ANTARKTICKÁ PYRAMIDA

OBROVSKÁ POLOVODIČOVÁ PYRAMIDA, JEJÍŽ ÚČINKY NEJSME SCHOPNI DOHLÉDNOUT

Dnes je běžně vnímána jako největší pyramida tzv. Bosenská Pyramida Slunce, která měří cca 270 metrů. A to i přesto, že v tajemné Číně je také hromada utajovaných Pyramid kolosálních rozměrů. Např legendární "bílá" pyramida, kterou spatřil Gaussmann a o kterou se zajímal i Hausdorf, má rozměry 370 na 400 metrů (výška 50 metrů).

Bosenská Pyramida Slunce

Bílá Pyramida v Číně


Dle prastarých záznamů, kdysi velmi velmi dávno, nebyla Antarktida zaledněná. Naopak, byla příznivá pro život. Víme bezpečně, že původně zde pobíhali dinosauři a byly zde deštné pralesy. V pradávné historii se zde (dle pečlivě střežených prastarých záznamů) usadily Duše, které přišly z hvězd. Čtyři rody či rasy dostaly od vyšších bytostí příležitost se zde na planetě Zemi inkarnovat. Tyto čtyři rody jsou dle prastarých záznamů našimi Praslovanskými předky. Jejich hvězdné vědomosti a schopnosti komunikace byly podle prastarých záznamů námi doslova nepředstavitelné. Když komunikovali, tak např. psaný zápis v jejich původním znakovém písmu primárně přenášel obrazy a příslušné vibrace a teprve doplňkově také fonetické informace. Když komunikovali, tak převážně viděli a cítili sdělované na energetické úrovni. Dle záznamů užívali 144 hlavních znaků. Přičemž každý z nich měl 143 znaků vedlejších.

Zde se o našich tajemných PraSlovanských předcích můžete dozvědět více


Proč to celé uvádím? Protože právě na Antarktidě lze spatřit něco, co je stejně tak kolosální a záhadné. Je zde Pyramida neuvěřitelných rozměrů. Čtvercová základna 2.000 m x 2.000 m a výška je 1.265 m.

kolosální Antarktická Pyramida

Je to neuvěřitelné? Ano je. Tato obrovská skalní Pyramida byla poprvé objevena teprve někdy před sto lety. Avšak teprve až satelity nám přináší dokonalé obrázky. Na Google Earth si ji můžete prohlédnout sami na těchto souřadnicích 79°58'39.25″S 81°57'32.21″W. Dodnes byly na Antarktidě objeveny celkem tři úžasné velké Pyramidy. A je možné, že tu jsou i další.

Dnes vědci říkají, že je to jen náhoda. Že skála erodovala náhodou tak dokonale, a tak symetricky, že vytvořila tuto hříčku. Pro někoho by to mohlo znít jako hodně podobné pravdě, neboli pravděpodobně, ale víme o případech, kdy geomorfologické formování povrchu Země probíhalo zcela evidentně podle myšlenkového konceptu, neboli podle duchovního zadání a vědci přesto nesmyslně trvají na náhodném procesu.

Zde je ukázka vědomého formování geologie krajiny duchovním zadáním šamanských duší

Na to lze podle mě jen hledět s otevřenou pusou. Tak takové byly schopnosti našich předků.


Dobrá, dejme tomu, že by to s tou Antarktickou skalní Pyramidou nebylo jen tak, náhodou. Co by tím ale kdo získal? My si přece představujeme Pyramidu jako lidskou stavbu, která něco ukrývá uvnitř atd.

Ano, tak jsme na Pyramidy zvyklí. Osobně se věnuji Pyramidám a jejich neuvěřitelným fascinujícím účinkům. Mám letité zkušenosti s léčivými zpívajícími křišťálovými Pyramidami. A mohu prohlásit, že my současní lidé, nemáme ani za mák tušení, co všechno Pyramidální Struktury v našem Kosmu zařizují, spouští a umí.

Zde o nich více

Dnes vnímám pyramidální struktury jako klíče a brány do nehmotných světů. A odtam pak mohou být spuštěny procesy, o kterých se nám ani nezdá.

Boží oko je v trojúhelníku. Na Božím trůně trůní Pyramidy, a ne nějaká bytost. Pythagoras říkával, že náš svět je složen z obrovského množství maličkatých trojúhelníčků. Dnešní objevy bodu časoprostoru (neboli struktury našeho světa) ukazují, že se skutečně jedná o fascinující dokonalou pyramidální strukturu.

Zde se dozvíte souhrnně něco více o Pyramidální struktuře 

Takže?

Co s Pyramidou na Antarktidě? Výška 1.265 metrů (numerologicky 1 + 2 + 6 + 5 = 14)

A kdo si načte něco o podstatě kódu tvoření (pyramidální struktury symbolizované čísly 144, 14, atd) , tak se už asi nad "čtrnáctkovou" výškou pyramidy více zamyslí. 2000 metrů krát 2000 metrů krát 14ková výška. Dokonalá čísla.

Křemenný kámen je v podstatě krystalický polovodič. Někteří vědci dnes přináší informace, že samo jádro planety Země vykazuje znaky, jako by mělo organizovanou krystalickou strukturu, což by následně vysvětlovalo dokonalou energetickou mřížku planety Země.

V takovém nastavení gigantické a organizované energetické struktury by pak obrovská pyramidální struktura polovodičového typu byla schopna generovat nepředstavitelné ORGANIZOVANÉ SÍLY.


A TEĎ TO PŘIJDE - TVOŘIVÉ POMĚRY

Níže jsou na čtyřech obrázcích znázorněny poměry Velké Pyramidy v Gíze, což je 440 staroegyptských loktů délky vůči 280 loktům výšky. S touto poměrovou konfigurací délky a výšky v sobě nese obecně pětistěnná pyramida zakódované všechny zásadní kvantové klíče našeho Vesmíru. A to na miliontiny přesně!

 • Redukovanou Planckovu konstantu 1,054571
 • Konstantu jemnosti struktury 1,37000
 • Ludolfovo číslo ∏ 3,14xxx
 • Kosmický kód tvoření 0 , 144

 • A CO ANTARKTICKÁ PYRAMIDA ?

  Poměr Velké Pyramidy v Gíze, neboli Pyramidální struktury Tvoření je 440 / 280 = 1,571. A poměr Antarktické Pyramidy je 2.000 / 1.265 = 1,581. Nepřesnost je tedy zcela minimální. Pouhá jedna setina. A když uvážíme, že se za statisíce let mohla Antarktická Pyramida erozí o setinu skutečně proměnit, což by bylo jen logické, potom by přesnost vycházela naprosto dokonale.

  Je to více než fascinující.

  Mimochodem, tak mě napadá, že rozměry neuvěřitelného geomorfologického díla šamanských Duší tzv. Medicine Hat (popsaný výše) má také rozměry 2km x 1 km.

  Jediné, co mi nyní připadá jako rozumné napsat je konstatování, ŽE VÍM, ŽE NIC NEVÍM.