nebo stříbrný symbol Vadžry

Mantra - GRIM (HRIM). Tato mantra vyvolává velikou kosmickou projekci.


CENY: 

  • skupinové 120 min / 300 Kč
  • osobní 90 min / 900 Kč
__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________