MYŠLENKY

Záleží nám na tom, odkud či od koho pochází daná myšlenka? Neměli bychom prostě raději zkoumat její kvalitu, sami za sebe, ve svém nitru? Zkusme to nyní. Postupně zde budou přibývat zajímavé myšlenky hodné našeho přezkoumání. Jejich zdroj sice budu uvádět, ale nechť to nebude kritériem. Nechť je nám tato informace spíše inspirací k dalšímu studiu. Děkuji Vám, rádcové z různých rovin reality za Vaše podněty.


ESTHER HICKS (skupina ABRAHAM)


skupina Abraham (skupina různých nefyzických bytostí - chanell Esther Hicks)


Ego

"Ego je jedno z těch slov, které když lidé používají, tak myslí různé věci. Ale v tom smyslu, v jakém to míníte vy a hodně jiných lidí.. to, co říkají a s čím nesouhlasíme je, že pokud jste egoičtí ... jestli jste si vědomi vašich osobních tužeb, tak ve stejný čas nemůžete být duchovní, nebo být v souladu, nebo být tím kým jste.

Chceme vám pomoct si vzpomenout na to, o čem tvoření je. Je to o zaměřování se, soustředění se na jisté věci a vy jste přišli konkrétně do této perspektivy s cílem se soustředit, zaměřovat se a tak se zaměřujete skrz svou osobnost do vašeho prostředí ... Zatímco vy používáte slovo EGO v negativním kontextu, my jej používáme v tom nejpozitivnějším smyslu. Protože to, co to znamená je, že vy, kteří rozumíte svému prostředí, vy, kteří jste v něm našli své místo, vaše referenční body, dalo by se říct.. když se díváte ze své perspektivy tak přispíváte velmi jemným a zároveň výrazným způsobem ... a unikátním způsobem ... váš egoistický pohled je unikátní hledisko.

Domníváme se, že kde se to začíná pro Vás obracet negativně, kde cítíte konflikt... je to, čemu my říkáme nesoulad... nebo neuzavřená mezera (pozn. myšlena mezera mezi tím, kým jste se vibračně již stali a tím, kým sami sebe necháváte nyní být.

Jinými slovy, pokud jste zaměřeni skrz svůj fyzický aparát, tak víte co nechcete a tlačíte proti celé řadě věcí.. tak pak tento egoistický, sobecký pohled vám neslouží... a určitě vás povzbudíme, v souladu s tím, co jste od nás celý den už slyšeli, ke sladění hledisek ... jinými slovy vás pobízíme ke snaze najít úhel pohledu, který je sladěn s širším úhlem pohledu... a možná pro některé z vás bude toto znamenat opuštění egoistického pohledu a získání širšího pohledu...

Slibujeme vám, že když jste se rozhodli vejít do této vaší reality, tak jste si neřekli, že budete loutka na provázcích (tj. že budete bez jakýchkoliv tužeb). Kdyby toto byl záměr vaší větší nefyzické části, nebo toho čemu říkáte Bůh, mít pouze tuto zkušenost, tak by jste sem nepřišli.

Přišli jste do tohoto prostředí vyloženě proto, aby jste měli zkušenosti. A čím osobnější jsou vaše zkušenosti, tím dramatičtěji vysíláte rakety záměrů a tím více přispíváte do všeho, co je.

A tak by jsme chtěli provždy, pro slovo ego nebo egoistický, aby na něj bylo nahlíženo v nejpozitivnějším slova smyslu. Ale tak jak pro vše... pokud se díváte egoisticky na svět, jinak než se dívá Zdroj, takže máte velkou mezeru mezi vámi a vámi, tak se necítíte dobře a vaše hledisko vás neuspokojuje a vy netvoříte způsobem, který vás uspokojuje.

Není nic radostnějšího než egoistická boží energie proudící skrze vás."


skupina Abraham (skupina různých nefyzických bytostí - chanell Esther Hicks)

Ego II.

"Problémem není vaše ego. Ve skutečnosti, vaše ego je podstatou naplnění vašeho smyslu bytí zde. My bychom popsali ego, jako váš fyzický výraz nebo schopnost vnímat. Vaše ego je váš fyzický zaměřovač a pokud byste neměli tuto egoistickou schopnost zaměřování se, tak byste neměli žádnou výhodu oproti nám v nefyzičnu.

Takže není to vlastnictví ega to, co je problémem. Je to používání ega k vyjímání, vydělování. Je to používání ega k soustřeďování se na to, co nechcete.

Pokud byste byli egoistická bytost mluvící čistě o tom, co chcete, tak byste zůstali v souladu s nefyzickou energií a naplnili byste smysl vašeho bytí zde."


skupina Abraham, Esther Hicks, videa cz titulky

Protože na YouTube se neustále mění práva k jednotlivým videím a co jeden rok lze spustit, další už nejede, tak sem s dovolením dávám jednu odpověď Esther Hicks (tedy skupiny Abraham) v textovém formátu. Je to odpověď, která mě doslova zasáhla. Abraham tuto otázku označil za nejhlubší otázku, jaká mu byla kdy položena.

NEJHLUBŠÍ OTÁZKA, JAKÁ KDY BYLA POLOŽENA

Dotaz hosta: Asi po třech živých akcích a poslouchání týdenních CD, jsem přišel na dvě věci... otevírám CDčka a říkám si: V tomto CD bude moje otázka. Je ve všech, ale některé tyto věci nechápu. Moje první otázka souvisí s vývojem otázek, na které se lidé ptali. Nejprve se hodně lidé ptali na zneužívání dětí, holocaust, a jak zákon přitažlivosti funguje v těchto případech. Ty otázky se už vytratily.

Abraham: Víte proč? Nikdy nedáváme uspokojující odpověď.

Host: Nikdy nedáváte uspokojující odpověď?

Abraham: Ne na takové otázky. Nikdy nikomu neříkáme, co chtějí slyšet. Říkáme, že si tvoříte vlastní realitu. Tečka. A lidi pak říkají: Ale co když se lidem dějí špatné věci? My na to: Tvoří si vlastní realitu. A oni pak řeknou: Ale proč by si někdo tvořil něco, co nechce? My na to: Protože neví, co dělají. Vysílají vibrace, kterým nevěnují pozornost.

Host: Lidi to podle mě nakonec pochopili. Slíbil jsem, že se na tohle nezeptám, ale i tak se na to zeptám.

Abraham: Komu jste to slíbil?

Host: Zmiňoval jsem to ostatním a říkali, ať se na to neptám. Je to krátká otázka. Proč psi riskují, že se jim do očí dostanou mušky, když při jízdě v autě vystrkávají hlavu z okénka?

Abraham: Řekněte svým přátelům, že jste položil nejhlubší otázku, která kdy byla položena. Dal jste nám příležitost vám dát odpověď, na kterou jsme dlouho čekali. Tou odpovědí je: Protože mušky v očích je malá cena za skvělý pocit a nadšení z té jízdy. Přesně tohle jste měli na mysli, když jste se rozhodovali přijít do této fyzické existence. Přesně takto jste se cítili, věděli jste, že budete prožívat rozpor, a řekli jste si: Za tu jízdu to bude stát.

Doporučuji vám pouštět si videa v originále v angličtině a v nastavení si případně dát překlad.


NÍŽE ODPOVĚDI OD ESTHER HGICKS (ABRAHAMA) S ČESKÝMI TITULKY

Nejsnadnější cesta, jak získat cokoliv, co chcete

Proč láska vyprchá

Nejlepší způsob jak se přeprogramovat

Vaše očekávání jsou klíč

Tohle dělejte každý den

Síla myšlenky aneb Jak se dostat tam, kde chcete

Začněte přijímat své štěstí

Když se láska změní v závislost


BASHAR


Bashar (multidimenzionální bytost - chanell Darryl Anka)

Paradox o vašem cíli

"Jakmile dovolíte, aby bylo v pořádku to, kde jste nyní, tak se dostanete tam, kde chce být, mnohem rychleji."

Netrpělivost

"Jediný důvod, proč tvoříte netrpělivost je ten, že si myslíte, že potřebujete trpělivost - ale nepotřebujete. Pokud si užíváte každou jednu chvíli vašeho života, protože v každé té jedné chvíli víte, že má svůj důvod, tak nebudete čekat na něco lepšího, co má přijít. A pokud nečekáte až na něco lepšího, tak nepotřebujete být trpěliví."

Integrace

"Mějte za to, že to, co se děje, patří do vašich životů. Přijměte to, uznejte to, integrujte(propojte) to. Prožijte to, dostaňte se do toho. Prozkoumejte to, přezkoumejte to. Nadchněte se."

Zodpovědnost k jiným lidem

"Všichni ti ostatní lidé na světě: jste zodpovědní k nim, nejste zodpovědní za ně. A cokoliv si vybírají, je jejich volbou. Způsob jak jim můžete opravdu být nejlépe nápomocni je, být plně tím, kým chcete být, bez ohledu na to, co vidíte vně."

Čas - mění se on nebo my?

"Pravé porozumnění času vám umožní žít spokojeněji v této realitě relativity, kdy čas je zažíván jako pohyb, tok, spíše než konstanta. Jste to ale vy, kdo se pohybuje, ne čas. Čas se nehýbe. Je pouze jeden okamžik. Na určité úrovni to hluboce chápete, a to je proč, když se stane opravdu něco významného, tak říkáte, že se čas zastavil. A on se zastavil."

Kontinuita okamžiku

"PŘÍTOMNOST není výsledkem MINULOSTI. Tvoření se odehrává pouze v PŘÍTOMNOSTI, která je Aktuálním (Teď) důsledkem toho, čemu Aktuálně(Teď) věříte, že je pro vás nejvíce pravdivé. Souvislost - kontinuitu jednoho okamžiku na další považujete za "normální", ale ve skutečnosti je volitelná: Pokud náhle skokově změníte svá přesvědčení, tak se vám to skokově odrazí ve vaši Aktuální(Teď) realitě."

Buďte přirození

"Buďte přirození, místo normální."

Vědět jak

"Samozřejmě, že nevíte JAK (jak se to stane, jak to proběhne, ...). To je v pořádku nevědět JAK, vy ve skutečnosti ani nemáte vědět JAK, protože tehdy když to nevíte, tak jste nejvíce tlačeni k pochopení, že to ví Život. Vědět JAK je jeho doménou a vaším úkolem je určit cíl a zabavit se. Také proto, že můžete rychleji zjistit, že cesta, po které toužíte je přímo před vámi. Život funguje, když ho necháte, na 100%."

Nadšení

"Vězte bez nejmenší pochyby, že pokud naleznete něco, co vás nadchne, něco o čem víte, že je "to", čím jste, tak je to proto, že to reprezentuje vaše "nejpravdivější" já v tom čase. Automaticky vám to poskytne veškerou hojnost a prostředky, které budete potřebovat v jakékoliv formě, tak abyste mohli být "tím" já."

Nemyslete jako lidé

"Nepřemýšlejte jako lidé. Jste schopni vytvořit cokoliv chcete. Vezměte na sebe odpovědnost za vaši cestu a nijak ji neupravujte z pozice strachu. Pravda je, že jste velmi mocné bytosti kráčející po této planetě, "zamaskováni" do jednotlivých biologických bytostí, a toto maskování každého plete - dokonce i vás samé."

Pocit přemožení

"Pocit přemožení neplyne z expanze, ale ze vzdoru během expanze."

Očekávání

"Buďte v očekávání - nemějte očekávání. Očekávat je emoční jistota, že za a) jste se změnili a proto za b) vaše fyzikální realita vás bude následovat. Očekávání uvalí na tuto změnu, kterou vaše fyzická realita projde, způsob jakým vaše ego vymyslelo, že se ta změna odehraje, tak aby odrážela změnu, která se odehrála ve vás."

Nekoneční tvůrci

"Mír a klid naleznete, když necháte jít to, kým nejste a přijmete to, kým jste tak, jak jste se původně vytvořili: Nekonečný Tvůrce s neomezenými možnostmi, který to ví a jedná tak, že to ví - tvořivá bytost, milující bytost."

Váš vliv na svět

"Nikdo z vás nebude mít větší dopad (ve smyslu vliv na okolí, na svět), než jaký máte pouze tím, že existujete. Nikdy. Takže si přestaňte dělat starosti s tím, jak mít větší dopad, tím co uděláte. Nikdy nebudete moci mít větší dopad, než ten, který máte na Vesmír už jen tou skutečností, že existujete. Vy jste ten vesmír; vesmír je tvořen pouze z "vás", a to je vše, co v něm, kdy naleznete: vás, vaše vyjádření Nekonečna."

Odraz v zrcadle

"Když se díváte do zrcadla a vidíte odraz, který se mračí, tak nejdete do zrcadla a nezkoušíte ten obraz v zrcadle rozesmát - víte, že jediný způsob jak rozesmát ten odraz je usmát se první. Podobně, fyzická realita není venku, je vevnitř, je pouze odrazem vás v každém okamžiku, individuálně i kolektivně. Takže pokud chcete změnit vnější realitu, tak vše, co musíte udělat, je změnit něco v sobě a uvidíte, že se ta změna odehraje vždy a bez námahy."

Problém a řešení

"Vypadá to, že máte problémy pouze proto, že špatně používáte čas. Věříte, že se první objevil problém a že musí uběhnout nějaký čas před tím, než se vyřeší. Ale nevidíte, že problém a řešení se, z pohledu kvantové fyziky, objevili současně."

Nejvyšší spiritualita

"Jedním z nejvyšších činů spirituality, který můžete dosáhnout, je jednoduše žít váš život nejplněji, jak můžete."

Strach z emocí

"Jak můžete mít strach z toho cítit emoce? Není strach také pocit? Pokud cítíte strach, tak cítíte jednu z nejnegativnějších emocí, které jsou. Všechno ostatní je hračka. Ciťte se dobře, ciťte se šťastní, ciťte se zdraví, ciťte se milovaní, ciťte se bohatí, ciťte se tvořiví, ciťte se soucitní, ciťte, že víte, ciťte se mocní."

Pochybnost

"Pochybnost je 100% důvěra v přesvědčení, které nepreferujete. Ve skutečnosti, vlastně nikdy nepochybujete, vždy něčemu naprosto věříte. Otázka je, čemu věříte?"

Vina

"Vina je to, co vždy udržuje omezení, vždy udržuje oddělení; zabraňuje vám v rozpoznání vašeho vlastního sebe-vědomí a vašeho vlastního spojení se Zdrojem.
Abyste to pochopili, tak i když mnoho z vás po velmi dlouhou dobu brala nenávist za opak lásky, tak vina je skutečným opakem lásky. Nenávist může být protikladem, dynamickým opakem vyjádření lásky, ale vina je skutečný mechanický opak. A to proto, že láska je úplná a absolutní sebe-cenění si a kreativita, zatímco vina je víra v nedostatek sebe-cenění si; potlačuje kreativitu. Nenávist zahrnuje koncept, že si něco zasloužíte, zatímco vina naprosto postrádá pocit, že si něco zasloužíte. Ve skutečnosti vina je popření vaší existence samotné."

Manželství

HOST: Takže koncept manželství, nebo instituce manželství na vaší planetě neexistuje?
BASHAR: "Ne v této rituální podobě, tak jak ji máte vy, ne. A to proto, že víme, že ten akt samotný je tou podstatou, a není potřeba nic dalšího, aby byl ten akt umocněn. Je to prostě to, co to je. Pokud tam není záměr nebo touha, tak žádný rituál z toho nic víc stejně neudělá. Je to jako s ekonomickými normami: něco co by pro nás bylo prostředním symbolem, místo přímé směny.
Ještě jednou, možná z jednoduššího úhlu pohledu: naše celá civilizace si vzala sebe, žije v manželství se sebou. Každý jedinec je v manželství s každým jiným jedincem. Jakýkoliv vztah, který existuje, tak jak existuje, a s jakýmkoliv počtem jedinců existuje, je součástí manželství, je vztahem uvnitř manželství. Jsou časy, kdy se uskutečňuje ve fyzické realitě něco, co byste nazvali monogamním vztahem, a jsou časy kdy ne - tak jako ve vaší společnosti. Nicméně, ve vašem světě s tím souvisí velký stupeň odmítání (sebezapření?)."

Hojnost

" Hojnost: schopnost dělat to, co potřebujete a chcete dělat tehdy, když to chcete dělat. Tečka."


Bashar (multidimenzionální bytost - chanell Darryl Anka)

Střípky od Bashara 

"Vyšší já vymýšlí, fyzický mozek přijímá a fyzické já vnímá.

Pozitivní přesvědčení jsou jednoduchá a mají jednoduchou strukturu. Negativní přesvědčení jsou daleko komplikovanější. Důvod je ten, že pozitivní přesvědčení jsou v souladu s naším já, jsou jim podporována a nepotřebují složité konstrukce. Maji spojovací, integrující povahu.
Naproti tomu negativní přesvědčení mají rozdělující, oddělující povahu. Potřebují byt daleko komplikovanější, zachytávat se o spoustu dalších věcí, aby mohly sami sebe udržet - potřebují k tomu řadu "triků". Tím nejčastějším trikem je, že tato přesvědčení různými způsoby využívají náš instinkt přežití a napojuji se na něj.
Struktura pozitivních přesvědčení je spíše tekutá, kruhová, jednoduchá. Struktura negativních přesvědčení je krystalická, tuhá, neexpandující.Z hlediska pozitivních přesvědčeni, vidíme ty pozitivní i negativní čistě jako svobodnou volbu. Chápeme, že se sami volíme. Z hlediska negativních přesvědčení založených na strachu, tuto svobodnou volbu už jasně nevidíme a máme pocit, ze je pro náš bezpečnější si toto přesvědčení zachovat.

Jestliže změníte vaši přítomnost (změnou vašich současných přesvědčení), změníte stejně tak svojí minulost a budoucnost. Přesunete se totiž do naprosto odlišného hologramu, který obsahuje svojí vlastní "minulost" a je konzistentní se svojí "přítomností" a také "budoucností", která je také konzistentní se svojí "přítomností".

Všichni ti ostatní lidé na světě: jste zodpovědní k nim, nejste zodpovědní za ně. A cokoliv si vybírají, je jejich volbou. Způsob jak jim můžete opravdu být nejlépe nápomocni je, být plně tím, kým chcete být, bez ohledu na to, co vidíte vně.

Telepatie je přirozenou formou mentální a emocionální komunikace a mohla by být přesněji nazývána "telempatie", protože bytí ve stavu lásky a harmonie s jinými je to, co ji umožňuje.

Realita není skutečná. Vaše vnímání reality je skutečné.

Nejlepší možná verze reality, kterou si dokážeme představit, nebo způsob uskutečnění něčeho, co si přejeme, je ta nejméně dobrá, kterou si umí představit (vidí) naše Vyšší já.

Neskákejte z útesu, dokud si nejste 100% jisti, že máte křídla.

Bylo to řečeno ve smyslu s následováním naší radosti, vášně.. konkrétně v tom, že pokud se rozhodneme následovat naši radost, tak bychom měli v ten moment mít i systém přesvědčení, měli bychom být přesvědčeni, že nás v tom Zdroj, tvoření plně podpoří...protože spousta lidí věří, že kdyby dělali jen, co je baví, že nebudou podpořeni v hojnosti.. a pak se to má tendenci samozřejmě splnit.To stejné říkal Abraham dítěti, které se ho ptalo, jestli může být superhrdinou a vylézt na mrakodrap, skočit a letět. Abraham řekl, že je to samozřejmě možné, ale zeptal se, jestli tomu to dítě skutečně, po tom co vidělo tolik lidí spadnout, co vidělo aplikaci gravitačního zákona, jestli skutečně věří tomu, že vzlétne.

Nemáme paměť, nepamatujeme si vůbec nic. Ale máme důvěru, že v každé dané chvilce, budeme vědět, co máme vědět, když to máme vědět. Nebudeme to vědět sekundu před tím, než to máme vědět, a nebudeme to vědět sekundu po tom, co to máme vědět. Takže na co bychom potřebovali paměť?

Každá částečná změna je úplnou změnou.

...odevzdání se je vlastně začít věci ovládat. Ovládat znamená nechat sebe plout v synchronní harmonii s myšlenkou vesmírného Já, vesmírného Nekonečna. Vybrat si plynout synchronisticky s myšlenkou je převzetím kontroly, a bytím si vědom toho, že jste to vy, kdo to řídí."


Bashar (multidimenzionální bytost - chanell Darryl Anka)

Jak se zbavit jakékoliv závislosti

otázka: Přítomnost není důsledkem minulosti?

Bashar: "Ne."

otázka: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

Bashar: "Ne."

otázka: Prosím, vysvětli to.

Bashar: "Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.

Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST! PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!

Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový - nový - nový - můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete, to všechno díky osobě, kterou jste PRÁVĚ TEĎ."


Bashar , Darryl Anka , videa cz titulky


Seth (nefyzická bytost , chanell Jane Roberts)

"O lidském spánku"

volné podání části jedné kapitoly z knihy Sethovy promluvy (Jane Roberts)

SETH říká, že spíme velice nepřirozeně a že si tím velmi škodíme.

Jednak spíme podle pevného časového řádu, tedy plánovitě časově od do, místo toho, abychom sledovaly vlny aktivit a vlny vyzařování Země, Kosmu, aktuální čas po jídle a podobně.

Tyto cykly a vlny jsou v přírodě všudypřítomné. Stejně tak během dne, se naše těla a mysl nachází ve vlnách a fázích útlumu a aktivit. Říká, že je hloupost snažit se ve vlně útlumu podávat vysoké výkony a naopak v období aktivity jít spát.

A říká také, že pokud spíme v jednom kuse více jak 5 hodin (max. 6 hodin), tak si škodíme a snižujeme tím svůj celkový potenciál. Utlumujeme tím svoji Duši a velmi tím snižujeme svoje schopnosti. Projevy duše, kreativitu, metabolismus, mládí, výkonnost, elán do života, paměť ...

Proč nespat více jak 5 nebo 6 hodin v kuse?

Seth podrobně vysvětluje, že spánek v jednom kuse nad 5, max. 6 hodin je již kontraproduktivní, protože svalové struktury a tkáně jsou už velmi ztuhlé a vědomí, které se vrací zpět do napojení na tyto svalové struktury, musí vyvinout velké a často až enormní úsilí, aby se do nich opět dostalo a tělo mohlo dále fungovat. Ideální je udržovat tělo v pružném a neztuhlém stavu. V takovém případě pak potřebná zpětná napojování vědomí jdou velmi lehce a hladce.

Známe ten paradox všichni. Velmi dlouhý spánek, místo toho aby člověka zrelaxoval ještě více, tak je to přesně naopak. Člověk se probudí doslova jako zmlácený. Protože svalové struktury byly velmi dlouho odpojené a příliš ztuhly.

Průměrná doba našeho neefektivního spánku je dejme tomu 8 hodin. Ideální pak je rozdělit svůj 8mi hodinový spánek na 3 části. A když to nejde, kvůli zvyklostem naší civilizace, tak alespoň na dvě části. Zkrátka nechat si dospání třeba na odpolední siestu, nejlépe na aktuální vlnu útlumu (po jídle a podobně)

Je tedy lepší udržovat systém těl v pružnosti a v aktivitě kratšími spánky, avšak přitom nabrat celkový potřebný počet hodin.

Po nějaké době podle Setha objevíme zázrak. SETH jasně říká, že když přejdeme na kratší spánky, tak změna systému energií a metabolismu je tak výrazná, že pokud jsme dříve potřebovali v průměru například 8 hodin spánku denně, tak se systémem kratších spánků nám bude stačit celkově v součtu mnohem méně hodin, například jen celkově 6 a přitom budeme ještě více nabití a odpočatí, než se systémem spánku v jednom kuse. Nebude to sice hned od prvního dne přechodu, ale po čase to přijde.

Říká, že budeme kreativnější a nápady se nám jen pohrnou.

V podstatě něco podobného poradil rádce (nefyzická bytost) SABRINĚ FOX (známá americká moderátorka a spisovatelka, píše knihy o kontaktech s anděly). Radil ji, jak může docílit vyšší kreativity a výkonnosti a aby jí šlo pasní "jako po másle."

Pozn. Říká se, že Einstein spával fázově tak, že 4 hodiny spal a 4 hodiny pracoval a pak 2 hodiny spal, 4 pracoval a 2 zase spal a 4 pracoval. A je pravda, že kreativní byl až až.


HERMETICKÉ UČENÍ Z HVĚZD


Hermetické holistické učení

POIMANDRES (SVRCHOVANÁ MYSL) UČÍ SVÉHO ŽÁKA

O POČÁTKU VŠEHO

"Budeš-li soustředěn na vše, co si přeješ poznat, budu tě učit"

Když to řekla, ihned se změnila podoba všeho přede mnou i bylo mi vše v mžiku zjeveno. Naskytl se mi neomezený pohled. Vše se změnilo ve světlo, mírné a radostné světlo, i podivoval jsem se, když jsem to spatřil. Po chvíli počala vznikat v jedné části dolů směřující temnota [i byla] strašná a hrozná. Poté jsem viděl, jak se temnota mění na vodnatou látku, která se nepopsatelně zmítala a vydávala dým, jakoby z ohně; i slyšel jsem nepopsatelný zvuk nářku, neboť z ní vycházel nevyslovitelný křik.

I vyšlo ze světla svaté Slovo, které se usadilo na vodnaté látce, a z toho Slova vyšel hlas Světla.

I přikázala mi POIMANDRES, abych jí naslouchal, a zeptala se mne: "Porozuměl jsi smyslu toho, co jsi spatřil?"

"Prozraď mi význam toho," odvětil jsem, "a budu jej znát!"

"To Světlo jsem já," řekla, a stejně tak Mysl - první Bůh, který existoval již před tím, nežli se vodnatá látka vynořila z temnoty. Ono slovo, které vyšlo z temnoty, je Bohem."

"Jak to?" otázal jsem se.

"Co tím myslím, můžeš poznat jen tak, že budeš hledět na to, co je v tobě, neboť i v tobě je slovo Synem a Mysl Otcem toho slova. Nejsou od sebe odděleni, neboť život je jednotou slova a mysli."

"Děkuji ti za to, řekl jsem."


Hermova rozmluva s jeho synem Tatem

HERMOVA ROZMLUVA S JEHO SYNEM TATEM

"Nikdy nemůžeme dosáhnout vzdálenější hranice, než je Dobro, neboť je neomezené, bez konce a ze své podstaty též bez počátku, ačkoliv nám připadá, že začíná, když jej poznáváme. Prozkoumejme tedy nyní tento počátek a vydejme se k němu co nejrychleji, neboť je pro nás obtížné se rozžehnat se známými věcmi okolo nás, když se máme vrátit do starého domova, z něhož jsme vyšli.

Viditelné v nás vzbuzuje uspokojení, avšak neviditelné v nás podněcuje nedůvěru. Čím je něco horší, tím jasněji se to jeví zraku. Dobro však nemůže být spatřeno mezi tím, co se projeví, neboť nemá žádnou podobu ani tvar. Je nemožné, aby se nehmotné projevilo tomu, co je hmotné, neboť nehmotné je podobné jen sobě a ničemu jinému.

Bůh je ve všem jakožto podstata a zdroj existence. Není ničeho, co nemá zdroj. Tento zdroj však [nemůže] pramenit z ničeho jiného nežli sám ze sebe, pokud má být zdrojem všeho ostatního. Bůh je tedy podoben jednotce mezi čísly, neboť jednotka je základem všech čísel a jejich zdrojem. Jako taková v sobě obsahuje všechna čísla, sama však není obsažena v žádném z nich. Každé číslo vytváří, avšak žádným číslem není vytvářena. Vše co je vytvořeno, je však neúplné, dělitelné a může být zvětšováno či zmenšováno. To, co je však úplné, takovým změnám nepodléhá.

V tomto nástinu jsem ti, můj synu, načrtl podobu Boha tak dalece, jak bylo možné. Pokud se na tuto podobu zadíváš svým srdcem, pak mi věř, můj synu, že najdeš vzestupnou cestu, nebo lépe řečeno pouhý cit tě povede na tvé cestě. Dobro má totiž výlučnou sílu tím, že se zmocňuje těch, kdož je spatřili, a pozdvihuje je podobně, jak říkají lidé, jako magnetovec přitahuje železo."


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________