NÁRŮST MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Záhadné navyšování mimosmyslových schopností o 400% !

Každý den, doslova den co den, existuje určité časové okno, a platí to po celé Zeměkouli, ve kterém stoupají mimosmyslové schopnosti řádově o 400%. Zní to sice neuvěřitelně a fantasticky, ale skutečně tomu tak je. Odkazují na to tvrdá data. Této vědomosti a možnosti může využívat každá tvůrčí bytost. Pokud to samozřejmě ví. Velkolepé že?

Kdy, kde? A jak?

Vezmu to s dovolením pěkně po pořádku, protože se jedná skutečně o mimořádnou a velkolepou věc. Jeden počítačový expert a matematik a současně poradce Světové Banky James Spottiswoode, má zvláštní koníčky. Statistiku a záhadné parapsychologické výzkumy. Když se bavil těmito svými koníčky, tak se snažil moderní analýzou (metastatistikou) analyzovat odtajněné výsledky parapsychologických výzkumů za posledních 50 let, které probíhaly a probíhají po celém světě. Bylo jich mnoho tisíc (výzkumy, u kterých již vypršela doba utajení, je možné postoupit veřejnosti).

Toto obrovské množství dat se pokoušel náš zvídavý matematik nějak analyzovat, zda se mu podaří vytěžit nějaké nové souvislosti z globálních dat, které do té doby možná unikaly výzkumníkům při jednotlivých izolovaných parapsychologických pokusech. A skutečně se mu podařilo objevit jednu nevysvětlitelnou anomálii. Tato anomálie vyplyne na povrch pouze z globálního nadhledu, při hodnocení tisíců pokusů probíhajících po celé Zeměkouli.

Tou anomálií je fakt, že existuje záhadné časové okno, které trvá jednu hodinu, během kterého lidem stoupají mimosmyslové schopnosti v průměru řádově o 400% To je vskutku obrovské číslo. Toto jsou tvrdá fakta. Žádné domněnky. Horší to už ale bylo s vysvětlením proč se tak děje, protože se dlouho nedokázala najít žádná souvislost a spojitost mezi jednotlivými časy při výzkumech po celém světě. Jednou to bylo ve stejné laboratoři ve 4 hodiny odpoledne a jindy zase v devět večer. A když to bylo v Londýně ve tři odpoledne, tak jinde na světě to bylo v ten samý den v jedenáct v noci. Dlouhé roky unikala badateli příčinná souvislost. Až jednou... se ji podařilo objevit!

Sice pořád nevíme, proč nám v tomto časovém okně tak abnormálně narůstají mimosmyslové schopnosti, zjistili jsme však, odkud to přichází.

To co badatele zaujalo, byla křivka náběhu nárůstu oněch schopností. Postupně narůstá, pak kulminuje a pak postupně obrácenou křivkou zase klesá. Tvar této křivky (tvar zvonu) plně odpovídá křivkám zachycujícím záření, které prochází zemskou atmosférou, jak se postupně kulatá Zeměkoule otáčí. Představte si to, jako když je Slunce nad obzorem, tak hřeje málo, postupně sílí a když je nejvýše nad hlavou hřeje nevíce, protože jeho záření dopadá nejpříměji na povrch Země. Přesně tuto křivku vykazuje nárůst mimosmyslových schopností a v období kulminace jsou o 400% vyšší.

Začala se tedy hledat souvislost s otáčením Země. Všechny časy v různých světových laboratořích v různých městech však byly tak různorodé, že to badatele mátlo. Jenže kdo neustává, ten nachází. Bingo. Příčina byla objevena. To, co mají všechny různorodé časy společné, je tak zvaný Hvězdný čas. Ten používají Astronomové. Je to čas popisující nastavení Země vůči Hvězdnému pozadí. A protože tento čas není shodný s časem Slunečním na Zemi, a navíc se vůči němu postupně během roku neustále mění, byl tolik matoucí pro hledání souvislostí.

V podstatě jde o to, že pokud je nějaké místo na Zeměkouli natočeno nejkolmějším způsobem k jednomu konkrétnímu bodu v Kosmu, tehdy na onom místě Zeměkoule kulminuje zvýšení mimosmyslových schopností člověka. Děje se tak ve 13h:47 hvězdného času. Ve 13h:17min začíná křivka nabíhat, 13h:47 kulminuje a 14h:17 končí.

V Kosmu tedy existuje jedno konkrétní místo, či směr, odkud přichází záhadný vliv, který na Zemi způsobuje všem lidem bez rozdílu zvyšování mimosmyslových schopností až o 400%.

Toto jedno konkrétní místo či lépe řečeno směr, díky zvídavému zapálenému badateli na obloze již známe. Nevíme však stále co se tam nachází. Astronomové nyní hledají a podrobně zkoumají. A je také dost možné, že onen záhadný vliv přicházející z hlubin Kosmu, je takové povahy, že současné hrubohmotné přístroje (a hrubohmotné vědecké uvažování) jej měřitelně nebudou mít šanci zaznamenat. Kdo ví. Uvidíme. Každopádně jsme na stopě a myslím, že jednou budeme vědět více.

Do té doby, než zjistíme víc, do té doby to můžeme prostě jen využívat. Učit se. Vnímat. Dozvídat se a Tvořit.

Hvězdný a sluneční čas mají stejnou hodnotu jen jednou za rok a to o podzimní rovnodennosti, Jinak se to neustále proměňuje.

Jeden den hvězdného času trvá sice 24 hodin hvězdného času, ale jen 23 hodin, 56 minut a 4,09 sekundy Slunečního času, protože se Země během jedné otáčky kolem své osy posune na dráze kolem Slunce o cca 2,5 miliónů km. Za jeden rok díky tomu vykoná Země o jednu otáčku více vůči vzdáleným hvězdám, než vůči Slunci. Takže rozdíl mezi Hvězdným časem a Slunečním časem se během jednoho roku proměňuje od 0 po 24h.

  • tmavě modrá
  • Místní hvězný čas
  • bledě modrá
  • Greenwichský hvězdný čas
  • zelená
  • Středoevropský čas
  • tyrkysová
  • Světový koordinovaný čas
  • červená
  • Sluneční čas

Je tedy dobré se vždy pro daný měsíc zorientovat dle Astronomických hodin, např. zde 

No věřili byste tomu, že to je vůbec možné?

Záhady Univerza nás neustále zalévají svými Kosmickými vlivy a neustávají nás překvapovat. Jsou nabídkou vyšších světů vědomým bytostem. A jen vědomé bytosti dokáží tyto dary vědomě žít. Nyní si k tomu můžeme přidat i vědomé působení hodinového časového okna nárůstu mimosmyslových schopností.

Kosmická numerologie je dalším Kosmickým vlivem, který můžeme vědomě žít a využívat


Přeji vědomé tvoření.


P.S. Někteří lidé se ptají po zdrojích onoho výkumu. OK, rádi si věci ověřujeme na papíře. Celý tento proces (a samozřejmě mnohem více) je detailně popsán v knize, která vyšla v češtině pod názvem "TAJNÉ SLUŽBY A PARAPSYCHOLOGIE" od autora ELMAR R. GRUBER. Originální název knihy je "DIE PSI-PROTOKOLLE"

Elmar R. Gruber je německý výzkumník, který pracoval na parapsychologických projektech a sesumarizoval výsledky odtajněných výzkumů, které tajně prováděly snad všechny velké vlády světa a které mohly být po uplynutí odtajňovací lhůty (většinou 50 let) již odtajněny. Shromáždil spoustu odtajněných dokumentů. Co je zajímavé, tak i když již veřejnost měla právo na odtajnění, nezřídka se tak dělo jen velmi neochotně. Proč asi ...


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________