NEDOSTIŽNÁ MAYSKÁ TECHNOLOGIE

O čem všem, že nás ještě mohou tajemní Mayští vládci dávnověku poučit?

O mnohém. Třeba o tom, jak vysoké byly jejich technologické vědomosti. Mayský vládce jménem Pacal ("Sluneční Štít") po sobě zanechal tak neuvěřitelně vyspělou "softwarovou" technologii, že se domnívám, že ji možná nebudeme schopni dosáhnout nikdy. Pacal úspěšně vládl Mayskému lidu od svých 12 let až do 80 roků. Zanechal po sobě neskutečná kvanta poznatků tzv. Sluneční vědy, (vše o Slunci a jak Slunce působí na život na Zemi) a to (jak jinak) v dokonale zašifrované formě symboliky a číselných kombinací. Myšlenkové koncepty se kterými Pacal pracoval, jsou na tak nepředstavitelně vysoké úrovni, že tam nejsme schopni dnes ani se svojí supermoderní technikou vůbec dohlédnout. Podívejme se nyní na jednu takovou Pacalovu softwarovou lahůdku.

SOFTWAROVÁ GENIALITA MAYŮ

Pacal byl Sluneční vládce, stejně jako Tutanchamon. Pacal také vyučoval Sluneční vědu a znal důležité zákonitosti a vlivy Slunečního vyzařování na veškerý život na Zemi. A stejně jako v případě Tutanchamonovy hrobky, byla i Pacalova hrobka objevena až v moderní době, neponičená a nevykradená, celých 1 250 let poté, co byla tak přepečlivě vyprojektována a postavena. Pacalova hrobka je ukryta hluboko uvnitř devítistupňové pyramidy v Palenque Chiapas - Mexico), na jejímž vrcholu se ještě tyčí tzv. chrám nápisů.

Stejně jako v případě Tutanchamonovy hrobky, tak i Pacalova hrobka je doslova gejzírem symbolů a odkazů na nejhlubší a nejtajnější souvislosti o posmrtných cestách Duší, o převtělování, o Slunečních vlivech, o mocnosti čísel 9, 8 a nejutajovanějšího číselného kódu v historii lidstva 1 4 4, který je navíc provázaný s "protikladně orientovanými čtyřstěny" a trojúhelníkovými entitami. A stejně jako Tutanchamon, tak i Mayský vládce Pacal sám sebe označil číselným kódem 144 000 a propojil jej se symbolikou protikladných čtyřstěnů. Tím se psychoenergeticky a informačně napojil na tuto tajnou informační matrici. A stejně jako Tutanchamon, vše předem přepečlivě vyprojektoval, vytvořil, aby to následně co nejlépe ukryl před zraky zvědavců. Myslím však, že pro jednu konkrétní Duši, jsou všechny tyto vědomosti a odkazy nadále přístupné. Pro autora díla, tedy jeho vlastní Duši.


Je možné se také domnívat, že z hlediska vyššího vědomí a vědomí lidstva, může jít o jakousi časovou schránku, která lidstvu poskytne a vydá svá tajemství teprve tehdy, až úroveň vědomí lidstva dosáhne určité hraniční hodnoty. Dává to všechno nádherný smysl, protože právě číselný kód 144 000 označuje v historických textech potřebnou hranici pro dosažení osvícení.

Pacal sděluje, že on sám je reinkarnací dávného Olméka, který ovládal Sluneční vědu, a že jeho další pozdější inkarnací byl Sluneční "Vládce ze Sipánu", který žil 500 let před Pacalem.

Nebýt geniálního vědce a badatele Maurice Cotterella, tak bychom pravděpodobně o Pacalově geniální "softwarové" technologii tzv. transformerů nevěděli dodnes. Nejvíc se samozřejmě o transformerech dozvíte přímo od samotného objevitele v jeho úžasné knize "Ztracený hrob Boha Viracochy."

Hluboko v nitru pyramidy se nachází samotná Pacalova hrobka. Dominuje jí obrovský do detailu propracovaný kamenný sarkofág. V něm je pečlivě a důmyslně upravený Pacal. Úplně vše, od vstupních chodeb, schodů, vstupních dveří, dizajnu stěn a chodeb a reliéfů, dále pečlivě naaranžovaných symbolických předmětů, až po samotný sarkofág, či jadeitovou masku Pacala, prostě úplně vše, na co lze pohlédnout, je jedna nepřetržitá série tajných duchovních sdělení a symboliky.

Také samotná technologie stavby pyramidy a hrobky je tajnou zprávou. Obrovský sarkofág se svojí masivní krycí deskou se totiž nevejde do chodeb pyramidy. Archeologové se proto domnívají, že prvním krokem stavby pyramidy bylo postavení hrobky se sarkofágem a teprve kolem něj, byla vybudována mohutná pyramida. Že to zní přímo fantasticky? Ano zní. A právě tato fantastičnost je další vloženou zprávou. Říká nám jak doslova, tak i v symbolické rovině, že prvotní je sarkofág (jeho sdělení) a vše ostatní kolem je druhotné.

Celý pyramidový komplex včetně chrámu nápisů na vrcholu pyramidy je prošpikovaný tajnými sděleními a nejvyšší Kosmickou symbolikou. Nyní se podíváme blíže na hlavní Pacalovo sdělení ukryté v "softwarové" technologii, která byla odhalena v horní desce sarkofágu. Dnes jí archeologové říkají "Nádherná deska z Palenque."


NÁDHERNÁ DESKA Z PALENQUE

Tatro mohutná kamenná deska má rozměry 3,8 x 2,2 metry, váží přes 5 tun a nese na sobě uhrančivě tajemné plastické basreliéfy, jež pokrývají celou desku.

Celkový obraz je tajemný a jakoby "zasvěceného" pozorovatele přímo vybízel a říkal: pojď, studuj mě a získej tajná Poznání. Mnoho badatelů se dlouhé roky pokoušelo o dešifrování. M. Cotterell si po dlouhých letech lámání hlavy uvědomil, že pokud deska obsahuje zakódovaná sdělení, potom také obsahuje i klíč k dekódování. Klíč je však určen pouze pro ty, pro něž je sdělení určeno, tedy klíč pro "zasvěcené." Napadlo ho, že tímto klíčem by mohlo být "něco", co na desce chybí, protože zasvěcenec je schopen odhalit v obraze spíše "něco" co chybí, než "něco" co přebývá. Protože ví, jaké principy může očekávat (např. obrázek domečku bez komínu je divnější, než obrázek domečku se dvěma komíny). A skutečně, Nádherné desce z Palenque opravdu něco chybí. Chybí jí dva rohy. I když jsou chybějící rohy okatě symetrické a hezky opracované, tak i přesto se archeologové domnívají, že desce chybí rohy proto, že byly kdysi uraženy nějakou nešťastnou náhodou, nejspíš při manipulaci s deskou. Je to myslím podobný nesmysl, jako když někteří archeologové považují dvě Tutanchamonovy suknice za pyramidy. Nevadí jim, že suknice nemají čtvercovou základnu, nýbrž trojúhelníkovou.

Zkosené rohy jsou opracované, jsou symetrické, a hlavně ... jsou dokonale smysluplné v celkovém kontextu. Když víte, co máte hledat. Jak uvidíme dále, tak pro zasvěcence je tajnou entitou právě trojúhelník. A pokud Desce chybí hned dva trojúhelníky ... máme jasné vodítko, kudy se vydat hledat klíč k dešifrování.

Co by tedy mohly znamenat ony dva chybějící proti-kladné rohy (dva trojúhelníky), které se nachází právě tím směrem, kterým se ubírá pozornost vyobrazené tajuplné bytosti na Desce? Pozoruje je? Následuje je? Pracuje s nimi? Na chybějících trojúhelníkových částech desky, chybí část obrazových symbolů. Nejsou záměrně dokončené! Ale proč nejsou dokončené? Mají se tedy dokončit? Vede to k nalezení hledaného klíče? Cotterell si uvědomil, co je potřeba udělat, aby doplnil chybějící části obrazců. A skutečně tímto postupem získal klíč! Napadlo ho vytvořit PRŮSVITNOU KOPII obrazu FYZICKÉ KAMENNÉ DESKY, a tuto PRŮSVITNOU KOPII přiložit k FYZICKÉ DESCE, ovšem přiložit tak, aby průsvitnou kopií obrazu smysluplně doplnil chybějící části obrazu na kamenné Desce.

Vyečkovanému symbolu X část chybí. A chybějící si žádá doplnit. Doplníme jej vodorovně otočenou kopií originálu. To je klíč k dešifrování Desky. VEZMI KOPII A POTŘEBNÝM ZPŮSOBEM PŘIKLÁDEJ K ORIGINÁLU.

BINGO! Tímto postupem získal obecný klíč, jak postupovat při práci s dešifrováním tajných poselství, ukrytých v reliéfech desky. Je to přímo geniální. Jak to? Fyzická deska (HMOTA) sama o sobě nevydá svoje tajemství. Je potřeba být "zasvěcencem" (být vědomým pozorovatelem) a vědět, že jedině díky průsvitnému otisku fyzické desky, (díky opaku hmoty - neboli NEHMOTY), je možné získat kýžené Poznání hovořící o PODSTATĚ.

Tento nehmotný otisk hmoty, který "zasvěcenci" rozhovoří hmotnou desku, zastupovala Cotterelovi průhledná celofánová folie s kopií obrazu. Postupným různým přikládáním kopie obrazu k originálu obrazu, se začaly dít věci!

A to nás odkazuje na princip, že jedno je provázané s druhým, že "jak nahoře, tak dole." Když Cotterell pochopil, jak má pracovat s kopiemi a originály reliéfů, odhalil něco dosud nevídaného. Pokud se na originální reliéfy přiloží druhá vrstva kopie reliéfů (celofánová kopie reliéfů), tak při různém natáčení kopie vůči výchozí desce vznikají různé soubory vzájemně se protínajících čar. A co je neuvěřitelné a geniální, je to, že toto nové nejroztodivnější a nejchaotičtější křížení čar, nevytváří jen nějaké chaotické nesmyslné shluky. V určitých pozicích vytváří nové fascinující komplexní obrazce, hovořící právě o těch tajemstvích, o kterých hovořit mají. Průsvitku lze přikládat a natáčet nejrůznějšími způsoby. Nově vznikající obrazy nazval Cotterell "transformery." Pokud vím, k dnešnímu dni jich je objeveno a dešifrováno něco kolem dvou stovek!

Například transformer vzniklý potočením průsvitné kopie přesně o 14° oproti obrazu na Desce, předkládá nádherný obrovský čelní portrét vládce Pacala se všemi symboly a atributy jeho vlády, moci a hloubky vědění. Na vrcholu jeho hlavy je vyobrazený bájný posvátný pták Quetzalkoatl, který drží v zobáku 4 stuhy, přesně takové stuhy, jaké zobrazoval ve svých odkazech Tutanchamon. Jsou symbolem ovládnutí čtyř směrů světa a čtyř oblastí bytosti a jejich porozumění, jak ve hmotné sféře, tak i nehmotné. Pták na vrcholu hlavy symbolizuje Duši opouštějící umírající fyzické tělo. Přes ústa se Pacalovi zobrazuje symbolika netopýra, tedy symbolika fyzické smrti.


Na čele vládce Pacala se demonstrativně ukazuje číselný kód 144 000, přičemž použité číslice jsou arabské číslice, tak jak je známe dnes! Jedna z nul je arabská a dvě zbývající nuly jsou mayské. Toto číslo je navíc zobrazeno jak normálně - zleva doprava, tak i zrcadlově - zprava doleva.

V dolní části Pacalova portrétu je vyobrazený záhadný muž v klobouku, což je vyobrazení předchozí inkarnace Pacala - Slunečního "Vládce Sipánu." Všimněte si, že ústa Vládce ze Sipánu a ústa vládce Pacala, jsou na shodné pozici a doslova se prolínají. Myslím, že nemůže být hlubší symboliky. A co je úžasné, tak tento muž s kloboukem má uprostřed hrudi vykreslené srdce, které je však mírně rozostřené. Aby se srdce úplně doostřilo, je potřeba průsvitnou kopii natočit oproti desce ještě o malý kousek, a to konkrétně na 14,4° !!! Jakmile se průsvitka dotočí na kýženou symbolickou hodnotu 1 4 4, tak se: 1) doostří srdce muže v klobouku, 2) přeškrtnou genitálie muže v klobouku! To je přece geniální symbolika.

Duchovní hodnoty Srdce (Lásky) jsou nejčistší a tvořivé právě tehdy, kdy hmotné a pudové procesy ustoupí do pozadí.

Pacal má tedy NA ČELE vepsáno znamení 1 4 4 000. Vzpomínáte si ještě, jak hovoří Bible o vyvolených správcích Božího lidu?

  • "Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek".
  • "Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele"
  • "A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají NA ČELE napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce."

Vidíme, že Bible používá symboliku 1 4 4 000 jako symboliku hodnot potřebných k vykoupení, symboliku hraničního množství pro dosažení těchto hodnot, a také jako symboliku jména Podstaty. Duchovní slovníky definují "VYKOUPENÍ" jakožto "OSVOBOZENÍ Z OTROCTVÍ."

"Těch 144 tisíce" tedy není o samotném počtu bytostí. Je to informace o bytostech vyznačujících se kvalitami kódu 144 (či 144 000). Je to informace o "vykoupených" bytostech bez "hmotné" zátěže. Bytosti OSVOBOZENÉ Z OTROCTVÍ, jsou bytosti, jež se již nemusí inkarnovat. Mohou, ale nemusí, neboť již rozpustili karmické zátěže. Takové bytosti nenávidí úplatek, takové bytosti přináší nová paradigmata, takové bytosti mají na čele jméno Boha, takové bytosti jsou důvěryhodné a právě jen takové bytosti mají vládnout lidu Izraele.

Brána mezi Světy. 144 trojúhelníkových entit vytváří dokonalý bod časoprostoru, neboli TVOŘENÍ


PACALOVO TVOŘENÍ SKRZE NEHMOTNOU BRÁNU

Znalosti a vědomosti o Kosmických principech Tvoření, neboli znalosti o Rozhraní či Bráně mezi nehmotným a hmotným světem, byly přísně utajovány a byly přístupné jen těm nejvyšším Tvůrcům. Tito nejvyšší Tvůrci často používali číselný či dizajnový odkaz na Tvořivý Kosmický kód  1 4 4 v nejrůznějších podobách a geniálních obměnách.

Např. na Pacalově bustě vidíme, že upozorňuje na trojúhelníkovou entitu přímo na místě Třetího oka. Třetí oko je samo o sobě Rozhraním mezi hmotným a nehmotným, mezi viditelným a neviditelným. Tato čakra nese v původním pojmenování jméno Adžňa což znamená POZNÁNÍ současně také POKYN. Přičemž rýha (to co proniká do hloubky) která vede z trojúhelníku ve třetím oku je centrální rýhou. Napravo jsou pak ještě další 4 rýhy a na opačné straně jsou další 4 rýhy. Je to tedy přímé zobrazení principu JEDNA a ČTYŘI a OPAČNÉ 4. TO je přesné vyjádření principu MERKABY, tedy principu bodu Tvořrení se 144 povrchovými trojúhelníky. Pacal to má zobrazené přímo ve třetím oku. Je to snad nejsilnější symbolické sdělení, jaké je jen možné.

Kliknutím níže na ikonu FRAKTALITA se dozvíte více o Bodu Tvoření (Pyramidální Fraktalitě) přímo od geniálního objevitele Nassima Haramejna.

V případě "Nádherné desky z Palenque" nenacházíme pouze jednotlivé fascinující skryté nové obrazy - transformery, ale přímo celé navazující příběhy. A ne ledajaké.

V transformerech jsou zakódované důležité příběhy, tajná sdělení, hluboké souvislosti, a také výpovědi o původu světa a lidstva. Tyto výpovědi plně korespondují s prastarými bájemi, mýty a legendami mayských a předmayských kultur. Cotterell se domnívá, že vše nasvědčuje tomu, že Nádherná deska z Palenque je právě onou "ztracenou knihou o počátcích světa a lidstva", bájnou knihou POPOL VUH.

Mayové ctili jaguára jako emanaci úžasných schopností. Záznamy hovoří, že Mayští mistři se do nich dokázali krátkodobě vtělovat. Pacal byl JAGUÁŘÍM KRÁLEM. Proto v sobě Deska nese zobrazený (kromě lidského čelního portrétu Pacala) také čelní portrét jeho zvířecí podstaty .. JAGUÁRA.

Cotterell v knize Tutanchamonova proroctví uvádí, že neví, proč Tutanchamonovy suknice mají právě trojúhelníkovou základnu a nikoliv čtvercovou. Pyramidy přece nemají trojúhelníkové základny. Zdá se, že chybějící rohy v Pacalově hrobce, mají stejnou funkci, jako protikladné trojúhelníky (čtyřstěny) Tutanchamonových suknic. Jsou totiž stejnou spojnicí s číselným kódem 1 4 4, čímž vytváří stejný myšlenkový koncept, odkazující na 144 sférických trojúhelníkových plošek "Harameinových bran" holofraktografického Vesmíru.

V Tutanchamonově hrobce hlídají vstup dva zlatí Tutanchamoni v životní velikosti. Jeden má na sobě znak pozemského vládce a druhý duchovního vládce. Oba mají v sobě stejné čtyřstěny. Jsou sice stejné, ale ve skutečnosti jsou opačně orientované, neboť obě sochy vyjadřují opačné polarity.

Tutanchamonovy suknice jsou symboly proti-kladných čtyřstěnů. Chybějící proti-kladné rohy Desky jsou symbolikou proti-kladných trojúhelníků. "Pouhých" trojúhelníků. Nezapomínejme však, že se jedná o kódy, tedy o symboly. Pokud bychom někde v hrobce objevili významovou souvislost těchto chybějících "proti-kladných" trojúhelníků s početním významem čtyřky, získáme tím potřebný myšlenkový koncept čtyřstěnů, neboť čtyřstěn je tvořen čtyřmi trojúhelníky.

Deska obsahuje dva chybějící trojúhelníky. Třetím trojúhelníkem je chybějící roh sarkofágu. Čtvrtým trojúhelníkem jsou přímo vstupní dveře do hrobky.

A skutečně. Dokonce nemůže být hlubší významové souvislosti, protože přímo Pacalovo lože (sarkofág) má úmyslně odstraněný, opracovaný jeden roh. A kde je ten čtvrtý? Posuďte sami: čtvrtý trojúhelník je přímo samotným vstupem do nejvnitřnější části Pacalovy hrobky. Není ani obdélníkový, ani obloukový, je právě trojúhelníkový.

Trojúhelníkové struktury jsou podstatou Pacalovy hrobky, neboli Pacalovy zprávy těm, kteří ji umí číst.

Takže, když to shrneme: máme tu největší trojúhelník (vstup do Pacalovy hrobky) - pojímá vše co je v hrobce. Dále tu máme středně velký trojúhelník (sarkofág, neboli Pacalovo lože) - objímá samotného Pacala a nese na sobě tajuplnou Nádhernou desku. A nakonec tu máme dva nejmenší trojúhelníky (jsou ve směru Pacalovy pozornosti) - završují úžasné Pacalovo dílo a obsahují klíč k dešifrování tajných poselství a sdělení.

SOFTWARE UKRYTÝ V DESCE

Představte si, že bychom hledali nějakou softwarovou firmu, která by měla splnit následující požadavky: Vytvořit 4metrový obraz, který v základu obsahuje námi požadované základní sdělení. Po přiložení vlastní kopie obrazu a vzájemném natočení o 14° vznikne dokonalý čelní portrét s mnoha požadovanými konkrétními detailními informacemi. Po dalším dotočení na 14,4° vznikne další konkrétní požadovaný příběh. Dále budeme požadovat, aby po jiném přiložení a natočení kopie obrazu, se vyjevovaly jiné další nové konkrétní obrazy s konkrétními sděleními. A budeme takových ukrytých konkrétních nových obrazů (transformerů) požadovat vložit zhruba dvě stě. Pokud bychom toto po nějaké firmě skutečně požadovali, tak by si jen zaťukali na čelo a vysmáli se nám. Toto prostě není v silách současných technologií a zdá se, že ani možná nikdy nebude.

Jaká inteligence tedy dokázala vytvořit tak neskutečně vysokou softwarovou technologii?