amulet VŠESLAVEC

PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ
  • RODINA
  • OCHRANA PŘED HÁDKAMI, SPORY A OHNĚM

varianta 29A

varianta 29B

VARIANTA 29MA

VŠESLAVEC je klasickým Slunečním symbolem. PraSlované používali různé varianty těchto nejmocnějších symbolů pro různé účely a napojování. VŠESLAVEC pro PraSlovany plnil roli ohnivého OCHRÁNCE. Chránil PraSlovany před hádkami a před spory. Tak působil v rovině vědomí. V rovině hmoty pak působil jako OCHRÁNCE před fyzickým požárem. Umísťoval se proto do blízkostí zdrojů ohně, krbů atd., aby nedošlo k požáru. Používal se jakožto symbol zachování míru. V rodinách i mezi klany. Název VŠESLAVEC je odvozen od dvou velkých Slovanských Matek. Lady a Slavunye (Slavjany). Bohyně Lada chránila vše živé, Slavjana chránila rody. Obě Matky pak společně vedly (a stále vedou) člověka po cestě harmonie a moudrosti ve všech sférách života. VŠESLAVEC také pomáhá lépe odlišovat přátele od nepřátel.

VŠESLAVEC se doporučuje zejména těm lidem, kteří se dostali do nějaké nové životní situace (nová funkce, nové zaměstnání, vstoupí do manželství). Pomáhá jim nastolit harmoničtější a mírumilovnější prostředí.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ