JAKÝ BUDE ROK 2021

HHHHVĚZDY NNELŽOU, BBOBO ... aneb JAKÝ BUDE ROK 2021

"ruka, která vše napsala" ta ví své

Jak jdou roky, tak se mi chce stále méně a méně veřejně prezentovat numerologické náhledy na další přicházející rok. Zřejmě to souvisí s kvalitativní změnou, která lidstvo tak jako tak nevyhnutelně čeká.

Ani Hvězdy ani Kosmická Numerologie nelže. Kdo chce, zde se o ní dozví více:

JAKÝ BUDE ROK 2021?

KAŽDOPÁDNĚ BUDE PĚTKOVÝ 2 + 0 + 2 + 1 = 5. Ještě, než se zamyslíme nad pětkovým rokem 21. století, tak se napřed rozhlédněme, koho se bude vlastně týkat.

Jací lidé budou prožívat následující rok? Z mého pohledu (a netvrdím, že mám univerzální pravdu, je to jen můj náhled), tak z mého pohledu se příští rok bude týkat miliard ustrašených a systémem vystresovaných lidí. Další miliardy se budou díky masáži systému s nadějemi upínat k narychlo vyvinutým chemikáliím a budou jim věřit a budou si přát je co nejrychleji vpravit do svého těla, aniž by tušili, co to v jejich tělech skutečně způsobí. Jejich motivující hybnou silou bude opět STRACH.

Další miliardy lidí, nebudou z toho všeho věřit ničemu, protože si už kráčí svojí vlastní cestou.

CO VŠECHNO SPOJUJE TYTO TAK ROZDÍLNÉ SKUPINY LIDSTVA?

Jedna Země, Jedna Planeta, Jedna Příroda, Jedno Slunce, Jedny Kosmické Zákonitosti, Jedny Duchovní Principy a také Jeden Globální Civilizační Systém založený na Konzumu.

Strach je základní lidskou emocí a v různě zakuklené podobě ho nacházíme na pozadí téměř všech našich vnitřních pnutí. To tak nějak už víme, nebo cítíme asi všichni.

Kdo toho nejvíce využívá ke svému prospěchu? No přece Ti, kteří se živí strachem. Například zbrojařské a farmaceutické lobby. Principem strachu je boj. Neustále s někým a proti něčemu bojujeme.

K BOJI JE VŠAK POTŘEBA MÍT NEPŘÍTELE. Všimněte si, že když konzumní společnost nemá nepřítele, tak si ho okamžitě vyrobí. Ale kdo ho vyrobí? Přece ten, kdo na tom nejvíce vydělává a ten také v konzumní společnosti tahá za nitky (nitky zákonů, pravidel a paragrafů).

Když jdeme do lékárny, tak tam za peníze koupíme léky (LEKY), které jsou PROTI tamtomu, nebo tamtomu. Pro náš zdravotní systém je nemoc nepřítelem, a je potřeba proti ní bojovat. Náš systém nás učí bojovat i proti nemoci.

MY SE NEUMÍME LÉČIT S NEMOCÍ. MY BOJUJEME PROTI NÍ.

Jenže boj, je boj. A to je strach a tedy žádné štěstí.

NÁŠ SYSTÉM NÁM NEPŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ. Technika jako taková, ve své podstatě odlidšťuje a vše co odlidšťuje, jde proti člověčenství a co jde proti člověčenství, to jde proti prožívání štěstí. Přes den jsme někde v práci a naše děti tráví většinu aktivního dne někde v pochybných učebních systémech, kde na ně působí cizí lidé, a my je vidíme až někdy pozdě odpoledne nebo rovnou večer. Naše rodina a naše působení na děti nám uniká někde mezi prsty.

Nechápeme podstatu mobilu, nebo mikročipu, ale jsme na tom závislí. Nechápeme podstatu očkovacího chemického koktejlu, ale jsme na něm závislí. Systém rozdává skrze pokřivené dotace naše odpracované peníze nejbohatším miliardářům. Rodič už nestaví dům, nesází strom na zahradě, ale celé dny něco ťuká do černých čtverečků. Polovina lidí má pocit, že maso roste v regálu. Neuctíváme přírodu. UNIKÁ NÁM TAK ZÁKLADNÍ ESENCE BYTÍ A JEHO PODSTATY A SMYSLU. Takový život nám dává čím dál tím menší smysl.

A PAK PŘIJDE TŘEBA KORONAVIRUS. Všimli jste si také, že dodnes jsme se nikde za celý jeden rok nedozvěděli ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ INFORMACE O KORONAVIRU? Třeba jak je to s mutacemi, nebo jakého je původu. Jak je to s protilátkami. Vlády a systémy si neustále protiřečí. Když budu chtít, dohledám o Koroně všechny možné PROTICHŮDNÉ INFORMACE, a to vše od vysoce respektovaných lékařů či odborníků.

Jak se v tom má obyčejný člověk zorientovat? KAŽDÝ VNÍMÁ A SLYŠÍ TO, CO CHCE VNÍMAT A SLYŠET. To je nejzákladnější poznatek o nás lidech. Tak fungují lidé. Ten chce věřit tamtomu, ten zase onomu.

KORONAVIRUS JE NAŠÍM UČITELEM. Dobrý pozorovatel si může povšimnout, že systém nám nepředkládá žádné relevantní informace. Zčásti to neumí a zčásti ani nechce. Přitom nám ale rozkazuje a nařizuje. Jediné, co nám pak doopravdy zbývá, je náš vlastní selský rozum, naše vlastní zkušenosti a náš vlastní cit. ALE TO JE PŘECE ONA UNIKAJÍCÍ ESENCE ŽIVOTA A JEHO SMYSLU!

A PŘESNĚ O TOM BUDE Z POHLEDU KOSMICKÉ NUMEROLOGIE ROK 2021.

Kdo chce, zde si může hlouběji nastudovat Kosmické Pětkové Principy

Tyto pětkjové principy hovoří o něčem, co není lidskými slovy dobře definovatelné. Hovoří o jedinečnosti, o individualitě, o Boží jiskře, která je v nás, hovoří o subjektivních pravdách každého jedince a obecně každého pozorovatele ve Vesmíru.

PĚTKOVÝ ROK A ČLOVĚK JAKOŽTO PENTAGRAM (PĚTKA)

Asi nejvíce vtisknutý obraz do povědmí široké veřejnosti. Tento obraz zná téměř každý. Jak je to možné? Géniální Leonardo Da Vinci zde člověka vystihnul jakožto pátý element, či živoucí pětku, či pentagram. Původní význam pentagramu totiž vystihoval schopnost člověka ovládnout čtyři živly. Něco v člověku, něco v nás, je tím pátým elementem - pátou esencí. Mudrci dávnověku se nedokázali shodnout na tom, co to je. Někteří říkali, že je to Láska, jiní Vůle, jiní Boží jiskra ...


SYSTÉM NÁS A PLANETU ZEMI DOSLOVA DRTÍ

Strom poznáš po ovoci. Nastává doba, kdy si každý jedinec, bude sklízet ovoce svých vlastních jedinečných postojů. Kdo chce žít na vlně strachu a kdo chce předávat své osobní svobody systému, ten bude sklízet plody systému. Kdo bude kráčet vlastní cestou člověčenství a odmítne neustálý boj proti něčemu, ten bude více a více cítit a vnímat navracející se esenci života a jeho smyslu.

A PŘESNĚ O TĚCHTO VLIVECH A KOSMICKÝCH SILÁCH BUDE ROK 2021.

No mohli bychom my lidé, dostat do vínku lepšího učitele vývoje lidstva, než je to, co se právě děje po celé planetě kolem nás?

Přeji Vám, aby Vaše cesty životem byly skutečně Vaše, ať už to znamená cokoliv.


P.S. a co 21 ?

Rok 2021 je 21. rokem druhého tisíciletí. Číslo 21 je mimořádně silným mystickým číslem. Lidé si jej zvolili v kartách jako číslo esa, tedy nejvyšší karty. Číslo 21 je mimořádné z mnoha důvodů (Sluneční vlivy atd.) Já zde nyní upozorním na jiné silné Kosmické souvislosti.

Číslo 21 jde harmonicky rozložit pouze jediným možným způsobem. A to 3 x 7. A to na sebe upozorňuje.

Když to velmi zjednoduším, tak v Kosmické Numerologii trojka hovoří o principech vědomého konání a sedmička o principech volání srdce. A to je úžasná kombinace. Jde vůbec nějak dohromady vědomé konání s konáním na základě puzení srdce. Jak to jde skloubit dohromady?

Jde to. Co třeba vědomé žití srdcem. To zní přímo nádherně.

A přesně o tom hovoří jednadvacátý rok druhého tisíciletí. Srdce je náš vnitřní kompas. Ukazuje se, že rozhodnutí činěná na základě srdce se nemusí ukazovat jako právě ta správná v krátkodobém horizontu. V dlouhodobém horizontu se však již jako správná ukazují. Umět vyslechnout volání svého srdce - to je to, co naplňuje naši Duši a co nám někde hluboko dává smysl a přináší štěstí.

Ještě jeden pohled se nám u symboliky 3 x 7 nabízí. Je to trojí sedmička - jsou to tedy trojí "cesty srdce". A co znamená trojí cesty? Obecně trojjedinost. Např. Otec/Syn/Duch svatý. Nebo Tělo/Mysl/Duch, anebo Informace/Energie/Hmota atd. Všechny uvedené systémy, jsou trojkové (trojjediné) komplexní popisy jsoucna. Symboliku 3 x 7 tedy můžeme vnímat jako symboliku cest srdce napříč všemi rovinami bytí. A to mi zní úplně stejně smysluplně a geniálně, jako předešlé "vědomé žití srdcem"

Symbolicky nahlíženo je obojí náhled na 3 x 7 (21) skutečně tak trochu "nejvyšší kartou bytí".

Tak takový bude pětkový rok 2021.


KONJUNKCE JUPITER-SATURN

Konec roku 2020 je současně začátkem nového roku 2021. Na konci roku 2020 se odehrálo něco velmi významného. Něco Kosmického, co nastavuje a zvěstuje nadcházející nové období, dokonce tak zásadně nové, že se jedná přímo o kvantový skok.

Onou Kosmicky významnou událostí je konjunkce Jupitera se Saturnem v přicházejícím novém věku Vodnáře.

Podívejme se, jaké síly stojí za touto konjunkcí.

MIMOŘÁDNÁ SÍLA KONJUKCE. Tak výrazná a silná konjunkce se naposledy odehrála cca před 800 lety. Posledních několik konjunkcí v kozorohu, vždy jen upevnily tehdejší vládnoucí stávající mocenské řády. Konjunkce 2020/2021, je však zásadně jiná. Je prvopočáteční konjunkcí ve Vodnáři.

VODNÁŘ. Vodnář je znamení, které představuje pokrok a budoucnost.

JUPITER. Jupiter reprezentuje štěstí, optimismus a expanzi. Symbolizuje růst a zákony, víru a etiku, jež ho řídí. Představuje smysl pro rozvoj a podporu a pomáhání ostatním.

SATURN. Saturn reprezentuje omezení, řád, zralost a čas. Je archetypem Mudrce, který používá bolesti jako prostředek, jak nás upozornit, na co bychom se měli soustředit a co bychom měli dál rozvíjet. Saturn ve Vodnáři vytváří možnosti ohromného soustředění se.

KONJUNKCE. Z pozice Země, si Jupiter se Saturnem dávají velmi intimní rande. Jsou seřazeny v zákrytu. V Kosmických silách to znamená, že jejich vliv se synergicky násobí.

KVANTOVÝ SKOK - KOSMICKÉ POŽEHNÁNÍ SVOBODOU. Když to vše uvážíme z hlediska Kosmických vlivů a Kosmické řeči, Přelom roku 2020/2021 ohlašuje, nastavuje a předznamenává obrovské změny a posuny. Dva duchovní učitelé a společenští vůdci spojují své síly, zkušenosti a moudrost a přesměrují naše vnímání a smýšlení na úplně novou kolej. Z vězení pomyslných klecí svých vlastních omezení se můžeme skokově posunout k něčemu mnohonásobně lepšímu a svobodnějšímu. Toto Kosmické požehnání svobodou, se pak mnohem jasněji projeví v následujícím roce 2021."

UČITEL KORONAVIRUS. Jak smysluplně pak do toho všeho zapadá učitel jménem Koronavirus. Jeho působení je doslova Kosmické, neboť se týká úplně všech na celé planetě. Kosmické vlivy jsou neomylné. Kosmická výuka nového věku už běží. A pěkně "po klasicku", tedy osobně a prezenčně. Na distanční výuku se zde nehraje. Pamatujete na vlivy Saturnu? Používá různé prostředky bolesti, jak nás upozornit, na co bychom se měli soustředit a co bychom měli dál rozvíjet. A myslím, že přesně to se již děje. Přeji nám všem, nechť se v nás plně projeví Tvůrci s Boží Jiskrou uvnitř.