VĚDOMÍ STROMŮ A LESA

VĚDOMÍ STROMŮ A LESA - evoluce postavená na hlavu

Ve školách se stále ještě učí, že v přírodě probíhá nelítostný souboj. Dle evoluční teorie a jejího přirozeného výběru, je hlavním motorem vývoje princip, kdy silnější poráží slabšího, čímž získává jeho zdroje a zabírá jeho teritorium. Své geny pak šíří lépe a úspěšněji, než ten slabší. Přirozený výběr má tedy upřednostňovat a podporovat "ty silnější" na úkor těch slabších. A je přitom jedno zda se jedná o hmyz, zvířata, rostliny, stromy ... Dle vědců je takovýto nelítostný přirozený výběr v přírodě obecným a všudypřítomným principem a je důvodem a podstatou vývoje.

Není pak divu, že nám uniká něco velmi podstatného. Uniká nám samotná příčina daných věcí a procesů, uniká nám samotný smysl, uniká nám všudypřítomný Duch. Nechápeme propojenost věcí na úrovni záměru či morfického pole a díky tomu nechápeme proč se věci vůbec dějí. Vše je pak jen dílem náhodných procesů. A přitom stačí jen cítit a dobře pozorovat přírodu, a objevíme nový Vesmír. Objevíme hlubší smysluplnost přírodních procesů.

Například les. Neoddělitelnou součástí lesa je podhoubí. Říkáme mu pod-houbí, protože dosud  nechápeme jeho skutečnou podstatu a smysl. Máme za to, že je tu kvůli houbám. Nerozumíme tomu, jaké funkce v lese plní.

Ukazuje se, že stromy v lese mezi sebou intenzivně komunikují právě díky podhoubí. Mateřské stromy (stařešinové) se díky podhoubí dovědí, kterému semenáčku se právě nedaří.  A nejen to. Mateřské stromy následně opět skrze podhoubí posílají chybějící chemické prvky vzdáleným malým semenáčkům v nižších zastíněných patrech, kterým se právě hůř daří, aby jim tím dle výzkumů 4x až 5x zvýšily šanci na jejich přežití !!! Neuvěřitelé, fascinující, úžasné.

Lesnická vědkyně Suzzane Simard ve svých úžasných vědeckých experimentech empirickými daty prokazuje, že stromy mezi sebou intenzivně komunikují a pomáhají si. A to tak mocně, vědomě a komplexně, až to vyráží dech.

Zde najdete díky Tarakovi  video o jejím fantastickém výzkumu (s českými titulky) 

Toto by se myslím mělo vyučovat ve školách. Náš pohled na svět, na přírodu, na život a tím i na sebe sama se tím pak promění zcela zásadně. Vše dostanne hlubší smysl. Děkuji paní Suzzane.

Fascinující dokument o významu a roli hub při utváření našeho světa a to jak v minulosti, tak díky globálnímu oteplovánání v přítomnosti a zcela určitě i v budoucnosti.


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________