JAKÝ BUDE ROK 2023 ?

Rok 2023 je celkově sedmičkovým rokem. Tato sedmička je však složená z dvojky co by tisíciletí a druhé dvojky co by desetiletí. Celkově se pak tyto dvojky propojují s aktuálním trojkovým rokem a vytváří výslednou sedmičku. Co to znamená z pohledu úžasné Kosmické Numerologie ?

2 0 2 3 = 2 + 0 + 2 + 3 = 7

Ponořme se na chvíli do hlubin Kosmu a jeho základních principů abychom lépe pochopili význam roku 2 0 2 3

  • Na Počátku všeho byl je a bude NEOMEZENÝ POTENCIÁL ZDROJE (0)
  • Neomezený Potenciál Zdroje se projevil v SOUHROU PROTIKLADŮ V RÁMCI JEDNOTY (1)
  • Souhra Protikladů vytváří TLAK DUALITY, OTÁZKU, NUTÍ DO POHYBU, NUTÍ DO REAKCE (2)
  • Vědomá bytost má v rámci akce a reakce, možnost reagovat vědomě. Má možnost VŠE POZOROVAT, PŘIKLONIT SE K ŘEŠENÍ A VĚDOMĚ VYKONAT ZVOLENOU AKCI (3)
  • Pokud dáme takovému vědomému konání PŘESAH VE HMOTNÉ SFÉŘE A SOUČASNĚ PŘESAH V DUCHOVNÍ SFÉŘE, VEDE TO KE ZORIENTOVÁNÍ SE V DANÉ OBLASTI (4)
  • Tím se bytost ve svém vývoji dopracovává k JEDINEČNÝM A INDIVIDUÁLNÍM POSTOJŮM, PRAVDÁM, ZKUŠENOSTEM (5)
  • Tyto jedinečné a nesdělitelné pravdy jsou u bytostí žijících ve hmotě na planetě Zemi, jedinečného hmotného typu. Takový typ pravd intenzivně vede bytost k jejímu RŮSTU POCHOPENÍM DŮSLEDKŮ VLASTNÍCH ČINŮ (6)

SEDMIČKOVÉ PRINCIPY (7) hovoří o odvážných cestách, které Duše uskutečňuje na základě volání srdce.

JE TO VĚDOMÉ VYDÁNÍ SE DO JINÉHO SVĚTA, ZA BARIÉRU, DO NEJISTOTY, NA ZÁKLADĚ VOLÁNÍ SRDCE.

Na tento princip odkazují podprahově pradávné pohádky, ve kterých se Princové vydávají vysvobozovat Princezny. Ty se však nachází vždy někde jinde, někde za bariérou, za nějakou hranicí (v cizím království, někde v černém lese) a Princ ji bude muset hledat, bude dokonce muset o její svobodu bojovat a to na na život a na smrt. Princ vlastně nic neví. Nic nebude mít pod kontrolou. Bude to jedna velká dobrodružná a nebezpečná výprava. Princ ví pouze jediné, tedy lépe řečeno, on cítí jediné, a to, že je do Princezny zamilovaný. Důvodem této jeho osobní nebezpečné a dobrodružné výpravy je tedy volání srdce. Nic jiného. Není to žádný rozum. Pouze Srdce.
Za Princeznou se musí v pohádkách Princ vždy vydat do podmínek, kde to nebude mít pod kontrolou, protože bude v odlišném prostředí. Princezna se nikdy nenachází v jeho království. Princův otec, tedy pan Král, ho tam nebude moci nijak chránit. Nebudou tam platit papínkovy zákony.
Princezna bývá v pohádkách vždy buď za SEDMERO horami a řekami, anebo za DEVATERO horami a řekami (je to proto, že sedmička i devítka hovoří o principech "hranice, za kterou je vše jinak") A právě tam se musí Princ vydat, aby mohl Princeznu vysvobodit a mohl být šťastný. Tomu odpovídá skutečnost, že sedmička je bezkonkurenčně "nejšťastnějším" číslem lidstva. My totiž na úrovní podvědomí, moc dobře víme, s jakými principy je sedmička propojená.

Princezna v tomto nejklasičtějším pohádkovém příběhu symbolizuje růst Duše. Když Duše povyroste, je to navždy. Proto Princ v pohádkách žije s Princeznou šťastně až do smrti. On ji nejen vysvobodí, nejen si ji dovede domů a ožení se s ní. On je s ní dokonce šťastný a to až do smrti. Bez jeho předchozí dobrodružné výpravy, kde rozum nehrál žádnou roli, bylo výhradně Srdce, by se tak však stát nemohlo.

A právě toto říkáme malým dětem zakódovanou řečí v pohádkách. Říkáme jim, "neboj, ty velká moudrá Duše, která jsi nyní v malém tělíčku a která přišla sem za námi z nádherného světa Duší, do pozemského hmotného světa, kde se lže a krade a která si musí na tuto pozemskost opět bolestně zvykat, tak my rodičové ti říkáme, neboj se, my víme, že Láska je to, na čem záleží a že jedině hodnoty Srdce umí přinášet šťestí a růst Duše."
Těmito moudry zakódovanými v pohádkách, uklidňujeme na podprahové úrovní čerstvě inkarnované Duše. 

Takže jaký bude rok 2 0 2 3 ?

  • Druhé tisíciletí = 2. Tlak duality. Akce vyvolává reakci. Otázka vyžadující odpověď. Pohyb. Tlak.
  • Druhé desetiletí = 2. Tlak duality. Akce vyvolává reakci. Otázka vyžadující odpověď. Pohyb. Tlak.
  • Aktuální rok = 3. Tlak si vyžádal reakci. Vědomá akce. Pozorování. Rozhodnutí se. Vykonání akce. 

V jednoduchém souhrnu vidíme znásobení tlaku na principy duality. Je to dualita na druhou. A skutečně. Naše druhé desetiletí přišlo s novou výzvou a novým tlakem na každého jedince. Covid, různé strachy, velké zákazy, nezákonné požadavky, tlaky centrálních vlád a neskutečné tlaky farma průmyslu, to vše nabralo nevídaných rozměrů a úrovní. S tím vším plně korespondují dvě dvojky, tedy dualita na druhou. Obrovský a nevídaný tlak na odpovědi. "Jakpak zareaguješ člověče?"

To vše si vyžadovalo a stále vyžaduje osobní reakci každého jedince. Tady už musí být každý sám za sebe. S tím plně koresponduje závěrečná trojka. Bude totiž muset následovat nějaká odpověď, tedy reakce. A ta rozhodne, co bude s jedincem dál.

Celkově to však vše vytváří sedmičku. Chytrému napověz ...

V Kosmické Numerologii Sedmička říká, že tento rok bude podporovat ty, kteří se budou umět ve svých postojích a rozhodnutích nechávat inspirovat srdcem.

Všimli jste si, že v Covidové krizi nám nikdo ze strany systému nedokázal dát odpovědi, a tedy pomoci nám?

Lékaři nedokázali dát odpovědi. Byli rozpolcení a nevěděli. Vědci nám nedokázali dát odpovědi. Byli rozpolcení a nevěděli. Stát jakožto systém, nám nedokázal dát odpovědi. Byl rozpolcený a nevěděl. Jediné, co tedy člověku zbývalo, byl jeho selský rozum a cit. Někteří volili a budou volit svoji vlastní cestu citu a cestu srdce. A právě tyto lidi budou vlivy roku 2 0 2 3 smysluplně podporovat.

prozkoumej sedmičkové principy

prozkoumej navazující šestkové principy

Vzpomínáte? "za sedmero horami a řekami" Je to dokonalé. Hory jakožto hmotné prostředí a Řeky vlnové prostředí.