amulet ČERNÉ SLUNCE

  • PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • DUCHOVNÍ VHLEDY
  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • GALAXIE
  • MOUDROST

varianta 11A

varianta 11B

VARIANTA 11MA

Podívejme se napřed na symbol jen tak, s odstupem. Je symetrický, je magický, je černý, obsahuje kruhy a zalomené paprsky a symbolizuje Slunce. Dokonce ČERNÉ SLUNCE a to je velice zajímavé. Všechny dosavadní Sluneční ohňové symboly jsou rudé a červené, jako oheň se svojí jangovou energií. A najednou tu máme místo červené, černou. V symbolu vidíme 2 kruhy, 12 paprsků, 3 různé cesty v rámci každého jednoho paprsku. ČÍSELNĚ tedy vidíme symboliku 2 x 12 x 3 = 72. Číslo 72 se tedy týká Černého Slunce (neboli Duchovního Slunce)

Když si prostudujete nejutajovanější kód v historii lidstva, číslo 1 4 4, zde o něm více , tak uvidíte, že tento kód popisující TVOŘIVÉ ROZHRANÍ (BRÁNU) MEZI NEHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM, se skládá ze 72 + 72 entit, přičemž jsou navzájem protikladné. Tato Brána mezi hmotou a nehmotou tedy obsahuje 72 "něčeho" + opačné 72 "něčeho". Tato Brána je dvojí povahy, jak duchovní, tak i hmotné.

Podíváme-li se tedy na symbol ČERNÉ SLUNCE komplexně, s vědomím, že je propojené i se Sluncem hmotným (tj. "opačným"), potom můžeme přičíst k oněm 72 i těch "opačných" 72 a máte tu kód všech kódů - číslo 1 4 4. Tento kód získáváme díky vědomému a komplexnímu nazírání na Slunce, Svět, Kosmos. A současně platí, že: 12 x 12 = 144 (12 sektorů Duchovních v rámci 12 sektorů Hmotných). Je to dokonalá symbolika.

Černé Slunce je v nejstarších textech mudrců, duchovním pojmem. Tyto texty říkají, že Slunce je shromaždištěm Duší, které se již nemusí inkarnovat. Slunce samo je Bránou pro Duše z Hvězd, je přestupní stanicí atd. Duchovní povaha této nehmotné stránky našeho Slunce není vystihována ohnivou červenou barvou, ale barvou černou. Ohnivá symbolizuje převážně hmotné Slunce a černá Duchovní nehmotné. Symbol Černého Slunce často používali Duchovní vůdci a morální autority. Symbol byl vnímán tak, že může doslova spálit duši toho, kdo ho nosí, pokud jeho nositel nemá čisté svědomí. 

Symbol ČERNÉ SLUNCE, podle našich prapředků, nás napojuje na vysoké Kosmické síly a tudíž i na odpovědnost za všechny činy bez výjimky, kterých se člověk dopustí. Protože naši předci PraSlované věděli své, používali symboliku ČERNÉHO SLUNCE i jako symboliku sil stmelujících čtyři Rody Velké Rasy.

Kdo již ví, že Slunce není jen mrtvou hroudou hořícího plynu, ale že obsahuje Kosmické vědomí a že je na něj přímo napojené, ten vnímá Slunce jako OTCE SLUNCE, jako živou entitu. A s touto živou entitou lze v rámci vyššího vědomí i komunikovat. A pak se může stát i to, že když budete hledět přímo do Slunce (varování: musí se to dělat pouze určitým způsobem, aby nedošlo k poškození zraku, nedělejte to sami bez lektora), tak když budete vědět jak se dívat do Slunce bez poškození zraku, tak se vám může stát, že se vám Slunce ukáže jako ČERNÉ SLUNCE a že v něm UZŘÍTE URČITÉ KOMUNIKUJÍCÍ ZNAKY. Vím, o čem mluvím, mám to z vlastní zkušenosti.

Symbol ČERNÉ SLUNCE je symbolem Duchovního, vědomého a komunikujícího Slunce a nese v sobě napojení na tvořivou bránu, kód 144, nebo také Květ Života atd. !!! Toto vědění, toto vědomí, tato síla, tato brána mezi nehmotou a hmotou, toto ČERNÉ SLUNCE dokáže být Kosmicky mocné. A to znamená, že ten, kdo se na něj napojuje s láskou a s čistou Duší, s čistým záměrem, který nejde proti záměrům Univerza, ten nebude touto Kosmickou silou spálen, ale podpořen. A ten kdo má jiné záměry, osobní, sobecké, hloupé atd., ten bude formou spalující energie veden k poučení. Toto je hlavní zpráva, kterou si přeji sdělit k tomuto Kosmicky silnému symbolu.

Nacističtí pohlaváři, kteří si pohrávali se symbolem ČERNÉ SLUNCE, nedokázali žít světlem a láskou a tyto tvořivé roviny vůbec nevnímali, nemohli tak ani přičuchnout ke skutečnému významu ČERNÉHO SLUNCE. Honili se za něčím, co jde proti Lásce a proti Univerzu, ničily životy, ... proto je všechny do jednoho, síly DUCHOVNÍHO ČERNÉHO SLUNCE doslova spálily na uhel. Ve své nevědomosti si Nacisti na zámku Wewelsburg, přímo v důstojnické síni, vytvořili na zemi obrovský symbol Černého Slunce. Nechápali, že si přímo do svého důstojnického doupěte umístily spalující Kosmickou anténu, či Bránu, která bude spalovat vše na nižších destruktivních vibracích. Byli prostě nevědomí a zaslepení a podle toho tak i dopadli.

Kdo se na to cítí, nechť k tomuto symbolu přistupuje s láskou, otevřeným srdcem, nesobeckostí a tvořivými životadárnými záměry. Takového člověka napojení na Duchovní ČERNÉ SLUNCE nespálí. Naopak ho podpoří nezměrnou Kosmickou mocí.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ