STROJEK Z ANTIKYTHERY


TECHNOLOGIE DÁVNOVĚKU


V roce 1902 byl objeven ve vraku římské lodi, která se potopila kolem let 70-60 př. n. l. blízko řeckého ostrova Antikythéra podivný artefakt. Dlouho ležel nepovšimnut někde ve skladišti. Soudilo se, že to musí být nějaký moderní přístroj z nové doby, který se nějakou náhodou potopil do místa vraku lodi. Byl velmi zkorodovaný, takže se mu dlouho nikdo hlouběji nevěnoval.

Až někdy v padesátých letech začal být zkoumán zvědavými vědci, a to moderními technikami. Prozařování rentgenem potvrdilo fantastičnost nálezu. Artefakt byl strojek a pochází z doby před Kristem!

V pozdější době, kdy byl strojek prosvícen a prozkoumán počítačovým tomografem, se postupně nádherně rozkryly jednotlivé vnitřní vrstvy zkorodovaného strojku, a to natolik detailně, že bylo možné důkladně prozkoumat jeho konstrukci, a dokonce jej celý zrekonstruovat.

A přišel šok. To, co se ukázalo, bralo a neustále bere všem dech.

Strojek není jen strojkem. Ve své podstatě to je analogový počítač, který vypočítává a současně ukazuje pohyby nebeských těles a to s fascinující přesností, včetně nepravidelných pohybů těles, včetně zatmění Slunce, včetně lunárních fází, včetně Slunovratů a rovnodenností, včetně epicyklických pohybů Venuše a Saturnu, a to vše v jakékoliv požadované době, včetně období na staletí dopředu.

Účel, jaký strojek plnil, by se dal shrnout slovy VESMÍR V KRABIČCE. Kdokoliv mohl během pár sekund zjistit nastavení a pohyby planet a nebeských těles a jejich různých fází v libovolném okamžiku dnes i v budoucnu.

Znalosti, jaké byly potřeba už jen k pouhému zkonstruování strojku-počítače, jsou obrovské.

Například u pohybů planety Venuše bylo potřeba zakomponovat cykly opakující se vždy po 462 letech a u Saturnu vždy po 442 letech. Cyklická proměnnost pohybů planet je způsobována vzájemnou interakcí tří těles, 1 - zobrazované planety, 2 - Země a 3 - také Slunce, které v pravidelných intervalech způsobuje epicykličnost dočasnou blízkostí své gravitace. Strojek zcela geniálním způsobem reflektuje tyto proměnné pohyby planet generované epicyklickými vazbami mezi tělesy. Tuto proměnnou funkci zajišťovala ve strojku soustava kolíků posuvných ve štěrbinových ramenech ozubených kol.

Hlavní ciferník-displej ukazuje 365 dní v roce. Po otočení kličkou se dají do pohybu ručičky, které reprezentují jednotlivá nebeská tělesa a ukazují pohyb jakékoliv nebeského tělesa v průběhu celého roku a také během dalších let, protože vnějšním planetám trvá déle než jeden rok, než dokončí oběh.

Vypočítávány jsou pohyby Slunce, Marsu, Venuše, Jupiteru, Saturnu a Měsíce

Strojek obsahuje i další jiné ciferníky, které slouží konkrétním různým účelům

Ukazují např. ve kterém znamení zvěrokruhu se nachází Slunce, nebo třeba odpočet dní do konání Olympijských her atd.

Jsou tam i tabulky, které udávají každoroční události, jako jsou letní a zimní Slunovraty.

Strojek vypočítává a ukazuje s velikou přesností i malé detaily, jako je např. dráha Měsíce. Ručička Měsíce má na konci maličký rotující Měsíc. Je napůl bílý a napůl černý. Tato kulička Měsíce na rafičce rotovala ! a ukazovala tím různé fáze Měsíce. Rychlost Měsíční ručičky se během otáčení mění ! Ne není to žádná chyba. Naopak to je geniální. Když Měsíc přechází po obloze, vypadá to, jakoby zrychloval a zpomaloval. Je to proto, že Měsíc neobíhá Zemi po kruhové dráze, ale po elipse. Když je Měsíc blíž Zemi, zdá se, že zrychluje. A když je dál od Země, zdá se, že zpomaluje. Je velmi obtížné tuto funkci vystihnout systémem ozubených koleček. Ve strojku však je speciální mechanismus, který to zajišťuje. Ručička, která ukazuje měnící se rychlost funguje díky využití dvou ozubených kol. Hnací kolo má čep, který nasedá na otvor na kolečku Měsíce. Když je oběh nejrychlejší, čep je na konci otvoru a když čep klouže ven, tak Měsíc zpomaluje.

Vnější texty na strojku obsahují oddělené sekce. Každé planetě či tělesu je věnována samostatná sekce. Zde jsou informace či návod pro odečítání všech informací, které strojek na svých displejích či cifernících generuje. Z hlediska logiky používání je strojek doslova geniální.

Další fantastičností je zvolené technické řešení a samotná technika výroby strojku. Vnitřní tloušťka strojku je pouhých 25 mm! Vše se tam muselo vejít.

Celkově je strojek zasazený do dřevěné krabice o velikosti krabice od bot. Při té vší složitosti mechanických výpočtů obsahuje celkově pouhých 37 ozubených kol! Tvůrce byl génius. A přesnost, s jakou jsou vyrobeny jednotlivé součástky je doslova fantastická.

Například vyrobit 9 do sebe vzájemně vsazených dutých kovových hřídelí, aby na jedné centrální ose mohlo probíhat devět odlišných rotačních pohybů, to si bez moderního přesného nářadí vůbec neumíme představit. Nevíme, jak strojek vyrobili bez soustruhů a moderního nářadí. Přesnost je fascinující. Hřídele jsou provrtané a zajištěné kolíčky. Tloušťka ozubených kol jsou pouhé 2 mm atd. atd.

Je to geniální VESMÍR V KRABIČCE, který je svojí podstatou nefalšovaným analogovým počítačem, který vypočítává své hodnoty dle zadaného programu, který je nesmírně sofistikovaný.

Je prostě Kosmicky nádherný.