Tělesný rozvoj


Tělo jsme dostali darem od Vesmíru. Je to náš fyzický domov, je osobním přítelem i vnitřním rádcem. Kdo mu umí naslouchat, ten je ve spojení s Vesmírem a také sám se sebou. Kdo naslouchá svému tělu a kdo o něj pečuje, ten pozvedává svoji bytost jako celek, protože vše je propojeno se vším. Pokrok v tělesné oblasti automaticky přináší pokrok v obasti mysli i ducha.

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________