SVÁ ČÍSLA

Číselný Kosmický Příběh Stvoření je hlubší pohled na principy, jež zrcadlí jedny z nejzákladnějších symbolů Univerza - čísla. Cítíme, že základní zdrojové principy, na nichž Univerzum stojí, různou formou prokvétají do jeho nejrůznějších rovin.

Úžasné je, že tyto základní Zdrojové principy se dají odečítat ze všech rovin bytí. Někde to jde lépe, jinde hůře. Chápeme však, že jedny a tytéž zákony, platí pro veškeré Univerzum jako celek.

Díky jednomu dobře pozorovatelnému úhlu pohledu na tyto Zdrojové principy, máme možnost zjistit něco fascinujícího. Tím dobře pozorovatelným úhlem pohledu je moudrost našeho podvědomí. Naše podvědomí je napojeno na Vyšší světy. Vyplatí se proto pozorovat, jak se chováme v určitých situacích na podvědomé úrovni. A když takto začneme pozorovat lidské chování vůči základním symbolům Univerza - číslům, tak zjistíme něco, z čeho doslova "padneme na zadek."

Základní Zdrojové principy Univerza zrcadlené skrze hlubší význam čísel, se totiž ukazují jako dokonalé Duchovní dílo. Nejsou to žádné fyzikální rovnice jako takové. Je to smysluplný sled vývojové kauzality. Je to Duchovní příběh o Kosmu samotném. Je to příběh o tom, co a z čeho vzniká, co se stane když, ... kam až to celé vede. Je to prostě vyprávění o samotném Zrodu Univerza a jeho fungování.

A tento příběh je v hlubší Kosmické Numerologii nazvaný "Číselný Kosmický Příběh Stvoření."

Toho, kdo chápe, že Univerzum se svým Kosmickým vědomím, je duchovní povahy, toho takové zjištění vlastně nemusí překvapovat. Pokud je Univerzum duchovní povahy, tak jsou přeci Duchovní povahy i jeho základní Zdrojové principy. Vždyť právě ty, by přece měly takové být.

Číselný Kosmický Příběh Stvoření je mnohovrstevnatý a komplexní a vlastně ani nejde zjednodušovat, aniž by se z něj vytrácely podstatné souvislosti. Jsme však lidé a rádi si vše zjednodušujeme. Kdybychom chtěli tento příběh zestručnit a zjednodušit tak, že více už to nejde, tak bychom mohli získat tento Duchovní příběh o podstatě Univerza:


Univerzum vypráví o svých základních principech, neboli o své podstatě, ve všech svých rovinách, včetně symboliky.

Čísla jsou základní symbolikou, stejně jako např. geometrie. Navykli jsme si říkat POSVÁTNÁ GEOMETIE. Ale čísla a geometrie, to jedno jest. Mohli bychom se tedy stejně tak umět učit hledat posvátnost i v číslech.

Původ slova POSVÁTNÝ pramení ve významu MOCNÝ. Jsou snad některá čísla mocnější, než jiná? Je to podobné, jako se ptát, zda některý ze základních Kosmických principů je důležitější, než jiný. Vesmír potřebuje všechny k tomu, aby byl takový jaký je.

A tak se zeptejme jinak. Jaké jsou rozdíly v typu čísel? Existují čísla sudá, lichá, prvočísla, imaginární, nekonečná ...

Podívejme se na jednu zcela specifickou skupinu čísel v našem Číselném Kosmickém Příběhu Stvoření od 0 do 14. Sudá čísla jsou harmonická, neboť se párují s dalšími a dokáží tvořit rovnováhu, tedy vzájemnou harmonii. Zkusme se podívat na ta neharmonická čísla, tedy ta čísla, která to vždy někam vychýlí: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Z těchto vychylujících lichých čísel bychom rovnou mohli vyjmout čísla 3 a 9, neboť to jsou čísla vytvářející přesně tři třetiny, neboli rovnostranný trojúhelník a ten je v rovnováze (harmonii) na všechny své strany. Tři třetiny to je trojka. A trojka to je třetí bod nad dvěma pod sebou. Třetí bod může vše pod sebou pozorovat a přiklonit se k nějakému řešení. Funguje jako váhy, vyvažuje, hledá řešení, rovnováhu, spravedlnost ... Je tedy povahou akční i harmonizující současně.

PRINCIP TŘÍ TŘETIN v Kosmickém Číselném Příběhu Stvoření.

Jaká čísla obecně od 0 do 14 umí vytvářet princip tří třetin, tedy trojkový vyvažující princip? Jsou to čísla 3, 6, 9, 12. Pokud se zaměříme na hmotnou část spektra Univrza, potom budeme uvažovat čísla od 0 do 9.

A ejhle: Génius Nikola Tesla říkal, že: kdybychom znali skutečný význam čísel 3, 6, 9, tak bychom měli v rukou klíče od Vesmíru. Boží Oko v trojúhelníku symbolizuje vědomé Tvoření v harmonii. Šestkové procesy spojené s planetou Zemí fungují opět v dokonalé rovnováze vědomí Země. A devítková Nejvyšší Duchovní moudrost je přímo synonymem pro rovnováhu (dvanáctková cyklická Božská dokonalost je projekcí rovnováhy již nad úrovní hmoty).

Zůstávají nám nyní už jen čísla 1, 5, 7, 11, 13. Nacházíme zde ještě jedno další číslo, které zdá se, nikam nevychyluje samo sebe, a tím je číslo 1. Jeden jediný bod, je symetrický na všechny strany kolem sebe. Jedna jako jednota. Jedna jako jednota protikladů, Jedna jako souhra protikladů v jednotě. Jedna je souhrou a nikoliv vychylováním.

zbývá 5, 7, 11, 13

Tato čísla působí na své okolí tak, že jej někde vychylují více a někde méně. Jsou to tedy čísla SVÁ, neboť zrcadlí jedinečnost, individualitu, posun, vychýlení. Něco, co je beze zbytku nepřenosné a nesdělitelné. Podívejme se tedy na ně blíže:


PĚTKOVÉ PRINCIPY. Získané osobní individuální poznání je nepřenosné, nesdělitelné, subjektivní, osobité, jedinečné. Pětkové principy zrcadlí: Jedinečnost, Individualitu, Nepřenositelnost. Jedinečné osobní náhledy a pravdy,. Tedy něco SVÉHO.

Pro alchymisty byla "pátá substance" či "pátá bytnost" onou tajemnou látkou, která je nositelkou životní síly. Pětku vztahovali k člověku a k jeho tajemné a otevřené tvůrčí Božské esenci v něm


SEDMIČKOVÉ PRINCIPY. Nové Poznání je Duši přístupné skrze odvážný inkarnační sestup za "sedmičkovou" bariéru do "jiného světa." Sedmičkové principy zrcadlí cestu srdce a cestu individuální bytosti za dobrodružstvím, tak jak to cítí srdce, což je výsostně jedinečná esence existence Duše bytosti. Tedy něco SVÉHO.

Sedmička je veledůležitá pro mágy, vydávají se svým působením do jiných světů za oponou.


JEDENÁCTKOVÉ PRINCIPY. Vědomé tvoření a vědomé formování životního prostředí záměrem vědomí. Jedenáctkové principy zrcadlí: Vyšší plány, Osudové události, Karmická rozcestí, Tvorbu vyšších bytostí. Tedy něco jedinečného, Tvořivého, SVÉHO.

Osudové cesty a Karmická rozcestí nejsou v principu ani špatná ani dobrá. Jsou z hlediska vývoje potřebná. Smrt může být novým počátkem a setrvávání může být stagnací. Anebo také naopak. Vše je individuální. Jedenáctkové procesy a události proto nelze posuzovat z pozice jednoho člověčího života.

My lidé si více všímáme negativních a katastrofických událostí, než těch pozitivních. Příkladem nám mohou být média a jejich zpravodajství. To však neznamená, že ty pozitivní a tvůrčí události se nedějí. Dějí se stejně tak, jen je tolik neumíme vidět.

Nehody a katastrofy bývají častým Osudovým a Karmickým působením. A protože si jich více všímáme a více je zaznamenáváme, než ty pozitivní Osudové a Karmické události, můžeme si všimnout, že skutečně různé Katastrofy a Nehody bývají s číslem 11 více propojené, než jiná čísla.

Představte si, že by vám někdo tajemný mohl jen tak, mávnutím ruky, prodloužit život řekněme o 10 let. Anebo naopak, mávnutím druhé ruky by vám život zkrátil o 10 let. Asi by to ve vašem vnímání neznamenalo nějakou zanedbatelnou změnu. Byla by to otázka života a smrti, a to velmi silně.

A přesně to se děje jedenáctého dne v měsíci a jedenáctý měsíc v roce. V tu dobu se lidem na Zemi děje takové 10% vychýlení z normálu. Například Letecké havárie jedenáctého dne v měsíci mají statisticky o 10% vyšší četnost, než v ostatní dny a stejně tak letecké havárie v jedenáctém měsíci v roce mají statisticky opět o 10% vyšší četnost, než v ostatních měsících. Tato statistika vychází z leteckých havárií za posledních 100 roků, a to u civilních letů s kapacitou nad 10 osob (cca 2500 havárií). Počet případů je tedy dostatečně robustní na to, abychom mohli 10% rozdíl považovat za statisticky robustní a významný. Zde zdroj dat.

Asi každý má v paměti Osudový pád dvojčat 11. 9. 2001, nebo jadernou havárii ve Fukušimě 11. 3. 2011.

Bylo by však velkou chybou vnímat jedenáctkové principy jako katastrofické. Stejně tak jsou totiž i Tvořivé směrem do Života. Mnohem lepší je vnímat jedenáctkové principy, jako POSUN, který je podporován vyššími světy.


TŘINÁCTKOVÉ PRINCIPY. Součástí Stvoření jsou i neočekávatelné změny. Nutnost zorientování se ve zcela nových podmínkách. Třináctkové principy zrcadlí nečekanou změnu "shůry" , kterou nelze očekávat. Něco jako blesk, z čistého nebe. Něco, co nelze očekávat. Je to tedy něco výsostně jedinečného, tedy SVÉHO.

My lidé máme rádi své jistoty a jsme proto často málo flexibilní. Proto pro většinu lidí jsou tyto principy nepříjemné a nešťastné.


Principy, které čísla zrcadlí, nejsou nic. Jsou to Kosmické principy a ty pracují. Pracují svým skrytým Kosmickým způsobem. Pokud si sami pro sebe nacítíme podstatu těchto principů, tak je můžeme žít i ve svých každodenních životech. Je to v podstatě jako napojování se na jakékoliv jiné Kosmické principy. A to je přece úžasné vědět, a ještě úžasnější to je žít.


KRÁSNÝ ZPŮSOB PRÁCE S KOSMICKOU NUMEROLOGIÍ

POMOCÍ KARET KOSMICKÉ NUMEROLOGIE - SVĚTLO ČÍSEL