BEZ CENZURY

VÝBUŠNÁ ZPRÁVA - UMĚLÝ PŮVOD VIRU

Druhý nejprodávanější deník v Británii (Daily Mail) uveřejnil 28. 5. 2021 výbušnou zprávu. Dle nové studie našli vědci ve vzorcích COVID-19 tzv. "jedinečné otisky prstů", které podle jejich tvrzení mohly vzniknout pouze při manipulaci v laboratoři. Deník čerpá informace z 22ti stránkového dokumentu dvou vědců (brit Angus Dalgleish a nor Birger Sørensen).

Vědci, dospěli k závěru, že sekvence RNA z netopýra a luskouna byly do viru vloženy laboratorně a že COVID-19 "nemá důvěryhodného přirozeného předka", a došli také k závěru, že tvůrci viru zpětně upravili vlastnosti viru tak, aby zakryli své stopy. A pokud někdo zakrývá své genetické manipulační stopy, tak k tomu má samozřejmě i svůj důvod. Jedna a jedna jsou dvě.

Studie rovněž poukazuje na "záměrné ničení, utajování nebo znečištění dat" v čínských laboratořích a konstatuje, že "vědci, kteří se chtěli podělit o svá zjištění, to nedokázali nebo zmizeli."


Až donedávna většina odborníků neochvějně popírala, že původcem viru bylo něco jiného než přirozená infekce přeskakující ze zvířat na člověka.

Česká odbornice na genetiku MUDr. Soňa Peková, tvrdí neochvějně již od samého počátku, že virus Covid-19 je umělého původu a nepochází z přírody. Osobně jsem shlédl její přesvědčivou argumentaci v rozhovoru na ČT. Tehdy ještě ČT nevěděla, co si má jako oficiálně myslet. Již tehdy MUDr. Soňa Peková poukazovala na sekvence, které byly z vědeckého hlediska dokladem umělé genové manipulace.

A někde jsem zaslechl zvěsti, že výrobce nejrozšířenější vakcíny, má přímou finanční účast na laboratořích ve WU HANU. A tato firma měla také nejdříve schválenou právě tu svoji vakcínu. Jedna a jedna jsou dvě.

Zde zdroj v Daily MailZDRCUJÍCÍ FAKTA A PODSTATA VĚCI

14. 5. 2021

Herecký výkon pana Kamase zrovna nemusím, ale fakta a podstata věci jsou zdrcující.

Na serveru manipulatori.cz podrobili toto video kritice. V podstatě nenašli nic konkrétního a jen máchají rukama a minulostí autora. Samotná relevantní kritika faktů a údajů uvedených v tomto videu, se však nekonala. Je tedy zřejmé, že z věcného hlediska není co kritizovat.

Každému tak stačí selský rozum, aby si dal dohromady 1 a 1.

A to, že náš zdravotnický systém a legislativa je v důsledku už z principu věci systémově nastavený proti tomu, co je snahou každého člověka BÝT ZDRAVÝ.

Náš zdravotní systém nás dokáže v podstatě uléčit k smrti. Nejvíce se to ukazuje v právě probíhající korona-pandemii.

ODPOJENÍ DUŠE PO GENETICKÉ VAKCINACI

Díky Danai Colledge (fcb přítel), jsem si mohl přečít jednu konkrétní zkušenost jednoho konkrétního energetického terapeuta v jedné soukromé zprávě. Dostal jsem svolení tento text, zde umístit. Samozřejmě, že to u každého může být jinak. Zde zkušenost terapeuta:

"Ošetřil jsem osobu, která dostala první a druhou dávku vakcíny. S touto osobou jsem již zacházel energicky, ale nevěděl jsem, že již byla očkována. Když jsem zahájil léčbu, všiml jsem si změny, velmi těžké energie v jejích jemných tělech. Nejchladnější bylo, když jsem pracoval na srdeční čakře, spojil jsem se s jeho duší ... No, duše byla oddělena od fyzického těla, už neměla žádný kontakt a bylo to, jako by se jeho duše vznášela ve stavu totálního zmatku, už neměl přímý kontakt se svým tělem a osobností.Jde o vážné poškození vědomí, které ztrácí kontakt s fyzickou částí, tedy s naším biologickým strojem. Během léčby mi tato duše řekla, že už necítí své tělo a že se cítí vznášet se v hluboké nevolnosti. Energie, s níž duše pracovala, tedy energie jejího energetického pole, byla velmi těžká a tyto vysoce znečišťující látky jste cítili prostřednictvím jemných těl. Pokračoval jsem v léčbě vysíláním světla do srdeční čakry, poté do duše člověka. Zdálo se, že duše již nemůže přijímat světlo, frekvenci ani energii. Byla to pro mě velmi silná zkušenost ... Pak jsem si uvědomil, že tato vakcínová látka ve skutečnosti slouží k oddělení vědomí, aby již nemohla interagovat s tělem, které má v životě, kde již neexistuje kontakt, frekvence, světlo, energetická bilance nebo více mysli ... Začal jsem plakat pro tu duši, hluboce mě to dojalo, byl to velmi silný zážitek. Tomu člověku jsem nic neřekl, protože jsem nevěděl, jak to říct a jestli jsem tomu rozuměl.Uvědomil jsem si, že to nejen kontaminovalo jemnohmotná těla nebo fyzické tělo, ale že to bylo něco, co mělo co do činění s naší duší cíleněji: cílem je poškodit a pokusit se zničit kontakt s vědomím. Rudolf Steiner řekl přesně toto: "Nejde jen o kompromitování imunitního systému." Aktualizace - po druhém ošetření osoby došlo k nové změně, ke zhoršení, jak pro tíhu, tak pro energii přenášenou jejím energetickým polem. Především došlo k velmi důležitému snížení frekvence. V současné době nemá jeho fyzická situace ve fyzickém těle žádné příznaky. Pokud jde o situaci, která se projevuje na energetické úrovni a především na duši, došlo k potvrzení, že duše byla vyloučena z fyzického těla. Je to stále spojeno takzvanou šňůrou, ale stále více se potvrzuje, že již neexistuje žádná interakce s fyzickým tělem, ani emocionálně, ani mentálně, již neexistuje žádný typ komunikace. Duše již není schopna řídit tato tři těla, pokračovat v procesu inkarnace a evoluce, právě proto, že tento kontakt byl přerušen. Jelikož se jedná o něco nového, co se nikdy nestalo, vědomí duše neví, co se projevuje, je duše v situaci, kdy neví, proč byla vyloučena. Je si vědom toho, že k tomu došlo po první dávce vakcíny, ale již nemá formu komunikace, už nemůže používat těla, v nichž jsme oblečeni, aby zůstali na zemi. Vývoj a zkušenosti, které osobnost přenáší do duše, všechno bylo přerušeno.


OČKOVAT NEBO NEOČKOVAT ?

OČKOVAT NEBO NEOČKOVAT ?

12. 05. 2021 odpověď Petře Smetanové z facebooku

Krásný den přeji. Postupně jsem dospěl k přesvědčení, že koronavirus je učitel, a to ať už je původu jakéhokoliv. Svět vnímám tak, že duchovní příčiny přesahují naše rozumové znalosti o fungování hmoty a hmotného světa.

Také jsem dospěl k tomu, že není zapotřebí přesvědčovat druhé o vlastní "pravdě."

A je také pravda, že koronavirus udělá s každým zcela úplně něco jiného. Původně jsem koronavirus zlehčoval. Dnes už raději mlčím a v tichosti pozoruji. Je to učitel, který zřejmě s každým udělá právě to, co je zapotřebí.

A také se říká, nikdy neříkej nikdy. Takže dnes vykřikovat: "To já bych se nikdy nenechal očkovat ... " To už také dnes takto nevykřikuji. Přesto mám k principu očkování jako takovému vlastní silný názor. Je můj, nikomu ho nevnucuji.

Vy se však ptáte a žádáte o názor, či argumenty. Zkusím vám tedy naznačit zajímavý úhel pohledu.

Dnes může každý sesbírat hromady informací. Některé jsou vládní, jiné od farmaceutických výrobců (což často bohužel bývá jedno a totéž) a jiné zase nevládní. V každém případě se dají shánět a dávat do souvislostí. Je např. možné sehnat informace od MUDr. Elekové např. zde https://www.youtube.com/watch?v=6QOkls97gKo nebo mnoho dalších https://www.youtube.com/watch?v=sI2NPXD4GVk , hromady dalších kvalitních informací získáte od pana Milana Calábka. Na webu je k dispozici mnoho rozhovorů s ním i jeho stránky https://www.mandala-praha.cz/milan-calabek2/

A mnoho dalších a dalších a dalších. Takže kdo chce, ten si cestu k těm svým informacím najde. Není tedy zapotřebí někoho přesvědčovat. Stačí když člověk, který chce, hledá, a má chuť se něco dozvědět, a pak se také podle toho může zařídit. Tento přístup má stejně největší cenu a přínos.

Máme v Brně Centrum, kde pracujeme na očistě těla, imunitě atd. Moje starší sestra je na tom podobně jako vy. Neví, není si jistá, a tak se mě ptá na očkování. Moje upřímná odpověď mojí vlastní sestře, která potřebuje logické argumenty, je zhruba v tomto duchu:

Kolik existuje na planetě nemocí? Tisíce? Miliony? Kolik nemocí je teprve neobjevených a kolik nemocí se může díky různým vlivům teprve vyvinout? Miliony? Osobně bych řekl, že se jedná o nekonečné množství nemocí.

Principiálně vzato, tedy člověka může zasáhnout jedna z mnoha milionů nemocí. Kterou z nich si nepřeji dostat? Jednu, dvě, třicet, tisíc, nebo jakoukoliv z těch milionů?

Zřejmě lidé nechtějí dostat žádnou z nich. OK. Dejme tomu, že očkovací látka proti nemoci XY bude natolik dobrá, že jí skutečně z větší části zabrání (na nějakou omezenou dobu), a že nemoc XY mě neskolí, a že ji nějak dobře zvládnu. To je však jen jedna stránka věci. Druhá strana téže mince je, že mi onen vakcinační chemický koktejl (s RNA potvorami a vloženými DNA sekvencemi a zprávami včetně těžkých kovů atd atd) částečně sníží kvalitu imunitního systému, protože onen chemický koktejl tělo do určité míry zatíží a poškodí. Takže např, o 80% zvýším šanci na to, že na nějakou dobu nemoc XY lépe zvládnu, ale kvalita imunitního sytému a mého celkového zdraví klesne o 10%.

Kolikrát tedy moje tělo snese snížení kvality imunitního systému a zdraví o pouhých 10%? Nejvíce 10x. Při jedenácté vakcíně přichází kolaps imunity. A platí, že nejsem 11x více ochráněný ani 11x zdravější. Naopak po kolapsu jsem ohroženým druhem. A co zbylých 5 milionů nemocí, proti kterým jsem se nevakcinoval?

Například Klíšťata. Lidé se nechají očkovat "proti klíšťatům". To je jakoby jsme se chtěli nechat očkovat proti krávám, nebo proti želvám. Lze se však nechat očkovat proti Klíšťové encefalitidě. To už ano. Ale co třeba Borelióza? Proti ní vakcína nefunguje. Přitom Borelie je mnohem nebezpečnější (protože v těle zůstává na rozdíl od Encefalitidy už navždy).

V principu tedy platí, že se nelze očkovat proti všem nemocem, které bychom rádi nedostali a že očkování obecně snižuje odolnost a tudíž celé naše zdraví.

Ony jsou totiž efekty a důsledky krátkodobé a dlouhodobé. Např. roušky mohou být částečně prospěšné krátkodobě. Na 14 dní, cíleně použité, s dodržováním pravidel, s častou výměnou atd atd. Ale pokud to je dlouhodobé užívání, tak se dlouhodobě reinfikujeme zpětným vdechováním toho, čeho se plíce potřebují zbavit, kultivujeme si kvasinky a bakterie před vlastní pusou, a to pak vdechujeme do plic. Co se asi stane po roce? Naše odolnost se snižuje. Místo toho, abychom byli lépe ochráněni, jsme ochráněni méně a dokonce jsme tím přímo i ohrožení.

A vakcíny to samé. Z dlouhodobého hlediska, při vakcinaci od mládí (hexavakcíny a jiné lahůdky) jde každá další vakcinace proti naší odolnosti.

Samozřejmě, že právě nemocní jsou ti, kdo živí farmaceutický průmysl, a že právě farmaprůmysl potřebuje prodat to, do čeho vložil při vývoji miliardy. Farma průmysl je natolik bohatý, že přesně tak je i mocný a tudíž zákony a vládní rétorika mu jdou na ruku.

Ale jak říkám, kdo chce, ten dnes může sehnat takové informace, aby mohl zapojit svůj vlastní selský rozum a vlastní cit. A o to myslím právě v letošním pětkovém roce jde https://www.centrumserafin.cz/jaky-bude-rok-2021/

To, co se teď děje všem lidem po celé planetě, to je učitel, který všem bez rozdílu, nabízí velikou lekci.

Pokud budete hledat sama za sebe a upřímně, vždy bude správně to, co si zvolíte, protože vše poslouží jako lekce a poznání pro další růst.

Toť moje přesvědčení.


A JEŠTĚ JEDNA ČERSTVÁ INFORMACE "Z PODPALUBÍ"

Přidávám zde ještě jednu čerstvou a závažnou informaci od jedné vědkyně, ohledně právě té nejrozšířenější vakcíny od Pfiz.... 

Jedna klientka našeho Centra Serafín (nebudu jmenovat) je paní vědkyně se všemi myslitelnými tituly. Tato paní profesorka se dokonce pracovně věnuje tématu, které obnáší studium vládních materiálů ohledně koronaviru.

Už několik měsíců kontroluje a bombarduje vládní zdroje (ministerstva) ohledně chybných a nesmyslných dat, která česká ministerstva na svých webech uvádí. Ti je pak dokonce někdy i opraví na její popud.

Když u nás byla tento týden, tak nám řekla, že si dala tu práci, aby si prostudovala originál samotné studie výrobce oné vakcíny. Tato studie je však dobře schovaná. Všude jsou jen odkazy na studii, ale studie sama je dobře schovaná. Nakonec ji přece jen dohledala v originále a prostudovala. A její závěr? Lež na Lež. Manipulace s čísly a manipulace s podmínkami zúčastněných. Zřejmě to je důvod, proč ji musela pracně dohledávat.

Jsem genetický laik. Proto nemohu soudit ani argumenty RNA vakcín ani posuzovat složení RNA koktejlů. Mohu jen cítit, že tomu už z principu nevěřím a že mi to celé smrdí. A když je kolem toho ještě takové temno a faleš, tak proč asi?

NEUTRALIZACE POŠKOZENÍ mRNA VAKCÍNAMI

Covid vakcína používá mRNA ke změně části našeho genetického kódu (tvorby proteinů)

JÓD. Esenciální minerál, jód je využíván štítnou žlázou ke tvorbě hormonů štítné žlázy, které kontrolují mnoho funkcí v těle včetně růstu a vývoje, opravování poškozených buněk a podporování zdravého metabolismu.

ZINEK. Zinek umožňuje tělu tvořit proteiny a DNA, přispívá k léčení zranění a hraje roli v růstu a vývoji během dětství. Má také antioxidační vlastnosti a hraje důležitou roli v buněčné imunitní funkci a upravuje mRNA hladiny cytokinů.

KVERCETIN . Kvercetin, flavonoid s několika prokázanými zdravotními přínosy jak pro lidi, tak pro zvířata, projevuje celou řadu biologických aktivit.

UHLÍK C60. Uhlík 60 (C60) je přirozeně se vyskytující molekula, kterou tvoří 60 atomů uhlíku, které tvoří něco, co vypadá jako dutý fotbalový míč. Vědecké jméno pro C60 je "Buckminsterfulleren" a je to jediná molekula jediného prvku, která tvoří kulovitou klec, a může to být nejsilnější antioxidant, který se zatím objevil, provádějící antioxidační akci Superoxidu dismutázy, Glutathionu, Katalázy a COQ10.


PQQ. Pyrolchinolínchinón (PQQ) je silný antioxidant a buněčný energetický posilovač, který podporuje zdraví vašich energii produkujících mitochondrií, chrání je před oxidačním poškozením, a dokonce vám pomáhá tvořit nové mitochondrie. PQQ je ve skutečnosti jediná živina na Zemi, o které se ví, že je schopná generovat nové mitochondrie. PQQ je obsažen v ovoci a zelenině a v lidském mateřském mléce, a je rostlinným růstovým faktorem a bakteriálním kofaktorem.

PŮST. Půst pouze na vodě (po dobu jednoho týdne) opravuje poškození DNA a zastavuje tvorbu cizí mRNA.

KONOPNÝ EXTRAKT. Plně-spektrální konopný extrakt je další skvělé doporučení díky pozitivním efektům na náš endokanabinoidní systém, který reguluje téměř každou vnitřní funkci těla. Tento organický konopný extrakt užíváme každý den!

ZELENÝ JEČMEN a CHLORELLA. Zelené potraviny jsou v dnešní době snad jediným prakticky a celoplošně realizovatelným zdravým komplexním vyživováním těla, které tělo komplexně detoxikuje, opravuje a vyživuje. 

LÉKAŘKA POSLANKYNĚ V RAKOUSKÉM PARLAMENTU O VAKCINACI

překlad a zdroj:  www.otevrisvoumysl.cz

Dagmar Belakowitsch


VAKCINAČNÍ EXPERIMENTY NA DĚTECH od 0,5 - 12 let

překlad a zdroj: www.otevrisvoumysl.cz 


ANI DVĚ DÁVKY VAKCINACE NEOCHRÁNILY PŘED NOVOU VLNOU

13. 5. 2021. Ani plná vakcinace na Seychelách lidi neochránila před novou nákazou. Jakoby nové vlně kovidu bylo úplně jedno, zda lidé prodělali dvě, nebo jednu, nebo žádnou vakcinaci.

Celá jedna třetina nově nakažených na Seychelách, už má dvě dávky očkování. Seychely jsou nejproočkovanější zemí na světě. Plných 85% obyvatel už má dvě dávky vakcíny. Zhruba před týdnem tam přesto opět propukla velká vlna "nákazy" koronavirem. Na řadu přišly opět restrikce. Byly zavřeny školy, lidé byli vyzváni, aby nechodili do práce atd. Třetina nově nakažených již má za sebou dvě dávky očkování. Zbylé dvě třetiny tvoří lidé s jednou dávkou a bez dávky. Celkově vzato, jakoby nové vlně kovidu bylo úplně jedno, zda lidé prodělali dvě, nebo jednu, nebo žádnou vakcinaci.

A česká veřejnoprávní média? V médiích jsem to neviděl. A to máme dobu mobilů a internetu, kde se taková věc nedá utajit.

Zde o tom na novinky.cz             Zde o tom na idnes


VELKÉ MNOŽSTVÍ KOVOVÝCH ČÁSTIC VE VAKCÍNĚ


níže smazaný příspěvek z FCB:

NAŠE ZLOČINY NA NAŠICH DĚTECH

Vyspělost společnosti se vždy pozná podle toho, jak se společnost má k těm nejzranitelnějším. Děti mezi ně patří. Co u nich pokazíme v mládí, to už později nenapravíme. Děti jsou naší vlastní budoucností. Je doslova zločinem, vědomě jim ničit kvalitu zdraví, života a chápání světa. České děti, jsou již rok doma. Jsou už rok nuceny sedět hodiny a hodiny u počítače a být na elektronice. Když někdo řeší jako problém kvalitu distanční výuky, tak už se jen směju. Ta je totiž tak jako tak principiálně u nás mizerná i normálně. To, co je však neodpustitelným zločinem, je právě roční změna režimu dne našich dětí. Náš 12letý syn, první půlrok říkal, jak moc by raději chodil do školy, mezi spolužáky. Dnes už si však natolik zvykl na neomezený přístup k PC, že už mu více vyhovuje být doma a ve chvílích, které si urve pro sebe, tak hraje hry. Rodiče v práci a synátor na PC a hrách a úkolech ze školy. Den za dnem, celý rok. Toto mu natolik změnilo jeho chápání světa, že už to je záležitost nevratná. Sociální kontakty a jejich potřeba jdou dolů, jejich zvládání, ... pohybové aktivity, to vše šlo kvalitativně dolů, a naopak závislost na PC a internetu nezdravě vzrostla.Mám i druhé dítě, v prváku na střední škole. Tady jsou škody na vývoji snad ještě větší. Mladí lidé se potřebují v pubertě distancovat od domácího prostředí a potřebují se zařazovat do okolní společnosti, což je bolestný proces i tak normálně. Dnes však tráví čas osamoceně, odloučeně od vrstevníků, dále trčí v domácím prostředí zavaleni školními úkoly na PC a internetu. Dívky tráví čas na sociálních sítích a víte sami, jakou paseku tyto sítě dokážou v duši mladého člověka napáchat. Obrovsky (naprosto neuvěřitelně) v ČR nyní stoupla míra sebepoškozování mladistvých. Včera jsem se vrátil z jedné dětské psychiatrické nemocnice, Je do posledního místečka beznadějně přeplněná. Na dívčím oddělení je z 25 dívek 20 dívek se sebepoškozováním a sebevražednými sklony. Před covidem jich tam bývávalo cca 3. Zde o tom více na seznamzpravy.cz

Žiji v Brně. Je to druhé největší město v ČR, a hlavně má dobrého ducha a atmosféru. Je zde hodně mladých, je zde Campus, mnoho skvělých umělců atd. Minulou neděli se u nás v Brně konala demonstrace proti covidovým zločinům na našich dětech. Bylo tam podle mého odhadu cca 2000 rozhořčených lidí. Tito lidé už nepotřebovali o ničem přesvědčovat. Co tím chci říct? Že zde bylo pouze 2000 lidí. Čekal bych, že v naší krásné zemi (vedené však hlupáky a zločinci) bude více rodičům a lidem záležet na kvalitě vývoje našich dětí, tedy naší budoucnosti. Ale jak poznamenala jedna demonstrantka: "NO LEDNICE JSOU PLNÉ, TAK PROČ BY CHODILI" Je mi z toho smutno. Když vidím, jak někteří nosí poctivě (neboli ustrašeně) náhubky všude kde to jen jde. Jakési necertifikované mrchy, se závadnými materiály, které na obličeji vytváří efekt Petriho misky, ve kterých se namnožují nejrůznější bakterie a kdy tělo neustále zpět vdechuje to, čeho se potřebují plíce zbavit ... A našim dětem (několikrát otestovaným) to ještě navrch k tomu na půl dne nasadíme jako náhubek ...TO JE NÁŠ ZLOČIN NA NAŠICH DĚTECH. Nejedná se jen o zločin mocipánů, kteří si řeší vlastní byznys, je to také náš vlastní zločin na našich vlastních dětech, když jako ovce vedeme své děti na pomyslný špalek, mlčíme, a přitom někde uvnitř víme, že to je celé špatně.


REINFIKOVÁNÍ SE DÍKY DLOUHODOBÉMU NOŠENÍ ROUŠEK

Koronavirus napadá hlavně dýchací cesty a plíce. Bude tedy velmi dobré naslouchat odborníkům přes dýchací cesty a plíce. Jedním z takových největších renomovaných odborníků u nás je Mudr. Martina Vašáková (1 LF UK a VFN, vede plicní kliniku v Thomayerově nemocnici). Nebojí se říkat věci nahlas. Za to jí velmi děkuji. Pojďme se podívat na silný argument, proti plošnému nošení roušek. Díky odvážné pneumoložce paní Mudr. Vašákové zjišťujeme z odborného prostředí, že pokud se lidé nakazí koronavirem, a zjistí to až za tři až pět dní, tak při celodenním nošení roušky nebo respirátoru se znovu a znovu reinfikují vydechovaným toxinem a dostávají takovou zpětnou nálož toxinů do svého těla, že na JIP pak končí čím dál mladší ročníky. Mudr. Martina Vašáková již od léta 2020 nepřehlédnutelně volá do světa, že: "Nařízení o rouškách je iracionální, není na tom nic zdravého"