amulet SYMBOL RODA

PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • SLUNEČNÍ
  • GALAXIE
  • MOUDROST
  • PŘEDKOVÉ NAPOJENÍ
  • RODINA
  • HARMONIE A SOUHRA PROTIKLADŮ
  • OCHRANA PŘED TEMNÝMI SILAMI

varianta 27A

varianta 27B

varianta 27C

Tento symbol je vnímán tak, že je pod záštitou hlavního PraSlovanského boha RODA, který je považován za předka všech PraSlovanských Bohů. Symbol RODA je proto symbolem RODINY.


SYMBOL RODA - SYMBOL RODINY je jedním z nejstarších Slunečních symbolů vůbec. Je v něm napojení na samotného RODA (ochránce následovníků rodiny), Symbol přináší propojení mezi Vesmírem a člověkem, propojení mezi budoucností a minulostí, propojení mezi Nebem a Zemí, a propojení, bez něhož je rovnováha, která existuje v přírodě, nemožná. Symbol RODA je současně zosobněním Slunce, které poskytuje všem živým bytostem teplo a světlo, Bez něj je život v zásadě nemožný. Tento symbol je v historických nálezech mnohem častější, než ostatní (na starověkých chrámech, domácích předmětech, oděvech). PraSlované jej používali úplně všude.

SYMBOL RODA pomáhá jemnými Kosmickými silami chránit před škodlivými magickými vlivy, před zlými lidmi, před nemocemi, včetně těch, které přenáší rodina. Pokud člověk ve svém životě plní zásady PraSlovanských Bohů (čistota ve svém svědomí, bytí v souladu s přírodou, spravedlivé a čestné jednání, ...) potom mu SYMBOL RODA může pomáhat svými Posvátnými Kosmickými silami. SYMBOL RODA (RODU) je prvotním otiskem RODA, je jakoby jeho energetickou fotografií, jeho energetickou podstatou. Je dokonalou symbolikou naší mateřské galaxie Mléčné dráhy.

SYMBOL RODA může nosit každý, kdo žije Védskou moudrostí. SYMBOL RODA život dává, neodebírá ho. Proto je zásadně nemožné, jej používat na Zbraních.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ