JAKÝ BUDE ROK 2022 ?

Ponořme se na chvíli do hlubin Kosmu

  • Na Počátku všeho byl je a bude NEOMEZENÝ POTENCIÁL ZDROJE (0)
  • Neomezený Potenciál Zdroje se projevil v SOUHROU PROTIKLADŮ V RÁMCI JEDNOTY (1)
  • Souhra Protikladů vytváří TLAK DUALITY, OTÁZKU, NUTÍ DO POHYBU, NUTÍ DO REAKCE (2)
  • Vědomá bytost má v rámci akce a reakce, možnost reagovat vědomě. Má možnost VŠE POZOROVAT, PŘIKLONIT SE K ŘEŠENÍ A VĚDOMĚ VYKONAT ZVOLENOU AKCI (3)
  • Pokud dáme takovému vědomému konání PŘESAH VE HMOTNÉ SFÉŘE A SOUČASNĚ PŘESAH V DUCHOVNÍ SFÉŘE, VEDE TO KE ZORIENTOVÁNÍ SE V DANÉ OBLASTI (4)
  • Tím se bytost ve svém vývoji dopracovává k JEDINEČNÝM A INDIVIDUÁLNÍM POSTOJŮM, PRAVDÁM, ZKUŠENOSTEM (5)

Tyto jedinečné a nesdělitelné pravdy jsou u bytostí žijících ve hmotě na planetě Zemi, jedinečného hmotného typu. Takový typ pravd intenzivně vede bytost k jejímu RŮSTU POCHOPENÍM DŮSLEDKŮ VLASTNÍCH ČINŮ (6)

Tento Fascinující příběh Kosmické Numerologie pokračuje stejně úchvatným vývojem až do čísla 14. My však pro tuto chvíli zůstaneme u čísla 6.

Rok 2022 = 2 + 0 + 2 + 2 = 6

A není to jen tak ledajaká šestka. Je složena ze tří stejných hodnot. Dvě a dvě a dvě.

Co je třikrát, to na sebe jasně upozorňuje. V roce 2022 tedy na sebe jasně upozorňuje dualita. Podívejme se trojitě na samotného Člověka. Člověk je: Tělo, Mysl, Duch. Tři oblasti, tři roviny.

A máme tu tři dvojky, tedy tři duality. Dualita v Těle, Dualita v Mysli, Dualita v Duchu. No to je síla. Zvlášť, pokud ještě uvážíme, že celek vytváří šestku, neboli RŮST POCHOPENÍM DŮSLEDKŮ VLASTNÍCH ČINŮ.

Jeden z nejúchvatnějších pozorovatelů světa, jaký kdy žil

A co jsme viděli dosud kolem sebe? Ve čtverkovém roce 2020 jsme se měli a mohli převážně učit zorientovat se, o co při koroně, komu jde.

V pětkovém roce 2021, po nás korona doba a vývoj jasně vyžadoval zaujetí vlastního postoje. Nespoléhat se jen na předžvýkané slogany a dogmata, ale hledat každý sám za sebe.

A v šestkovém roce 2022, ... už asi tušíte. Rok 2022 nás povede k RŮSTU POCHOPENÍM DŮSLEDKŮ VLASTNÍCH ČINŮ, ať už to bude znamenat cokoliv.

Taková je jasná predispozice šestkového roku na základě Kosmických sil Kosmické Numerologie.

Já osobně si sám pro sebe nazývám korona vir "Karmavirem", neboť s každým provádí úplně něco jiného.

Říkává se, že kdo hledá, ten najde.

Tak přeji všem vědomým bytostem, aby nepřestávaly hledat sami za sebe, a aby také nacházely. ŠESTKOVÝ ROK, je proto jako stvořený.